تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

مجموعه قوانین حقوقی خاص

46,800 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.30 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

جیبی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

قانون اجرای احکام مدنی ۱۹

‌قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ ۵۸

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ۶۳

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۷۵

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹۵

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۱۸

قانون شورای حل اختلاف ۱۵۵

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ۱۷۲

قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۸۷

آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۹۴

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۲۰۲

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۱۴

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۱۶

قانون صدور چک ۲۱۸

قانون پیش‌فروش ساختمان ۲۲۹

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ۲۳۹

قانون بیمه ۲۴۵

قانون بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۲۵۵

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۲۹۲

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ ۳۱۰

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۳۱۴

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۳۲۰

آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، ۳۴۸

ضمائم ۴۳۴

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ۴۵۴

قانون مطبوعات ۴۵۶

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ ۴۷۹

فهرست جزئی صفحه

قانون اجرای احکام مدنی ۱۹

فصل اول- قواعد عمومی ۱۹

مبحث اول- مقدمات اجرا ۱۹

مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۲۱

مبحث سوم- ترتیب اجرا ۲۲

فصل دوم- توقیف اموال ۲۹

مبحث اول- مقررات عمومی ۲۹

مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۳۲

مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۳۳

مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۳۵

مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۳۶

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۳۷

مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۳۹

مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۴۰

مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۴۱

مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۴۲

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۴۲

مبحث اول- فروش اموال منقول ۴۳

مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۴۷

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۴۹

فصل ششم- حق تقدم ۵۰

فصل هفتم- تأدیه طلب ۵۰

فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۵۲

فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۵۴

‌قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ ۵۸

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ۶۳

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۷۵

فصل اول- دادگاه خانواده ۷۵

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۸۰

فصل سوم- ازدواج ۸۲

فصل چهارم- طلاق ۸۳

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۸۸

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۹۰

فصل هفتم- مقررات کیفری ۹۱

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹۵

فصل اول – دادگاه خانواده ۹۵

مبحث اول- کلیات ۹۵

مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۹۷

مبحث سوم- طلاق توافقی ۹۸

مبحث چهارم- داوری ۹۹

مبحث پنجم- حقوق زوجه ۱۰۰

مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۱۰۰

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال ۱۰۱

مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری ۱۰۲

مبحث نهم- مقررات کیفری ۱۰۳

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۱۰۴

مبحث اول- اهداف و تشکیلات ۱۰۴

مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۱۰۵

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۱۰۶

مبحث چهارم- اتیان سوگند ۱۰۹

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۱۰۹

مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۱۱۰

مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۱۱۰

مبحث هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۱۱۱

مبحث نهم- سایر موارد ۱۱۱

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۱۱۳

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۱۱۶

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۱۸

بخش اول- تشکیلات ۱۱۸

بخش دوم- آیین دادرسی ۱۲۱

فصل اول- صلاحیت ۱۲۱

فصل دوم-‌ ترتیب رسیدگی ۱۲۳

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی ۱۲۳

اول– دادخواست ۱۲۳

دوم- دستور موقت ۱۳۰

سوم- رسیدگی و صدور رأی ۱۳۱

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۱۳۸

مبحث سوم- رسیدگی در هیئت عمومی ۱۴۲

بخش سوم- اعاده دادرسی ۱۴۷

بخش چهارم- اجرای احکام ۱۴۹

بخش پنجم- سایر مقررات ۱۵۴

