25 % تخفیف
مجموعه قوانین کامپیوتری سنا
مجموعه قوانین کامپیوتری سنا

مجموعه قوانین کامپیوتری

17,000 تومان 12,750 تومان

عنوان کتاب: مجموعه قوانین کامپیوتری سنا

پدیدآورنده: مریم سعادتی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: جیبی، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۶۰۸

توضیحات

فهرست صفحه

قانون تجارت الکترونیکی ۱۱

باب اول- مقررات عمومی ۱۱

مبحث اول- در کلیات ۱۱

فصل اول- قلمرو و شمول قانون ۱۱

فصل دوم – تعاریف ۱۱

فصل سوم- تفسیر قانون ۱۵

فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ۱۵

مبحث دوم- در احکام «‌داده پیام» ۱۵

مبحث سوم- «‌داده پیام» مطمئن ۱۶

فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن ۱۶

فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن ۱۷

مبحث چهارم- مبادله «‌داده پیام» ۱۸

فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین ۱۸

فصل دوم- انتساب «‌داده پیام» ۱۸

فصل سوم- تصدیق دریافت ۱۹

فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت «‌داده پیام» ۲۰

باب دوم- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ۲۱

(CERTIFICATION SERVICE PROVIDER) 21

باب سوم- در قواعد مختلف ۲۲

مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ۲۲

فصل اول- حمایت از مصرف‌کننده (CONSUMER PROTECTION) 22

فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (MARKETING) 26

فصل سوم- حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی ۲۷

مبحث دوم- حفاظت از«داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی ۲۸

فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف (AUTHOR,S RIGHT/COPYRIGHT) در بستر مبادلات ‌الکترونیکی ۲۸

فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (TRADE SECRETS) 30

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری(TRADE NAMES) 31

باب چهارم- جرائم و مجازات‌ها ۳۱

مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری ۳۱

مبحث دوم- جعل کامپیوتری ۳۲

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک ۳۲

فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ ۳۲

فصل دوم- نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی/‌حمایت از داده ۳۳

مبحث چهارم- نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی ۳۴

فصل اول- نقض حق مؤلف ۳۴

فصل دوم- نقض اسرار تجاری ۳۴

فصل سوم- نقض علایم تجاری ۳۵

فصل چهارم – سایر ۳۵

باب پنجم- جبران خسارت ۳۵

باب ششم – متفرقه ۳۵

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ۳۹

مصوب ۱۳۸۲ ۳۹

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترو‌نیکی ۵۳

قانون جرائم کامپیوتری ۵۵

بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها ۵۵

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی دادهها و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی ۵۵

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ۵۵

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز ۵۵

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای ۵۶

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت دادهها و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی ۵۷

مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای ۵۷

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم ‎های رایانه‎ای و مخابراتی ۵۸

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با کامپیوتر ۵۹

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ۶۰

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۶۱

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص ۶۳

فصل هفتم ـ سایر جرائم ۶۷

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها ۶۸

بخش سوم ـ سایر مقررات ۶۹

آئین دادرسی جرائم کامپیوتری ۷۱

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ۷۱

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ۷۹

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی ۸۶

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات ۸۸

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» ۹۱

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای ۹۳

قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند ۹۹

آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی ۱۰۷

فصل اول- تعاریف ۱۰۸

فصل دوم- ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰۹

فصل سوم- تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها ۱۱۰

فصل چهارم ـ سایر مقررات ۱۱۳

آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی ۱۱۵

تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ۱۲۷

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع رسانی(اینترنت) ۱۴۵

اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ۱۴۵

اتوماسیون فعالیتهای عمومی ۱۴۶

فراهم نمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی ۱۴۸

ساز وکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه ۱۴۸

آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات ۱۵۰

ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی ۱۵۱

فراهم نمودن زیربنای حقوقی ۱۵۱

محل اعتبار اجرای مصوبه ۱۵۲

شمول مصوبه ۱۵۲

دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی ۱۵۵

مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانهای ۱۶۱

تصویب نامه درخصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور ۱۷۹

فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم کامپیوتری ۱۸۱

Additional

وزن0.8 kg