کتاب درخواست اعاده دادرسی (کیفری)

وزن 0.45 kg
قطع

وزیری

نویسنده

گروه پژوهشی

صفحه

340

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

تعداد موجود :

256,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

اعاده دادرسی عبارت است از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم را پیدا می‌کند، ولی به‌واسطه اشتباهی که به آن نسبت می‌دهند، تقاضای بطلان آن می‌شود.

«اعاده دادرسی» نیز یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی به احکام دادگاه‌ها می‌باشد که در موارد خاصی، اجازه درخواست آن به طرفین رسیدگی داده شده است.

اعاده دادرسی با طرق دیگر شکایت از آراء تفاوت‌هایی دارد و بر اجرای حکم نیز مؤثر خواهد بود. جهات درخواست اعاده دادرسی نیز به طور محصور در قانون پیش‌بینی گردیده است.

علاوه بر اعاده دادرسی معمولی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیشین پیش‌بینی شده بود، در قانون آیین دادرسی جدید به تبعیت از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نوع دیگری از اعاده دادرسی را از طریق قوه قضائیه پیش‌بینی نموده که به آن نیز خواهیم پرداخت.

در مورد اعاده دادرسی خاص که به تشخیص رئیس قوه قضائیه، پرونده به شعبه‌ای از شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود، این ایراد وارد می‌شود که به دیوان که مرجعی است که عموماً رسیدگی شکلی می‌کند و شأن ماهوی ندارد، رسیدگی ماهوی محول گردیده است.

 مستند قانونی اعاده دادرسی کیفری

از اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی به عمل نیامده است و قانون‌گذار صرفاً در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک موارد درخواست اعاده را بیان نموده است.

ابتدا تعریف مختصری از معنای لغوی و اصطلاحی آن بیان و سپس موارد و مرجع درخواست آن را بررسی خواهیم نمود.

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره می‌گویند.

«اعاده دادرسی» با تجدیدنظرخواهی این تفاوت را دارد که مبنای اعاده دادرسی باید اوضاع و احوال و دلایلی باشد که در موقع رسیدگی قبلی وجود نداشته و یا لااقل بر قضات مکشوف نبوده است

در صورتی که مبنای تجدیدنظرخواهی همان دلایل و قراینی است که در دادگاه بدوی ابراز گردیده، ولی دادگاه بدان‌ها توجه نکرده است.

برای اینکه اعتبار امر مختوم محفوظ بماند و دعوی مجددی از نو اقامه نشود و هم برای اجرای عدالت و احراز واقع (و جلوگیری از اجرای حکم اشتباه) قانون‌گذار از راه اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است متوسل گردیده و مقرر داشته است که در این قبیل موارد تشخیص اینکه آیا اشتباهی وجود دارد یا خیر باید به وسیله قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور به عمل آید و در صورت قبول درخواست مزبور رسیدگی مجدد برای رفع اشتباه به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم قرار گرفته است ارجاع گردد.

اعاده ‌دادرسی در امور کیفری یکی از راه‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است؛

بنابراین در صورتی اعاده‌دادرسی ممکن است که طرق عادی همچون واخواهی و تجدیدنظرخواهی از حکمی وجود نداشته باشد.

اعاده‌ دادرسی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی، عدم قید به مهلت، پذیرفته شدن قبل و بعد از اجرای حکم) آن را از طرق فوق­ العاده دیگر متمایز ساخته است.

اعاده‌ دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکان‌پذیر است؛ بنابراین نسبت به قرارها هرچند هم نهایی باشند، درخواست اعاده‌دادرسی قابلیت استماع و پذیرش ندارد.

قطعیت حکم مورد اعاده‌ دادرسی اعم از آن است که حکم مزبور در زمان صدور ذاتاً قطعی باشد یا قابل تجدیدنظر بوده، ولی با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی یا اسقاط تجدیدنظرخواهی یا پس از اعتراض با تأیید در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد.

اگر چه اعاده‌دادرسی در امور مدنی شباهت‌هایی با اعاده‌ دادرسی در امور کیفری دارد و هر دو آن‌ها جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا که دارای اشتباهات ماهوی است پیش­بینی شده ­اند؛

لیکن اعاده‌دادرسی در امور کیفری به‌منظور تأمین اهداف والاتری هم چون اجرای عدالت، حفظ و حراست نظم و منافع عمومی، حفظ حقوق و آزادی‌های محکوم‌علیه و اعاده حیثیت وی و خویشاوندانش، رفع کاهش اشتباهات قضائی و … مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است حال آنکه هدف قانون‌گذار از وضع و ایجاد تأسیس اعاده‌ دادرسی در امور مدنی، صرفاً حمایت از حقوق خصوصی افراد بوده است.

