کتاب جـرم سرقـت

وزن 0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

قطع

وزیری

سال چاپ

1401

تعداد موجود :

248,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

«سرقت» ازجمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به ‌طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند. در قانون مجازات اسلامی سابق سرقت را ربودن مال دیگری به‌طور پنهانی تعریف نموده بودند و در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲، قید به ‌طور پنهانی حذف گردیده است. برخی اساتید سرقت را «ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر» تعریف نموده‌اند.[۱] بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آن‌ها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست؛ اما برخی سرقت‌ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به ‌طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده ‌شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به‌تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدین شرح آمده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر.» این ماده و مواد ۲۶۸ الی ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم انگاری نموده است ودر مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ قانون مجازات مصوب ۹۲ ۱۳عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرارگرفته است.

 عنصر مادی جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی ویا تبلور عمل پیش بینی شده مرتکب در عالم ماده می باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم ، رفتار مجرمانه و اوضاع واحوال لازم جهت تحقق جرم ،مورد بررسی قرار خواهیم داد

بند اول- موضوع جرم : موضوع سرقت مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات می‌بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.[۲]

باید توجه داشت که به‌طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرارگرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی‌توان با ارزش دانست و به‌عنوان مال قلمداد کرد؛ زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند؛ مانند عکس‌های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق می‌گردد و نوع آن‌ که شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین می‌گردد.

بند دوم – رفتار مجرمانه:رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آن‌ها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

قابل ‌ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی  است از وضع ید بر مال دیگری (شی‌ء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.[۳]

 نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می پردازیم  :

 • الف) ربایش برق: استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را «ربایش» و درنتیجه «سرقت» برق محسوب کرد.
 • ب‌) ربایش آب: آب کالا محسوب می‌شود. در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می‌گردد. در ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات به «سرقت آب» اشاره گردیده است.
 • ج‌) ربایش گاز: در ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات سرقت گاز پیش‌بینی گردیده است.
 • د‌) ربایش انسان: ربودن انسان جرم مستقلی می‌باشد تحت عنوان «آدم‌ربایی» که این جرم می‌تواند در کنار سرقت به‌صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد. به‌طور مثال شخصی ربوده می‌شود تا بر اموال او مسلط گردند. در این صورت دو جرم آدم‌ربایی و سرقت مستقلاً صورت پذیرفته، لذا مجازات هر دو جرم تحت شرایط خاص در حق مرتکب اعمال می‌گردد.
 • و) مواد خوراکی سریع الفساد: سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه و سبزیجات ازنظر بیشتر فقهای شیعه و سنی مستوجب حد نیست.
 • ه‌) سرقت چک: چون چک مال محسوب می‌شود. در صورت واجد بودن شرایط سرقت، ربودن آن سرقت خواهد بود…۲

بند سوم – شرایط واوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم : برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می باشد که به ذکر آنها می پردازیم :

 تعلق به غیرو ملک غیر بودن مال

مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

در اینجا اشاره می‌گردد که منظور این است که «عین» مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به‌طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشند، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردند.

همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکاء مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت؛ زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ‌ذکر این است که مداخله احد شرکاء در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.[۵]

برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، درصورتی‌که دین حال باشد؛ ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند[۶] مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب ‌مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به‌صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به‌طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت مستوجب حد

عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب حد :

 ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ بخش حدود، سرقت مستوجب حد را تعریف نموده است. که در این ماده شرایط مزبور به سارق و مال مسروق و عمل سرقت مشخص گردیده است که به شرح زیر عنوان می‌گردد که جهت وقوع سرقت مستوجب حد، وجود تمامی شرایط الزامی می‌باشد.

