تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

محشای قانون امور حسبی

شناسه محصول: 504 دسته: ,

64,000 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1393

قطع

رقعی

سرفصل ها

 

فهرست صفحه

قانون امور حسبی ۹

باب اول- در کلیات ۹

باب دوم- در قیمومت ۱۹

فصل اول- صلاحیت دادگاه قیمومت ۱۹

فصل دوم- ترتیب تعیین قیم ۲۰

فصل سوم- اختیارات و مسئولیت قیم ۲۵

فصل چهارم- عزل قیم ۲۹

باب چهارم- امور راجع‌به امین ۳۰

باب چهارم- راجع‌به غایب مفقودالاثر ۳۴

فصل اول- در صلاحیت دادگاه ۳۴

فصل دوم- در تعیین امین ۳۵

فصل سوم- دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه ۳۶

فصل چهارم- در حکم موت فرضی ۳۹

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه ۴۰

فصل اول- در صلاحیت ۴۰

فصل دوم- در مهر و موم ۴۲

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم ۴۸

فصل چهارم- در تحریر ترکه ۵۱

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی ۵۳

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه ۵۳

طبقه اول ۵۳

طبقه دوم ۵۴

طبقه سوم ۵۴

طبقه چهارم ۵۴

طبقه پنجم ۵۴

مبحث دوم- قبول ترکه ۵۷

مبحث سوم- رد ترکه ۶۰

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ۶۱

مبحث پنجم- تصفیه ۶۱

فصل ششم- راجع‌به وصیت ۶۴

فصل هفتم- در تقسیم ۷۱

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث ۸۰

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه ۸۱

فصل دهم- در تصدیق انحصار وراثت ۸۵

باب هفتم- در هزینه ۹۱

آئین‌نامه قانون امور حسبی ۹۳

آئین‌نامه مواد ۳۷۷-۳۷۸ قانون امور حسبی ۹۵

آئین‏نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی ۹۵

قانون تصدیق انحصار وراثت ۹۹

از قانون مدنی ۱۰۵

باب اوّل- در وصایا ۱۰۷

فصل اوّل- در کلیات ۱۰۷

فصل دوم- در مّوصی ۱۰۹

فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۰۹

فصل چهارم- در موصی‌له ۱۱۲

فصل پنجم- در وصیّ ۱۱۲

باب دوم- در ارث ۱۱۴

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۱۴

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۱۶

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث ۱۱۹

فصل چهارم- در حجب ۱۲۲

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۲۴

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۲۶

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۲۶

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۲۸

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۳۱

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۳۳

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۱۳۶

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۱۴۱

کتاب نهم- در خانواده ۱۴۵

فصل اوّل- در الزام به انفاق ۱۴۵

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۱۴۹

فصل اوّل- در کلیات ۱۴۹

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۱۵۳

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن نظارت مُدعی‌العموم ۱۵۷

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۱۵۹

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۱۶۰

قانون خانواده ۱۶۳

فصل اول ـ دادگاه خانواده ۱۶۵

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی ۱۶۸

فصل سوم ـ ازدواج ۱۶۹

فصل چهارم ـ طلاق ۱۷۰

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۷۳

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری ۱۷۴

فصل هفتم ـ مقررات کیفری ۱۷۵