تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

جرم مزاحمت تلفنی در رویه دادگاه‌ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم مزاحمت تلفنی از جمله جرم مزاحمت تلفنی قابل گذشت،جرم مزاحمت تلفنی چیست،جرم مزاحمت تلفنی و تهدید،جرم مزاحمت تلفنی و پیامکی،جرم مزاحمت تلفنی با پیامک،جرم مزاحمت تلفنی و توهین،جرم مزاحمت تلفنی برای نوامیس و جرم مزاحمت تلفنی و فحاشی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

46,000 تومان

مقایسه

«مزاحمت تلفنی» عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی نظیر بی‌سیم، فاکس و پست الکترونیکی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم نماید؛ مانند اینکه در نصف شب با به صدا درآوردن تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده، آرامش او را بر هم زند.[۱]

وسایل ارتکاب جرم «مزاحمت تلفنی» علاوه بر موارد ذکر شده شامل کلیه دستگاه‌های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی‌سیم و با سیم همچنین پیامک‌های ارسالی می‌باشد. «مزاحمت تلفنی» موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است، در مبحث تشریفات رسیدگی به این جرم به تفضیل در مورد آن توضیح خواهیم داد.

 ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی

برای محکوم شدن متهم به این جرم می‌بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی توسط مرجع تعقیب به اثبات برسد؛ لذا به ترتیب به بررسی این سه عنصر می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی

بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تنها جرمی قابلیت تعقیب و اعمال مجازات را داراست که قانون صراحتاً در خصوص آن جرم­انگاری کرده باشد. در خصوص جرم مزاحمت تلفنی، در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری این عمل مقرر داشته: «هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

مطابق نظریه مشورتی شماره ۳۸۹/۷- ۲۷/۲/۹۱ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«تداوم پیامک‌های تلفنی هرچند دارای محتوی توهین‌آمیز هم نباشد با رعایت سایر شرایط قانونی ممکن است مزاحمت تلقی گردد. درصورتی‌که محتوی پیامک ارسال شده توهین‌آمیز باشد با جمع سایر شرایط ممکن است از مصادیق توهین محسوب شود.»

همچنین طبق نظریه ۳۷۴۲/۷- ۳۰/۷/۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«دستور قطع تلفن توسط مقامات قضائی صرفاً به لحاظ ایجاد مزاحمت قانونی نیست ولی چون مزاحمت تلفنی جرم است، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند از طریق مخابرات محل استفاده از تلفن را ردگیری نماید تا مانع استفاده از تلفن مزاحم شود.»

علاوه بر ماده ۶۴۱ مذکور عنصر قانونی دیگر این جرم در ماده واحد قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۶ به شرح زیر پیش‌بینی گردیده است:

«هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری مصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوطه به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.»

برچسب:
وزن0.20 kg
شابک

978-600-443-043-2

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم مزاحمت تلفنی و نمونه شکوائیه ۱۳

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۵

مبحث اول: معرفی جرم مزاحمت تلفنی ۲۴

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی ۲۵

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم مزاحمت تلفنی ۳۱

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی ۳۲

نمونه شکوائیه جرم مزاحمت تلفنی ۳۶

جرم مزاحمت تلفنی در رویه دادگاه‌ها ۳۷

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ۳۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

جرم مزاحمت تلفنی در آرای دادگاه‌ها ۵۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۱

جرم مزاحمت تلفنی در نشست‌های قضائی ۱۰۹

جرم مزاحمت تلفنی در نظریه‌های مشورتی ۱۱۵

جرم مزاحمت تلفنی در قوانین و مقررات ۱۲۱

منابع و مآخذ ۱۲۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم مزاحمت تلفنی و نمونه شکوائیه ۱۳

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۵

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۲

مبحث اول: معرفی جرم مزاحمت تلفنی ۲۴

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی ۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی ۲۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی ۲۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی ۳۰

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم مزاحمت تلفنی ۳۱

گفتار اول: شروع به جرم در جرم مزاحمت تلفنی ۳۱

گفتار دوم: معاونت در جرم مزاحمت تلفنی ۳۱

گفتار سوم: شرکت در جرم مزاحمت تلفنی ۳۱

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی ۳۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۳

جرم مزاحمت تلفنی در رویه دادگاه‌ها ۳۷

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ۳۹

۱- صلاحیت قضائی در جرم مزاحمت تلفنی ۳۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی ۴۵

۲- تعدد معنوی توهین و مزاحمت تلفنی ۵۰

۳- دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی ۵۴

جرم مزاحمت تلفنی در آرای دادگاه‌ها ۵۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۱

۱- تهدید و توهین به‌وسیلۀ تلفن ۶۱

۲- تحصیل رضایت شاکی از موجبات تقلیل جزای در جرم مزاحمت تلفنی نقدی است ۶۳

۳- تهدید و توهین از طریق تلفن جرم خاص مزاحمت تلفنی است ۶۶

۴- مکالمه تلفنی با نامحرم ۶۸

۵- ایجاد مزاحمت تلفنی برای بانوان ۷۲

۶- مزاحمت تلفنی از طرف زوج ۷۴

۷- مزاحمت تلفنی با ارسال پیامک ۷۷

۸- مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک ۷۸

۹- تعدد معنوی تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی ۸۰

۱۰- مزاحمت تلفنی تلقی شدن توهین به‌وسیله تلفن ۸۳

۱۱- لزوم احراز سوءنیت در جرم مزاحمت تلفنی ۸۵

۱۲- عدم وقوع مزاحمت تلفنی در صورت وجود رابطه زوجیت طرفین ۸۷

۱۳- مزاحمت تلفنی و استعمال جمله‌هایی از قبیل «حسابت را می‌رسیم، حالت » ۸۹

۱۴- شهادت اقربای نسبی و سببی در جرم مزاحمت ۹۰

۱۵- عدم قابلیت مجازات توهین در قالب مزاحمت تلفنی به‌صورت مستقل ۹۲

۱۶- جمع مجازات‌ها در مزاحمت تلفنی و فحاشی ۹۴

۱۷- جمع مجازات توهین و مزاحمت در صورت ارتکاب توهین در قالب مزاحمت تلفنی ۹۷

۱۸- مزاحمت تلفنی زوج علیه زوجه یا برعکس ۹۹

۱۹- تأثیر وجود رابطه زوجیت بر مزاحمت تلفنی ۱۰۲

۲۰- عدم تأثیر علقه زوجیت بر مزاحمت تلفنی ۱۰۶

جرم مزاحمت تلفنی در نشست‌های قضائی ۱۰۹

۱- ارسال الفاظ رکیک غیراخلاقی از طریق پیام متنی (sms) 111

۲- غیر قابل گذشت بودن جرم مزاحمت تلفنی ۱۱۲

جرم مزاحمت تلفنی در نظریه‌های مشورتی ۱۱۵

۱- عدم تعیین مجازات برای جرم مزاحمت تلفنی در قانون تعزیرات ۱۱۷

۲- مزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی ۱۱۷

۳- تعدد جرم مزاحمت تلفنی و توهین ۱۱۸

۴- دستور سوزاندن سیم کارت در پرونده سرقت گوشی و مزاحمت تلفنی ۱۱۹

۵- مرجع صلاحیت‌دار در جرم مزاحمت تلفنی ۱۱۹

جرم مزاحمت تلفنی در قوانین و مقررات ۱۲۱

منابع و مآخذ ۱۲۷

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جرم مزاحمت تلفنی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.