 عنصر مادی جرم سرقت مستوجب حد

عنصر مادی هین جرم نیز تحت سه عنوان شرایط سارق ، مال مسروقه وعمل سرقت مورد بررسی قرار میگیرد

شرایط مربوط به سارق

الف ) سارق هتک حرز[۱] کند: این هتک حرز ممکن است به‌تنهایی توسط سارق صورت پذیرد و یا به کمک دیگری هتک حرز گردد. هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد، نه برای خروج از آن. به‌طور مثال اگر درب پارکینگ منزلی باز باشد و سارق به‌راحتی واردشده و زمان خروج با اتومبیل درب پارکینگ بسته شود و سارق با شکستن قفل درب، اتومبیل را خارج نماید، عمل وی را نمی‌توان هتک حرز دانست؛ زیرا معنی هتک حرز، از میان برداشتن و شکستن حصار محافظتی مال است و زمانی که در ابتدا از مال محافظتی نشده، لذا عمل هتک حرز در این مصداق معنی نخواهد داشت.

ب ) سارق پدر یا جد پدری صاحب‌مال نباشد: بسیاری از فقها معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد. [۲]به نظر می‌رسد دلیل آن این است که چون اموال فرزند ناشی از زحمات پدر می‌باشد، به دلیل وجوب انفاق فرزند توسط پدر، لذا حد سرقت بر پدر و جد پدری صاحب‌مال اعمال نمی‌گردد.

شکوائیه سرقت

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: سرقت

دلیل: شهادت شهود

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانب در تاریخ ….. با خودروی خود برای خرید فرش به هفت تیر مراجعت نمودم و خودروی خود را در کوچه…… پارک نموده و بعد از برگشت متوجه شدم که خودرو به سرقت رفته است پس از اعلام گزارش به پلیس ۱۱۰ موضوع سرقت صورت جلسه شده و پیوست شکوائیه است با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته متهمین دو نفر به نام‌های ……. و ……می باشند که سابقه سرقت خودرو به طور متعدد در این منطقه را داشته و در حال حاضر به جهت آزادی مشروط از زندان آزاد هستند؛ بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای تعقیب و رسیدگی و صدور حکم محکومیت مشتکی عنهم و رد مال مسروقه مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

وزن 0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

قطع

وزیری

سال چاپ

1401

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم سرقت و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

معرفی جرم سرقت ۲۳

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت تعزیری ۲۴

مبحث دوم :ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت مستوجب حد ۲۹

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم سرقت ۳۵

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم سرقت ۳۷

جرم سرقت در آرای دیوان ‌عالی کشور ۴۳

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۹۰

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۲

جرم سرقت در آرای دادگاه‌ها ۱۵۱

جرم سرقت در نشست های قضائی ۲۵۱

جرم سرقت در نظریه‌های مشورتی ۳۱۳

جرم سرقت در قوانین و مقررات ۳۳۷

از قانون مجازات اسلامی ۳۳۹

از قانون جرایم رایانه ای ۳۴۶

منابع و مآخذ ۳۴۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم سرقت و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۲

معرفی جرم سرقت ۲۳

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت تعزیری ۲۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری ۲۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت تعزیری ۲۴

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سرقت ۲۷

مبحث دوم :ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت مستوجب حد ۲۹

گفتار اول : عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب حد : ۲۹

گفتاردوم : عنصر مادی جرم سرقت مستوجب حد ۲۹

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم سرقت ۳۵

گفتار اول: شروع به جرم سرقت ۳۵

گفتار دوم: معاونت در جرم سرقت ۳۵

گفتار سوم: شرکت در جرم سرقت ۳۶

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم سرقت ۳۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۸

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای خسارات ۳۹

جرم سرقت در آرای دیوان ‌عالی کشور ۴۳

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۹۰

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۲

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم سرقت حدی مستوجب حد قطع عضو ۹۲

