مجموعه قوانین کامپیوتری سنا

مجموعه قوانین کامپیوتری

170,000 ریال

عنوان کتاب: مجموعه قوانین کامپیوتری سنا

پدیدآورنده: مریم سعادتی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: جیبی، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۶۰۸

توضیحات

مجموعه قوانین کامپیوتری سنا

مجموعه قوانین کامپیوتری سنا

سنا

 

 

قانون تجارت الکترونیکی ۱۱
باب اول- مقررات عمومی ۱۱
مبحث اول- در کلیات ۱۱
فصل اول- قلمرو و شمول قانون ۱۱
فصل دوم – تعاریف ۱۱
فصل سوم- تفسیر قانون ۱۵
فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ۱۵
مبحث دوم- در احکام «‌داده پیام» ۱۵
مبحث سوم- «‌داده پیام» مطمئن ۱۶
فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن ۱۶
فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن ۱۷
مبحث چهارم- مبادله «‌داده پیام» ۱۸
فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین ۱۸
فصل دوم- انتساب «‌داده پیام» ۱۸
فصل سوم- تصدیق دریافت ۱۹
فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت «‌داده پیام» ۲۰
باب دوم- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ۲۱
(CERTIFICATION SERVICE PROVIDER) 21
باب سوم- در قواعد مختلف ۲۲
مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ۲۲
فصل اول- حمایت از مصرف‌کننده (CONSUMER PROTECTION) 22
فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (MARKETING) 26
فصل سوم- حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی ۲۷
مبحث دوم- حفاظت از«داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی ۲۸
فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف (AUTHOR,S RIGHT/COPYRIGHT) در بستر مبادلات ‌الکترونیکی ۲۸
فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (TRADE SECRETS) 30
فصل سوم- حمایت از علائم تجاری(TRADE NAMES) 31
باب چهارم- جرائم و مجازات‌ها ۳۱
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری ۳۱
مبحث دوم- جعل کامپیوتری ۳۲
مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک ۳۲
فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ ۳۲
فصل دوم- نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی/‌حمایت از داده ۳۳
مبحث چهارم- نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی ۳۴
فصل اول- نقض حق مؤلف ۳۴
فصل دوم- نقض اسرار تجاری ۳۴
فصل سوم- نقض علایم تجاری ۳۵
فصل چهارم – سایر ۳۵
باب پنجم- جبران خسارت ۳۵
باب ششم – متفرقه ۳۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ۳۹
مصوب ۱۳۸۲ ۳۹
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترو‌نیکی ۵۳
قانون جرائم کامپیوتری ۵۵
بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها ۵۵
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی دادهها و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی ۵۵
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ۵۵
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز ۵۵
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای ۵۶
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت دادهها و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی ۵۷
مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای ۵۷
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم ‎های رایانه‎ای و مخابراتی ۵۸
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با کامپیوتر ۵۹
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ۶۰
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۶۱
فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص ۶۳
فصل هفتم ـ سایر جرائم ۶۷
فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها ۶۸
بخش سوم ـ سایر مقررات ۶۹
آئین دادرسی جرائم کامپیوتری ۷۱
بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ۷۱
بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ۷۹
بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی ۸۶
بخش دوازدهم ـ سایرمقررات ۸۸
سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» ۹۱
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای ۹۳
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند ۹۹
آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی ۱۰۷
فصل اول- تعاریف ۱۰۸
فصل دوم- ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰۹
فصل سوم- تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها ۱۱۰
فصل چهارم ـ سایر مقررات ۱۱۳
آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی ۱۱۵
تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ۱۲۷
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع رسانی(اینترنت) ۱۴۵
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ۱۴۵
اتوماسیون فعالیتهای عمومی ۱۴۶
فراهم نمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی ۱۴۸
ساز وکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه ۱۴۸
آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات ۱۵۰
ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی ۱۵۱
فراهم نمودن زیربنای حقوقی ۱۵۱
محل اعتبار اجرای مصوبه ۱۵۲
شمول مصوبه ۱۵۲
دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی ۱۵۵
مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانهای ۱۶۱
تصویب نامه درخصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور ۱۷۹
فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم کامپیوتری ۱۸۱

مجموعه قوانین کامپیوتری سنا – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.8 kg

X