10 % تخفیف
دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش
دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها - فروشگاه اینترنتی چراغ دانشدعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش

دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها

46,000 تومان 41,400 تومان

عنوان کتاب: دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه‌ها

پدیدآورنده: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم/ ۱۳۹۶

کد محصول: ۱/۴

توضیحات

مشتمل بر :

اعتراض ثالث در رویه دادگاه­ها

کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون اعتراض ثالث اجرایی(اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی)، اعتراض ثالث اصلی، اعتراض ثالث طاری، مهلت اعتراض ثالث اصلی،  اعتراض ثالث به توقیف خودرو و اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت است. علاوه بر این، در خصوص نحوه تنظیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی، تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی در شورای حل اختلاف توضیحاتی ذکر گردیده است.

همچنین در این کتاب می­توانید به نمونه دادخواست اعتراض ثالث اصلی، نمونه دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و نمونه دادخواست اعتراض ثالث به توقیف خودرو دسترسی پیدا کنید.

به طور مثال در این کتاب در پاسخ به این سوالات که اعتراض ثالث اصلی چیست، اعتراض ثالث اجرایی چیست و اعتراض ثالث طاری چیست توضیحاتی به این شکل ارائه گردیده است که دعوای اعتراض ثالث زمانی مطرح می‌شود که شخصی در جریان یک دادرسی به ‌صورت قانونی قرار نگیرد و به‌عنوان طرفین دعوا نیز به جلسات رسیدگی دعوت نشده باشد؛ اما رأی یا تصمیم دادگاه به نحوی به حقوق او خلل وارد نماید. دعوای اعتراض ثالث اصلی زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالثی از صدور رأیی که به حقوق او خلل وارد می‌کند در هنگام اجرا یا قبل از آن به هر طریقی مطلع شود و درصدد اعتراض به آن برآید.

اعتراض ثالث طاری

این اعتراض زمانی مطرح می‌شود که در یک جلسه دادرسی یکی از طرفین در اثنای رسیدگی به تصمیم دادگاهی که بین او و شخص دیگری گرفته ‌شده است برای اثبات حق خود استناد نماید. در این صورت طرف مقابل حق اعتراض به رأی و تصمیم مستند طرف مقابل را دارد که طریق پیش‌بینی شده برای این اعتراض «اعتراض ثالث طاری» است.

فهرست کلی شماره صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست اعتراض ثالث ۱۳

معرفی دعوای اعتراض ثالث ۱۵

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث ۱۵

انواع دعوای اعتراض ثالث ۱۷

اعتراض ثالث در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث دوم – آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث سوم – آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۴۲

اعتراض ثالث در آرای دادگاه‌ها ۶۵

مبحث اول – آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۷

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۶۶

اعتراض ثالث در نشست‌های قضائی ۱۷۳

اعتراض ثالث در نظریه‌های مشورتی ۲۳۷

قوانین مربوط به دعوای اعتراض ثالث ۲۶۳

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۶۷

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۶۹

منابع و مآخذ ۲۷۱

فهرست جزئی شماره صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست اعتراض ثالث ۱۳

معرفی دعوای اعتراض ثالث ۱۵

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث ۱۵

انواع دعوای اعتراض ثالث ۱۷

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته ۱۹

اعتراض ثالث در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۵

۱ – عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری ۲۵

۲ – قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث ۲۸

مبحث دوم – آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۱

۱ – شرایط دخالت معترض ثالث ۳۱

مبحث سوم – آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۴۲

۱ – اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه ۴۲

۲ – مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث ۴۹

۳ – شرایط دخالت معترض ثالث ۵۰

۴ – عدم امکان دخالت وصی که در دعوای اصلی حضور داشته به عنوان معترض ثالث ۵۰

۵ – شرط اعتراض ثالث ۵۱

۶ – خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع ۵۱

۷ – دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۵۴

۸ – اعتراض ثالث ۵۶

۹ – مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۶۰

۱۰ – شخص ثالث به آرائی که به حقوق او خلل وارد می‌کند حق اعتراض دارد ۶۱

۱۱ – اعتراض ثالث مقید به جلسه اولیه نیست ۶۲

۱۲ – اعتراض طاری با لایحه و بدون تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است ۶۲

