دعاوی-مجتمع-ها
مجتمع‌ هادعاوی-مجتمع-ها

دعاوی مجتمع‌ها تجاری- اداری- مسکونی در رویه دادگاه‌ها

370,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی مجتمع ها (تجاری- اداری- مسکونی) در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب ۷۶

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی مجتمع‌ ها تجاری اداری مسکونی در رویه دادگاه‌ها

مجتمع‌ ها تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع‌ ها تجاری- اداری-مسکونی

فصل اول: معرفی دعاوی مجتمع‌ ها آپارتمان‌نشینی…

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان..

مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان..

مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی..

مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک مجتمع‌ ها..

مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع‌ ها آپارتمانی..

فصل دوم: آپارتمان نشینی در آراء دیوان عالی کشور.

فصل سوم: دعاوی آپارتمان نشینی در آراء دادگاهها.

فصل چهارم: دعاوی آپارتمان نشینی در نشست‌های قضائی…

فصل پنجم: دعاوی آپارتمان نشینی در نظریات مشورتی…

فصل اول: معرفی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی

مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی..

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره.

مبحث سوم: تشریفات طرح و دفاع از دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی..

مبحث چهارم: الزام به تنظیم سند رسمی در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

مبحث پنجم: سند صلح در روابط استیجاری..

فصل دوم: الزام به تنظیم سند سرقفلی در آراء دیوانعالی کشور.

فصل سوم: الزام به تنظیم سند سرقفلی در آراء دادگاه ها.

فصل چهارم: الزما به تنظیم سند سرقفلی در نشست های قضائی…

فصل اول: معرفی دعوای تخلیه..

مبحث اول: مفهوم تخلیه و تفاوت آن با خلع‌ ید..

مبحث دوم: دعوای تخلیه بر اساس قانون حاکم بر قرارداد اجاره.

فصل دوم: دعوای تخلیه در آراء دیوانعالی کشور.

فصل سوم: دعوای تخلیه در آراء دادگاه ها.

فصل چهارم: دعوای تخلیه در نشستهای قضائی…

فصل پنجم: دعوای تخلیه در نظریات مشورتی…

فصل اول: معرفی دعوای فروش مال مشاع..

مبحث اول: تقسیم مال مشاعی..

مبحث دوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی..

مبحث سوم: دعوای فروش مال مشاعی..

فصل دوم: فروش مال مشاع در آراء دیوان عالی کشور.

فصل سوم:  فروش مال مشاع در آراء دادگاهها.

فصل چهارم: فروش مال مشاع در نشست های قضائی…

فصل پنجم: فروش مال مشاع در نظریات مشورتی…

دعوای خلع‌ید در رویه دادگاهها.

فصل اول: معرفی دعوای خلع‌ید..

مبحث اول: معرفی دعوای خلع‌ید..

مبحث دوم: تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی..

فصل دوم: دعوای خلع‌ید در آراء دیوانعالی کشور.

فصل سوم: دعوای خلع‌ید در آراء دادگاه ها.

فصل چهارم: دعوای خلع‌ید در نشستهای قضائی…

فصل پنجم: دعوای خلع‌ید در نظریات مشورتی…

 فصل اول: معرفی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی…

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن..

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند..

فصل دوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء دیوانعالی کشور.

فصل سوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء دادگاهها.

فصل چهارم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در نشستهای قضائی…

فصل پنجم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در نظریات مشورتی…

قانون تملک مجتمع‌ ها.

آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون پیش‌فروش ساختمان..

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش مجتمع‌ ها..

قانون افراز و فروش املاک مشاع.

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع.

مقررات خرید و فروش آپارتمان در قانون مدنی..

قانون شورای حل اختلاف (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی).

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی..

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک…

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک…

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک…

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت…

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲٫٫

قانون الحاق ماده واحده به قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲٫٫

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶٫

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

مقررات اجاره در قانون مدنی..

از قانون ثبت اسناد و املاک…

خلع‌ید در قوانین و مقررات…

از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات).

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن..

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک…

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی..

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک مزروعی..

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌

منابع و مآخذ

معرفی دعاوی آپارتمان‌نشینی

۱٫ تعریف آپارتمان: لازم است از نظر لغوی و حقوقی بررسی شود:

الف) از نظر لغوی: آپارتمان در بعضی از لغت‌نامه‌ها به شرح ذیل تعریف شده است:

آپارتمان عبارت است از: «عمارتی که مربوط به یک عمارت بزرگ اما از آن جدا و دارای چند اتاق باشد قسمتی از عمارت شامل چند اتاق متشکل که یک خانواده در آن زندگی می‌کند.»

ب) از نظر حقوقی: متأسفانه مانند بسیاری از موارد دیگر قانون‌گذار تعریفی از آپارتمان ارائه نکرده و این امر امکان جولان حقوقدانان را در ارائه تعریف مؤثر ساخته است که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

آپارتمان موردنظر قانون عبارت از: «مسکنی است که جزئی از ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت‌های تابعه از قبیل مستراح و آشپزخانه است که مجموع آن‌ها یک واحد را تشکیل می‌دهد.»

