کتاب قانون آیین دادرسی کیفری نموداری رقعی

وزن 0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

263,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

قانون آیین دادرسی کیفری نموداری۹۴

قانون آیین دادرسی کیفری نموداری

 

بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم
فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی
بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن
فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان
فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن
فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم
مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضائی
فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی
فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری
فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات
فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
مبحث سوم- صدور رأی
فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول- مقدمات رسیدگی
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
مبحث سوم- صدور رأی
فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی
فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول- تشکیلات
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
فصل هفتم- احاله
فصل هشتم- رد دادرس
بخش چهارم- اعتراض به آراء
فصل اول- کلیات
فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور
فصل چهارم- اعاده دادرسی
بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول- کلیات
فصل دوم- اجرای مجازات حبس
فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری
فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط
بخش ششم- هزینه دادرسی
بخش هفتم- سایر مقررات
بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی
فصل سوم ـ صلاحیت
فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان
مبحث دوم ـ کارشناسی
مبحث سوم ـ احضار
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
مبحث پنجم ـ مرور زمان فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی
فصل هشتم ـ اجرای احکام
فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی
بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی
بخش دهم ـ آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای
بخش یازدهم ـ آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
بخش دوازدهم ـ سایر مقررات
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
مقایسه مواعد و موضاعات مشابه
مقایسه نظام اتهامی و نظام تفتیشی
ویژگی های نظام مختلط یا فرانسوی
ضمانت اجراهای مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری
ضمانت اجراهای مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری
مجازاتهای ارجاع شده به قانون مجازات اسلامی
محکومیت های انتظامی تا درجه ۴
آرای قابل اعتراض
آراء قابل اعتراض ظرف مدت سه روز
آراء قابل اعتراض ظرف مدت پنج روز
آراء قابل اعتراض ظرف مدت هفت روز
آراء قابل اعتراض ظرف مدت ده روز
آراء قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز
آراء قابل اعتراض ظرف مدت یک ماه
آراء قابل اعتراض ظرف مدت دو ماه
آراء قابل اعتراض ظرف مدت مهلت اعتراض به قرارها
روابط دادستان و بازپرس
اختلافات بین دادستان و بازپرس در امور قضایی
مواردی که باید به تایید دادستان برسد
مواردی که باید به اطلاع دادستان برسد
موارد اختلافی بین دادستان و بازپرس که دادگاه حل اختلاف میکند
موارد رسیدگی‌های خارج از نوبت
قوانین نسخ شده توسط قانون آیین دادرسی کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قوانین نسخ شده توسط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قوانین نسخ شده توسط قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲
دادگاه های صلاحیت دار ذاتی برای رسیدگی به جرایم
دادگاه کیفری یک (مواد ۲۹۶ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک)
دادگاه کیفری دو (مواد ۲۹۵ و۳۰۱ ق. آ.د.ک)
دادگاه تجدیدنظر استان (مواد ۴۲۶، ۴۲۷ ،۴۲۸ ق.آ.د.ک)
دادگاه انقلاب (مواد ۲۹۷ و ۳۰۳ ق.آ.د.ک)
دادگاه اطفال و نوجوانان (مواد۲۹۸ و۳۰۴ ق.آ.د.ک)
دادگاه عمومی بخش (ماده ۲۹۹ ق.آ.د.ک)
دادگاه نظامی یک (مواد ۵۸۳ و ۵۸۵ ق.آ.د.ک)
دادگاه نظامی دو
دادگاه تجدیدنظر نظامی
دادگاه ویژه روحانیت (مواد ۲ و ۱۳ ق. و. د روحانیت)
دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت
شورای حل اختلاف (مواد ۳ ،۴ ، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ق.ش.ح.ا)
دیوان عالی کشور (مواد ۴۲۸ ،۴۴۴ ،۴۶۲ و ۴۶۳ ق.آ.د.ک)
مواعد مرور زمان کیفری تعقیب و رسیدگی
در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل:
در جرایم تعزیری درجه ۴ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل:
در جرایم تعزیری درجه ۵ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل:
در جرایم تعزیری درجه ۶ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل:
در جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل:
مبداء مرور زمان در جرائم
اثر توبه در جرائم
دستورات ضمن قرار تعلیق تعقیب (م۸۱ ق.آ.د.ک)
جرایمی که نیازمند تشکیل پرونده شخصیتی هستند
جرایم ارتکابی توسط بزرگسالان
جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان
مدت های قرار بازداشت

قانون آیین دادرسی کیفری نموداری – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

وزن 0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

1 دیدگاه برای کتاب قانون آیین دادرسی کیفری نموداری رقعی

  1. مصطفی ذوالفقارطلب

    سلام
    وقت بخیر
    در مورد حقوق اطفال کتابی دارید یا خیر؟

دیدگاه خود را بنویسید

09016288181 02188303398