محشای قانون امور حسبی
محشای قانون امور حسبیمحشای قانون امور حسبی

محشای قانون امور حسبی

250,000 ریال

عنوان کتاب: محشای قانون امور حسبی

پدیدآورنده: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۳

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۵۰۴

توضیحات

محشای قانون امور حسبی

محشای قانون امور حسبی

محشای قانون امور حسبی

 

 

قانون امور حسبی

باب اول- در کلیات

باب دوم- در قیمومت

فصل اول- صلاحیت دادگاه قیمومت

فصل دوم- ترتیب تعیین قیم.

فصل سوم- اختیارات و مسئولیت قیم.

فصل چهارم- عزل قیم.

باب چهارم- امور راجع‌به امین..

باب چهارم- راجع‌به غایب مفقودالاثر.

فصل اول- در صلاحیت دادگاه.

فصل دوم- در تعیین امین..

فصل سوم- دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه.

فصل چهارم- در حکم موت فرضی..

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه.

فصل اول- در صلاحیت…

فصل دوم- در مهر و موم.

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم.

فصل چهارم- در تحریر ترکه.

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی..

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه.

طبقه اول..

طبقه دوم.

طبقه سوم.

طبقه چهارم.

طبقه پنجم.

مبحث دوم- قبول ترکه.

مبحث سوم- رد ترکه.

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه.

مبحث پنجم- تصفیه.

فصل ششم- راجع‌به وصیت…

فصل هفتم- در تقسیم.

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث..

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه.

فصل دهم- در تصدیق انحصار وراثت…

باب هفتم- در هزینه.

آئین‌نامه قانون امور حسبی..

آئین‌نامه مواد ۳۷۷-۳۷۸ قانون امور حسبی..

آئین‏نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی..

قانون تصدیق انحصار وراثت…

از قانون مدنی..

محشای قانون امور حسبی

باب اوّل- در وصایا

فصل اوّل- در کلیات..

فصل دوم- در مّوصی..

فصل سوم- در مُوصی‌به.

فصل چهارم- در موصی‌له.

فصل پنجم- در وصیّ..

باب دوم- در ارث..

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث..

فصل دوم- در تحقق ارث..

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث..

فصل چهارم- در حجب…

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض….

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث..

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی..

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم.

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم.

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه.

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال..

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری..

کتاب نهم- در خانواده.

فصل اوّل- در الزام به انفاق..

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت

فصل اوّل- در کلیات..

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن..

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن نظارت مُدعی‌العموم

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم.

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت…

قانون خانواده.

فصل اول ـ دادگاه خانواده.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی..

فصل سوم ـ ازدواج.

فصل چهارم ـ طلاق..

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری..

فصل هفتم ـ مقررات کیفری..

 

محشای قانون امور حسبی – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.45 kg

X