تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی

عنوان کتاب: دعوای الزام به تعمیرات  محل سرقفلی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۵۹

27,000 تومان 24,300 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه دادخواست” این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به الزام به تعمیرات محل سرقفلی از جمله تعمیرات مغازه سرقفلی،تعمیرات ملک سرقفلی و تعمیر سرقفلی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی دعوای الزام به تعمیرات اساسی عین مستأجره

ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به تعمیرات عین مستأجره پرداخته و تعمیرات اساسی عین مستأجره را بر عهده موجر و تعمیرات جزئی را بر عهده مستأجره قرار داده و اشعار می‌دارد: «تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.»

ماده ۲۱ همان قانون در تعیین تکلیف اختلافات راجع به تعمیرات مقرر می‌دارد: «رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده، مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد.» آنچه از جمع این دو ماده برمی‌آید این است که تعمیرات اساسی عین مستأجره بر عهده موجر و تعمیرات جزئی به عهده مستأجر است و حل اختلاف موجر و مستأجر راجع به تشخیص این دو و چگونگی انجام آن با دادگاه می‌باشد.

در ماده ۲۲ دادگاه به مستأجر اجازه می‌دهد در صورت عدم انجام تعمیرات اساسی توسط موجر برابر حکم دادگاه، مستأجر بتواند با نظارت دایره اجرا نسبت به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره اقدام نماید و هزینه‌ها را تا مبلغ حداکثر معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد.

مفهوم ماده ۲۱ قانون یاد شده حاکی از آن است که مستأجر می‌تواند موجر را به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره ملزم نماید؛ اما در عمل غالباً مستأجرین به ندرت به‌صورت مستقل به طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات عین مستأجره اقدام می‌کنند.

معمولاً دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی به‌عنوان دعوای تقابل مطرح می‌شود. البته قطعاً ما نافی طرح این دعوی به‌صورت مستقل نیستیم؛ اما آنچه از تجارب عملی به دست آمده است معمولاً مستأجرین تا زمانی که از سوی مالک اقدامی صورت نگیرد دعوایی علیه وی مطرح نمی‌کنند و غالباً تعمیرات اساسی هم توسط خود مستأجرین انجام می‌شود که البته این شیوه به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود حداقل اگر قرار است چنین اقدامی صورت گیرد بهتر است با طرح دعوی و اجازه دادگاه باشد.

در هر حال دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی نیز جزء دعاوی‌ای است که مستأجر می‌تواند با رعایت شرایط علیه موجر مطرح نماید که به روال معمول در این تحریر، به بررسی شرایط حاکم بر این دعوی می‌پردازیم.

دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعالزام به انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره مقوم به …….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱-قرارداد اجاره، ۲-کارشناسی،   “۳- مدرک مورد نیاز دیگر “
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره  ………. / مورخ ……….  واحد مسکونی/تجاری جزء پلاک ثبتی      ……./………. بخش  “شماره ونام شهرستان” به نشانی  …………. در ید استیجاری اینجانب قرار دارد نظر به لزوم تعمیرات در مورد اجاره در خصوص  “ذکر موارد لازم به تعمیرات”  و تکلیف موجر در این مورد عندالإقتضاء با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مستنداً به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر و ۴۸۶ قانون مدنی صدور حکم به الزام خوانده/خواندگان به انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

برچسب:
وزن0.30 kg

سرفصل ها

مقدمه ۹

معرفی دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی و نمونه دادخواست ۱۳

شرح دعوای الزام به تعمیرات اساسی عین مستأجره ۱۵

مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی ۱۸

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی ۲۰

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (مستأجر) و دفاعیات خوانده (موجر) در دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی  ۲۴

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان عالی کشور ۵۲

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در آرای دادگاه‌ها ۶۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۳

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۱۷

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در نشست‌های قضائی ۱۱۹

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در نظریه‌های مشورتی ۱۲۹

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در قوانین و مقررات قانونی ۱۴۱

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ ۱۴۳

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ ۱۶۴

قانون الحاق ماده واحده به قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ ۱۷۳

قانون اصلاح تبصره یک مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ ۱۷۵

اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در مراکز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر ۱۷۶

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۷۷

قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۷۸

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۵ /۱۰/۱۳۶۹  ۱۷۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۱۸۰

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۱۸۴

مقررات اجاره در قانون مدنی ۱۹۰

منابع و مآخذ ۲۰۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی و نمونه دادخواست ۱۳

