تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

دعاوی آپارتمان نشینی در رویه دادگاه‌ها

با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی این دعوا را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریق طرح دعوا و دفاع از این دعوا را خواهید آموخت.

 

کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد دعوای آپارتمان نشینی است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید.

176,000 تومان

مقایسه

این کتاب علاوه بر این که دعوای آپارتمان نشینی و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای آپارتمان نشینی چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای آپارتمان نشینی را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

کتاب مذکور دربردارنده:

  • آراء وحدت رویه
  •  آراء اصراری
  • آراء شعب دیوان عالی کشور
  • آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
  • نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب است.

صورتجلسه آپارتمان نشینی، ماده ۴۸ قانون آپارتمان نشینی، قوانین آپارتمان نشینی پارکینگ، قوانین آپارتمان نشینی شارژ، قوانین آپارتمان نشینی+مشاعات، قوانین آپارتمان نشینی قوه قضاییه، ماده ۱۰ قانون آپارتمان نشینی و  قوانین آپارتمان نشینی بازی بچه ها مواردی هستند که در این کتاب آمده است.

ب) از نظر حقوقی: متأسفانه مانند بسیاری از موارد دیگر قانون‌گذار تعریفی از آپارتمان ارائه نکرده و این امر امکان جولان حقوقدانان را در ارائه تعریف مؤثر ساخته است که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

آپارتمان موردنظر قانون عبارت از: «مسکنی است که جزئی از ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت‌های تابعه از قبیل مستراح و آشپزخانه است که مجموع آن‌ها یک واحد را تشکیل می‌دهد.»

آپارتمان، محلی است برای سکونت یا اشتغال که در مجموعه‌ای از یک ساختمان، دارای سند رسمی مجزا و مستقل از کل ساختمان باشد.

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان

مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.

گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک

قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد. به‌طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. قسمت‌های اشتراکی به دو قسم اشتراکی مطلق و اشتراکی نسبی تقسیم می‌گردد:

۱٫ اشتراکی مطلق: در این قسمت مالکین نمی‌توانند اشتراک خود را از بین برده و به فرد دیگری واگذار نمایند؛ مانند پشت‌بام، آسانسور، راه‌پله‌ها…

۲٫ اشتراکی نسبی: در این قسمت مالکین می‌توانند اشتراک خود را از بین برده و به دیگری واگذار نمایند؛ مانند پارکینگ، انباری…

 

 

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی آپارتمان نشینی ۱۱

معرفی دعاوی آپارتمان‌نشینی ۱۳

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان ۱۴

مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان ۱۸

مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی ۲۴

مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک یک مجتمع ۲۹

مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی ۴۵

دعاوی آپارتمان‌نشینی در آرای دیوان‌عالی کشور ۶۱

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۶۳

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۷

مبحث سوم :آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۷

دعاوی آپارتمان‌نشینی در آرای دادگاه‌ها ۹۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۳

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۴۷

دعاوی آپارتمان‌نشینی در نشست‌های قضائی ۱۵۱

دعاوی آپارتمان‌نشینی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۳

دعاوی آپارتمان‌نشینی در قوانین و مقررات قانونی ۱۷۱

قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۷۳

آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۸۰

قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۸۷

آیین نامه اجرائی قانون پیش فروش ساختمان ۱۹۶

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۰۲

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۰۴

مقررات خرید و فروش آپارتمان در قانون مدنی ۲۰۶

قانون شورای حل اختلاف (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) ۲۱۳

منابع و مآخذ ۲۲۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۷

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی آپارتمان نشینی ۱۱

معرفی دعاوی آپارتمان‌نشینی ۱۳

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان ۱۴

گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک ۱۴

گفتار دوم: مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان ۱۵

مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان ۱۸

گفتار اول: تعریف قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان ۱۸

گفتار دوم: ویژگی‌های قسمت‌های اختصاصی ۱۹

گفتار سوم: مصادیق قسمت‌های اختصاصی ۲۰

مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی ۲۴

مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک یک مجتمع ۲۹

گفتار اول: تعریف هزینه‌های مشترک ۲۹

گفتار دوم: انواع هزینه‌های مشترک ۳۰

گفتار سوم: قواعد حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» یک مجموعه ساختمانی ۳۳

گفتار چهارم: آیین دادرسی حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» ساختمان ۳۳

