کتاب جرم ضرب و جرح عمدی

وزن 0.65 kg
شابک

978-600-8138-63-1

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

258,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

جرم ضرب و جرح از زمان‌های گذشته در بین جوامع بشری وجود داشته و علت بروز آن عواملی مانند فقر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، همچنین خصوصیات فردی، محیطی، قومی و… می‌باشد که با توجه به اهمیت آن و آثار زیان‌بار ناشی از آن که هم متوجه فرد و هم جامعه خواهد شد و در مواردی نیز بیم تجری مرتکب خواهد رفت، مورد جرم انگاری قرار گرفته و به آن پرداخته شده است ما نیز سعی داریم در متن زیر به معرفی این جرم و ارکان تشکیل‌دهنده آن بپردازیم.

«ضرب» در لغت به معنی زدن است و از نظر جزایی به معنای ایراد هرگونه صدمه مستقیم یا غیرمستقیم به بدن انسان که موجب سرخی، برآمدگی یا کبودی می‌گردد، می‌باشد.

«جرح» در لغت به معنی خستگی است و در عرف به معنای زخم می‌باشد. از نظر جزائی صدماتی به بدن انسان که موجب ضایعات عضوی، بافتی و نسجی شود جرح نام دارد البته شکستگی استخوان و سوختگی و نظایر آن‌ها نیز از اقسام جرح می‌باشند.

از نظر فقهی جرح بر اساس شدت و ضعف جراحات وارده به اقسام ذیل تقسیم می‌شود:

 • الف) حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل؛
 • ب) دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل؛
 • پ) متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود؛ لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل؛
 • ت) سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل؛
 • ث) موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل؛
 • ج) هاشمه: جراحتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل؛
 • چ) منقّله: جراحتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل؛
 • ح) مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل؛
 • خ) دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

جرم ضرب و جرح عمدی از جمله جرائمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می‌باشد که در کتاب سوم از ق.م.ا. از مواد ۳۸۶ الی ۴۱۶ به آن پرداخته شده است جرم ضرب و جرح دارای صور مختلف می‌باشد که آن را به ترتیب زیر تقسیم‌بندی و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 1. صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو؛
 2. صدمات بدنی عمدی مستلزم حبس تعزیری؛
 3. صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه.

 صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو

چنانچه شخصی به قصد جرح یا قطع عضو به دیگری صدمه وارد کند مرتکب جرم عمدی شده است. حتی هنگامی‌که مرتکب قصد این عمل را نداشته باشد؛ ولی عمل وی طوری باشد که نوعاً موجب قطع یا جرح شود عنوان این جرم به وی صادق است.

بنابراین، این جرم را در سه حالت می‌توان پیش‌بینی نمود:

الف) هنگامی‌که مرتکب قصد انجام جرح یا قطع عضو را دارد چه کار وی نوعاً موجب قطع یا جرح باشد چه نباشد.

ب) هنگامی‌که مرتکب عمداً کاری انجام دهد که کار وی نوعاً موجب قطع یا جرح شود چه قصد جرح داشته باشد و چه نداشته باشد.

ج) هنگامی‌که مرتکب قصد انجام جرح یا قطع عضو را نداشته باشد و عمل وی نیز نوعاً موجب ایجاد آن نشود؛ اما نسبت به مجنی‌علیه به علت ناتوانی، کودک بودن، پیری و یا بیماری مؤثر باشد و موجب قطع یا جرح گردد و وی نیز از این امر آگاه باشد.

 گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی مستلزم قصاص عضو
این جرم نیز همانند سایر جرائم دارای عناصر متشکله و سه رکن اصلی می‌باشد که در ذیل به توضیح آن خواهیم پرداخت.

عنصر قانونی: این رکن که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و بدین معناست که هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد مگر اینکه مقنن آن را منع نموده و در قانون برایش مجازات و ضمانت اجرا تعیین کرده باشد.

