کتاب قانون تجارت

وزن 0.5 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

تعداد موجود :

107,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.5 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۱

باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی ۱۱

باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ۱۲

باب سوم- ‌شرکت‌های تجارتی ۱۵

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۷

باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چک ۱۳۰

باب پنجم- اسناد در وجه حامل ۱۴۸

باب ششم- دلالی ۱۵۰

باب هفتم- ‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) ۱۵۴

باب هشتم- قرارداد حمل و نقل ۱۵۷

باب نهم –  قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی ۱۶۲

باب دهم- ضمانت ۱۶۳

باب یازدهم- در ورشکستگی ۱۶۴

باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ۱۹۲

باب سیزدهم- در اعاده اعتبار ۱۹۶

باب چهاردهم- اسم تجارتی ۱۹۹

باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ۲۰۰

باب شانزدهم- مقررات نهایی ۲۰۱

قانون صدور چک ۲۰۵

فهرست جزیی صفحه

قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۱

باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی ۱۱

باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ۱۲

فصل اول- دفاتر تجارتی ۱۲

فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی ۱۵

باب سوم- ‌شرکت‌های تجارتی ۱۵

فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ۱۵

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۷

مبحث اول- ‌شرکت‌های سهامی ۱۷

بخش ۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی ۱۷

بخش ۲- سهام ۲۶

‌بخش ۳- تبدیل سهام ۳۱

بخش ۴- اوراق قرضه ۳۳

‌بخش ۵- مجامع عمومی ۴۰

بخش ۶- هیأت مدیره ۴۸

بخش ۷- بازرسان ۵۸

بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت ۶۱

بخش ۹- انحلال و تصفیه ۷۴

بخش ۱۰- حساب‌های شرکت ۸۲

بخش ۱۱- مقررات جزایی ۸۵

مبحث دوم- شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۶

مبحث سوم- شرکت تضامنی ۱۱۰

مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیر سهامی ۱۱۵

مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی ۱۱۹

مبحث ششم- شرکت نسبی ۱۲۳

مبحث هفتم- ‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف ۱۲۴

فصل سوم- ‌در تصفیه امور شرکت‌ها ۱۲۶

فصل چهارم- مقررات مختلفه ۱۲۸

باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چک ۱۳۰

فصل اول- برات ۱۳۰

مبحث اول- صورت برات ۱۳۰

مبحث دوم- در قبول و نکول ۱۳۱

مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث ۱۳۳

مبحث چهارم- در وعده برات ۱۳۳

مبحث پنجم- ظهرنویسی ۱۳۴

مبحث ششم- مسئولیت ۱۳۴

مبحث هفتم- در پرداخت ۱۳۵

مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث ۱۳۸

مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات ۱۳۹

مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست) ۱۴۲

مبحث یازدهم- برات رجوعی ۱۴۳

مبحث دوازدهم- قوانین خارجی ۱۴۵

فصل دوم- در فته ‌طلب ۱۴۵

فصل سوم- چک ۱۴۶

فصل چهارم- در مرور زمان ۱۴۷

باب پنجم- اسناد در وجه حامل ۱۴۸

باب ششم- دلالی ۱۵۰

فصل اول- کلیات ۱۵۰

فصل دوم- اجرت دلال و مخارج ۱۵۲

‌فصل سوم – دفتر ۱۵۳

باب هفتم- ‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) ۱۵۴

باب هشتم- قرارداد حمل و نقل ۱۵۷

باب نهم –  قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی ۱۶۲

باب دهم- ضمانت ۱۶۳

باب یازدهم- در ورشکستگی ۱۶۴

فصل اول- در کلیات ۱۶۴

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن ۱۶۴

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر ۱۶۷

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته ۱۶۸

فصل پنجم- در مدیر تصفیه ۱۶۹

فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه ۱۶۹

مبحث اول- در کلیات ۱۶۹

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی ۱۷۱

مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات ۱۷۲

مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه ۱۷۳

مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکارها ۱۷۳

فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته ۱۷۶

مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها ۱۷۶

مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی ۱۷۷

فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی ۱۷۷

فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی ۱۸۰

فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی ۱۸۱

مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی ۱۸۳

فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها ۱۸۵

مبحث اول- ‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند ۱۸۵

مبحث دوم- طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند ۱۸۶

فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول ۱۸۷

فصل دهم- در دعوی استرداد ۱۸۹

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی ۱۹۰

باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ۱۹۲

فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر ۱۹۲

فصل دوم- در ورشکستگی به تقلب ۱۹۴

فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته ۱۹۴

فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب   ۱۹۶

باب سیزدهم- در اعاده اعتبار ۱۹۶

باب چهاردهم- اسم تجارتی ۱۹۹

باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ۲۰۰

فصل اول- اشخاص حقوقی ۲۰۰

فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی ۲۰۱

باب شانزدهم- مقررات نهایی ۲۰۱

قانون صدور چک ۲۰۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب قانون تجارت”

09016288181 02188303398