تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

شیوه های عملی طرح و دفاع از۲۶دعوای کیفری

(دیدگاه کاربر 2)

69,000 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.54 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

بخش اول: جرم اختلاس ۱۷

بخش دوم: جرم افتـراء ۳۵

بخش سوم: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۴۹

بخش چهارم: جرم تهدید ۶۷

بخش پنجم: جرائم رشاء و ارتشاء ۸۱

بخش ششم: جرم انتقال مال غیـر ۹۹

بخش هفتم: جرائم تخریب و احراق ۱۱۹

بخش هشتم: جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۳۷

بخش نهم: جرم توهین ۱۶۱

بخش دهم: جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۳

بخش یازدهم: جرم خیانت در امانت ۱۹۳

بخش دوازدهم: جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۰۹

بخش سیزدهم: جرم کلاهبرداری ۲۲۵

بخش چهاردهم: جرم سرقت ۲۳۷

بخش پانزدهم: جرم ضرب و جرح ۲۵۷

بخش شانزدهم : جرم قتل ۲۷۹

بخش هفدهم : جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۰۵

بخش هجدهم: جرم آدم‌ربایی ۳۳۵

بخش نوزدهم: جرم نشر اکاذیب ۳۶۵

بخش بیستم: جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۵

بخش بیست و یکم: جرم شرب خمر ۳۹۹

بخش بیست و دوم: جرائم خانوادگی ۴۱۱

بخش بیست و سوم: جرم تغییر کاربری اراضی ۴۳۵

بخش بیست و چهارم : جرم رابطه نامشروع ۴۵۷

بخش بیست و پنجم: درخواست اعاده دادرسی کیفری ۴۷۹

بخش بیست و ششم: جرم اخلال در نظم عمومی ۴۹۹

منابع و مآخذ ۵۱۹

فهرست جزیی صفحه

بخش اول: جرم اختلاس ۱۷

معرفی جرم اختلاس ۱۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس ۱۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اختلاس ۱۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اختلاس ۲۰

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اختلاس ۲۳

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم اختلاس ۲۵

گفتار اول: شروع به جرم اختلاس ۲۵

گفتار دوم: معاونت در جرم اختلاس ۲۵

گفتار سوم: شرکت در جرم اختلاس ۲۶

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس ۲۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۷

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۲۹

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه اختلاس و نمونه رای ۳۱

۱- شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس ۳۲

بخش دوم: جرم افتـراء ۳۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم افتراء ۳۷

گفتار اول: عنصر قانونی جرم افتراء ۳۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم افتراء ۳۹

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم افترا ۴۲

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به جرم افتراء ۴۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۴۴

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۴

مبحث سوم: شکوائیه افترا و هتک حرمت نمونه رای ۴۶

۱- لازمۀ تحقق بزه افتراء ۴۷

بخش سوم: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۴۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ۵۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ۵۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تحصیل مال ۵۳

گفتار سوم: عنصر روانی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ۵۵

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۷

گفتار اول: شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۷

گفتار دوم: معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۷

گفتار سوم: شرکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۸

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم تحصیل مال نامشروع ۵۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۵۹

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و نمونه رای ۶۲

۱- تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم ۶۳

بخش چهارم: جرم تهدید ۶۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید ۶۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید ۶۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید ۷۰

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم تهدید ۷۳

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم تهدید ۷۴

گفتار اول: شروع به جرم تهدید ۷۴

گفتار دوم: معاونت در جرم تهدید ۷۴

گفتار سوم: شرکت در جرم تهدید ۷۴

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم تهدید ۷۵

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۷۵

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۷۶

مبحث چهارم: شکوائیه جرم تهدید، توهین نمونه رای ۷۸

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم ارسال تصاویر مستهجن و تهدید از طریق ایمیل ۷۹

بخش پنجم: جرائم رشاء و ارتشاء ۸۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم رشاء و ارتشاء ۸۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم رشاء و ارتشاء ۸۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم رشاء و ارتشاء ۸۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرائم رشاء و ارتشاء ۹۰

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم رشاء و ارتشاء ۹۲

گفتار اول: شروع به جرم «رشاء و ارتشاء» ۹۲

گفتار دوم: معاونت در جرائم رشاء و ارتشاء ۹۲

گفتار سوم: شرکت در جرائم رشاء و ارتشاء ۹۳

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء ۹۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء ۹۴