۲- سرقت اسلحه توسط استوار و سرباز ۹۳

۳- محکومیت به سرقت و خرید مال مسروقه ۹۷

۴- عدم جواز رد مال در جرم سرقت، در صورت رضایت شاکی قبل از صدور حکم ۱۰۰

۵- انجام جرم سرقت همراه با آزار و اذیت ۱۰۵

۶- دادگاه صالح به رسیدگی جرم سرقت ۱۲۸

۷- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد ۱۳۰

۸- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم سرقت حدی ۱۳۱

۹- سرقت با اعمال زور و تهدید ۱۳۳

۱۰- سرقت از منزل تصاحب شده ۱۳۵

۱۱- مشارکت در سرقت خودرو ۱۴۳

جرم سرقت در آرای دادگاه‌ها ۱۵۱

۱- سرقت و خرید مال مسروقه ۱۵۳

۲- رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهام سرقت و کیف قاپی ۱۵۳

۳- عدم وجود دلایل بر تحقق جرم سرقت ۱۵۴

۴- تلقی نشدن شروع به سرقت در سرقت‌های معمولی جرم ۱۵۵

۵- سرقت موبایل و ردیابی آن ۱۵۶

۶- حکم به رد عین مال و در صورت فقدان عین، رد مثل یا قیمت اموال مسروقه ۱۵۷

۷- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه ۱۵۸

۸- سرقت یک دستگاه بی‌سیم از حوزه انتظامی ۱۵۸

۹- عدم امکان تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات سرقت ۱۶۲

۱۰- مجازات شراکت در سرقت مسلحانه ۱۶۲

۱۱- مجازات سرقت سه فقره چک ۱۶۴

۱۲- خرید مال مسروقه ۱۶۵

۱۳- تغییر عنوان مجرمانه در مرحله تجدیدنظر ۱۶۷

۱۴- سرقت تابلوهای شهرداری ۱۷۰

۱۵- سرقت از خانۀ خالی از سکنه ۱۷۱

۱۶- سرقت اوراق مشارکت ۱۷۳

۱۷- عجز از تودیع وثیقه متهم به سرقت ۱۷۷

۱۸- سرقت اوراق مشارکت وزارت نیرو ۱۸۰

۱۹- رد مال مسروقه ۱۸۴

۲۰- کلاهبرداری از طریق چک سرقتی ۱۸۶

۲۱- عدم انتساب جرم سرقت به صرف کشف مال مسروقه در ید شخص ۱۸۸

۲۲- مجازات سرقت دینام بالابر ۱۹۰

۲۳- مشارکت در سرقت مقرون به آزار ۱۹۲

۲۴- جرم سرقت ماشین و شرب خمر ۱۹۵

۲۵- تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری ۱۹۷

۲۶- تعدد معنوی تصرف عدوانی و سرقت ۲۰۷

۲۷- لزوم اکتفا به قدر متیقن در دادسرای کیفری ۲۰۹

۲۸- رد مال در جرم سرقت ۲۱۲

۲۹- مشارکت در جرم سرقت چند طاقه پارچه ۲۱۸

۳۰- تحقق جرم مشارکت در سرقت و فرار از دست مأمورین ۲۲۱

۳۱- عدم تناسب مجازات‌ها ۲۲۵

۳۲- سرقت از کارگاه تولیدی لباس و کشف اموال مسروقه ۲۲۶

۳۳- تعیین عنوان مجرمانه ۲۲۹

۳۴- تعیین حبس کمتر از نود و یک روز وجهه قانونی ندارد و باید به جزای نقدی تبدیل ۲۳۲

۳۵- ارتکاب سرقت مقرون ۲۳۴

۳۶- رابطه نامشروع به عنف و اکراه و سرقت مقرون به آزار ۲۳۸

۳۷- تکلیف سارق به رد مال مسروقه ۲۴۱

۳۸- رد مال مسروقه از جانب سارقین متعدد مشترکاً و بالسویه است نه تضامنی ۲۴۳

۳۹- شخص ذی‌نفع در اقامه شکایت سرقت از اموال منزل ۲۴۶

۴۰- افترا بودن صرف اعلام سرقت بدون وجود امارات و دلایل ۲۴۸

جرم سرقت در نشست های قضائی ۲۵۱

۱- سرقت و استفاده از مهر بانک ۲۵۳

۲- سرقت و ربودن مال غیر ۲۵۳

۳-عدم نیاز به تقدیم دادخواست در خصوص الزام سارق به رد مثل ۲۵۵

۴- ربودن مال غیر در حالی که عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد ۲۵۶

۵-تصرف یا دخالت عالمانه در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده ۲۵۷

۶- دست‌کاری کنتور آب منزل به‌منظور پرداخت آب بهای کمتر ۲۵۹

۷-عنوان جزایی فروش اموال منزل توسط عضوی از اعضای یک خانواده بدون رضایت دیگران ۲۶۱