عنصر قانونی جرم ضرب و جرح عمدی ماده ۶۱۴ در کتاب پنجم از ق.م.ا می‌باشد که بیان می‌دارد: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد …»

عنصر مادی: رکن مادی یا عنصر مادی جرم در حقیقت همان نمود خارجی یا تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم خارج و ماده می‌باشد که برای تحقق عنصر مادی جرم ضرب و جرح وجود شرایطی لازم است که در ذیل به ذکر آن‌ها خواهیم پرداخت:

 1. شخص مجنی‌علیه باید انسان زنده باشد: انسان زنده به کسی اطلاق می‌شود که مراحل رشد و دوران جنسی خود را پشت سر گذاشته و با تولد، حیات خویش را ثبت نموده است. هرگونه تجاوز و تعرض به تمامیت جسمی فردی که در قید حیات نیست، از شمول این حکم خارج و تحت عنوان جنایت بر میت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 2. ایراد صدمه به صورت جرح یا قطع عضو: ایراد صدمه باید به صورت انجام فعل مادی مثبت تحقق پیدا کند اعم از اینکه شدید یا خفیف، به صورت واحد یا متعدد باشد. ترک فعلی که موجب صدمه، آسیب و جرح مجنی علیه گردد، قابل پیگیری در این زمینه نمی‌باشد و نهایتاً به صورت سبب اقوی از مباشر و در مواردی که قانون تصریح کرده، قابل رسیدگی خواهد بود.
 3. وسایل ارتکاب جرم: وسایل ارتکاب جرم شامل هر نوع وسیله‌ای از قبیل مشت زدن، آچار، چکش، کلنگ و اجسام برنده، وسایل آتشین مانند سلاح گرم و سرد و سایر موارد منفجره و آتش‌زا می‌باشد.

 عنصر معنوی: عنصر معنوی همان قصد و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب می‌باشد که شامل علم و سوءنیت و انگیزه می‌باشد.

 1. علم نیز خود به دو مورد علم به موضوع و علم به حکم تقسیم‌بندی می‌شود.
  1. الف) علم به موضوع: بدین معناست که مرتکب بداند شخص مورد تعرض وی انسان زنده و دارای حیات می‌باشد.
  2. ب) علم به حکم: به این معنا می‌باشد که مرتکب بداند که عمل ارتکابی وی جرم و مستحق مجازات می‌باشد.
 2. سوءنیت نیز به دو دستۀ سوءنیت خاص و سوءنیت عام تقسیم می‌گردد:
  1. الف) سوءنیت عام یا عمد عام: ناظر به ایراد ضرب و جرح و صدمه آگاهانه نسبت به دیگری می‌باشد.
  2. ب) سوءنیت خاص: همان قصد حصول نتیجه یعنی قطع یا جرح عضو خاص مجنی علیه می‌باشد.علی‌الاصول انگیزه، اصولاً در تحقق جرم نقش ندارد مگر در مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده باشد.

 

وزن 0.65 kg
شابک

978-600-8138-63-1

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه ها و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

معرفی جرم ضرب و جرح ۲۴

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو ۲۶

مبحث دوم: صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر ۳۳

مبحث سوم: صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه ۳۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی ۳۸

دعوای ضرب وجرح در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۱

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۴

دعوای ضرب وجرح در آرای دادگاه‌ها ۱۶۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۶۹

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۳۳۰

دعوای ضرب و جرح در نشست‌های قضائی ۳۳۳

دعوای ضرب و جرح در نظریه‌های مشورتی ۳۴۳

جرم ضرب و جرح عمدی در قوانین و مقررات ۳۶۳

از قانون مجازات اسلامی ۳۶۵

منابع و مآخذ ۳۶۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه ها و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۳

معرفی جرم ضرب و جرح ۲۴

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو ۲۶

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی مستلزم قصاص عضو ۲۶

گفتار دوم: قصاص عضو و شرایط آن ۲۸

گفتار سوم: نحوه اجرای قصاص عضو ۳۱

مبحث دوم: صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر ۳۳

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر ۳۳

گفتار دوم: مجازات جرم ضرب و جرح عمدی ۳۵

مبحث سوم: صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه ۳۶

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه ۳۶

گفتار دوم: مجازات جرم ایراد صدمات در اثنای منازعه ۳۷

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی ۳۸

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی جرم ضرب و جرح عمدی ۳۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۸