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۹۵

مبحث چهارم: شکوائیه ارتشاءو نمونه رای ۹۶

۱- کشف اموال موضوع جرم رشوه ۹۷

بخش ششم: جرم انتقال مال غیـر ۹۹

مبحث اول: ارکان جرم انتقال مال غیر ۱۰۲

گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ۱۰۲

گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر ۱۰۴

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم ۱۰۹

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم انتقال مال غیر ۱۱۱

گفتار اول: شروع به جرم در جرم انتقال به غیر ۱۱۱

گفتار دوم: معاونت در جرم انتقال مال غیر ۱۱۱

گفتار سوم: شرکت در جرم انتقال مال غیر ۱۱۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم انتقال مال غیر ۱۱۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۱۱۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۱۳

مبحث چهارم: شکوائیه جرم انتقال مال غیر و نمونه رای ۱۱۵

۱- زوال عنصر روانی در انتقال مال غیر ۱۱۶

بخش هفتم: جرائم تخریب و احراق ۱۱۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب ۱۲۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریب و احراق ۱۲۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تخریب ۱۲۲

گفتار سوم: عنصر روانی جرم تخریب و احراق ۱۲۷

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تخریب و احراق ۱۲۸

گفتار اول: شروع به جرم در جرم تخریب ۱۲۸

گفتار دوم: معاونت در جرم تخریب و احراق ۱۲۸

گفتار سوم: شراکت در جرم تخریب و احراق ۱۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم تخریب و احراق ۱۳۰

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۱۳۰

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۳۰

مبحث چهارم: دادخواست شکوائیه تخریب و نمونه رای ۱۳۳

۱- رسیدگی به جرم تخریب ملک و ورود به عنف و مطالبه خسارات ناشی از آن ۱۳۴

بخش هشتم: جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۳۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۴۰

گفتار اول: عنصر قانونی ۱۴۰

گفتار دوم: عنصر مادی ۱۴۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۱۴۸

مبحث دوم: نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ و مجازات مرتکب ۱۵۰

گفتار اول: نحوه رسیدگی ۱۵۰

گفتار دوم: مجازات و لواحق آن ۱۵۲

گفتار سوم: مقایسه دعاوی خلع‌ید و تسلیط ید و تصرف عدوانی ۱۵۲

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۴

گفتار اول: شروع به جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۴

گفتار دوم: معاونت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۴

گفتار سوم: شرکت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۴

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم تصرف عدوانی- مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۵

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرائم ۱۵۵

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۵۵

مبحث پنجم: شکوائیه تصرف عدوانی و نمونه رای ۱۵۷

۱- لزوم ذی‌نفع بودن در اقامه شکایت تصرف عدوانی ۱۵۸

بخش نهم: جرم توهین ۱۶۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم توهین ۱۶۳

گفتار اول: عنصر قانونی جرم توهین ۱۶۳

گفتار دوم: عنصر مادی جرم توهین ۱۶۴

گفتار سوم: عنصر روانی جرم توهین ۱۶۶

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به جرم توهین ۱۶۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۱۶۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۶۷

مبحث سوم: شکوائیه توهین و نمونه رای ۱۶۹

۱- تعریف بزه توهین ۱۷۰

بخش دهم: جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۳

جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۵

گفتار اول: تعریف جرم جعل ۱۷۵

گفتار دوم: تعریف جرم استفاده از سند مجعول ۱۷۶

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۷

گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۷

گفتار دوم: رکن مادی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۷

گفتار سوم: رکن معنوی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۴

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۶

گفتار اول: شروع به جرم، جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۶

گفتار دوم: معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۶

گفتار سوم: شرکت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم جعل ۱۸۸

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۱۸۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۸۸

مبحث چهارم: شکوائیه جعل و نمونه رای ۱۹۰

۱- رکن مادی جرم جعل ۱۹۱

بخش یازدهم: جرم خیانت در امانت ۱۹۳

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت ۱۹۶

گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ۱۹۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت ۱۹۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرم خیانت در امانت ۲۰۰

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم خیانت در امانت ۲۰۲

گفتار اول: شروع به جرم در جرم خیانت در امانت ۲۰۲

گفتار دوم: معاونت در جرم خیانت در امانت ۲۰۲

گفتار سوم: شرکت در جرم خیانت در امانت ۲۰۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت ۲۰۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۰۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۰۳

مبحث چهارم: شکوائیه جرم خیانت در امانت و نمونه رای ۲۰۶

۱- رد مال در خیانت در امانت ۲۰۷

بخش دوازدهم: جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۰۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۴