۱۳ – اعتراض ثالث مستلزم قطعیت حکم است ۶۲

۱۴ – تضرر از حکم ملاک اعتراض شخص ثالث ۶۲

اعتراض ثالث در آرای دادگاه‌ها ۶۵

مبحث اول – آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۷

۱ – اعتراض ثالث به دادنامه تعلق سرقفلی به غیر به‌عنوان عیب ملک ۶۷

۲ – عدم استماع دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک ۶۹

۳ – ممنوعیت ذکر خواسته‌های دیگر ضمن دعوای اعتراض ثالث ۷۱

۴ – شرایط دعوای اعتراض ثالث ۷۴

۵ – اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه‌نامه عادی ۷۶

۶ – عنوان ثالث یا قائم‌مقام در دعوا ۷۷

۷ – ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی، حکم یا دستور ۸۰

۸ – اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم‌به ۸۴

۹ – اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه‌نامه عادی ۸۸

۱۰ – عدم امکان اصلاح حکم اصلی در پی اعتراض ثالث ۹۰

۱۱ – عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در صورت رد دعوای اصلی ۹۳

۱۲ – مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در صورت رد دعوای تجدیدنظرخواهی ۹۴

۱۳ – دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث ۹۵

۱۴ – عدم توقف عملیات اجرایی راجع به ملک به استناد مبایعه‌نامه عادی ارائه شده توسط معترض ثالث اجرایی ۹۷

۱۵ – خوانده دعوا علیه محجور و اعتراض ثالث نسبت به حکم حجر ۹۸

۱۶ – عدم استماع اعتراض ثالث پس از اجرای حکم ۱۰۰

۱۷ – لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۱۰۲

۱۸ – نحوه اعتراض ثالث اجرایی ۱۰۴

۱۹ – اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم ۱۰۶

۲۰ – نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ۱۰۸

۲۱ – اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته ۱۰۹

۲۲ – شرایط رأی مورد اعتراض شخص ثالث ۱۱۲

۲۳ – طرح خواسته جدید در مرحله اعتراض ثالث ۱۱۴

۲۴ – طرح دعوا جدید در مرحله اعتراض ثالث ۱۱۶

۲۵ – قطعیت رأی دادگاه در مورد اعتراض نسبت به آراء شوراهای حل اختلاف در خصوص تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث   ۱۲۰

۲۶ – اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی ۱۲۱

۲۷ – خوانده دعوای اعتراض ثالث ۱۲۳

۲۸ – عدم جواز اصلاح دادنامه مورد اعتراض ثالث ۱۲۴

۲۹ – عدم استماع دعوای جلب ثالث در اثنای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث ۱۲۶

۳۰ – اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی ۱۳۰

۳۱ – خواسته جدید در مرحله اعتراض ثالث ۱۳۳

۳۲ – مفهوم ثالث در دعوای اعتراض ثالث ۱۳۴

۳۳ – اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع ۱۳۶

۳۴ – مهلت شکایت نسبت به تشریفات مزایده ۱۳۸

۳۵ – اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی ۱۴۰

۳۶ – خوانده دعوای اعتراض ثالث ۱۴۱

۳۷ – دعوای ورشکستگی و اعتراض ثالث در مقام اعتراض به رأی بدوی ورشکستگی ۱۴۲

۳۸ – اعتراض به حکم ورشکستگی در قالب اعتراض ثالث به حکم ۱۴۶

۳۹ – انتقال مورد اجاره به غیر ۱۴۹

۴۰ – اعتراض ثالث مبنی بر فسخ قرارداد رسمی اجاره ۱۵۴

۴۱ – قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی ۱۵۷

۴۲ – رد اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی خلاف سند رسمی مالکیت ۱۵۹

