کتاب مجموعه قوانین شهرداری

وزن 0.250 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

تعداد موجود :

150,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.250 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

قانون شوراهای شهر و روستا ۷

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات ۶۵

لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۱۴۵

قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ ۱۵۱

آیین‌نامه پیش‌آمدگی‌های ساختمانی درگذرها ۱۵۵

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک ۱۶۱

قانون ایجاد شهرهای جدید ۱۶۹

آیین‌نامه قانون ایجاد شهرهای جدید ۱۷۷

مصوبه شورای عالی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، ۱۹۳

قانون نوسازی و عمران شهری ۱۹۹

قانون زمین شهری ۲۲۷

آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ۲۴۳

آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات ۲۷۳

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ۲۷۹

آیین‌نامه قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ۲۸۵

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ۲۹۱

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی ۲۹۷

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ۳۰۷

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ۳۱۱

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک ۳۱۵

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف ۳۱۷

قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها ۳۲۳

تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی ساختمانها ۳۳۱

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول ۳۳۳

قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ ۳۳۵

آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ۳۴۵

قانون حفظ و گسترش فضای سبز ۳۶۱

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۳۶۹

آیین‌نامه «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۳۷۵

فهرست جزیی صفحه

قانون شوراهای شهر و روستا ۷

فصـل دوم- انتخابـات ۱۵

فصـل سوم- وظایف شوراهـا ۳۶

فصـل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفـات ۵۵

فصـل پنجـم – سایر مقـررات ۶۰

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات ۶۵

فصل اول- درتأسیس شهرداری ۶۵

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر ۶۶

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر ۸۳

فصل چهارم – در وظایف انجمن ۸۸

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری ۹۳

فصل ششم – در وظایف شهرداری ۹۵

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی ۱۰۲

فصل هشتم – در مقررات جزائی ۱۱۶

فصل نهم – خاتمه ۱۱۹

لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۱۴۵

قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ ۱۵۱

آیین‌نامه پیش‌آمدگی‌های ساختمانی درگذرها ۱۵۵

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک ۱۶۱

قانون ایجاد شهرهای جدید ۱۶۹

آیین‌نامه قانون ایجاد شهرهای جدید ۱۷۷

فصل اول – تعاریف، کلیات، ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد شهر جدید ۱۷۷

فصل دوم – ضوابط و مقررات مربوط به شرکت مادر و شرکت‌های تابعه ۱۸۸

فصل سوم ـ ضوابط و مقررات خاص متقاضی غیردولتی ۱۸۹

مصوبه شورای عالی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ۱۹۳

قانون نوسازی و عمران شهری ۱۹۹

قانون زمین شهری ۲۲۷

آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ۲۴۳

‌فصل اول – تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین‌ها ۲۴۳

فصل دوم- مقررات تشخیص زمین‌ها ۲۴۵

فصل سوم- نحوه خرید و تملک زمین‌ها ۲۴۸

فصل چهارم- نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمین‌ها ۲۶۴

فصل پنجم- مقررات متفرقه ۲۷۱

آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات ۲۷۳

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ۲۷۹

آیین‌نامه قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ۲۸۵

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ۲۹۱

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی ۲۹۷

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ۳۰۷

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ۳۱۱

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک ۳۱۵

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف ۳۱۷

قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها ۳۲۳

تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی  ساختمانها ۳۳۱

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق ۳۳۳

قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ ۳۳۵

آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ۳۴۵

قانون حفظ و گسترش فضای سبزو جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ۳۶۱

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۳۶۹

آیین‌نامه «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۳۷۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مجموعه قوانین شهرداری”

09016288181 02188303398