این تفاوت اهداف، سر منشأ ایجاد سایر تفاوت‌های موجود بین این دو نوع اعاده ‌دادرسی گردیده از قبیل هزینه اعاده دادرسی، مراجع و اشخاص صالح برای تقدیم درخواست و مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، مهلت تقدیم درخواست و تشریفات آن و … .

به عنوان مثال از آنجا که اصرار یک حکم ناصحیح در امور مدنی منافع جامعه را مستقیماً تحت تأثیر نمی‌نماید، هیچ‌یک از مقامات و مراجع قضائی حق درخواست اعاده‌دادرسی را ندارند حال آنکه در امور کیفری این حق به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضائی داده شده است

با وجود رسیدگی دو درجه‌ای و فرجام که اجازه تصحیح اشتباهات قانونی در دادگاه‌های کیفری را می­دهد

تصمیمات قضائی با وجود پوشش اعتبار قضیه قضاوت شده ممکن است دارای اشتباه ماهوی باشند اگر اشتباه ماهوی موجب برائت مقصری شد، اعتبار قضیه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغییر رأی برائتی است؛ ولی اگر برعکس در اثر یک اشتباه ماهوی یک بی‌گناه به غلط محکوم شود، علی‌رغم اعتبار قضیه قضاوت شده ترمیم این اشتباه قضائی ممکن است.

همان‌گونه که ذکر شد در متن قانون از اعاده دادرسی تعریفی به عمل نیامده، ولیکن برخی از اساتید آن را چنین تعریف کرده­اند:

«اعاده دادرسی عبارت است از طریق فوق‌العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران‌کننده، غیر منطقی و غیر معقول می‌نماید» و چنین توضیح می‌دهند که:

«اعاده دادرسی یک طریقه عدولی و راهی است برای بازگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکومت کرده، لیکن به لحاظ اوضاع و احوال جدیدی که در زمان صدور حکم مخفی مانده و شاکی مدعی است صدور حکم از روی اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأیی که سابقاً داده و قطعی شده است می‌نماید. حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد قابل اعاده دادرسی نیست. باید از همان طریق عادی مثل تجدیدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت. اعاده دادرسی در عین حال نمایانگر قدرت احکام قضائی است؛ یعنی حکم قطعی به هر حال باید اجرا شود و افراد عادی و همچنین مقامات اداری و اجرایی قدرت‌های صاحب نفوذ نمی­توانند بنا به معاذیر مختلف از اجرای آن امتناع نماید و اگر مبانی حکم توجیه منطقی ندارد باید با رسیدگی قضائی تحت عنوان اعاده دادرسی آن را از اثر انداخت.»

مهلت درخواست اعاده دادرسی:

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

 1. نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
 2. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارائه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‌‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‌‎کند؛ در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده ۴۲۷ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

مهلت‎های مقرر در مواد ۴۲۸، ۴۲۹ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است.

هزینه اعاده دادرسی کیفری

هزینه دادرسی اعاده دادرسی در امور مالی (دعاوی مالی): معادل ۵% محکوم‌به می‌باشد. در خصوص سکه و طلا و ارز- مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع‌ید از اعیان غیرمنقول- ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت می‌شود.

بند دوم – هزینه دادرسی مرحله اعاده دادرسی در دعاوی غیرمالی: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول- امور تجاری و شرکت‌ها، معادل صد هزار تومان همچنین دعاوی راجع به اسناد سجلی و امور حسبی، معادل صد هزار تومان دعاوی مربوط به خانواده، صد هزار تومان.

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری

پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد اعاده دادرسی، دادگاه بدواً در مورد قبولی یا رد دادخواست اعاده دادرسی تصمیم گرفته و قرار صادر میکند

ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف( محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛

ب( دادستان کل کشور؛

پ( دادستان مجری حکم.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مراحل اعاده دادرسی ماده ۴۷۷

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است که به موجب آن دادگاه دیگری هم­ عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی با موافقت دیوان‌عالی کشور به دعوایی که یک بار به آن رسیدگی شده، مجدداً رسیدگی می‌نماید.

مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

موارد اعاده دادرسی کیفری

 • الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
 • ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
 • پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
 • ت) درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
 • ث) در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
 • ج) پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
 • چ) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

نتایج حاصله از این ماده عبارتند از این‌که شروع به اجرای مجازات مورد حکم مانع از درخواست اعاده دادرسی نیست و در صورتی که محکوم‌علیه بی‌گناهی خود را از طریق اعاده دادرسی ثابت نماید اعاده حیثیت و جبران خسارت ناشی از اجرای مجازات ناروا برای وی فراهم است و همچنین اعاده دادرسی صرفاً در خصوص احکام قطعی محکومیت پذیرفته می‌شود.

 • الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.به نظر می‌رسد که در خصوص اتهام قتل مذکور در بند «الف» ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. قتل اعم است از عمد، شبه عمد و خطای محض و هر سه نوع قتل را در بر می­گیرد.[۸] همچنین لازم نیست که شخص مورد نظر در زمان اعاده دادرسی زنده باشد بلکه مهم است که ثابت گردد در زمانی که محکوم‌علیه به اتهام قتل محکوم شده زنده بوده است.
 • ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. در خصوص بند «ب» مثالی که می‌توان زد اینکه سه نفر به اتهام شرکت در قتل محکوم شوند در حالی که مطابق نظریه پزشکی قانونی، مقتول با اثر رفتار یک نفر به قتل رسیده است. در حالت مذکور، همه متهمین حق اعاده دادرسی دارند.

 

نمونه درخواست اعاده دادرسی کیفری ماده ۴۷۴

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع تقاضای  اعاده دادرسی ( به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و نقض دادنامه و صدور قبول رسیدگی مجدد در خصوص دادنامه شماره ………………………. .
دلایل و منضمات رونوشت کپی مصدق: ۱- دادنامه شماره ……………………. صادره از شعبه سوم دادگاه ۲- دادنامه شماره …………………………….صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر۳- دادنامه شماره ………………………………صادره از شعبه دوم دادگستری دماوند۴- فیش واریز مبلغ به نام شغل مرغ فروشی۵- سندهای رسمی صلح حقوق سرقفلی مغازه های مورد دعوا
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احترام به استحضار می‌رساند:

خوانده با استناد به اسناد مجعول اقدام به طرح دعوا علیه این جانب در شعبه …..نموده متاسفانه دادگاه محترم تجدید نظر نیز طی دادنامه شماره ….. مورخ…. ….حکم محکومیت این جانب را تایید کرده است این در حالی است که اینجانب با شکایت کیفری در دادسرای ناحیه ….و النهایه دادگاه محترم بدوی نیز مجعول بودن اسناد را تایید و طی دادنامه شماره …. مورخ ….. حکم محکومیت جاعل را صادر و این رای در شعبه … دادگاه تجدید نظر قطعی شد و در مورخ…..به اینجانب و محکوم علیه ابلاغ گردید نظر به اینکه مجعولیت سند مورد استناد دادگاه ثابت شده است و این یکی از موارد اعاده دادرسی است از محضر مرجع محترم قضایی تقاضای قبول اعاده دادرسی و فسخ دادنامه اصداری و ارجاع موضوع برای رسیدگی مجدد مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

بنابراین، در خصوص این بند باید گفت عدد یک موضوعیت ندارد، بلکه مهم آن است که ارتکاب جرم از طرف همه محکوم‌علیهم ممکن نباشد؛ مثلاً فردی با دو ضربه کشته شده باشد و دادگاه سه نفر را به اتهام شرکت در قتل محکوم کند. همچنین عناوین اتهامی همه محکوم­شدگان باید یکسان باشد؛ مثلاً همه مباشرت یا معاونت باشد و نهایتاً اینکه در این بند حق اعاده دادرسی برای تمام محکوم‌علیهم وجود دارد.

پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

در خصوص این بند لازم است که هر دو حکم قطعی باشند و احکام صادره با هم متعارض باشند به نحوی که صحت یکی، باعث بطلان دیگری باشد. اضافه می‌شود که در این بند نیز عدد، موضوعیت ندارد و اگر دو نفر به اتهام مشارکت در جرمی در یک مرجع قضائی محکوم شده باشند و دو نفر دیگر هم به اتهام مشارکت در همان جرم در مرجع قضائی دیگری محکوم شده باشند و مفاد حکم با هم در تعارض باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسی است. حال کدام یک از محکوم­شدگان حق اعاده دادرسی دارند؟

در پاسخ باید گفت: هر دو محکوم‌علیه، حق درخواست اعاده دادرسی دارند هر چند که این موضوع در عمل اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا برای پذیرش اعاده دادرسی در این بند باید یک حکم مستند اعاده دادرسی قرار گیرد تا نسبت به حکم دیگر تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته شود.