گفتار پنجم: پرداخت هزینه‌های مشترک ۳۶

گفتار ششم: تشریفات لازم برای وصول هزینه‌ها ۳۸

گفتار هفتم: آثار اظهارنامه درخواست هزینه‌های مشترک ۴۱

مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی ۴۵

گفتار اول: تصمیم‌گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا ۴۵

گفتار دوم: مجامع عمومی ۴۶

گفتار سوم: وظایف و اختیارات مجامع عمومی ۴۸

گفتار چهارم: مدیر یا مدیران ساختمان ۵۰

دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ۵۳

تأمین دلیل خسارات وارده به منزل ۵۴

تأمین دلیل در خرید مال غیرمنقول ۵۵

تأمین دلیل در عدم تکمیل تعمیرات ۵۶

دادخواست اعلام ابطال مبایعه نامه و تقاضای صدور حکم بر  خلع ید و رفع تصرف از مشاعات ۵۷

مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته ۵۸

مطالبه هزینه نقل و انتقال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته ۵۹

الزام به تکمیل موضوع قرارداد مقوم به  ریال و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی ۶۰

دعاوی آپارتمان‌نشینی در آرای دیوان‌عالی کشور ۶۱

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۶۳

۱- دعوای اخذ وجه آب و برق مصرفی ۶۳

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۷

۱- فروش مجزای انباری به غیر توسط فروشنده ملک ۶۷

مبحث سوم :آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۷

۱- دعوای الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان ۸۷

دعاوی آپارتمان‌نشینی در آرای دادگاه‌ها ۹۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۳

۱- دعوای درخواست تحویل آپارتمان ۹۳

۲- دعوای مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان ۹۷

۳- دعوای الزام به تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان ۱۰۲

۴- ماهیت قراردادهای پیش‌فروش ساختمان ۱۰۵

۵- دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف آپارتمان ۱۰۸

۶- دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی ۱۰۹

۷- در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ۱۱۱

۸- استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و الزامات آن ۱۱۳

۹- دعوای الزام به اخذ پایان‌کار ۱۱۵

۱۰- لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۱۸

۱۱- نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای آپارتمان مشاعی ۱۲۱

۱۲- دعوای مطالبۀ اجرت‌المثل تصرف بخشی از پارکینگ ۱۲۴

۱۳- چگونگی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف آپارتمان مشاعی ۱۲۷

۱۴- درخواست خلع‌ید از مشاعات آپارتمان ۱۲۹

۱۵- محسوب نمودن انباری در مشاعات ۱۳۲

۱۶- تصرف در قسمتی از پارکینگ ۱۳۴

۱۷- مطالبه هزینه‌های مشترک آپارتمان ۱۳۶

۱۸- احداث پارکینگ در مشاعات ۱۳۸

۱۹- انتقال ملک به انضمام مشاعات ۱۴۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۴۷

۱- دعوای الزام به انتقال رسمی آپارتمان ۱۴۷

۲- دعوای خلع‌ید از آپارتمان ۱۴۷

۳- ابطال معاملات فروش آپارتمان ۱۴۸

دعاوی آپارتمان‌نشینی در نشست‌های قضائی ۱۵۱

۱- دعوای الزام به جبران خسارت به آپارتمان ۱۵۳

۲- فروش مجزای انباری و پارکینگ ۱۵۵

۳- دعوای الزام تنظیم سند رسمی انتقال تلفن ۱۵۷

۴- دعوای مطالبه ثمن پارکینگ در صورت تحویل آپارتمان بدون پارکینگ ۱۵۹

۵- تقاضای مابه‌التفاوت ثمن در کسر مساحت آپارتمان ۱۶۰

دعاوی آپارتمان‌نشینی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۳

۱- عدم امکان تقسیم وام بانکی مربوط به یک واحد آپارتمان ۱۶۵

۲- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ۱۶۶

۳- امکان تغییرات در نمای ساختمان ۱۶۶

۴- محسوب شدن بام در مشاعات ۱۶۷

۵- عدم امکان واگذاری مشاعات ۱۶۷

۶- انتقال پارکینگ ۱۶۸

۷- تفکیک قسمت‌های اشتراکی و اختصاصی آپارتمان ۱۶۸

۸- مسئولیت مدیر یا مدیران آپارتمان ۱۶۸

۹- شکایت جهت دریافت هزینه‌های آپارتمان ۱۶۹

۱۰- مفهوم عبارت قسمت‌های اختصاصی مالک ۱۷۰

۱۱- تشکیل مجامع عمومی آپارتمان‌ها ۱۷۰

دعاوی آپارتمان‌نشینی در قوانین و مقررات قانونی ۱۷۱

قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۷۳

آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۸۰

قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۸۷

آیین نامه اجرائی قانون پیش فروش ساختمان ۱۹۶

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۰۲

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۰۴

مقررات خرید و فروش آپارتمان در قانون مدنی ۲۰۶

قانون شورای حل اختلاف (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) ۲۱۳

منابع و مآخذ ۲۲۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی آپارتمان نشینی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.