تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

کتاب آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه ها

ضمان قهری و مسئولیت مدنی از موضوعاتی هستند که در این کتاب پرداخته شده است شما برای شناخت ارکان مسئولیت مدنی و نمونه آراء در این باب و آثار مسئولیت مدنی می توانید به این کتاب مراجعه کنید و این کتاب برای شما بهترین راهنما و منبع کاملی خواهد بود.

41,000 تومان

مقایسه

کتاب کتاب آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه ها دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد مسئولیت مدنی است. مواردی مانند:

  • مسئولیت مدنی
  • جبران خسارت در مسئولیت مدنی
  • تاریخچه مسئولیت مدنی
  • اسباب مسئولیت مدنی
  • انواع ضرر در مسئولیت مدنی

قواعد عمومی مسئولیت مدنی و نکات مهم قانون مسئولیت مدنی و مجموعه مقررات در باب مسئولیت مدنی در این کتاب آمده است.

از دیرباز تاکنون، قاعده‌ای بین مردم رواج داشته مبنی بر اینکه هرکسی به دیگری آسیبی برساند، مسئول جبران خسارت ناشی از اشتباه خود می‌باشد. این قاعده که بر مبنای «نظریه تقصیر» شکل گرفته، مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد و البته به مرور خلأهای این نظریه شناخته شد و «نظریه خطر» در کنار نظریه تقصیر، مبنای مسئولیت شناخته شد.

مسئولیت مدنی به معنای عام، هم مسئولیت قراردادی را در بر می‌گیرد و هم ضمان قهری. مسئولیت قراردادی ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است و ضمان قهری مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی. گاه محدوده این دو مسئولیت نیز باهم تداخل می‌یابد؛ یعنی ممکن است فردی را هم از باب تخلف از تعهد قراردادی مواخذه نمود و هم از باب مسئولیت قهری.

ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی

مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی از ارکان زیر تشکیل شده است: وجود تعهد ناشی از قرارداد و نقض تعهد قراردادی.

بنابراین برای اینکه فردی را دارای این نوع مسئولیت بدانیم دو رکن لازم است:

شخص باید تعهدی را به موجب قرارداد برعهده گرفته باشد و آن تعهد را انجام نداده باشد و یا با تأخیر انجام داده باشد. در اینجا فرد متعهدله، کافی است که وجود تعهد را اثبات نماید و لازم نیست که عدم انجام تعهد را اثبات کند و کسی که مدعی انجام تعهد است باید انجام آن را اثبات نماید، البته گاهی قرائن می‌تواند حاکی از انجام تعهد باشد.

برخی رکن سومی تحت عنوان ورود ضرر ناشی از نقض تعهد را نیز اضافه نموده‌اند که به نظر نگارنده، صرف نقض تعهد، ضرر زدن محسوب می‌شود.

مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری

مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری، ناشی از تخلف از تعهدهای قانونی و عمومی است.

مطابق ماده ۳۲۸ ق.م: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

این ماده قاعده عام مسئولیت قهری است. مسئولیت مدنی ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است؛ ولی گاه به‌منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می‌آید.

در هر حال جهت تحقق مسئولیت قهری، وجود سه عنصر ضروری است:

  1.  وجود ضرر.
  2.   ارتکاب فعل زیان‌بار.
  3. رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

البته ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به‌عنوان قانون خاص در باب مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.»

بند اول- وجود ضرر: اولین رکن مسئولیت مدنی، ورود ضرر می‌باشد. «ضرر» نیز «ایراد نقص و خدشه به مال یا جان یا عرض دیگری که ملازمه با عدوان دارد…» معنا شده است.[۵]

ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی و هر دو نوع ضرر مادی و معنوی قابل مطالبه می‌باشد. مطابق ماده ۱۴ ق.آ.دک: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»

مطابق ماده ۲ ق.م.م نیز: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان­دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می­نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که ‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.» مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

برچسب:
وزن0.43 kg
نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

نوبت چاپ

اول

سرفصل ها

 

 

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

معرفی آثار مسئولیت مدنی ۹

معرفی  آثار مسئولیت مدنی ۱۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت مدنی ۱۳

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی ۱۷

مبحث سوم: مسئولیت مدنی در موارد خاص ۲۰

آثار مسئولیت مدنی در آراء دیوانعالی کشور ۲۷

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث سوم: آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۹۲

آثار مسئولیت مدنی در آراء دادگاه‌ها ۱۳۹

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۴۱

مبحث دوم: آراء دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۴۷

آثارمسئولیت مدنی در نشست‌های قضائی ۲۴۹

آثار مسئولیت مدنی در نظریات مشورتی ۲۶۵

آثار مسئولیت مدنی در قوانین و مقررات ۲۷۱

منابع و مآخذ ۲۹۵

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

معرفی آثار مسئولیت مدنی ۹

معرفی  آثار مسئولیت مدنی ۱۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت مدنی ۱۳

گفتار اول: مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی ۱۳

گفتار دوم: مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری ۱۳

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی ۱۷

گفتار اول: غصب و آنچه در حکم غصب است ۱۷

گفتار دوم: اتلاف ۱۸

گفتار سوم: تسبیب ۱۸

گفتار چهارم: استیفاء ۱۹

مبحث سوم: مسئولیت مدنی در موارد خاص ۲۰

گفتار اول: مسئولیت کارفرما ۲۰

گفتار دوم: مسئولیت ولی طفل و مجنون ۲۲

گفتار سوم: مسئولیت دولت و شهرداری‌ها نسبت به اعمال کارکنان خود ۲۳

گفتار چهارم: مسئولیت بیمه ۲۳

آثار مسئولیت مدنی در آراء دیوانعالی کشور ۲۷

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۹

۱- پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ۲۹

۲- نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد ۳۸

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- عدم امکان اضرار به غیر به علت اعمال حق ۴۷