 

 

 

 

 

وزن 0.45 kg
قطع

وزیری

نویسنده

گروه پژوهشی

صفحه

340

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی و نمونه دادخواست ۱۵

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۱۷

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۱۷

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۱۹

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۴

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۴

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۵

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۲۶

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۲۶

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۲۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۲۹

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۲۹

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۲۹

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۳۱

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۳۱

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۳۲

درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۷

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۰

درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی ۱۳۱

درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۷

درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقررات ۱۹۱

از قانون آیین داد رسی مدنی ۱۹۳

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۳

فهرست جزیی  صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی و نمونه دادخواست ۱۵

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۱۷

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۱۷

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۱۹

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۴

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۴

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۵

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۲۶

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۲۶

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۲۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۲۹

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۲۹

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۲۹

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۳۱

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۳۱

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۳۲

درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۳۹

۲- قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی ۴۳

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۷

۱- ابتدای مهلت اعاده دادرسی ۴۷

۲- جهت و مبدأ مهلت اعاده دادرسی در احکام مغایر ۵۰

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

۱- خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع ۵۳

۲- عدم صلاحیت دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ۵۶

۳- کتمان سند جهت تجویز اعاده دادرسی ۵۹

۴- درخواست اعاده دادرسی با استناد به پرونده بدوی ۵۹

۵- اعاده دادرسی مجدد ۶۰

۶- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۶۰

۷- اعاده دادرسی و رد دعوای خلع‌ید ۶۱

درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

۱- اعاده دادرسی به علت عدم صدور حکم در ماهیت امر ۶۹

۲- عدم پذیرش اعاده دادرسی به استناد استشهادیه مکتوب ۷۰

۳- قطعیت رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی ۷۳

۴- عدم امکان تجدیدنظرخواهی آراء قطعی ۷۴

۵- عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی ۷۷

۶- قطعیت رأی دادگاه عمومی در رد اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف ۷۹

۷- اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم ۸۱

۸- عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا ۸۳

۹- عدم ارائه صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی ۸۵

۱۰- تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف ۸۶

۱۱- تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی ۸۸

۱۲- عدم استناد به سند موجود در مرجع رسمی در دادخواست اعاده دادرسی ۹۱

۱۳- اعاده دادرسی نسبت به رأی داور ۹۳

۱۴- اعاده دادرسی به علت تقلب در دعوای اجرت‌المثل ۹۵

۱۵- مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی ۹۸

۱۶- ارائه سند مکتوم جهت اعاده دادرسی ۱۰۱

۱۷- مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی ۱۰۳

۱۸- اعاده دادرسی در دعوای تخلیه و انتزاع ید ۱۰۶

۱۹- درخواست اعاده دادرسی با ارائه قرارداد اجاره ۱۰۹

۲۰- تجویز اعاده دادرسی مبنی بر حکم صدور حکم تخلیه ۱۱۱

۲۱- اعاده دادرسی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل ۱۱۲

۲۲- شهادت شهود جهت تجویز اعاده دادرسی در دعوای تخلیه ۱۱۳

۲۳- اعاده دادرسی نسبت به یک فقره چک بابت ثمن قرارداد ۱۱۵

۲۴- درخواست اعاده دادرسی در دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۱۷

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۰

۱- تجویز اعاده دادرسی بدون رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۰

۲- رد دادخواست اعاده دادرسی با توسل به عدم صلاحیت دادگاه ۱۲۰

۳- رسیدگی مجدد به دعوای مختومه ۱۲۱

۴- تقاضای اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست ۱۲۱

۵- درخواست اعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۲۳

۶- اعاده دادرسی مبنی بر محکومیت بازپرس ۱۲۴

۷- اعاده دادرسی در دعوای خلع‌ید و تحویل مبیع ۱۲۵

۸- غیر قابل اعاده دادرسی بودن رد تقاضای پروانه وکالت ۱۲۷

۹- اعاده داوری از تخفیف مجازات ۱۲۷

درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی ۱۳۱

۱- حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه ۱۳۳

۲- مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از رأی پژوهشی و قطعی ۱۳۴

۳- اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تأیید رأی با صدور ۱۳۴

۴- تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید و اعاده دادرسی ۱۳۶

۵- اعاده دادرسی در مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۳۸

۶- معیار کتمان سند برای اعاده دادرسی ۱۳۸

۷- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی در مورد حکم بدوی تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر ۱۳۹

۸- نحوه اعاده دادرسی نسبت به آرای ابرام شده در دیوان‌عالی کشور ۱۴۰

۹- مرجع صالح برای اعاده دادرسی پرونده‌ای که دادخواست تجدیدنظر ۱۴۲

۱۰- نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی ۱۴۳

۱۱- قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار رد اعاده دادرسی ۱۴۴

۱۲- تقاضای اعاده دادرسی با عنایت به اظهارنظر هیئت کارشناسان ۱۴۵

۱۳- عدم جواز رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی ۱۴۷

۱۴- اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۸

۱۵- جهات و مهلت اعاده دادرسی طبق مواد ۴۲۶ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۰