۴۳ – دعوای ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث ۱۶۰

۴۴ – ملاک قابلیت تجدیدنظر نسبت به دعوای اعتراض ثالث ۱۶۳

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۶۶

۱ – انصراف از اعتراض شخص ثالث نسبت به احکام دادگاه ۱۶۶

۲ – اعتراض ثالث به توقیف اتومبیل ۱۶۸

۳ – تخلف قاضی در خصوص رد دعوای شخص ثالث ۱۶۹

۴ – اعتراض ثالث بدون استناد به سند رسمی یا حکم دادگاه ۱۷۰

۵ – تخلف قاضی در خصوص رسیدگی به دعوای شخص ثالث مرتبط با دعوای اصلی ۱۷۰

اعتراض ثالث در نشست‌های قضائی ۱۷۳

۱ – دادخواست ابطال عملیات اجرایی لزوماً اعتراض ثالث نیست ۱۷۵

۲ – ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا ۱۷۶

۳ – مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی ۱۷۸

۴ – بررسی اعتراض طاری در مرحله تجدیدنظر ۱۷۹

۵ – تفاوت اعتراض اصلی و طاری ۱۸۱

۶ – شیوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث ۱۸۲

۷ – تصمیم دادگاه در اعتراض موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۸۳

۸ – تصمیم دادگاه در اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است ۱۸۴

۹ – عدم امکان اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه انقلاب مبنی بر توقیف مال ۱۸۵

۱۰ – تصمیم دادگاه در خصوص مدارک ارائه شده توسط معترض ثالث اجرایی در توقیف مال غیرمنقول ۱۸۶

۱۱ – مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص رأی صادره مسبوق به رسیدگی پژوهشی ۱۸۷

۱۲ – اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تأیید رأی با صدور آن در مرحله تجدیدنظر ۱۸۷

۱۳ – اعتراض ثالث نسبت به قرار دستور موقت ۱۸۹

۱۴ – مصادیق اعتراض ثالث به رأی دادگاه ۱۹۰

۱۵ – احکام مشمول اعتراض ثالث ۱۹۱

۱۶ – احتساب موعد و مهلت اعتراض ثالث ۱۹۲

۱۷ – شرایط تأخیر اجرای حکم در رسیدگی به اعتراض ثالث ۱۹۳

۱۸ – موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن ۱۹۴

۱۹ – دادخواست ابطال در خصوص اجراییه حکم قطعی لازم‌الاجرا ۱۹۵

۲۰ – تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم ۱۹۵

۲۱ – اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام مدنی ۱۹۷

۲۲ – حق اعتراض وارد ثالث به رأیی که دادخواست ورود ثالث در آن رد شده است ۱۹۷

۲۳ – اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده ۱۹۸

۲۴ – عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری ۱۹۹

۲۵ – اعتراض ثالث به تصمیمات اجرایی ۲۰۰

۲۶ – ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تأمین خواسته ۲۰۱

۲۷ – اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می‌بایست با تقدیم دادخواست باشد ۲۰۳

۲۸ – ادعای ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ۲۰۴

۲۹ – اعتراض شخص ثالث و ابطال مزایده و عملیات اجرایی ۲۰۵

۳۰ – نحوه توقیف عملیات اجرایی در صورت اعتراض ثالث ۲۰۵

۳۱ – اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت دادگاه مجری نیابت قضائی خواهد بود ۲۰۷

۳۲ – شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) ۲۰۸

۳۳ – دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری ۲۰۹

۳۴ – اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع با وجود ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی   ۲۱۱

۳۵ – مرجع رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی احکام شورای حل اختلاف ۲۱۳

