اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

قانون مجازات در رویه قضایی

عنوان کتاب: قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی

پدیدآورندگان: توحید زینالی – زینب کامکار

با همکاری: فریبا حسینی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۳

قطع و تیراژ: جیبی، ۵۰۰۰ نسخه

قیمت:  تومان

شابک: ۰-۵۵-۸۳۵۵-۹۶۴-۹۷۸

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

قانون مجازات در رویه قضایی

 

قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی

مقدمه

کتاب اول- کلیات

بخش اول- مواد عمومی

فصل اول- تعاریف.

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات ها

بخش دوم- مجازات‌ها

فصل اول- مجازات‌های اصلی

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها

فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن

فصل پنجم- تعویق صدور حکم

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل یازدهم- سقوط مجازات.

مبحث اول- عفو.

مبحث دوم- نسخ قانون.

مبحث سوم- گذشت شاکی.

مبحث چهارم- مرور زمان.

مبحث پنجم- توبه مجرم.

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ

قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی

بخش سوم- جرایم.

فصل اول- شروع به جرم.

فصل دوم- شرکت در جرم.

فصل سوم- معاونت در جرم.

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته.

فصل پنجم- تعدّد جرم.

فصل ششم- تکرار جرم.

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری..

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری..

فصل دوم- موانع مسؤولیت کیفری..

قانون مجازات در رویه قضایی

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری..

فصل اول- مواد عمومی..

فصل دوم- اقرار.

فصل سوم- شهادت..

فصل چهارم- سوگند.

فصل پنجم- علم قاضی..

کتاب دوم- حدود

بخش اول- مواد عمومی..

بخش دوم- جرایم موجب حد.

فصل اول- زنا

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه.

فصل سوم- قوّادی

فصل چهارم- قذف

فصل پنجم- سبّ نبی

فصل ششم- مصرف مسکر.

فصل هفتم- سرقت.

فصل هشتم- محاربه.

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض…

قانون مجازات در رویه قضایی

کتاب سوم- قصاص

بخش اول- مواد عمومی

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

فصل دوم- تداخل جنایات

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

فصل ششم- شرکت در جنایت

فصل هفتم- اکراه در جنایت

بخش دوم- قصاص نفس

بخش سوم- قصاص عضو.

فصل اول- موجب قصاص عضو.

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

فصل سوم- اجرای قصاص عضو.

قانون مجازات در رویه قضایی

کتاب چهارم- دیات

بخش اول- مواد عمومی

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن.

فصل دوم- ضمان دیه.

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه

فصل چهارم- مسؤول پرداخت دیه

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه.

فصل ششم- موجبات ضمان.

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات

بخش دوم- مقادیر دیه.

فصل اول- دیه نفس.

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء.

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء.

مبحث اول- دیه مو.

مبحث دوم- دیه چشم.

مبحث سوم- دیه بینی..

مبحث چهارم- دیه لاله گوش

مبحث پنجم- دیه لب.

مبحث ششم- دیه زبان.

مبحث هفتم- دیه دندان.

مبحث هشتم- دیه گردن.

مبحث نهم- دیه فک.

مبحث دهم- دیه دست و پا

مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات،

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و اعضاء.

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه.

مبحث پانزدهم- دیه پستان.

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع.

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع.

مبحث اول- دیه عقل

مبحث دوم- دیه شنوایی

مبحث سوم- دیه بینایی

مبحث چهارم- دیه بویایی

مبحث پنجم- دیه چشایی.

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی

مبحث هفتم- دیه سایر منافع.

فصل ششم- دیه جراحات.

فصل هفتم- دیه جنین

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت.

قانون مجازات در رویه قضایی

کتاب پنجم- قانون تعزیرات.

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی..

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

صل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب

فصل پنجم- جَعل و تَزویر.

فصل ششم- محو یا شکستن مُهر و پلمپ..

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی.

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی..

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری.

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی.

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت.

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت.

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص.

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم.

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال.

فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی.

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ.

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر.

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه

فصل بیست و سوم- ورشکستگی.

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت.

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال.

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر.

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت.

فصل بیست و هشتم- تَهاجُر به استعمال مشروبات الکی.

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.

قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۵/۳/۱۳۸۸)

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های

مبحث دوم- شنود غیرمجاز

مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها

مبحث یکم- جعل رایانه‌ای

مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص

فصل هفتم- سایر جرایم

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل یکم- صلاحیت

فصل دوم- جمع‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول- نگهداری داده‌ها

مبحث دوم- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث سوم- ارائه داده‌ها

مبحث چهارم- تفتیش و توقیف داده‌ها

مبحث پنجم- شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

فصل سوم- استنادپذیری ادله الکترونیکی

      مواد

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر.

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر.

 

قانون مجازات در رویه قضایی – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات