مجموعه قوانین جدید
مجموعه قوانین جدیدقوانین-جدید

مجموعه قوانین جدید

190,000 ریال

عنوان کتاب: مجموعه قوانین جدید (مصوبات ۱۳۹۴ به همراه مصوبات ۱۳۹۶)

پدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: جیبی، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۶۱۲

توضیحات

مجموعه قوانین جدید

مجموعه قوانین جدید

مجموعه قوانین جدید

قانون شورای حل اختلاف.

قانون مالیات‌های مستقیم

باب اول: اشخاص مشمول مالیات.

باب دوم: مالیات بر دارایی.

فصل اول: مالیات سالانه املاک..

فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی.

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر.

فصل چهارم: مالیات بر ارث..

فصل پنجم: حق تمبر

باب سوم: مالیات بر درآمد.

فصل اول- مالیات بر درآمد املاک..

فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.

فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق.

فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل.

فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی.

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف.

باب چهارم: در مقررات مختلفه.

فصل اول: معافیت‌ها

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاک..

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی.

فصل چهارم- مقررات عمومی.

فصل پنجم: وظایف مؤدیان.

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث..

فصل هفتم: تشویقات و جرایم مالیاتی.

فصل هشتم: ابلاغ.

فصل نهم:  وصول مالیات..

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی.

فصل دوم: ترتیب رسیدگی.

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی.

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان…

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴٫٫

آیین نامه های قانون آیین دادرسی کیفری….

آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان…

فصل اول: کلیات..

فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم.

فصل سوم ـ عدم افشای اطلاعات..

فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور

فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان.

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری..

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات..

فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر

فصل سوم ـ انتخاب میانجی‌گر و شرایط آن.

فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری..

فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی‌گرها

فصل ششم ـ هزینه‌های میانجی‌گری..

فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی‌گری..

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری..

فصل اول- تعاریف..

فصل دوم: آموزش…

فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری..

فصل چهارم ـ مسائل اجرایی.

آئین‌نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

 

 

مجموعه قوانین جدید

Additional

وزن 0.28 kg

X