اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی کشور

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی کشور

 

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعهقانون  برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی.. ۴

بخش ۱ ـ اقتصاد کلان.. ۴

جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم. ۴

جدول شماره (۲): تصویر متغیرهای اقتصادی بخش‌های اقتصادی در دوره برنامه ششم  (درصد) ۴

جدول شماره (۳): منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برنامه ششم به تفکیک روش‌های مختلف تأمین – هزار میلیارد ریال   ۴

بخش ۲ ـ بودجه و مالیه عمومی.. ۴

بخش ۳ ـ نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی.. ۴

بخش ۴ ـ محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد. ۴

بخش ۵  ـ توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر. ۴

بخش ۶ ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد. ۴

بخش ۷ ـ کشاورزی.. ۴

جدول شماره ۵- اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی صرفه‌‌جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا ۴

جدول شماره ۶- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی (بخش زراعت) ۴

جدول شماره ۷ – اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی (باغبانی، دام، طیور و آبزیان) ۴

جدول شماره ۸- اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار  ۴

جدول شماره ۹- اهداف‌کمی راهبرد توسعه صنایع‌کشاورزی و زنجیره‌های عرضه. ۴

بخش ۸ ـ آب.. ۴

بخش ۹ ـ محیط زیست و منابع طبیعی.. ۴

بخش ۱۰ ـ انرژی، صنعت و معدن.. ۴

جدول درج دریافتی‌ها و پرداختی‌های هدفمندکردن یارانه‌ها ۴

در سنوات برنامه ششم. ۴

بخش ۱۱ ـ حمل و نقل و مسکن.. ۴

بخش ۱۲ ـ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری.. ۴

جدول ۱۳- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت‌ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری   ۴

بخش ۱۳ ـ ارتباطات و فناوری اطلاعات.. ۴

بخش ۱۴ ـ سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده. ۴

بخش ۱۵ ـ بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی.. ۴

جدول ۱۵- شاخص‌ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم  ۴

بخش ۱۶ ـ امور ایثارگران.. ۴

بخش ۱۷ ـ فرهنگ، هنر و ورزش… ۴

بخش ۱۸ ـ سیاسی، دفاعی و امنیتی.. ۴

بخش ۱۹ ـ حقوقی و قضائی.. ۴

جدول شماره (۱۶)- شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی.. ۴

جدول شماره (۱۷)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم. ۴

بخش ۲۰ ـ نظارت و ارزشیابی برنامه. ۴

 

 

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات