تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و سفید مهر از جمله سوء استفاده از چک سفید امضا،سوء استفاده از سفته سفید امضاء،سوء استفاده از برگ سفید امضا،جرم سوء استفاده از سفید امضا وسوء استفاده از سفید مهر را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

61,200 تومان

مقایسه

یکی دیگر از صور خاص جرم خیانت در امانت «سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء» می‌باشد که قانون‌گذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آن را بدین شرح جرم انگاری می‌کند:

«هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این جرم نیز مانند جرم خیانت در امانت از جمله جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و در تعریف آن آمده است: «نوشتن متقلبانه یا برخلاف توافق در بالای امضاء یا مهر در یک سند یا نوشته‌ای سپرده شده یا به‌دست آمده» بر اساس این تعریف ارکان تشکیل‌دهندۀ این جرم توضیح داده می‌شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مجالی است عناصر سه‌گانه جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بررسی گردد؛ چرا که در صورت نبود هریک از این ارکان باید قائل به عدم تحقق جرم بود.

عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مستند قانونی این جرم همان‌طوری که در مباحث فوق‌الذکر اعلام شد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد. متن ماده بدین شرح است:

«هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته در بعضی از قوانین به طور خاص مقرراتی مبنی بر سوءاستفاده از امتیازات یا اسناد یا اموال جرم انگاری شده که از حوصله این نوشته خارج است.

 عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

هر جرم نمود مادی در جامعه دارد و جامعه از تحقق آن متأثر می‌شود و مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. همانند رویه قبلی به تشریح هریک می‌پردازیم:

بند اول: رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» و ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد. مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. با توجه به انواع رفتارهای مجرمانه، رفتار مرتکب در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء «نوشتن یا مکتوب کردن» می‌باشد. بدین شرح که مرتکب بر روی برگ سفید مهر یا سفید امضاء سپرده شده یا به دست آمده مطالبی را می‌نویسد که مصداق سوءاستفاده باشد که این رفتار به صورت فعل مثبت مادی صورت می‌پذیرد.

 

برچسب:
وزن0.50 kg
شابک

978-600-8138-98-3

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم  سفید امضاء و نمونه شکواییه ۱۳

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۱

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در آرای دادگاه‌ها ۱۱۱

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در نشست‌های قضائی ۱۴۳

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در نظریه‌های مشورتی ۲۱۳

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در قوانین ومقررات ۲۱۹

منابع و مآخذ ۲۲۳

فهرست  جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم  سفید امضاء و نمونه شکواییه ۱۳

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۵

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۵

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۲

مبحث دوم: معرفی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۴

ارکان تشکیل دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۵

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۹

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۳۱

گفتار اول: شروع به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۳۱

گفتار دوم: معاونت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۳۱

گفتار سوم: شراکت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۳۲

مبحث چهارم:تشریفات رسیدگی به جرم سفیدامضاء ۳۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکواییه و هزینه‌های قانونی آن ۳۴

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۳۶

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

۱ در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک ۴۳

۲ در خصوص تعیین حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۴۹

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۷

۱ جرائم مشابه در قانون چک ۵۷

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۷

۱ استفاده از برگ سفید امضاء برای تهدید ۸۷

۲ رد مال در شرکت در کلاهبرداری ۹۰

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در آرای دادگاه‌ها ۱۱۱

۱ اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن ۱۱۳

۲ رکن ضرری در بزه جعل و سوءاستفاده از سفیدامضاء ۱۱۵

۳ مفهوم چک سفید امضاء ۱۱۷

۴ صدور چک سفیدامضاء برای تضمین بدهی ۱۲۱

۵ سوءاستفاده از سفیدامضاء ۱۲۴

۶ عدم خروج کارشناسی از عداد دلایل به دلیل عدم ایداع دستمزد کارشناس در رسیدگی به موضوع چک‌های سفیدامضاء ۱۲۵

۷ تحصیل چک فاقد دلیل منطقی ۱۲۹

۸ سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا ۱۳۱

۹ تایپ مندرجات پس از صدور امضاء ۱۳۲

۱۰ در اختیار قراردادن سفیدامضاء به منظور خرید زمین ۱۳۳

۱۱ در اختیار گذاشتن نامه سفیدامضاء و مهرشده ۱۳۶

۱۲ سفید امضا بودن چک به معنای جعل مندرجات آن نیست ۱۳۹

۱۳ عدم افاده قطع و یقین به وقوع جعل با اخذ سند سفیدامضاء ۱۴۰

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در نشست‌های قضائی ۱۴۳

۱ مسئولیت کیفری اصدار چک فاقد مبلغ (سفید امضا) ۱۴۵

۲ کیفری بودن صدور چک بدون تاریخ ۱۴۶

۳ صدور چک بدون تاریخ ۱۴۹

۴ نحوۀ شکایت از چک فاقد مبلغ ۱۵۱

۵ جایگاه گواهی عدم پرداخت ۱۵۴

۶ قابل‌تعقیب بودن صدور چک بدون تاریخ ۱۵۵

۷ صدور چک بدون تاریخ ۱۵۷

۸ نوع قرار تأمین صادره در خصوص چک سفید امضا ۱۵۹

۹ قابلیت تعقیب کیفری صادرکننده چک با علم به مسدود بودن حساب ۱۶۱

۱۰ سوء استفاده از سفید مهر و امضاء ۱۶۲

۱۱ تحصیل مال نامشروع از طریق سوءاستفاده از سفیدمهر ۱۹۱

۱۲ سوء استفاده از سفید امضا ۱۹۲

۱۳ تلقی وصول چک‌های وعده‌دار یا مشروط یا سفید امضاء به عنوان جرم خیانت در امانت ۱۹۵

۱۴ تعیین مجازات صدور چک سفیدامضاء با علم به مسدود بودن حساب بانکی ۱۹۷

۱۵ قرار وجه‌الضمان در خصوص چک‌های ماده ۱۳ ۱۹۸

۱۶ عدم شمول مجازات ماده ۷ ۲۰۰

۱۷ تحریر چک بدون تاریخ ۲۰۲

۱۸ مسئولیت کیفری صادرکننده چک فاقد مبلغ (سفید امضا) ۲۰۳

۱۹ مسئولیت کیفری صادرکننده چک در صورت عدم قید نام دریافت‌کننده چک ۲۰۵

۲۰ سوءاستفاده از چک سفیدامضاء ۲۰۷

۲۱ تصمیم دادگاه در خصوص سفته سفیدامضاء ۲۱۰

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در نظریه‌های مشورتی ۲۱۳

۱ اقرار متهم به صدور چک به‌عنوان تضمین یا اعتبار یا وعده‌دار یا سفید امضاء ۲۱۵

۲ چک‌های با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک و گذشت شاکی ۲۱۵

۳ صدور چک با عناوین ماده ۱۳ قانون  صدور چک ۲۱۶

۴ قرار تأمین درباره متهمین به صدور چک با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک ۲۱۷

۵ اقرار متهم به صدور چک به‌عنوان تضمین یا اعتبار یا وعده‌دار یا سفید امضاء ۲۱۷

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در قوانین ومقررات ۲۱۹

منابع و مآخذ ۲۲۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.