دعوای ضرب وجرح در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- تهدید، قدرت‌نمایی با اسلحه و ایراد ضرب و جرح ۴۷

۲- ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی ۴۷

۳- قابل گذشت بودن شکستن عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه ۴۸

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۱

۱- ضرب و جرح منجر به قتل ۵۱

۲- ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن دندان عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو ۸۱

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۴

۱- ایراد ضرب و جرح با چاقو و شیشه ۸۴

۲- ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، شرکت در سرقت مسلحانه توأم با اذیت و آزار ۸۶

۳- سرقت مقرون به آزار و ضرب و جرح عمدی به منظور قتل ۹۰

۴- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی ۹۵

۵- اقرار متهم بر وقوع درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی ۹۶

۶- شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب و جرح عمدی ۹۷

۷- ضرب و جرح عمدی و کنده شدن لاله گوش ۹۹

۸- مرجع تجدیدنظر از آرای مربوط به جراحات غیر از نقص یا قطع عضو ۱۰۴

۹- مرجع صالح رسیدگی به ایراد ضرب و جرح عمدی ۱۰۹

۱۰- محاربه و جرح عمدی با چاقو ۱۱۰

۱۱- ایراد ضرب و جرح عمدی و اقرار متهم به حضور در منازعه ۱۱۲

۱۲- ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب شیشه‌های خودرو ۱۱۳

۱۳- جرح با چاقو منجر به قتل ۱۱۵

۱۴- فحاشی و ایجاد ضرب و جرح عمدی ۱۲۶

۱۵- رسیدگی به جرم جرح با چاقو منجر به قتل اطفال و نوجوانان ۱۲۷

۱۶- شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل یا جرح ۱۳۷

۱۷- رسیدگی به اتهام محاربه، افساد فی الارض و ضرب و جرح عمدی ۱۴۳

۱۸- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی ۱۵۳

۱۹- ایراد ضرب و جرح عمدی و تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو ۱۵۴

۲۰- تعدد معنوی قدرت‌نمایی با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی ۱۵۷

۲۱- ضرب و جرح متقابل ۱۵۹

۲۲- نزاع و درگیری و ایراد ضرب و جرح منجر به فوت ۱۶۱

دعوای ضرب وجرح در آرای دادگاه‌ها ۱۶۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۶۹

۱- ترک انفاق و ایراد ضرب و شتم منجر به پرداخت دیه ۱۶۹

۲- ایراد ضرب و جرح نسبت به همسر ۱۷۰

۳- مشارکت در ایجاد ضرب و جرح عمدی ۱۷۱

۴- سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح با چاقو ۱۷۳

۵- لزوم درخواست کیفرخواست از جهت جنبه عمومی جرم درگیری و مشارکت در ایراد ۱۷۵

۶- تعدد معنوی در ارتکاب تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو و ایراد جرح عمدی با چاقو ۱۷۹

۷- جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده ۱۸۰

۸- جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ۱۸۲

۹- جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی غیر منتهی به شکستگی یا نقض عضو ۱۸۴

۱۰- حضور در صحنه نزاع دسته جمعی ۱۸۸

۱۱- ملاک تشخیص در قانونی بودن مهلت تجدیدنظرخواهی در اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ۱۹۰

۱۲- حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ۱۹۱

۱۳- تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی ۱۹۳

۱۴- ایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی جرم است ۱۹۵

۱۵- فقدان جنبه عمومی جرم در ایراد ضرب و جرح عمدی ۱۹۸

۱۶- قسام در ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۰۰

۱۷- عدم تقاضای مجازات جهت جنبۀ عمومی جرم ۲۰۱

۱۸- عدم درخواست کیفر از جهت جنبۀ عمومی جرم در کیفرخواست ۲۰۳

۱۹- درگیری در مرجع انتظامی با مأمورین بدون قصد اخلال در نظم عمومی ۲۰۶

۲۰- تعدد مادی در ارتکاب اخلال در نظم عمومی، قدرت‌نمایی با چاقو و ضرب و جرح عمدی ۲۰۸