۳۶ – مرجع صالح به اعتراض ثالث ۲۱۵

۳۷ – اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد ۲۱۶

۳۸ – اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته ۲۱۸

۳۹ – اعتراض ثالث به حکم قطعی ۲۱۹

۴۰ – اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده ۲۲۱

۴۱ – اعتراض ثالث نسبت به اصل قرار تأمین خواسته ۲۲۲

۴۲ – اعتراض اموال نسبت به توقیف اموال ۲۲۳

۴۳ – نحوۀ طرح دعوای ثالث در مرحلۀ تجدیدنظر ۲۲۳

۴۴ – امکان اعتراض متولی موقوفه به عنوان معترض ثالث ۲۲۴

۴۵ – اجرای حکم در منقول و غیرمنقول و عدم تأخیر اجرای حکم قطعی به دلیل اعتراض ثالث ۲۲۶

۴۶ – تصحیح، تأخیر، توقیف، تعطیل، ابطال، قطع و الغای عملیات اجرایی ۲۲۷

۴۷ – اجرای محکومیت خلع‌ید نسبت به مدعی مالکیت ۲۳۱

۴۸ – سپردن تأمین از ناحیه معترض ثالث بابت تأخیر اجرای حکم ۲۳۱

۴۹ – رسیدگی به اعتراض ثالث توقیف مال توسط بازپرس ۲۳۲

۵۰ – اجرای حکم واگذاری آب و ورود ضرر به ساکنین دهکده از مصادیق اعتراض ثالث ۲۳۳

۵۱ – اعتراض ثالث به توقیف مال ۲۳۴

۵۲ – مرجع رسیدگی به اموال توقیف شده و اعتراض ثالث ۲۳۴

۵۳ – عدم رعایت تشریفات در اعتراض ثالث ۲۳۵

۵۴ – توقیف اتومبیل و اعتراض ثالث نسبت به آن ۲۳۵

اعتراض ثالث در نظریه‌های مشورتی ۲۳۷

۱ – اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر ۲۳۹

۲ – اعتراض ثالث در دعوای افراز ۲۴۱

۳ – دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت طرفین دعوای اصلی تنظیم شود ۲۴۲

۴ – اعتراض ثالث نسبت به بهای خواسته ۲۴۳

۵ – مراجع ثالث در رسیدگی به اعراض ثالث ۲۴۳

۶ – مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی ۲۴۴

۷ – اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام نسبت به حکم صادره ۲۴۵

۸ – اعتراض ثالث در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد ۲۴۵

۹ – استرداد دادخواست اعتراض ثالث ۲۴۵

۱۰ – اعتراض ثالث به بهای خواسته ۲۴۶

۱۱ – احراز شرایط اعتراض ثالث توسط دادگاه ۲۴۶

۱۲ – اعتراض یه آراء قطعی از طریق اعتراض ثالث     ۲۴۷

۱۳ – ملاک قابلیت تجدیدنظر از حکم صادرشده در دعوای اعتراض ثالث     ۲۴۷

۱۴ – مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث ۲۴۸

۱۵ – عدم امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور ۲۴۹

۱۶ – امکان اعتراض شخص ذی‌نفع نسبت به حکم در مرحله تجدیدنظر به عنوان اعتراض ثالث ۲۴۹

۱۷ – امکان اعتراض ثالث نسبت به گواهی حصر وراثت ۲۵۰

۱۸ – اعتراض ثالث در مرحله اجرایی ۲۵۰

۱۹ – چگونگی رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث ۲۵۱

۲۰ – رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت ۲۵۱

۲۱ – اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال موضوع دستور موقت ۲۵۲