آپارتمان، محلی است برای سکونت یا اشتغال که در مجموعه‌ای از یک ساختمان، دارای سند رسمی مجزا و مستقل از کل ساختمان باشد.

قسمت‌های اشتراکی آپارتمان

مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.[۲]

گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک

قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد. به‌طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. قسمت‌های اشتراکی به دو قسم اشتراکی مطلق و اشتراکی نسبی تقسیم می‌گردد:

۱٫ اشتراکی مطلق: در این قسمت مالکین نمی‌توانند اشتراک خود را از بین برده و به فرد دیگری واگذار نمایند؛ مانند پشت‌بام، آسانسور، راه‌پله‌ها…

۲٫ اشتراکی نسبی: در این قسمت مالکین می‌توانند اشتراک خود را از بین برده و به دیگری واگذار نمایند؛ مانند پارکینگ، انباری…

گفتار دوم: مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان

ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در مقام بیان مصادیق قسمت‌های مشترک می‌باشد که ما به ترتیب به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

۱٫ زمین زیربنا: بند «الف» ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی یکی از مصادیق قسمت‌های مشترک را زمین زیربنا به حساب می‌آورد و مقرر می‌دارد که: «… و فرقی نمی‌کند که بنا متصل به زمین باشد یا به‌وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.»

۲٫ تأسیسات قسمت‌های مشترک: بند ب ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تأسیسات قسمت‌های مشترک را یکی دیگر از مصادیق مورد استفاده عموم می‌شمارد و در ادامه ماده به ذکر تمثیلی مصادیق تأسیسات مشترک می‌پردازد که در ادامه به توضیح اختصاری آن‌ها خواهیم پرداخت.

الف) چاه آب و پمپ منبع آب: چاه آب در ساختمان‌هایی که برای پرکردن استخر یا آبیاری باغچه و درختان که امکان بهره‌برداری از آب وجود ندارد استفاده می‌شود. پمپ و منبع آب نیز می‌تواند از لوازم و ملحقات چاه آب محسوب شود یا در حالت استفاده از آب تصفیه شده شهری است منبع آب همراه پمپ آب در ساختمان مصرف خاصی، برای مالکان مجموعه داشته باشد.

ب) مرکز حرارت و تهویه: ساختمان‌ها برای امکانات گرمایشی و سرمایشی نیاز به تأسیساتی مانند موتورخانه و… دارند که جزء قسمت‌های مشترک ساختمان محسوب می‌شوند البته امروزه با پیشرفت‌های علمی و ساختمان‌سازی عملاً تأسیسات حرارتی و سرمایشی هر آپارتمان اختصاصاً نصب و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ج) رخت‌شوی‌خانه: محلی که برای شست ‌و شوی لباس‌ها و رخت‌ها در هر مجموعه قرار داده می‌شد که مجهز به ماشین‌های لباسشویی بزرگ بودند که مالکان آپارتمان‌ها به‌نوبت از آن‌ها برای شستن لباس و رخت‌های خود استفاده می‌نمودند. امروزه این نوع تأسیسات موضوعیت خود را از دست داده‌اند.

د) تأسیسات الکتریکی: که شامل تابلوهای برق و کنتورها و تلفن مرکزی و… می‌باشد.

ه) انبار عمومی ساختمان: در قدیم سازندگان آپارتمان‌ها به جای انباری‌های اختصاصی جای نسبتاً بزرگی را برای استفاده و بایگانی لوازم و وسایل مصرف مالکین و ساکنین آپارتمان‌ها قرار می‌دادند که از آن به‌عنوان انبار عمومی یاد می‌شد.

و) اتاق سرایداری: ساختمان‌های کوچک که دارای ده واحد یا کمتر باشند مدیر یا مدیران آن‌ها تکلیفی به استخدام سرایدار ندارند؛ ولی در ساختمان‌های بزرگ، وجود سرایدار از ضروریات ساختمان محسوب می‌شود و معمولاً استخدام سرایدار با اسکان وی در ساختمان ملازمه دارد؛ زیرا خدمات سرایداری اصولاً شبانه‌روزی است.

ز) دستگاه آسانسور و محل آن: نکته مهم این است که اولاً: نباید هزینه‌های تعمیر آسانسور به‌طور مجزا و مستقل از تک‌تک واحدها اخذ شود؛

 ثانیاً: آسانسور یا تأسیسات مشترک دیگری که در ساختمان نصب و تهیه شده جزء منصوبات ساختمان است و هزینه و نگهداری آن به عهده صندوق ساختمان است.

[۱]. ر.ک. حاشیه‌ای نوین بر قانون تملک آپارتمان‌ها، تهران، چراغ دانش،۱۳۹۳٫

 

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی مجتمع‌ها تجاری- اداری- مسکونی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X