۲۱- قدرت‌نمایی با چاقو به عنوان مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ۲۱۰

۲۲- بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی ۲۱۱

۲۳- جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۱۳

۲۴- جنبه عمومی جراحات عمدی غیر قابل قصاص ۲۱۵

۲۵- جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده ۲۱۷

۲۶- نسخ جنبه عمومی ایراد ضرب جرح عمدی ساده ۲۱۹

۲۷- اثر قسامه در اثبات بزه ضرب و جرح ۲۲۱

۲۸- تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه ایراد ضرب عمدی ۲۲۲

۲۹- تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی در بزه ضرب و جرح عمدی ۲۲۴

۳۰- ایراد ضرب و جرح عمدی ساده، فاقد جنبۀ عمومی است ۲۲۶

۳۱- عدم اتیان سوگند توسط شاکی در اتهام توهین و ایراد جرح عمدی ۲۲۸

۳۲- لزوم کفایت شهادت جهت اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۲۹

۳۳- عدم امکان تجدیدنظرخواهی از محکومیت به میزان خمس دیه کامل در بزه ضرب و جرح ۲۳۱

۳۴- صدور رأی برائت در بزه ضرب و جرح عمدی مستلزم پرداخت دیه کمتر از خمس دیه کامله ۲۳۲

۳۵- امکان تجدیدنظرخواهی از جنبۀ خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۳۳

۳۶- ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست ۲۳۵

۳۷- دادگاه صرفاً به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید ۲۳۶

۳۸- ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۳۸

۳۹- ازاله بکارت به عنف ۲۴۰

۴۰- جنبه عمومی ایراد جرح عمدی مادون از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۲۴۲

۴۱- جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی داخل منزل ۲۴۳

۴۲- فقدان جنبۀ عمومی ضرب و جرح در منزل و بین خویشاوندان ۲۴۶

۴۳- تأثیر گذشت شاکی و فقدان سابقه مؤثر کیفری در تبدیل مجازات بزه ضرب و جرح عمدی ۲۴۸

۴۴- تأثیر وضعیت خاص محکوم‌علیه در تبدیل مجازات جرم ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۴۹

۴۵- علل مخففه مجازات ۲۵۱

۴۶- ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه توسط زوج ۲۵۳

۴۷- وجود جهات تخفیف در نزاع منتهی به ضرب و جرح ۲۵۴

۴۸- ضرب و جرح عمدی ۲۵۶

۴۹- جرح عمدی با چاقو ۲۵۷

۵۰- رابطه سببی شاهد با شاکی در اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی ۲۶۰

۵۱- ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۶۱

۵۲- احراز جنبه عمومی جرم در ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۶۶

۵۳- توجه به وضع خاص محکوم‌علیه در اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۶۸

۵۴- تقلیل جزای نقدی در اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۷۰

۵۵- تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه ۲۷۲

۵۶- مصداق فعل واحد با عناوین متعدد در خصوص جرائم ضرب و جرح عمدی ۲۷۴

۵۷- تعدد معنوی ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در نزاع دسته‌جمعی ۲۷۵

۵۸- تعدد معنوی منازعه و قدرت‌نمایی با چاقو ۲۷۹

۵۹- عدم عطف بماسبق شدن قوانین جزایی ۲۸۲

۶۰- عدم حضور شاکی جهت اتیان سوگند در اتهام ضرب و جرح عمدی و افترا ۲۸۴

۶۱- عدم امکان انتساب جرم بر متهم صرف گواهی پزشکی ۲۸۵

۶۲- قاعده فراغ دادرس و منع محاکمه مجدد ۲۸۷

۶۳- رسیدگی در مرجع تجدیدنظر در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ۲۸۸

۶۴- ضرب و زیان ناشی از جرم ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۸۹