۲- جبران خسارت در صورت ورود خسارت به غیر ناشی از بی احتیاطی ۴۹

۳- جبران خسارت مادی و معنوی پس از اثبات ۵۰

۴- اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه ۵۴

۵- مطالبه خسارت از متصدی حمل و نقل ۶۳

۶- مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به‌عنوان وارث ۶۷

۷- تعیین بهای میزان خسارت با استناد به نظر کارشناس ۷۸

۸- مطالبه خسارت مادی ۸۱

۹- جبران خسارت مادی و معنوی پس از ثبوت در دادگاه ۸۴

۱۰- مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن املاک ۸۷

۱۱- مرجع صالح رسیدگی دعوی اشخاص علیه ادارات دولتی راجع به مطالبه پاداش و جبران ۸۹

مبحث سوم: آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۹۲

۱- اثبات حق توسط مدعی ۹۲

۲- مطالبه حق کسب و پیشه و از بین رفتن عین مستأجره بر اثر حریق ۱۰۵

آثار مسئولیت مدنی در آراء دادگاه‌ها ۱۳۹

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۴۱

۱- مهلت پرداخت دیه برای شرکت‌های بیمه ۱۴۱

۲- تقاضای کاهش اجاره‌بها به علت کاهش منافع مورد اجاره در اثنای مدت ۱۴۲

۳- عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۱۴۵

۴- غرامات قابل مطالبه ضمان درک ۱۴۸

۵- قیمت خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع ۱۵۳

۶- مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی‌مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه ۱۵۴

۷- مطالبه خسارت ناشی از سوانح هوایی ۱۵۷

۸- رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه ۱۵۹

۹- طرح دعوای فسخ یا بطلان لازمه طرح دعوای استرداد مبیع ۱۶۱

۱۰- رأی به بیش از خواسته در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۱۶۳

۱۱- خسارت هزینۀ درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی ۱۶۶

۱۲- خسارت هزینۀ درمان علاوه بر دیه ۱۸۵

۱۳- امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت‌دیده ۱۸۷

۱۴- عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع ۱۸۸

۱۵- استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر ۱۹۲

۱۶- مسئولیت شهرداری به واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری ۱۹۴

۱۷- مسئولیت به پرداخت هزینه درمان علاوه بر دیه و رد ادعای خسارت معنوی ۱۹۷

۱۸- خسارت هزینه درمان مازاد بر دیه ۲۰۳

۱۹- جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی ۲۰۶

۲۰- مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک ۲۰۸

۲۱- خسارت هزینه درمان و ازکارافتادگی علاوه بر دیه ۲۱۲

۲۲- میزان تعهد صندوق تأمین خسارات بدنی ۲۱۴

۲۳- رابطه سببیت در تصادفات رانندگی ۲۱۷

۲۴- نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم‌له ۲۲۰

۲۵- تأثیر انتقال مالکیت مال زیان‌دیده بر بقای مسئولیت مدنی ۲۳۰

۲۶- ضمان درک و مسئولیت خسارات مشتری بیع فاسد ۲۳۱

۲۷- تعهد بیمه‌گر در بیمه اجباری شخص ثالث نسبت به خسارات مازاد بر سقف بیمه ۲۴۰

۲۸- شرایط حاصل از تحریم‌ها برای تحقق فورس ماژور ۲۴۳

مبحث دوم: آراء دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۴۷

۱- جبران خسارت ناشی از تخلف قاضی ۲۴۷

۲- خسارت ناشی از تقصیر دادستان، بازپرس و قاضی ۲۴۷

آثارمسئولیت مدنی در نشست‌های قضائی ۲۴۹

۱- امکان تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی ۲۵۱

۲- جایگاه حقوقی نظرات و مستندات شرکت بیمه ۲۵۲

۳- جبران خسارت راجع به نقص فنی اتومبیل ۲۵۳

۴- جبران خسارت عم چاپ آگهی در روزنامه رسمی ۲۵۴

۵- امکان رجوع دارنده اتومبیل به بیمه گر شخص ثالث جهت جبران خسارت در صورت تقصیر ۲۵۵

۶- طرح دعوی خسارت نسبت به ملک اشتراکی علیه احد مشترکین ۲۵۶

۷- جبران خسارت ناشی از تغییر نحوه کاربری ۲۵۸

۸- تقاضای خسارت در دادگاه حقوقی علاوه بر دیه ۲۵۹

۹- چگونگی مطالبه خسارت خوانده بر مبنای ماده ۵۱۵ قآدم ۲۶۱

۱۰- منافع ممکن الحصول و عدم النفع ۲۶۱

آثار مسئولیت مدنی در نظریات مشورتی ۲۶۵

۱- مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه ۲۶۷

۲- وکالت پس از فوت موکل ۲۶۷

۳- مطالبه دیه از بیمه گر در صورت فقدان وارث متوفی ۲۶۸

آثار مسئولیت مدنی در قوانین و مقررات ۲۷۱

از قانون مدنی ۲۷۳

فصل دوم- در ضَمان قهری ۲۷۴

مبحث اوّل- در غصب ۲۷۴

مبحث دوم- در اِتلاف ۲۷۷

مبحث سوم- در تسبیب ۲۷۷

مبحث چهارم- در استیفاء ۲۷۸

قانون مسئولیت مدنی ۲۷۹

از قانون مجازات اسلامی ۲۸۳

منابع و مآخذ ۲۹۵