تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مجموعه قوانین امور صنفی

45,000 تومان

مقایسه
وزن0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1397

قطع

جیبی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

قانون نظام صنفی کشور ۹

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی ۸۵

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ۱۰۷

آیین ‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ۱۱۳

آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی ۱۳۱

آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی ۱۳۹

آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی ۱۴۹

آیین نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف ۱۵۵

آیین‌نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان‌ها ۱۷۹

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ۱۸۳

آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن ۱۹۵

آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه صنفی ۱۹۹

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه‌های بزرگ ۲۰۹

دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام ۲۱۳

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ۲۲۱

دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق ۲۲۵

شیوه نامه دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی ۲۳۵

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی ۲۴۳

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال ۲۶۳

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی ۲۷۱

آیین‌نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش‌ها ۲۸۱

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری ۲۸۵

آیین‌ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره ۳۰۱

آیین‌نامه اجرائی شرح وظائف بازرس ۳۱۷

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی ۳۲۱

آیین ‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات ۳۲۹

آیین‌ نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات ۳۳۹

آیین‌ نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران ۳۴۷

آیین‌نامه اجرایی میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ۳۶۵

آیین ‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه ۳۶۹

آیین‌نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات ۳۷۵

آیین‌ نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی ۳۷۷

دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ۳۸۳

دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی ۳۹۱

صورت‌ جلسه تفویض بخشی از وظایف هیئت عالی ۴۰۵

دستورالعمل چگونگی به‌کارگیری و انتصاب کارکنان ۴۰۹

آیین‌ نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره ۴۱۳

آیین ‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان ۴۱۷

آیین ‌نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی ۴۲۷

آیین‌ نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب ۴۳۳

فهرست جزیی صفحه

قانون نظام صنفی کشور ۹

فصل اول – تعاریف ۹

فصل دوم- فرد صنفی ۱۲

فصل یکم- تعاریف ۱۷

فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)۳۴

فصل پنجم – اتاق اصناف ایران ۴۳

فصل ششم – کمیسیون نظارت ا ۴۹

فصل هفتم- هیئت عالی نظارت ۵۴

فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ها ۵۶

فصل نهم – سایر مقررات ۷۵

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی ۸۵

فصل اول – تعاریف و کلیات ۸۵

فصل دوم – نظام صنفی بخش – شهرستان ۸۷

فصل سوم – نظام صنفی استانی ۸۸

الف) تشکیلات ۸۸

فصل چهارم – هیئت عمومی ۹۶

فصل پنجم – شورای مرکزی ۹۸

فصل ششم – رئیس نظام صنفی ۱۰۰

فصل هشتم – نحوه رسیدگی به تخلفات ۱۰۴

ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی ۱۰۷

آیین ‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ۱۱۳

آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی ۱۳۱

آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی د ۱۳۹

آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی ۱۴۹

آیین نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف ۱۵۵

آیین‌نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان‌ها د ۱۷۹

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ۱۸۳

آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن ۱۹۵

آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه صنفی ۱۹۹

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه‌های بزرگ ۲۰۹

دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام ۲۱۳

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ۲۲۱

دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق ۲۲۵

شیوه نامه دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی ۲۳۵

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی ۲۴۳

فصل اول- تعاریف و کلیات ۲۴۳

فصل دوم- شمول آیین‌نامه ۲۵۴

فصل سوم- وظایف ۲۵۵

فصل چهارم- پروانه و صلاحیت بهداشتی ۲۶۰

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال ۲۶۳

فصل اول- کلیات و تعاریف ۲۶۳

فصل دوم- شرایط و ضوابط دریافت پروانه تخصصی اشتغال ۲۶۴

فصل سوم- وظایف و اختیارات مشاورین ۲۶۴

فصل چهارم- امور اداری و مالی ۲۶۸

فصل پنجم- نظارت بر عملکرد و نحوه رسیدگی به تخلفات مشاورین ۲۷۰

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی ۲۷۱

آیین‌نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش‌ها ۲۸۱

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری ۲۸۵

آیین‌ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره ۳۰۱

آیین‌نامه اجرائی شرح وظائف بازرس ۳۱۷

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی ۳۲۱

آیین ‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات ۳۲۹

آیین‌ نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات ۳۳۹

آیین‌ نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران ۳۴۷

آیین‌نامه اجرایی میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ۳۶۵

آیین ‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه ۳۶۹

آیین‌نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات ۳۷۵

آیین‌ نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی ۳۷۷

دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ۳۸۳

دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی ۳۹۱

صورت‌ جلسه تفویض بخشی از وظایف هیئت عالی ۴۰۵

دستورالعمل چگونگی به‌کارگیری و انتصاب کارکنان ۴۰۹

آیین‌ نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره ۴۱۳

آیین ‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان ۴۱۷

آیین ‌نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی ۴۲۷

آیین‌ نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب ۴۳۳

بخش اول: فروشگاه مجازی ۴۳۴

بخش دوم: شرکت بازاریابی شبکه‌ای ۴۳۸

بخش سوم- نحوه نظارت ۴۴۳

بخش چهارم: سایر مقررات ۴۴۷

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین امور صنفی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.