۶۵- ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی و ارتکاب فعل حرام ۲۹۱

۶۶- جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۹۳

۶۷- فقدان جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی در دعاوی خانوادگی ۲۹۵

۶۸- وضعیت خاص متهم جهت تعلیق اجرای مجازات ۲۹۶

۶۹- موضوع رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر ۲۹۸

۷۰- جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ۳۰۰

۷۱- ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی یا نقص عضو ۳۰۲

۷۲- جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده ۳۰۵

۷۳- رضایت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت ۳۰۸

۷۴- ورود خسارت حین نزاع و ضرب و جرح ۳۰۹

۷۵- ورود به عنف به منزل و ایراد ضرب و جرح با چاقو ۳۱۱

۷۶- استناد به علم قاضی در خصوص احراز اتهام ضرب و جرح ۳۱۶

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۳۳۰

۱- اظهارنظر توأمان در خصوص اهانت و ایراد ضرب و جرح ۳۳۰

۲- عدم رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد اتهام فحاشی و ایراد ضرب و جرح ۳۳۰

دعوای ضرب و جرح در نشست‌های قضائی ۳۳۳

۱- عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۳۳۵

۲- جواز اعمال مجازات تعزیری دربارۀ پزشک مقصر ۳۳۶

۳- شرکت در نزاع دسته‌جمعی و مجروح نمودن دیگری با چاقو ۳۳۶

۴- تکلیف جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی ثابت شده با قسامه ۳۳۷

۵- حکم ضرب و جرح صغیر ۳۳۸

۶- عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در مورد ایراد ضرب و جرح به کمتر از خمس دیه ۳۳۹

۷- تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی و صدور رأی در صورت نقض رأی ۳۴۰

دعوای ضرب و جرح در نظریه‌های مشورتی ۳۴۳

۱- انطباق ایراد ضرب و جرح با موارد قانونی ۳۴۵

۲- ضرب و جرح پدر نسبت به فرزند صغیر خود ۳۴۵

۳- ورود صدمه موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی ۳۴۶

۴- مجازات جرح با چاقو ۳۴۶

۵- چگونگی قصاص ضارب در ضرب عمدی ۳۴۶

۶- مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است ۳۴۷

۷- صدور گواهی فوت وسیله پزشک معالج ۳۴۷

۸- اهانت به مأمور دولت و مضروب نمودن وی ۳۴۷

۹- اهانت و ایراد ضرب نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه ۳۴۸

۱۰- ایجاد ضرب منجر به خونریزی داخلی ۳۴۸

۱۱- ضرب و جرح توسط مجنون ۳۴۸

۱۲- لوث در ایراد ضرب ۳۴۹

۱۳- ایراد ضرب موجب جرح و شکستگی استخوان ۳۴۹

۱۴- مصدوم شدن چند عضو با یک ضربه ۳۵۰

۱۵- پرداخت دیه ضرب و جرح ۳۵۰

۱۶- اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء صادره از مراجع قضائی ۳۵۱

۱۷- دیه حارصه و موضحه ۳۵۲

۱۸- پاسخ به چند پرسش ۳۵۳

۱۹- تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص ۳۵۶

۲۰- شمول ماده ۴۰۱ و ارجاع آن به ماده ۶۱۴ قمآ ۳۵۷

۲۱- ایراد جرح با ضربات چاقو ۳۵۸

۲۲- شرکت در نزاع دسته‌جمعی ۳۵۹

۲۳- ایراد ضرب و جرح با چاقو ۳۵۹

۲۴- جرح شاهدان در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ۳۶۰

۲۵- وقوع ضرب و جرح و قتل در یک زمان ۳۶۱

۲۶- جرح با چاقو و قرار بازداشت موقت ۳۶۱

۲۷- قابل گذشت بودن بزه ایراد ضرب و جرح عمدی ۳۶۱

۲۸- مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است ۳۶۲

جرم ضرب و جرح عمدی در قوانین و مقررات ۳۶۳

از قانون مجازات اسلامی ۳۶۵

منابع و مآخذ ۳۶۹

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب جرم ضرب و جرح عمدی”

09016288181 02188303398