تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

جرائــم منافی عفت-رابطه نامشروع-جرائم خانوادگی

در کتاب فوق نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم منافی عفت، جرائم خانوادگی رابطه نامشروع ذکر شده و با مطالعه آنها می توانید درمورد جرائم فوق از حق خودتان با موفقیت دفاع کنید.

44,000 تومان

مقایسه

توضیحات کتاب جرائــم منافی عفت-رابطه نامشروع-جرائم خانوادگی

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم  منافی عفت، جرائم خانوادگی رابطه نامشروع در این کتاب ذکر شده است.
  2. برای تسلط به جرائم منافی عفت، جرائم خانوادگی رابطه نامشروع این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به جرائم منافی عفت، جرائم خانوادگی رابطه نامشروع در این کتاب ذکر شده است.

در موضوع مصادیق جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نشست زیرآمده است:

نظر اکثریت

جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت از موضوعات مربوط به نظم و انضباط اجتماعی است؛ لذا صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست غیابی و در نهایت صدور حکم غیابی جایز است.

نظر اقلیت

جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت از موضوعات مربوط به حق‌الله محض بوده، لذا صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست غیابی و در نهایت صدور حکم غیابی جایز نیست؛ زیرا در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار کلیه جرائم را دارای جنبه حق‌اللهی می‌داند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

 از باب این‌که جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دارای تعزیر شرعی هستند زیرا به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.» بنابراین، نظر اقلیت قضات محترم دادگستری مشکین‌شهر که جرائم فوق‌الذکر را حق‌الله محض دانسته‌اند صحیح بوده و در نتیجه صدور کیفرخواست حکم غیابی جایز نیست.

درباب ازدواج زن شوهردار در این کتاب می خوانیم:

 نظر اکثریت

با توجه به قید عدم مواقعه در بند (۱) ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی مشمول حکم ماده مزبور نیست و مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا هرچند عمل زنا به کیفیت مطروحه اثبات نگردیده، لیکن با توجه به وجود سه بار اقرار به عمل نزدیکی، مواقعه ثابت است و نمی‌توان مرتکب را طبق ماده ۶۴۴ همان قانون مجازات کرد.

نظر اقلیت

در فرض مطروحه شخص مرتکب دو جرم ازدواج با زن شوهردار موضوع ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی و جرم موضوع ماده ۶۸ همان قانون شده و چون اعمال ارتکابی از دو نوع متفاوت است مرتکب به مجازات هر دو ماده محکوم خواهد شد؛ زیرا قانون‌گذار به اقرار کمتر از سه بار جهت اثبات جرم زنا ارزش قائل نشده است؛ لیکن این امر مانع احراز عمل نزدیکی نیست تا موضوع صرفاً مشمول ماده ۶۸ مذکور باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

همان‌طور که در نظر اکثریت آمده است ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که منجر به مواقعه نشود حال آنکه در فرض سؤال اقرار به مواقعه شده است؛ بنابراین، از شمول ماده مذکور خارج است و مشمول مقررات ماده مربوط به زنا است و با انقضای هرگونه شبهه حکمی اقرارکننده طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی قابل تعزیر است.

درمورد این که آیا زوجه ای که محکوم به رابطه نامشروع شده به او اجرت المثلی تعلق می گیرد یانه نظریه زیر آمده است:

«طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۰/۱۲/۱۳۹۱، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می‌گردد؛ بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.»