۱۶- کشف مدرکی دال بر جعلی بودن سند ارائه شده از سوی محکوم‌له ۱۵۱

۱۷- اعاده دادرسی با ارائه دلیل جدید در دعوای تصرف عدوانی ۱۵۲

۱۸- اعاده دادرسی پس از اثبات جعلیت سند ۱۵۳

۱۹- تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت به حبس در تصادف رانندگی ۱۵۴

۲۰- تخفیف مجازات پس از اعاده دادرسی ۱۵۶

۲۱- اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی با استناد به رأی نقض شده ۱۵۶

۲۲- اعاده دادرسی در پرونده قتل عمدی ۱۵۷

۲۳- تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز یا اعاده دادرسی ۱۵۸

۲۴- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۱۵۸

۲۵- تکلیف احکام معارض در اجرای احکام ۱۵۹

۲۶- ردّ درخواست اعاده دادرسی ۱۶۰

۲۷- قابلیت اعاده دادرسی حکم قطعی ۱۶۱

۲۸- مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی ۱۶۱

۲۹- کتمان سند در اعاده دادرسی ۱۶۲

۳۰- مرجع اعاده دادرسی در صورت قطعیت حکم تجدیدنظر ۱۶۳

درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۷

۱- هزینه دادرسی مرحله پژوهشی و فرجامی و خسارات دادرسی ۱۶۹

۲- اعاده دادرسی و اخراج مستخدم ۱۷۰

۳- اعاده دادرسی از رأی دادسرا ۱۷۰

۴- اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه مدنی خاص ۱۷۱

۵- مرجع رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی ۱۷۱

۶- تقاضای همزمان اعاده دارسی و نقض حکم ۱۷۲

۷- عدم اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۱۷۳

۸- اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر ۱۷۳

۹- صرف پذیرش اعاده دادرسی کافی برای رسیدگی نیست ۱۷۴

۱۰- جهات تجدیدنظرخواهی به‌منظور استفاده در اعاده دادرسی ۱۷۵

۱۱- میزان هزینه دادرسی در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ۱۷۶

۱۲- دادگاه صالح رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی برخلاف شرع ۱۷۶

۱۳- اعاده عملیات اجرایی حکم اجرا شده ۱۷۷

۱۴- اعاده دادرسی در دعوای جعل ۱۷۷

۱۵- اعاده دادرسی از رأی دادگاه عمومی ۱۷۸

۱۶- اعاده دادرسی از ابطال گزارش مأمور ابلاغ ۱۷۹

۱۷- اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف ۱۸۰

۱۸- اعاده دادرسی در انتقال ملک فروخته شده ۱۸۰

۱۹- اعاده دادرسی به خواسته ابطال سازش‌نامه و انتقال ملک مشاعی ۱۸۱

۲۰- اعاده دادرسی به علت اشتباه در نظریه کارشناس ۱۸۱

۲۱- عدم تلقی شهادت شهود از جهات اعاده دادرسی ۱۸۲

۲۲- اعاده دادرسی نسبت به جهات دیگر رأی برخلاف شرع ۱۸۲

۲۳- ارائه دادخواست تقابل ابطال سند در دعوای اعاده دادرسی ۱۸۳

۲۴- شرط صدور قرار قبولی جهت رسیدگی به ماهیت دعوای اعاده دادرسی ۱۸۳

۲۵- مرجع صالح برای پذیرش دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۴

۲۶- اعاده دادرسی در اتهام به جعل مأمور ابلاغ ۱۸۴

۲۷- اعاده دادرسی از رأی ابرام شده ۱۸۵

۲۸- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به جعلی بودن سند عادی ۱۸۵

۲۹- عدم ذکر جهت موجه درخواست اعاده دادرسی ۱۸۶

۳۰- قید شماره حکم دادگاه بدوی در دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۷

۳۱- عدم نسخ ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجویز اعاده دادرسی ۱۸۷

۳۲- رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم بدوی ۱۸۸

۳۳- مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۸

۳۴- منظور از دادگاه صادرکننده حکم ۱۸۹

درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقرررات ۱۹۱

از قانون آیین داد رسی مدنی ۱۹۳

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۱۹۳

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۱۹۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۳

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب درخواست اعاده دادرسی (کیفری)”

09016288181 02188303398