تمکین
تمکین

دعوای تمکین در رویه دادگاه‌ها

280,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای تمکین در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۱۴

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی دعاوی تمکین

فهرست کلی

مقدمه.

معرفی دعاوی تمکین و نمونه دادخواست..

معرفی دعوای الزام به تمکین…

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به تمکین…

مبحث دوم: ضمانت‌های اجرایی تخلف از تمکین…

مبحث چهارم: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی…

دعاوی تمکین در آرای دیوان‌عالی کشور

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور..

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور..

دعوای تمکین در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر..

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات….

دعوای تمکین در نشست‌های قضائی.

دعوای تمکین در نظریه‌های مشورتی.

دعوای تمکین در مقررات قانونی.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱٫

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫٫٫

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

از قانون مدنی…

منابع و مأخذ.

مقدمه.

معرفی دعاوی تمکین و نمونه دادخواست..

معرفی دعوای الزام به تمکین..

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به تمکین..

گفتار اول- اثبات رابطه زوجیت..

گفتار دوم: اثبات عدم تمیکن..

گفتار سوم: دفاعیات خوانده پرونده دعوای تمکین..

مبحث دوم: ضمانت‌های اجرایی تخلف از تمکین..

گفتار اول: ضمانت‌های اجرای عدم تمکین زوجه.

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم تمکین زوج.

مبحث چهارم: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی..

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانواده

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده

نمونه دادخواست الزام زوج به تمکین..

نمونه دادخواست الزام زوجه به تمکین..

دعاوی تمکین در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

۱- احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و … قابل تجدیدنظر نیست.

۲- فقدان وصف جزایی ترک انفاق در مورد ماده ۱۰۸۵ ق.م.

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

۱- حکم به تمکین زن ساکن در خانه پدری..

۲- داشتن حق اختیار مکان که به زوجه در نکاح‌نامه.

۳- بدرفتاری شوهر نسبت به زن.

۴- کراهت شدید زن از شوهر کافی برای درخواست طلاق نیست..

۵- الزام شوهر به پرداخت نفقه با وجود ادعای ناشزه بودن زوجه.

۶- اقامتگاه زوجه ناشزه اقامتگاه زوج نیست و دادخواست الزام به تمکین باید در دادگاه محل امور مهم زوجه تقدیم شود.

۷- صرف رفت و آمد زوجه به منزل زوج در دوره نامزدی، زندگی مشترک محسوب نمی‌شود که زوجه را مستحق اجرت‌المثل نماید. در صورت نزدیکی از دبر و علیرغم باکره بودن زوجه، وی مستحق کل مهریه است.

۸- در صورتی که برای زوجه مبلغی به‌عنوان نحله تعیین گردد اجرت‌المثل ایام زوجیت به وی تعلق نمی‌گیرد.

دعوای تمکین در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

۱- در مورد دعوا خانوادگی بین زوجین، صرفاً محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانون تعیین دادگاه صالح است.

۲- عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است.

۳- استطاعت مالی زوج، شرط پذیرش خواسته تجویز ازدواج مجدد است، هرچند که زوجه تمکین هم نداشته باشد.

۴- با صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین جهت تجویز ازدواج مجدد، نیازی به احراز توانایی زوج از حیث اداره دو همسر نیست.

۵- درصورتی که زوجه ناشزه باشد احراز شرایط استطاعت زوج جهت اداره دو زن برای تجویز ازدواج مجدد لازم نیست.

۶- اعمال حق حبس از سوی زوجه مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

۷- صدور حکم مبنی بر تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نیست بلکه زوج باید نسبت به این حکم درخواست صدور اجراییه نماید تا عملاً معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر.

۸- از مقدمات تمکین، تهیه منزل مستقل در حد شئونات زوجه است.

۹- اصل بر لزوم تمکین است. سکونت زوج در منزل مشترک با پدر و مادر مناع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نخواهد بود.

۱۰- صرف ایراد ضرب به تنهایی دلیل سوء معاشرت محسوب نمی‌شود و مانعی برای حکم به الزام تمکین زوجه نیست.

۱۱- صدور حکم تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث‌البیت متناسب از سوی زوج، منجز نبوده و نقض می‌گردد. دادگاه باید وجود شرایط فوق را احراز کند و در صورت وجود، حکم به تمکین صادر نماید.

۱۲- صرف یک فقره ضرب و جرح نمی‌تواند موجبات بیم و خوف ضرر جانی برای زوجه را جهت عدم تمکین فراهم سازد.

۱۳- صرف یک مورد محکومیت زوج بابت ایراد ضرب ساده مجوز طلاق و مثبت عسر و حرج زوجه نمی‌گردد.

۱۴- در صورتی که از زمان محکومیت کیفری زوج به دلیل ضرب و جرح زوجه، مدت زمان طولانی بگذرد، از مصادیق خوف ضرر و زیان جانی زوجه نبوده و محکومیت کیفری مذکور مانع از تمکین نخواهد بود.

۱۵- از شرایط تمکین زوجه، داشتن امنیت روحی و روانی برای زوجه است.

۱۶- با وصف زندگی مشترک زوجین در یک منزل، طرح دعوا الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد.

۱۷- شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه.

۱۸- اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می‌شود.

۱۹- انفاق، فرع بر تمکین زوجه است و تا قبل از تمکین زوجه، زوج تکلیفی به انفاق ندارد.