برچسب:
وزن0.35 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

 مقدمه ۷

پرسش و پاسخ های جرائم منافی عفت ۹

پرسش و پاسخهای جرائم خانوادگی ۷۳

پرسش و پاسخ های جرم رابطه نامشروع ۱۲۷

منابع و مآخذ ۱۴۵

 صفحه فهرست جزئی

 مقدمه ۷

پرسش و پاسخ های جرائم منافی عفت ۹

مبحث اول: جرائم منافی عفت در نشستهای قضئی ۱۱

۱- کیفر حمل و نگهداری نوار و دیسکت‌های مستهجن و مستند قانونی آن ۱۱

۲- مستند مجازات نگهداری نوارهای غیرمجاز سمعی و بصری ۱۳

۳- عنوان جزایی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۴

پخش صدای نوار ۱۵

کشف مشروبات الکلی در خودرویی که راکبان آن یک زن و مرد هستند ۱۶

ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت ۱۷

ازاله بکارت دختر و مطالبه ارش البکاره ۱۹

عنوان جزایی خلوت با نامحرم ۲۰

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA 22

چگونگی تحقیق در جرائم منافی عفت ۲۴

نمایش ماکت اندام زنان برای جلب مشتری ۲۸

عنوان مجرمانه نوشتن نامه عاشقانه توسط خانم به مرد بیگانه ۲۹

کپی نوارهای سی‌دی مبتذل و مستهجن ۳۱

فعالیت تجاری غیرمجاز در عرصه نوارهای صوتی و تصویری ۳۲

مصداق قانونی برخوردار با زنان بدحجاب ۳۴

مصادیق جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت ۳۶

ملاک تشخیص بزه روابط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۳۷

وصف جزایی عقد نکاح قبل از بلوغ ۴۰

اعلام گذشت شاکی در جرائم منافی عفت ۴۴

رسیدگی غیابی به جرم رابطه نامشروع ۴۶

تکلیف اشیای غیرمجاز مبتذل منتسب به متهم در صورت صدور حکم برائت وی ۴۸

شاکی محسوب شدن شوهر در جرم رابطه نامشروع همسرش ۵۰

عدم ابطال سند رسمی ازدواج به صرف صدور حکم کیفری ۵۱

ازدواج مجدد زوجه با وجود علقه زوجیت ۵۲

عدم تکلیف دادگاه کیفری استان به صدور حکم در مورد جرائم دیگر واقع شده توسط شاکی

مبحث دوم: جرائم منافی عفت در نظریات مشورتی ۵۵

گذشت مدعی خصوصی در جرایم منافی عفت ۵۵

گذشت شاکی یا قیم او در جرایم منافی عفت ۵۶

تخفیف تعزیر در زنا ۵۷

نسخ ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی توسط ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲- ۵۷

ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت ۵۸

نگاهداری اشیاء مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات ۵۸

نگهداری فیلم و نوار ویدئو ۵۹

نگهداری و استفاده از ویدئو ۶۰

ربودن افراد برای عمل منافی عفت (ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی) ۶۰

عمل منافی عفت مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی ۶۱

فعل حرام و تظاهر به آن ۶۱

نگهداری آلات قمار و ضبط آن‌ها ۶۲

عدم تعلیق مجازات رابطه نامشروع ۶۳

سقوط حد در جرائم منافی عفت به علت اجبار و اکراه ۶۴

خلوت با نامحرم ۶۵

دایر کردن مرکز فساد و فحشا منجر به جرائم منافی عفت ۶۷

خروج جرم موضوع ماده ۲۳۵ قما از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قتدعا مصوب ۱۳۷۳- ۶۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۶۹

۱۹– نگهداری فیلم و نوار ویدیو ۷۰

۲۰– نگهداری و استفاده از ویدیو ۷۱

۲۱– همراه داشتن نوار کاست یا ویدیو ۷۱

پرسش و پاسخهای جرائم خانوادگی ۷۳

مبحث اول: جرائم خانوادگی در نشستهای قضائی ۷۵

افترا به زوجه از طریق انتساب عدم بکارت به زوجه و ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۷۵

سؤالاتی دربارۀ ماده ۶۴۲ از قانون مجازات اسلامی ۷۶

امتناع از تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه ۷۷

منظور از اشخاص واجب‌النفقه موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی و نحوه رسیدگی  ۸۰

عدم جواز تعقیب کیفری زوج به لحاظ ترک انفاق در صورت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق ۸۴