۸- رعایت تشریفات دادرسی جهت مطالبه خسارت وارده ناشی از سرقت برق ۲۶۳

۹- ربودن کامیون پدر به لحاظ اختلاف خانوادگی ۲۶۴

۱۰-عنوان جرم برای راننده کامیون حامل احشام سرقت شده با علم به ۲۶۵

۱۱-خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجوه سرقت شده ۲۶۵

۱۲-سرقت از موزه یا نمایشگاه ۲۶۶

۱۳-تکلیف دادگاه در خصوص رد مال مسروقه و غیر معین ۲۶۷

۱۴- بازداشت به لحاظ عدم رد عین یا مثل یا قیمت مال در جرائم کلاهبرداری ۲۶۸

۱۵-عنوان مجرمانه ورود به عنف به منزل دیگری ۲۶۹

۱۶- شکایت نسبت به ورود به عنف در جرم سرقت ۲۷۰

۱۷-استرداد اموال مسروقه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب ۲۷۱

۱۸-عدم مقاومت نگهبان در سرقت اموال شرکت ۲۷۳

۱۹- مشارکت و همکاری در عمل سرقت ۲۷۴

۲۰- دخالت و تصرف در اموال توقیفی بدون اذن مقامات ذی‌صلاح قانونی ۲۷۵

۲۱- رد قیمت مال مسروقه ۲۷۶

۲۲-عنوان جزایی دستگیری متهم به همراه اموال مسروقه در مکان وقوع سرقت ۲۷۷

۲۳- مجازات قانونی فروش مال مسروقه به‌وسیله سارق ۲۷۸

۲۴-جمع‌آوری دانه‌های هندوانه زمین شاکی به‌وسیله طلبکار با انگیزه وصول ۲۷۹

۲۵- مجازات مباشر و معاون جرم سرقت و تحصیل اموال مسروقه ۲۸۱

۲۶- عنوان جزایی سرقت مال شخص پس از بی‌هوش کردن او ۲۸۲

۲۷- مصداق جزایی ساخت و تهیه هر نوع وسیله جهت ارتکاب جرم ۲۸۳

۲۸- عنوان جزای سرقت توأم با تهدید به‌وسیله چاقو ۲۸۵

۲۹- اموال مسروقه‌ای که خود موضوع و دلیل جرم دیگری قرار می‌گیرند ۲۸۶

۳۰- مسئولیت شرکای سرقت ۲۸۷

۳۱- عدم پیگیری شاکی و آزادی محکوم‌علیه ۲۸۸

۳۲- تکلیف دادگاه در مواردی که شاکی و متهم شناسایی نشده‌اند ۲۸۹

۳۳- عنوان جزایی شروع به جرم سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶ به بعد ۲۹۰

۳۴- ربودن وجه نقد از صغیر و مستند قانونی آن ۲۹۱

۳۵-جواز آزادی متهم قبل از تحویل مال ۲۹۲

۳۶- عنوان مجرمانه تخریب اموال مسروقه ۲۹۳

۳۷- جواز اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم سرقت با گذشت شاکی ۲۹۳

