کتاب قانون تجارت نموداری به همراه قوانین خاص (رقعی)

وزن 0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

231,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

قانون تجارت نمودار درختی به همراه قوانین خاص (رقعی)

فهرست  کلی

قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت..

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت..

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸٫

قانون صدور چک…

مقایسه موضوعات و مواعد  مشابه در قانون تجارت..

فهرست جزیی

قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت..

باب اول/‌تجار و معاملات تجارتی..

باب دوم / دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی..

فصل اول- دفاتر تجارتی..

فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی..

باب سوم/ شرکت‌های تجارتی..

فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت..

مبحث اول- ‌شرکت‌های سهامی..

بخش۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی..

بخش ۲- سهام.

‌بخش ۳- تبدیل سهام.

بخش ۴- اوراق قرضه.

‌بخش ۵- مجامع عمومی..

بخش ۶- هیأت مدیره.

بخش ۷- بازرسان.

بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت..

بخش ۹- انحلال و تصفیه.

بخش ۱۰- حساب‌های شرکت..

بخش ۱۱- مقررات جزایی..

مبحث دوم- شرکت با مسئولیت محدود.

مبحث سوم- شرکت تضامنی..

مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیر سهامی..

مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی..

مبحث ششم- شرکت نسبی..

مبحث هفتم- ‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف..

فصل سوم- ‌در تصفیه امور شرکت‌ها

فصل چهارم- مقررات مختلفه.

باب چهارم/ ‌برات- فته‌طلب- چک…

فصل اول- برات..

مبحث اول- صورت برات..

مبحث دوم- در قبول و نکول.

مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث..

مبحث چهارم- در وعده برات..

مبحث پنجم- ظهرنویسی..

مبحث ششم- مسئولیت..

مبحث هفتم- در پرداخت..

مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث..

مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات..

مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست)

مبحث یازدهم- برات رجوعی.

مبحث دوازدهم- قوانین خارجی..

فصل دوم- در فته ‌طلب..

فصل سوم- چک

فصل چهارم- در مرور زمان.

باب پنجم/ اسناد در وجه حامل..

باب ششم/ دلالی..

فصل اول- کلیات..

فصل دوم- اجرت دلال و مخارج.

‌فصل سوم – دفتر.

باب هفتم/ ‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون)

باب هشتم/ قرارداد حمل و نقل..

باب نهم /  قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی..

باب دهم/ ضمانت..

باب یازدهم/ در ورشکستگی..

فصل اول- در کلیات..

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن.

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر.

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته.

فصل پنجم- در مدیر تصفیه.

فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه.

مبحث اول- در کلیات..

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی..

مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات..

مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه.

مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکارها

فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته.

مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها

مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی..

فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی..

فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی..

فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی..

مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی..

فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها

مبحث اول- ‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند.

مبحث دوم- طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند.

فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول.

فصل دهم- در دعوی استرداد.

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی..

باب دوازدهم/ در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب..

فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر.

فصل دوم- در ورشکستگی به تقلب..

فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته.

فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

باب سیزدهم/ در اعاده اعتبار.

باب چهاردهم/ اسم تجارتی..

باب پانزدهم/ شخصیت حقوقی..

فصل اول- اشخاص حقوقی..

فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی..

باب شانزدهم/ مقررات نهایی..

قانون اداره تصفیه امور  ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸٫

مبحث اول – سازمان اداره تصفیه.

مبحث دوم – اقدامات تأمینی اداره تصفیه.

مبحث سوم – دعوت بستانکاران‌..

مبحث چهارم – اداره اموال‌..

مبحث پنجم – رسیدگی به مطالبات‌..

مبحث ششم – تصفیه.

مبحث هفتم – تقسیم وجوه حاصله از فروش‌…

مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی‌

مبحث نهم – مقررات مالی‌..

مبحث دهم – مقررات مخصوص‌…

قانون صدور چک…

مقایسه موضوعات و مواعد مشابه در قانون تجارت..

شرکت های سهامی عام و خاص…

شرکت های با مسئولیت محدود.

شرکت های تضامنی..

شرکت های مختلط سهامی..

شرکت مختلط غیرسهامی..

شرکت های تعاونی..

اکثریت های قانونی برای تصمیمات شرکتها

اکثریت با نصف به علاوه یک…

اکثریت با حداقل نصف..

اکثریت با حداقل یک سوم.

اکثریت با بیش از نصف..

اکثریت با نصف به علاوه یک…

اکثریت با بیش از یک سوم.

اکثریت با دو سوم.

اکثریت با اکثریت نسبی..

اکثریت با نصف به علاوه یک…

اکثریت با یک پنجم.

اکثریت با سه چهارم.

اکثریت با اتفاق آراء.

اکثریت با حداقل سه چهارم.

اکثریت با عددی شرکاء.

اکثریت با حداقل نصف به علاوه یک…

اکثریت با اکثریت سه چهارم.

اکثریت با اکثریت..

وزن 0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

2 دیدگاه برای کتاب قانون تجارت نموداری به همراه قوانین خاص (رقعی)

  1. بهزاد زینالی

    ممنون از اطلاع رسانی شما دوست عزیز

  2. علی

    بادرود و تشکر از ناشر و پدید آورنده محترم لطفا بفرمائید چرا چاپ ۹۹ یا ۱۴۰۰ ندارید و دلیل تاخیر ۵ ساله در تجدید چاپ چیست؟ مورد دوم اگر کتابها رو در شکل سیمی یا فنر دار ارائه کنید بهتر نیست؟ در اکثر کتابفروشیها شهرستانها کتابهای شما بسیار نادر است اگرچه روش نموداری بسیار موثر و مفیده؟ پاینده و برقرار باشید

دیدگاه خود را بنویسید

09016288181 02188303398