شرح دعوای الزام به تعمیرات اساسی عین مستأجره ۱۵

مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی ۱۸

گفتار اول: وجود رابطه استیجاری ۱۸

گفتار دوم: ضرورت انجام تعمیرات ۱۸

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی ۲۰

گفتار اول: منظور از تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی ۲۰

گفتار دوم: تکلیف هزینه‌های بدون اذن مستأجر برای تعمیرات اساسی ۲۱

گفتار سوم: اختیار دادگاه در احتساب هزینه تعمیرات اساسی ۲۲

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (مستأجر) و دفاعیات خوانده (موجر) در دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی  ۲۴

دادخواست صدور حکم بر الزام به تکمیل موضوع قرارداد ۲۶

دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی ۲۷

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۳۱

۱- انجام تعمیرات بدون اذن موجر ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان عالی کشور ۵۲

۱- پرداخت هزینه های تعمیرگاه در تصادف رانندگی توسط مقصر ۵۲

۲- الزام به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره ۵۷

۳- تعمیرات در عین مستأجره بدون اذن موجر ۵۸

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در آرای دادگاه‌ها ۶۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۳

۱- الزام موجر به انجام تعمیرات ۶۳

۲- صدور حکم به تعمیرات اساسی مورد اجاره طبق نظر کارشناس- ۶۵

۳- تعمیرات و تغییرات در عین مستأجره ۶۷

۴- تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجره ۶۹

۵- مطالبه هزینههای تعمیرات مورد اجاره ۷۱

۶-درخواست انجام تعمیرات ۷۲

۷- الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی ۷۵

۸- تعدی و تفریط مستأجر در مشاعات ساختمان ۸۱

۹- اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری ۸۸

۱۰- قلمرو رأی اصلاحی ۹۱

۱۱- نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن ۹۶

۱۲- تقاضای الزام صاحب مجرا به تعمیر آن ۹۹

۱۳- حدود مسئولیت موجر و مستأجر در پرداخت هزینه‌های عین مستأجره ۱۰۱

۱۴- مطالبه ارزش سرقفلی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مالکیت منافع ۱۰۶

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۱۷

۱- انجام تعمیرات بدون اجازه مالک ۱۱۷

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در نشست‌های قضائی ۱۱۹

۱- الزام موجر به تنظیم سند رسمی و انجام تعمیرات اساسی ۱۲۱

۲- مالی یا غیر مالی بودن دعوای الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی ۱۲۲

۳- وضعیت اعیان احداثی در موقوفات با هزینه مستأجر یا متصرف- ۱۲۴

۴- دعوای الزام برخی از مالکین به انجام تعمیرات اساسی ۱۲۵

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در نظریه‌های مشورتی ۱۲۹

۱- انجام تعمیرات اساسی توسط مستأجر ۱۳۱

۲- هزینههای مربوط به تعمیرات اساسی ۱۳۲

۳- منظور از غرامات وارده به مشتری در خسارات و مخارج ۱۳۳

۴- تعمیر و تزئین مورد اجاره جهت استفاده بهتر ۱۳۴

۵- الزام به تعمیرات اساسی توسط موجر پس از انقضای مهلت اجاره ۱۳۵

۶- الزام به تعمیرات اساسی بیش از میزان شش ماه اجارهبها ۱۳۵

۷- عدم پرداخت قبوض به علت پرداخت هزینههای مربوط به تعمیرات اساسی ۱۳۶

۸- غیر قابل مطالبه بودن هزینههای تعمیرات اساسی بدون اذن مالک ۱۳۸

۹- استحقاق ذی‌نفع در مطالبه ارزش افزوده و هزینه تعمیرات انجام شده در ملک ۱۳۹

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی در قوانین و مقررات قانونی ۱۴۱

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶- ۱۴۳

فصل اول- کلیات ۱۴۳

فصل دوم- میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن ۱۴۴

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۴۶

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۴۹

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۵۶

فصل ششم- تعمیرات ۱۵۸

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ ۱۶۴

فصل اول- کلیات‌ ۱۶۴

فصل دوم- اجاره‌بها ۱۶۵

فصل سوم- در اجاره‌نامه‌ ۱۶۶

فصل چهارم- موارد فسخ‌ ۱۶۷

فصل پنجم- تعمیرات‌ ۱۷۰

قانون الحاق ماده واحده به قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ ۱۷۳

قانون الحاق دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده ۹ ۱۷۳

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۷۴

قانون اصلاح تبصره یک مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ ۱۷۵

اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در مراکز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر ۱۷۶

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۷۷

قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۷۸

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۵ /۱۰/۱۳۶۹ ۱۷۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۱۸۰

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۱۸۰

فصل دوم- سرقفلی ۱۸۱

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۱۸۴

مقررات اجاره در قانون مدنی ۱۹۰

منابع و مآخذ ۲۰۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.