۳۸- عدم ترادف سرقت و ربودن مال غیر ۲۹۵

۳۹- تکلیف دادگاه در مورد عدم پیگیری شاکی و عدم شناسایی سارق یا ۲۹۷

۴۱- مجازات شروع به سرقت مشمول مواد ۶۵۶ به بعد ۲۹۹

۴۲- رسیدگی به جرم جرح در سرقت مقرون به جرح و آزار ۳۰۰

۴۳-دستگیری سارق قبل از اقدام به سرقت ۳۰۱

۴۴-سرقت منفعت ۳۰۳

۴۵-تکلیف به تعیین قیمت یا مثل مال مسروقه درصورتی‌که رد عین ممکن ۳۰۴

۴۶-استرداد اموال مسروقه از بعضی از شرکا در سرقت ۳۰۵

۴۷-خرید اموال مسروقه توسط افراد جاهل به موضوع ۳۰۶

۴۸-تکلیف دادگاه و مال‌باخته در مورد عدم دسترسی به اموال مسروقه ۳۰۹

۴۹-تعدد مجازات در سرقت تعزیری ۳۱۰

۵۰-فروش مال مسروقه و قانون پولشویی مصوب ۱۳۸۶- ۳۱۲

جرم سرقت در نظریه‌های مشورتی ۳۱۳

۱- موارد شروع به سرقت ۳۱۵

۲- مصادیق تکرار جرم سرقت ۳۱۶

۳- ارتکاب جرم سرقت در زمان تعلیق مجازات جرم دیگر ۳۱۶

۴- مجازات جرم سرقت حدی و تکرار آن ۳۱۸

۵- تخفیف مجازات سرقت در قانون لاحق ۳۱۸

۶- تعزیر منصوص شرعی نبودن جرم سرقت ۳۱۹

۷- در حکم سرقت نبودن شروع به جرم ۳۲۰

۸- حمل اسلحه قاچاق و اتهام سرقت مسلحانه ۳۲۰

۹- سرقت مقرون به آزار و تهدید ۳۲۱

۱۰- سرقت آب ۳۲۲

۱۱- اخذ سوابق کیفری متهم به سرقت ۳۲۲

۱۲- حمل و نگهداری و اخفاء اموال مسروقه وسیله سارق ۳۲۲

۱۳- سرقت اسلحه و مهمات دولتی ۳۲۳

۱۴- سرقت اوراق بهادار ۳۲۳

۱۵- سرقت وسایل نقلیه از خیابان- شکستن حرز ۳۲۴

۱۶- تعدد در شروع به جرم سرقت ۳۲۴

۱۷- سرقت مسلحانه و صلاحیت دادگاه ۳۲۴

۱۸- ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد سرقت ۳۲۵

۱۹- عدم استرداد مال مسروق ۳۲۵

۲۰- انتقال مال غیر بودن فروش مال مسروقه به وسیله سارق ۳۲۵

۲۱- گذشت شاکی در سرقت موجب حد ۳۲۶

۲۲- معاونت در سرقت ۳۲۶

۲۳- برداشت بیش از میزان موجودی در اثر اشتباه بانک ۳۲۶

۲۴- شروع به سرقت، خرید و فروش و اخفاء مال مسروق و گذشت از آن ۳۲۷

۲۵- قرار تعلیق تعقیب کیفری متهم به سرقت ۳۲۷

۲۶- سرقت چک تضمینی و وصول آن توسط غیرسارق و مال حاصل از جرم ۳۲۸

۲۷- سرقت یک برگ چک ۳۲۸

۲۸- تعدد جرم سرقت ۳۲۹

۲۹- رد قیمت اموال مسروقه ۳۲۹

۳۰- سرقت ساده ۳۳۰

۳۱- سرقت مسلحانه ۳۳۰

۳۲- صلاحیت در مورد سرقت و خریدار مال مسروق ۳۳۱

۳۳- سرقت فاقد شرایط اجرای حد ۳۳۱

۳۴- مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق ۳۳۱

۳۵- تکرار جرم و عطف به ما سبق نشدن قانون مشدد لاحق ۳۳۲

۳۶- بررسی قاعده جمع مجازات‌ها و مجازات اشد در قانون قدیم و جدید در جرم اتفاق افتاده ۳۳۳

۳۷- فرق بین جرم سرقت و آدم‌ربایی ۳۳۴

۳۸- تصاحب اموالی شخصی در پاسگاه‌ها ۳۳۴

جرم سرقت در قوانین و مقررات ۳۳۷

از قانون مجازات اسلامی ۳۳۹

از قانون جرایم رایانه ای ۳۴۶

منابع و مآخذ ۳۴۷

1 دیدگاه برای کتاب جـرم سرقـت

 1. پوریا

  باسلام و عرض خسته نباشید
  من وکیل پایه یک دادگستری هستم
  تا الان کتاب های زیادی از انتشارات شما تهیه کردم واقعا کتاب های شما با داشتن نمونه رای ها و آرا بسیار کاربردی هستن.
  چون مطالب حقوقی در هرزمینه ای زیاد است وهر وکیل ممکنه فراموش کنه،آثار منتشر شده از انتشارات شماکه در هرزمینه مطالب مربوط به اون موضوع جمع آوری شده است واقعاکاربردی هست.
  ممنون از زحمات تمامی پرسنل انتشارات شما

دیدگاه خود را بنویسید

09016288181 02188303398