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار اول: شروع به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار دوم: معاونت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار سوم: شراکت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم سفیدامضاء ۲۱۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۱۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۱۷

مبحث چهارم: شکوائیه سوءاستفاده از سفید امضاء ۲۲۰

۱- مفهوم چک سفید امضاء ۲۲۱

بخش سیزدهم: جرم کلاهبرداری ۲۲۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری ۲۲۷

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۲۷

گفتار دوم: عنصر مادی ۲۲۷

گفتار سوم: عنصر معنوی ۲۲۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری ۲۲۹

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری ۲۲۹

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری ۲۲۹

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری ۲۳۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری ۲۳۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۳۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۳۱

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه کلاهبرداری ۲۳۴

۱- انجام فعل مادی مثبت در مانور متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری ۲۳۵

بخش چهاردهم: جرم سرقت ۲۳۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت تعزیری ۲۳۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری ۲۳۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت تعزیری ۲۳۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سرقت ۲۴۲

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت مستوجب حد ۲۴۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب حد ۲۴۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت مستوجب حد ۲۴۴

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم سرقت مستوجب حد ۲۴۸

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم سرقت ۲۴۹

گفتار اول: شروع به جرم سرقت ۲۴۹

گفتار دوم: معاونت در جرم سرقت ۲۴۹

گفتار سوم: شرکت در جرم سرقت ۲۵۰

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم سرقت ۲۵۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۵۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۵۲

مبحث پنجم:نمونه  شکوایئه  جرم سرقت و نمونه رای ۲۵۴

۱- رد مال مسروقه ۲۵۵

بخش پانزدهم: جرم ضرب و جرح ۲۵۷

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو ۲۶۱

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی مستلزم قصاص عضو ۲۶۱

گفتار دوم: قصاص عضو و شرایط آن ۲۶۳

گفتار سوم: نحوه اجرای قصاص عضو ۲۶۵

مبحث دوم: صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر ۲۶۷

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر ۲۶۷

گفتار دوم: مجازات جرم ضرب و جرح عمدی ۲۶۹

مبحث سوم: صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه ۲۷۰

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه ۲۷۰

گفتار دوم: مجازات جرم ایراد صدمات در اثنای منازعه ۲۷۱

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی ۲۷۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی ۲۷۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۷۲

مبحث پنجم: شکوائیه ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص و نمونه رای ۲۷۴

۱- جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۷۵

بخش شانزدهم : جرم قتل ۲۷۹

مبحث اول: ارکان تشکیلدهنده جرم قتل عمد ۲۸۱

گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد ۲۸۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد ۲۸۳

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل عمد ۲۸۶

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد ۲۸۸

گفتار اول: شروع به جرم قتل عمد ۲۸۸

گفتار دوم: معاونت در جرم قتل عمد ۲۸۹

گفتار سوم: شرکت در جرم قتل ۲۹۰

مبحث سوم: قتل غیرعمد یا در حکم شبه عمد ۲۹۱

گفتار اول: عنصر قانونی قتل شبه عمد ۲۹۱

گفتار دوم: عنصر مادی قتل شبه عمد ۲۹۲

گفتار سوم: عنصر معنوی قتل شبه عمد ۲۹۳

گفتار چهارم: مجازات قتل شبه عمد ۲۹۳

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض ۲۹۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قتل خطای محض ۲۹۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل خطای محض ۲۹۵

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل خطای محض ۲۹۶

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل ۲۹۸

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۹۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن ۲۹۸

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۲۹۹

مبحث ششم: شکوائیه شروع به قتل عمدی و نمونه رای ۳۰۰

۱- اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و تعهد بیمه‌گر ۳۰۳

بخش هفدهم : جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۰۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۰۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۰۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۱۰

گفتار سوم: عنصر معنوی جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۱۹

مبحث دوم: احکام ویژه در رابطه با جرائم مواد مخدر ۳۲۰

گفتار اول: شروع به جرائم مواد مخدر ۳۲۰

گفتار دوم: معاونت در جرائم مواد مخدر ۳۲۰

گفتار سوم: مشارکت در جرائم مواد مخدر ۳۲۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم مواد مخدر ۳۲۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر ۳۲۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۲۱

مبحث چهارم: نمونه رای جرایم مواد مخدر ۳۲۳

قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر ۳۲۳

بخش هجدهم: معرفی جرائم منافی عفت ۳۲۴

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت ۳۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی ۳۲۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۳۲۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم منافی عفت ۳۲۹