۲۲ – اعتراض ثالث پس از اجرای حکم خلع‌ید ۲۵۲

۲۳ – طرح دعوای دیگر ضمن دعوای اعتراض ثالث ۲۵۳

۲۴ – اعتراض‌ خواهان‌های متعدد به رأی ضمن یک دادخواست به عنوان معترض ثالث ۲۵۳

۲۵ – اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی ۲۵۴

۲۶ – اعتراض ثالث به اجرای اسناد رسمی ۲۵۴

۲۷ – اعتراض ثالث نسبت به ابطال دعوای خواهان ۲۵۵

۲۸ – مقایسه عتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام ۲۵۵

۲۹ – امکان طرح دعوای اعتراض ثالث در مصادره اشتباه مال غیرمنقول به نفع دولت ۲۵۶

۳۰ – اعتراض شخص ثالث به توقیف یا حکم رد مال ضمن محکومیت کیفری ۲۵۷

۳۱ – وصول اعتراض ثالث پس از ابلاغ اجراییه ۲۵۷

۳۲ – اعتراض ثالث به استناد حکم ۲۵۸

۳۳ – اعتراض ثالث در مرحله اجرای حکم ۲۵۸

۳۴ – رسیدگی به اعتراض ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی ۲۵۹

۳۵ – دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال ۲۶۰

۳۶ – اعتراض ثالث ۲۶۰

۳۷ – رسیدگی به اعتراض ثالث در اجرای حکم وفق ماده ۱۴۷ – ۲۶۱

قوانین مربوط به دعوای اعتراض ثالث ۲۶۳

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۶۷

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۶۹

منابع و مآخذ ۲۷۱

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری

شماره رأی: ۲۲

تاریخ رأی: ۳۰/۷/۱۳۶۴

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۸۶- ۱۴/۱۱/۶۳ به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان‌عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده‌ها درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:

۱٫ خلاصه پرونده ۲۰/۸۲۶ شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور.

اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به‌عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵-۲۹/۳/۶۳ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می‌دارد و دادگاه صلح رسیدگی به دعوا دولت را طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و با تحقیق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۲ ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد:

پرونده ۲۰/۸۲۶ تاریخ رسیدگی ۹/۱۰/۶۳ شماره دادنامه ۷۰۸/۲۲

هرچند در مسئله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند ۲ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است؛ لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بند ۲ ماده ۳۲ فوق‌الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به اینکه هرچند احکام موضوع ماده ۵۸۵‌ و بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی فی‌نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مسئله مانحن فیه تقدم حکم بند ۱ ماده ۱۶ بر حکم ماده ۵۸۵ به جهت ارزش و اهمیتی که قانون‌گذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار می‌گردد. لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می‌شود.

۲٫ خلاصه پرونده ۱۳/۲۳/۸۵۶ شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور

 اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به‌عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره ۲۳۹-۲۲/۲/۶۲ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به اینکه اعتراض ثالث نسبت به حکم باید در همان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده، مورد رسیدگی قرار گیرد. قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می‌نماید و با تحقق اختلاف پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود و با ارجاع به شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور چنین رأی می‌دهد:

پرونده ۲۳/۸۵۶ تاریخ رسیدگی ۳۰/۱۰/۶۳ شماره دادنامه ۸۰۵/۱۳

 نظر به اینکه بر طبق بند ۲ از ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع می‌باشد؛ بنابراین، فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت؛ لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان‌عالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود.

نظریه

 همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد؛ لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۳۰/۷/۱۳۶۴ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «ماده ۵۸۵ و بند ۱ ماده ۱۶ از قبیل عامین من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضائی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه رسیدگی به دعوا راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند «الف» ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷- ۲/۳/۱۳۶۲ دعوای مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده، بنابراین، رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به‌عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور در قسمتی‌که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود.

 این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

اعتراض ثالث به دادنامه تعلق سرقفلی به غیر به‌عنوان عیب ملک

درصورتی‌که فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان مبیع باشد و منافع و حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) آن به شخص دیگری تعلق داشته باشد، موضوع از مصادیق عیب است. چنانچه خریدار تقاضای ابطال بیع به استناد مستحق للغیر بودن را بنماید بدون آن‌که تصریح کند که منظورش تعلق قسمتی از مال (منافع و سرقفلی) به غیر است و ابطال به واسطه اعمال خیار عیب است، دادخواست به نحو صحیح تقدیم نشده و محکوم به رد است.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۴