تبعات عدم پرداخت مهری که حال است در ایفای وظایف زناشویی ۸۶

عدم تعقیب کیفری زن به دلیل عدم پرداخت نفقه معوقه ۸۷

تأثیر عدم مراجعه زوجه شاکی در توقیف تعقیب کیفری زوج مستنکف از پرداخت نفقه ۸۹

چگونگی رسیدگی به شکایت زوجه علیه زوج به اتهام ترک نفقه ۹۰

قابل مجازات بودن ولی قهری مستطیع در صورت ترک انفاق ۹۱

عدم تعقیب کیفری عاقد به لحاظ اجرای صیغه عقد در ازدواج‌های غیر رسمی ۹۲

عدم تعقیب کیفری زوج به اتهام ترک نفقه در عقد منقطع در صورت اشتراط ۹۳

شرط انفاق در نکاح موقت ۹۵

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ترک انفاق ۹۸

تعقیب کیفری زانی بر اساس شکایت ترک انفاق ۹۹

ترک انفاق همسر و فرزندان ۱۰۱

توقف اجرای مجازات حبس در دعوای ترک انفاق ۱۰۳

پرداخت قسمتی از نفقه زوجه توسط ولی زوج پس از اقامه دعوای ترک انفاق ۱۰۵

تأثیر عدم استطاعت شوهر در تحقق بزه ترک انفاق ۱۰۷

توضیح در خصوص عبارات در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۰۸

ممانعت از حق ملاقات فرزند ۱۱۰

مبحث دوم: جرائم خانوادگی در نظریات مشورتی ۱۱۱

تعدد جرم ترک انفاق ۱۱۱

مدعی خصوصی صغیر ۱۱۲

ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده ۱۱۲

ترک انفاق عیال و اولاد ۱۱۳

جرم ترک انفاق با وجود عدم تمکین ۱۱۳

جرم ترک انفاق در مورد منکوحه غیرمدخوله ۱۱۴

طلاق و ترک انفاق قبل از آن ۱۱۴

عدم اجرای احکام تمکین ۱۱۵

عدم ثبت واقعه ازدواج و ترک انفاق ۱۱۶

مخفی نمودن ازدواج قبلی ۱۱۷

ترک انفاق طفل متولد از زنا ۱۱۷

عدم تمکین زن و عدم استطاعت مرد و عدم جواز صدور قرار اناطه ۱۱۸

مطالبه نفقه پس از وقوع نکاح ۱۱۹

ممنوعیت خروج فرزندان متقاضی طلاق ۱۱۹

در رابطه با عدم تمکین ۱۲۰

میزان ارش البکاره در ازاله بکارت ۱۲۱

پرداخت ارش بکارت به زانیه ۱۲۲

تجاوز به عنف ۱۲۳

چگونگی و ترتیب پرداخت نفقه توسط دادگاه ۱۲۳

عدم اسقاط حق حبس زوجه در صورت تمکین عام ۱۲۴

لزوم اخذ اجازه از دادگاه جهت ازدواج دوم اعم از دائم و موقت ۱۲۵

پرسش و پاسخ های جرم رابطه نامشروع ۱۲۷

مبحث اول: جرم رابطه نامشروع در نشستهای قضائی ۱۲۹

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار زنا ۱۲۹

۲- صلاحیت رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان ۱۳۱

مبحث دوم: جرم رابطه نامشروع در نظریه‌های مشورتی ۱۳۲

عدم شمول ماده ۶۴۵ قما نسبت به ازدواج موقت ۱۳۲

تأثیر طلاق در موقوفی تعقیب جرم رابطه نا مشروع ۱۳۲

تعزیر منصوص شرعی محسوب شدن جرم موضوع ماده ۶۳۷- ۱۳۳

اجرت‌المثل زوجه محکوم شده به جرم رابطه نامشروع ۱۳۴

اعمال ماده ۲۷ قما در پرونده‌های رابطه نامشروع ۱۳۴

جرائم منافی عفت، رابطه نامشروع و جرائم خانوادگی در قوانین و مقررات ۱۳۶

منابع و مآخذ ۱۴۵

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جرائــم منافی عفت-رابطه نامشروع-جرائم خانوادگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.