گفتار اول: شروع به جرم در جرائم منافی عفت ۳۲۹

گفتار دوم: معاونت در جرائم منافی عفت ۳۲۹

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم منافی عفت ۳۳۰

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم منافی عفت ۳۳۰

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۳۰

مبحث چهارم: شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) و نمونه رای ۳۳۲

۱- حیثیت عمومی بزه منافی عفت ۳۳۳

بخش هجدهم: جرم آدم‌ربایی ۳۳۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۳۳۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۳۳۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۳۴۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۳۴۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۳۴۲

معرفی جرم آدم‌ربایی ۳۴۳

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم آدم‌ربایی ۳۴۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم‌ربایی ۳۴۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم آدم‌ربایی ۳۴۶

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم‌ربایی ۳۴۹

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم آدم‌ربایی ۳۵۱

گفتار سوم: شرکت در جرم آدم‌ربایی ۳۵۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم آدم‌ربایی ۳۵۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم آدم‌ربایی ۳۵۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۵۴

مبحث چهارم: قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران ۳۵۶

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قاچاق انسان ۳۵۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قاچاق انسان ۳۵۷

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم قاچاق انسان ۳۵۹

مبحث پنجم:نمونه شکواییه آدم ربایی و نمونه رای ۳۶۰

۱- بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور ۳۶۱

بخش نوزدهم: جرم نشر اکاذیب ۳۶۵

مصداق اول: جرم اظهار اکاذیب ۳۶۸

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب ۳۶۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ۳۶۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرم نشر اکاذیب ۳۶۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم نشر اکاذیب ۳۷۴

مصداق دوم: جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران ۳۷۶

گفتار اول: عنصر قانونی ۳۷۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران ۳۷۶

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به غیر ۳۷۸

گفتار اول: شروع به جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به غیر ۳۷۸

گفتار دوم: معاونت در جرم ۳۷۸

گفتار سوم: شرکت در جرم ۳۷۹

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم نشر اکاذیب ۳۸۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب ۳۸۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۸۱

مبحث چهارم: شکوائیه نشر اکاذیب ونمونه رای ۳۸۳

بخش بیستم: جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۱

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۲

گفتار اول: شروع به جرم در جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۲

گفتار دوم: معاونت در جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۲

گفتار سوم: شرکت در جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۹۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۹۳

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه جرم مزاحمت تلفنی ونمونه رای ۳۹۶

۱- تهدید و توهین به‌وسیلۀ تلفن ۳۹۷

بخش بیست و یکم: جرم شرب خمر ۳۹۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم شرب خمر ۴۰۲