۲۰- صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی ازجمله مسکن مستقل و اثاث‌البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم است.

۲۱- ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B، مانع از تمکین زوجه نیست.

۲۲- زوجه در صورتی می‌تواند به استناد حق حبس تمکین نکند که قبلاً از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد.

۲۳- هنگامی که زوجین باهم زیر یک سقف زندگی می‌کنند، اصل بر پرداخت نفقه است.

۲۴- درصورتی‌که زوجین مدتی را باهم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است

۲۵- صرف یک‌بار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی زوجه شود، مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی‌شود.

۲۶- حکم الزام به تمکین تا قبل از صدور اجراییه منجر به اثبات نشوز زوجه نخواهد شد.

۲۷- دادگاه محل تنظیم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین صلاحیت رسیدگی دارد.

۲۸- ملاک در دعوای مطالبه نفقه، استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن است.

۲۹- چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می‌تواند همسر دوم اختیار کند.

۳۰- موکول نمودن حکم تمکین به فراهم نمودن زمینه تمکین از جمله تهیه مسکن توسط دادگاه، خلاف موازین حقوقی است.

۳۱- شرط صدور حکم الزام به تمکین زوجه، مهیا بودن مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج است.

۳۲- در دعوای الزام به تمکین صرف انکار انجام تکالیف زوجه از سوی زوج کافی است و زوجه باید انجام تکالیف زوجیت را اثبات کند.

۳۳- زندگی در منزل مشترک اماره‌ای بر تمکین زوجه از زوج است و صدور رأی تمکین منوط به اثبات و ارائه دلیل مبنی بر عدم تمکین است.

۳۴- تمکین فرع و موکول به انفاق نیست بلکه انفاق موکول به تمکین زوجه است.

۳۵- نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

۳۶- به زوجه ناشزه‌ای که حکم الزام به تمکین وی صادر شده و منتهی به صدور اجراییه شده است، مسکن تعلق نمی‌گیرد.

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات..

دعوای تمکین در نشست‌های قضائی..

۱- مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد.

۲- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف..

۳- قابل اجرای گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی از قبیل حضانت و ملاقات..

۴- ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی..

۵- شرط نفوذ نکاح صغیر توسط ولی..

۶- استفاده زوجین از حق حبس در مقابل درخواست تمکین..

۸- تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت..

۹- اخذ کل مَهر و عدم تمکین..

۱۰- استفاده از حق حبس در تمکین مجدد.

۱۱- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی..

۱۲- امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن.

۱۳- الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه.

۱۴- عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه.

۱۵- اسقاط حق نفقه درصورتی‌که فرزندان حاضر به زندگی با پدر نباشند.

۱۶- نفقه زوجه در صورت عدم تمکین او به لحاظ عدم پرداخت مهر.

۱۷- نفقه زن در صورت عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت..

۱۸- شروط لازم برای پرداخت نفقه.

۱۹- مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه.

دعوای تمکین در نظریه‌های مشورتی..

۱- هزینه زایمان با حالت‌های تمکین یا نشوز زن.

۲- نتیجه عدم اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است.

۳- احکام تمکین داخلی در صورتی در کشور خارجی اجرا می‌شود که یا قراردادی در این مورد وجود داشته باشد یا عمل متقابل.

۴- حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان نفقه زوجه در مواعد معین تا زمانی که به طریق قانونی نقض نگردیده، لازم‌الاجرا است.

۵- نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم خواهد بود.

۶- ازدواج مجدد زوج بر اثر عدم تمکین زوجه.

۷- به استناد اینکه زوجه نمی‌تواند در منزل پدر و مادر زوج سکونت کند نمی‌توان درخواست تمکین را رد نمود.

۸- دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر بوده و دعاوی مالی تا یک‌میلیون ریال قطعی و مازاد بر آن قابل تجدیدنظر است.

۹- به‌شرط حال بودن مهریه تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق امتناع دارد و عدم تمکین مسقط نفقه نیز نیست.

۱۰- نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم، نیست.

۱۲- زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، به‌منزله عدم تمکین و نشوز نیست.

۱۳- اجرای حکم تمکین زوجه و تحویل فرزند ذکور ده ساله در خارج از کشور

۱۴- کیفیت اجرای حکم تمکین در داخل کشور

۱۵- اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است.

۱۶- اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است..

۱۷- مسئولیت کیفری زوج به دلیل امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است

۱۸- مسئولیت کیفری زوج به دلیل امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است

دعوای تمکین در مقررات قانونی..

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

فصل اول – دادگاه خانواده

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی..

فصل سوم ـ ازدواج.

فصل چهارم – طلاق.

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه.

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری..

فصل هفتم – مقررات کیفری..

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

فصل اول- دادگاه خانواده

مبحث اول- کلیات..

مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین..

مبحث سوم- طلاق توافقی..

مبحث چهارم- داوری..

مبحث پنجم- حقوق زوجه.

مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش…

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال.

مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری..

مبحث نهم- مقررات کیفری..

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده

مبحث اول- اهداف و تشکیلات..

مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان‌ها

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره

مبحث چهارم- اتیان سوگند.

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای..

مبحث هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی..

مبحث نهم- سایر موارد.

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن.

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل..

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ …

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

از قانون مدنی..

منابع و مآخذ.

دعوای تمکین در رویه دادگاه‌ها – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تمکین در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X