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی (ج.) و (ج.) شهرت هر دو (م.) با وکالت آقای (م.د.) به طرفیت آقای (ر.خ.) به خواسته صدور حکم به ابطال عقد بیع مورخ ۱۴/۴/۸۹ و استرداد وجوه پرداختی بابت ثمن مبیع تحت شماره ۱۰۱۷۲۲ به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع در زمان تحقق عقد بیع و عدم اطلاع خواهان از این امر ملاحظه می‌نماید. در اثنای دادرسی آقایان (س.ع.) و (م.ش.) با اعلام وکالت از خوانده وارد جریان دادرسی شده و ضمن دفاع از خوانده به شرح مندرجات صورت‌جلسه دادرسی مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ شعبه ۸۵ ضمن اعلام اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰/۱۰۵۶ شعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدیدنظر درخواست رسیدگی نموده‌اند که بر این اساس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض دادنامه شماره ۸۵۰۰۹۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شعبه ۸۵ را به لحاظ عدم رسیدگی به اعتراض طاری ثالث جهت رسیدگی مجدد، اعاده کردند که پس از ارجاع مجدد کلاسه توسط معاونت محترم ارجاع و تعیین وقت و دعوت از متداعیین برای شرکت در جلسه دادرسی مورخ ۱۴/۶/۹۱ آقای (م.ش.) صراحتاً در خصوص اعتراض طاری ثالث منصرف، آن را مسترد داشته است. علی‌هذا مستنداً به بند «ب» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض ثالث مطروحه را صادر می‌نماید؛ اما در خصوص دعوای اصلی مطروحه نیز از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و عنایت به دادنامه شماره ۸۸/۸۵۰۰۲۰۱ شعبه ۸۵ و ۲۲۱۳۰۱۰۵۶ مورخ ۱۸/۷/۸۹ شعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدیدنظر، با احراز این‌که مبیع متنازع‌فیه اعم از عرصه و اعیانی متعلق حق شخص ثالث بوده و در این رابطه حکم قطعی نیز صادر شده است و بایع هنگام تحقق عقد بیع فاقد هرگونه مالکیت بوده و مشتری نیز نسبت به آن جاهل بوده لذا ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خواهان‌ها و غیرموجه تشخیص دادن اظهارات و دفاعیات اولیه وکیل خوانده مستنداً به مواد ۲۱۹ لغایت ۲۲۷،۳۱۷،۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و مواد ۲، ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال عقد بیع متنازع‌فیه و ابطال سند رسمی مالکیت انتقال بیع به نام خواهان‌ها و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت ۱۵٫۶۳۴٫۵۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- طالب زاده

رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ر.خ.) با وکالت (م.ش.) به طرفیت (ج.) و (ج.م.) نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵- ۸/۷/۹۱ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۸۹/۸۵/۵۳۴ که به موجب آن حکم به ابطال عقد بیع مورخ ۱۴/۴/۸۹ و ابطال سند رسمی ۸۴۱۰/۴۴۷۶- ۱۶/۵/۸۹ بخش ۷ تهران دفتر ۸۳۹ حوزه ثبتی تهران به نام (ج.) و (ج.م.) و استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت ۵۰۰/۶۳۴/۱۵ بابت حق‌الوکاله و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوا و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است؛ زیرا موضوع از مصادیق خیار عیب بوده فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان بوده معترض ثالث تنها مالک حق کسب و پیشه و سرقفلی (منافع) مغازه بوده و به صراحت ماده ۴۴۱ قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بعض مبیع باطل باشد خریدار حق دارد بیع را فسخ کند یا نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را مسترد نماید از آن‌جا که دعوا به نحو صحیح طرح نشده، توجهاً به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

دادخواست ابطال عملیات اجرایی لزوماً اعتراض ثالث نیست.