گفتار اول: عنصر قانونی جرم شرب خمر ۴۰۲

گفتار دوم: عنصر مادی جرم شرب خمر ۴۰۲

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم شرب خمر ۴۰۳

مبحث دوم: شرایط حد و مراحل اثبات ۴۰۴

گفتار اول: شرایط حد مسکر ۴۰۴

گفتار دوم: اثبات شرب خمر ۴۰۵

گفتار سوم: مجازات شرب خمر ۴۰۵

گفتار چهارم: کیفیت اجرای حد شرب خمر ۴۰۶

گفتار پنجم: سقوط حد شرب خمر ۴۰۶

گفتار ششم: مسئولیت شخص مست ۴۰۷

مبحث سوم: نمونه رای جرم شرب خمر ۴۰۸

۱- هر مستی موجب مسلوب الاراده شدن نیست ۴۰۸

بخش بیست و دوم: جرائم خانوادگی ۴۱۱

مبحث اول: جرم عدم ثبت نکاح و طلاق ۴۱۳

ارکان تشکیل‌دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق ۴۱۴

گفتار اول: عنصر قانونی ۴۱۴

گفتار دوم: عنصر مادی ۴۱۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۱۶

مبحث دوم: تعریف جرم ازدواج با نابالغ ۴۱۷

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ازدواج با نابالغ ۴۱۷

گفتار اول: عنصر قانونی ۴۱۷

گفتار دوم: عنصر مادی ۴۱۸

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۱۹

مبحث سوم: تعریف جرم ترک انفاق ۴۲۰

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ترک انفاق ۴۲۰

گفتار اول: رکن قانونی ۴۲۰

گفتار دوم: رکن مادی ۴۲۱

گفتار سوم: رکن معنوی ۴۲۱

مبحث چهارم: جرائم ناشی از حضانت ۴۲۲

گفتار اول: عدم انجام وظیفه حضانت ۴۲۲

گفتار دوم: ممانعت از تحصیل فرزند ۴۲۳

گفتار سوم: ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین ۴۲۳

مبحث پنجم: مفهوم جرم فریب در ازدواج ۴۲۴

ارکان تشکیل‌دهنده جرم فریب در ازدواج ۴۲۴

گفتار اول: عنصر قانونی ۴۲۴

گفتار دوم: عنصر مادی ۴۲۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۲۵

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به جرائم خانوادگی ۴۲۶

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم خانوادگی ۴۲۶

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۲۶

مبحث هفتم: نمونه شکوائیه در خصوص تدلیس در ازدواج و نمونه رای ۴۲۸

۱- تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن ۴۳۱

بخش بیست و سوم: جرم تغییر کاربری اراضی ۴۳۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۴۳۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۴۳۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۴۴۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۴۴۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۴۴۲

مبحث دوم: معرفی جرم تغییر کاربری اراضی ۴۴۳

مبحث سوم:  ارکان تشکیل‌دهنده جرم تغییر کاربری ۴۴۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تغییر کاربری ۴۴۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تغییر کاربری ۴۴۶

گفتار سوم : عنصر معنوی جرم تغییر کاربری ۴۵۰

مبحث سوم : مصادیق کاربری مجاز  و مجازات قانونی جرم ۴۵۲

گفتار اول: مصادیق تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها ۴۵۲

گفتار دوم: مجازات جرم تغییر کاربری ۴۵۳

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه جرم تغییر کاربری اراضی و نمونه رای ۴۵۵

بخش بیست و چهارم : جرم رابطه نامشروع ۴۵۷

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۴۵۹

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۴۵۹

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۴۶۳

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۴۶۳

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۴۶۴

معرفی جرم رابطه نامشروع ۴۶۵

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع ۴۶۷

گفتار اول: عنصر قانونی ۴۶۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت ۴۶۸

گفتار دوم: عنصر مادی ۴۶۹

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۷۰

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع ۴۷۱

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع ۴۷۱

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع ۴۷۱

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع ۴۷۱

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم رابطه نامشروع ۴۷۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به رابطه نامشروع ۴۷۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۷۳

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۴۷۴

مبحث پنجم: نمونه شکوائیه رابطه نامشروع و نمونه رای ۴۷۶

۱- ادله اثبات بزه رابطه نامشروع ۴۷۷

بخش بیست و پنجم: درخواست اعاده دادرسی کیفری ۴۷۹

گفتار اول: مستند قانونی اعاده دادرسی کیفری ۴۸۱

گفتار دوم: جهات اعاده دادرسی ۴۸۴

گفتار سوم: مرجع اعاده دادرسی ۴۹۲

گفتار چهارم: اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند ۴۹۳

مبحث اول: ویژگی‌های اعاده دادرسی ۴۹۵

گفتار اول: اعاده دادرسی عادی ۴۹۵

گفتار دوم: اعاده دادرسی در مراجع خاص ۴۹۶

مبحث دوم: نمونه شکوایئه  اعاده دادرسی  و نمونه رای ۴۹۸

۱- دادخواست اعاده دادرسی پس از قبول آن ۴۹۸

بخش بیست و ششم: جرم اخلال در نظم عمومی ۴۹۹

مبحث اول: ارکان جرم اخلال در نظم عمومی ۵۰۳

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی ۵۰۳

گفتار دوم: رکن مادی جرم اخلال در نظم عمومی ۵۰۴

گفتار سوم: عنصر معنوی ۵۰۸

مبحث سوم:  مجازات جرم اخلال در نظم عمومی ۵۰۹

مبحث چهارم: احکام ویژه در خصوص جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۱

گفتار اول: شرکت در جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۱

گفتار دوم: معاونت در جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۱

گفتار سوم: شروع به جرم در جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۱

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده ۵۱۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن: ۵۱۳

نمونه رای ۵۱۵

۱- ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی ۵۱۵

منابع و مآخذ ۵۱۹

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 دیدگاه برای شیوه های عملی طرح و دفاع از۲۶دعوای کیفری

  1. توسطدر تاریخ

    عالی بود کتابتون از نمونه های دیگه واقعا بهتر بود

  2. توسطدر تاریخ

    کتاب جامع و کاملی هست و من دارمش و هرچی مسائل کیفری پیش میاد به این کتاب رجوع میکنم