قانون شورای حل اختلاف ۱۵۵

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ۱۷۲

قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۸۷

آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۹۴

بخش اول- قسمت‌های مختلف ساختمان ۱۹۴

فصل اول‌- قسمت‌های اختصاصی‌ ۱۹۴

فصل دوم- قسمت‌های مشترک ۱۹۴

بخش دوم- اداره امور ساختمان ۱۹۶

فصل اول‌- مجمع عمومی‌ ۱۹۶

طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر ۱۹۶

فصل دوم‌- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌ ۱۹۸

فصل سوم‌- هزینه‌های مشترک‌ ۱۹۹

فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا ۲۰۱

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۲۰۲

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۱۴

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۱۶

قانون صدور چک ۲۱۸

قانون پیش‌فروش ساختمان ۲۲۹

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ۲۳۹

قانون بیمه ۲۴۵

معاملات بیمه ۲۴۵

فسخ و بطلان ۲۴۷

مسئولیت بیمه‌گر ۲۵۰

قانون بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۲۵۵

بخش نخست- کلیات ۲۵۵

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار ۲۵۹

بخش سوم- حقوق و تعهدات صندوق ۲۶۸

بخش چهارم- پرداخت خسارت ۲۷۶

بخش پنجم- تکالیف سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط ۲۸۰

بخش ششم ـ مقررات کیفری ۲۸۹

بخش هفتم- مقررات نهائی ۲۹۱

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۲۹۲

فصل اول- کلیات ۲۹۲

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۲۹۳

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۲۹۵

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۹۷

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۳۰۳

فصل ششم- تعمیرات ۳۰۵

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ ۳۱۰

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۳۱۰

فصل دوم- سرقفلی ۳۱۱

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۳۱۴

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۳۲۰

فصل اول – اختراعات ۳۲۰

فصل دوم – طرح‌های صنعتی ۳۳۲

فصل سوم – علائم‌، علائم جمعی و نام‌های تجاری ۳۳۶

فصل چهارم – مقررات عمومی ۳۴۱

آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، ۳۴۸

بخش اول- کلیات ۳۴۸

بخش دوم- ثبت اختراعات ۳۵۰

فصل اول- تسلیم اظهارنامه ۳۵۰

فصل دوم- انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه ۳۵۹

فصل سوم- بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع ۳۶۲

فصل چهارم- صدور پروانه اجباری بهره‌برداری ۳۶۶

فصل پنجم- تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده ۳۷۰

فصل ششم- اعتراض به رد و بـه تقاضای ثبـت و اقامه دعـوای ابـطال گواهی‌نامه اختراع  ۳۷۵

فصل هفتم- اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات ۳۷۸

فصل هشتم- هزینه‌ها ۳۷۸

بخش سوم- ثبت طرح‌های صنعتی ۳۷۹

فصل اول- تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه ۳۷۹

فصل دوم- بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی ۳۸۴

فصل سوم- تمدید ثبت طرح صنعتی ۳۸۹

فصل چهارم- تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده ۳۹۰

فصل پنجم- اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتی  ۳۹۴

بخش چهارم- ثبت علائم ۳۹۷

فصل اول- تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه ۳۹۷

فصل دوم- بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه ۴۰۳

فصل سوم- انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه ۴۰۵

فصل چهارم- ثبت علامت و تمدید ثبت ۴۰۸

فصل پنجم ـ علامت جمعی ۴۱۲

فصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده ۴۱۴

فصل هفتم – ابطال ثبت علامت ۴۱۸

فصل هشتم ـ ثبت بین‌المللی علامت بر اساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید ۴۲۰

بخش پنجم- مقررات عمومی ۴۲۳

فصل اول- هزینه‌ها ۴۲۳

فصل دوم- ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات ۴۲۵

فصل سوم- کمیسیون ۴۲۵

فصل چهارم- اطلاع‌رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی ۴۲۸

فصل پنجم- تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال ۴۲۹

فصل ششم- دادخواهی و مقررات مختلف ۴۳۰

ضمائم ۴۳۴

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ۴۵۴

قانون مطبوعات ۴۵۶

فصل اول- تعاریف ۴۵۶

‌فصل دوم- رسالت مطبوعات ۴۵۷

‌فصل سوم- حقوق مطبوعات ۴۵۸

‌فصل چهارم- حدود مطبوعات ۴۵۹

‌فصل پنجم- شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه ۴۶۱

‌فصل ششم- جرائم ۴۶۸

‌فصل هفتم – هیئت منصفه مطبوعات ۴۷۳

فصل هشتم – موارد متفرقه ۴۷۷

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ ۴۷۹

مبحث اول – سازمان اداره تصفیه ۴۷۹

مبحث دوم – اقدامات تأمینی اداره تصفیه ۴۸۱

مبحث سوم – دعوت بستانکاران‌ ۴۸۳

مبحث چهارم – اداره اموال‌ ۴۸۴

مبحث پنجم – رسیدگی به مطالبات‌ ۴۸۵

مبحث ششم – تصفیه ۴۸۷

مبحث هفتم – تقسیم وجوه حاصله از فروش‌ ۴۸۹

مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی‌ ۴۹۰

مبحث نهم – مقررات مالی‌ ۴۹۱

مبحث دهم – مقررات مخصوص‌ ۴۹۲

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه قوانین حقوقی خاص”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.