پرسش: در مرحلۀ اجرای حکم ممکن است مواردی حادث شود که لازم است دادگاه صادرکننده اجراییه، اظهارنظر نماید. در بسیاری از این موارد یکی از طرفین پرونده و یا شخص ثالث ممکن است به جهت ایرادی که بر عملیات اجرایی دارد دادخواست ابطال عملیات اجرایی ارائه نماید. آیا این دادخواست از جهت موازین حقوقی قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟۱

نظر اکثریت

ایرادی که در مرحله حکم و یا بعد از آن ممکن است از سوی طرفین پرونده و یا شخص ثالث عنوان شود مصادیق مختلفی دارد؛ اما هریک از این مصادیق را که در نظر بگیریم می‌بینیم قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به آن راهکار مشخصی در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال اگر در اثنای اجرای حکم شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به موضوع اجراییه داشته باشد در مواد ۴۲۰ و ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده که باید دادخواست و یا درخواست (بسته به نوع اعتراض) ارائه نماید. اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد و محکوم‌علیه غیابی نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست واخواهی بدهد. اگر مدرک و دلیل جدیدی به دست آید که بتواند با آن حکم اولیه را نقض کرد محکوم‌علیه باید دادخواست اعاده دادرسی بدهد. اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیفی در اجرای احکام ادعای حقی داشته باشد طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان ثالث به آن رسیدگی می‌شود. اگر محکوم‌علیه مال توقیفی را از مستثنیات دین بداند؛ اما اجرای احکام نظر مخالف داشته باشد، پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه با یک دستور اظهارنظر می‌نماید. اگر نسبت به عملیات مزایده اعتراضی شود دادگاه بدون تشریفات و با یک دستور تعیین تکلیف می‌نماید؛ بنابراین، هر مصداقی را که در نظر بگیریم می‌بینیم که بدون دادخواست ابطال عملیات اجرایی موضوع قابل طرح است؛ اما از طرفی رویه قضائی بر این است که چنین دادخواستی در محاکم قابل‌پذیرش است و آرای زیادی چه از محاکم بدوی و چه از محاکم تجدیدنظر صادر شده که در آن‌ها نسبت به قبول یا رد دادخواست ابطال عملیات اجرایی اظهارنظر شده است؛ فلذا اگرچه از نظر حقوقی ضرورتی جهت ارائه دادخواست نیست؛ اما اگر ارائه شد منعی جهت پذیرش و رسیدگی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

همان‌طور که بیان شد قانون‌گذار برای هر یک از ایراداتی که ممکن است در جریان اجرای حکم یا پس از آن از سوی طرفین پرونده و یا شخص ثالث وارد شود نحوه رسیدگی مشخصی با یک عنوان خاص حقوقی در نظر گرفته است. حال اگر معترضی تقاضای خود را در قالب این عنوان حقوقی که قانون‌گذار آن را تعیین کرده ارائه نکند، اعتراض وی قابل‌قبول نیست. به‌عنوان مثال اگر محکوم‌علیه غیابی به‌جای دادخواست واخواهی دادخواست ابطال عملیات اجرایی ارائه کند و یا شخص ثالثی که نسبت به اصل حکم اعتراض دارد به‌جای اعتراض ثالث دادخواست ابطال عملیات اجرایی بدهد و یا محکوم‌علیه به‌جای دادخواست اعاده دادرسی، دادخواست ابطال عملیات اجرایی بدهد، چنین دادخواستی با این عنوان قابلیت استماع نداشته و باید رد شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

 در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقی نماید و یا ایراد و اعتراضی داشته باشد مطابق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی و حسب مورد تعیین تکلیف خواهد شد. اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ناظر به مواردی است که در دعوایی رأی صادر شده باشد که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق حسب مورد، دادگاه ذی‌صلاحیت باید تعیین تکلیف کند.

اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر

به استناد ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی و به‌عنوان اعتراض ثالث بر تصدیق انحصار وراثت اعتراض شده است، معترض به شرح درخواست تقدیمی توضیح داده است که دختر متوفی بوده و درخواست‌کننده تصدیق انحصار وراثت نام او را جزء وراث به دادگاه اعلام نکرده و نتیجه نام او در تصدیق قید نگردیده است معترض علیهم در محضر دادگاه حاضر و به صحت ادعای معترض اقرار کرده‌اند با توجه به اقرار معترض علیهم و تحقیقاتی که دادگاه معمول داشته وراثت معترض محرز می‌باشد و از طرفی به موجب ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی و ماده ۳ قانون تصدیق انحصار وراثت معترض فقط ظرف سه ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌تواند اعتراض نماید و از مفهوم مخالفت ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی نیز استنباط می‌گردد که مقنن اعتراض معترض را در خارج از مهلت قابل استماع نمی‌داند و در مورد بحث اعتراض در مهلت قانونی به عمل آمده است.

با توجه به مراتب مذکور و ماده ۴۴ قانون امور حسبی آیا اعتراض معترض قابل استماع می‌باشد؟

با توجه به مواد ۵۸۲ و ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۴ قانون امور حسبی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۵۸۲– اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم با قرار شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

ماده ۵۸۳- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه حکم و قرار صادر از دادگاه‌های نخستین و پژوهش اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آن‌ها در تعیین داور شرکت نداشته می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده ۴۴ قانون امور حسبی: کسانی که تصمیم دادگاه‌ها را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی بر مبنای نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۱۸/۹/۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به ماده ۴۴ قانون حسبی و عموم مدلول مادتین ۵۸۲ و ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی مدنی مورد تأیید و بلااشکال است.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی

استعلام حکایتی از ترافع ندارد و سؤال هم این است که درخواست اصلاح تصدیق انحصار وراثت به تقاضای اشخاص ذینفع طبق ماده ۴۴ قانون امور حسبی قابل قبول است یا ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی و ۳ قانون تصدیق انحصار وراثت مانع رسیدگی به درخواست مذکور می‌باشد.

با التفات به اینکه تصدیق انحصار وراثت تصمیمی در امور حسبی است و ماده ۴۴ قانون امور حسبی ناظر به تصدیق انحصار وراثت نیز می‌باشد و با وجود قاعده صریح و مفهوم مستقیم ماده ۴۴ بر قابل اعتراض بودن تصدیق انحصار وراثت علی‌الاطلاق استناد اکثریت محترم به مفهوم مخالف ماه ۳۱۹ درست به نظر نمی‌رسد؛ لذا به نظر اینجانبان رسیدگی به درخواست اصلاح تصدیق انحصار وراثت مقید به موعد معینی نیست و درخواست قابل قبول و رسیدگی است.

در مورد مسئله فوق اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی چنین اظهارنظر نکرده‌اند:

نظر به اکثریت

اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطالبات متوفی را وصول نمایند و مدیون به متوفی که دین خود را بدین ترتیب به اشخاص مزبور پرداخته به صراحت ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی در مقابل هر مدعی وراثت بری‌الذمه محسوب خواهد بود؛ بنابراین به مستفاد از ماده مزبور و تبصره ماده ۲ قانون انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ صدور تصدیق انحصار وراثت مانع از این نیست که به دعوا هر مدعی وراثت بر طبق مقررات و با رعایت تبصره ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی گردد و به مستفاد از مفهوم ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی تصدیق انحصار وراثت که با انتشار آگهی صادر شده باشد قابل اعتراض نیست و در مورد سؤال هرچند که دعوا به‌عنوان اعتراض ثالث اقامه شده و به ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد گردیده و عنوان دعوا و استناد به ماده مرقوم صحیح نیست؛ ولی دعوای مزبور تحت عنوان دعوای وراثت و مستقلاً در دادگاه صلاحیت‌دار قابل رسیدگی می‌باشد و ماده ۴۴ قانون امور حسبی به این موضوع که در قانون حکم خاصی برای این پیش‌بینی شده قابل اعمال به نظر نمی‌رسد.

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ماده واحده- ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸- آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل‌رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به‌عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره ۱– مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره ۲– چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

تبصره ۳– آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره ۴– پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره ۵- آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است. حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل‌رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره ۶- از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *