تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

جرائم خانوادگـی در رویه دادگاه‌ها

73,800 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.65 kg
شابک

9780-600-443-034-0

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرائم خانوادگی و نمونه شکوائیه ۱۵

جرائم خانوادگی در آراء دیوان‌عالی کشور ۴۷

جرائم خانوادگی در آراء دادگاه‌ها ۶۹

جرائم خانوادگی در نشست‌های قضائی ۱۹۳

جرائم خانوادگی در نظریات مشورتی ۲۲۵

جرایم خانوادگی در قوانین و مقررات ۲۳۹

منابع و مآخذ ۲۶۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرائم خانوادگی و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۳

معرفی جرائم خانوادگی ۲۵

مبحث اول: جرم عدم ثبت نکاح و طلاق ۲۵

ارکان تشکیل‌دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق ۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۶

گفتار دوم: عنصر مادی ۲۷

گفتار سوم: عنصر معنوی ۲۹

مبحث دوم: تعریف جرم ازدواج با نابالغ ۳۰

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ازدواج با نابالغ ۳۰

گفتار اول: عنصر قانونی ۳۰

گفتار دوم: عنصر مادی ۳۲

گفتار سوم: عنصر معنوی ۳۲

مبحث سوم : تعریف جرم ترک انفاق ۳۳

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ترک انفاق ۳۳

گفتار اول: رکن قانونی ۳۳

گفتار دوم: رکن مادی ۳۴

گفتار سوم: رکن معنوی ۳۴

مبحث چهارم: جرائم ناشی از حضانت ۳۵

مبحث پنجم:مفهوم جرم فریب در ازدواج ۳۸

ارکان تشکیل‌دهنده جرم فریب در ازدواج ۳۸

گفتار اول: عنصر قانونی ۳۸

گفتار دوم: عنصر مادی ۳۹

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۰

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به جرائم خانوادگی ۴۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم خانوادگی ۴۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۱

جرائم خانوادگی در آراء دیوان‌عالی کشور ۴۷

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۹

۱- عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد ۴۹

۱- عدم تلقی گذشت شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی ۵۱

۲- ترک انفاق زوج ۵۴

آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۵۹

۱- شرط تحقق بزه ترک انفاق ۵۹

۲- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق ۶۰

۳- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق ۶۱

۴- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم متعدد ۶۳

۵- تأثیر تقدم محکومیت زوجه به تمکین بر عدم محکومیت زوج به ترک انفاق ۶۵

۶- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق ۶۶

جرائم خانوادگی در آراء دادگاه‌ها ۶۹

۱- صرف عدم حضور متهم در دادرسی، دلیل بر بزهکاری وی نیست ۷۱

۲- تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن ۷۲

۳- استفاده زوجه از حق حبس ۷۵

۴- تأثیر صدور گواهی عدم امکان سازش در نفقه زوجه ۷۷

۵- مطالبه نفقه ایام گذشته ۷۹

۶- اصل در پرداخت نفقه ۸۱

۷- خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین ۸۳

۸- ممانعت از ملاقات طفل ۸۵

۹- تبدیل حبس به جزای نقدی در مورد ترک انفاق ۸۷

۱۰- درج شغل دروغین در عقدنامه ۸۸

۱۱- وعده دروغین به عقد نکاح دائم ۸۹

۱۲- تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق ۹۰

۱۳- جلوگیری از ورود زوجه به منزل مشترک ۹۲

۱۴- ترک انفاق ۹۳

۱۵- استنکاف مادر از تحویل طفل ۹۵

۱۶- اصل عدم انفاق توسط زوج ۹۷

۱۷- ترک انفاق ۹۸

۱۸- تعقیب جرم ترک انفاق با گذشت شاکی خصوصی موقوف می‌شود ۹۹

۱۹- گذشت زوجه نسبت به اتهام ترک انفاق زوج ۱۰۰

۲۰- نقض حکم محکومیت به دلیل سازش زوجین ۱۰۱

۲۱- صدور حکم برائت زوج به جهت فقد دلیل کافی ۱۰۲

۲۲- فرعیت نفقه بر تمکین ۱۰۳

۲۳- امتناع از تمکین بدون عذر موجه ۱۰۴

۲۴- سوءنیت در جرم ترک انفاق ۱۰۵

۲۵- عدم تمکین زوجه ۱۰۶

۲۶- محکومیت حبس تعلیقی به علت ترک انفاق ۱۰۷

۲۷- فرع بودن نفقه بر تمکین ۱۰۷

۲۸- عدم تحقق جرم ترک انفاق با توجه به شواهد ۱۰۸

۲۹- صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل گذشت زوجه نسبت به اتهام ترک انفاق زوج ۱۰۹

۳۰- نقض رأی به دلیل گذشت زوجه نسبت به اتهام ترک انفاق زوج ۱۱۰

۳۱- امتناع زوج از تمکین ۱۱۱

۳۲- عدم ارائه دلیل از جانب زوجه مبنی بر ترک انفاق زوج ۱۱۲

۳۳- انکار زوج مبنی بر اتهام ترک انفاق ۱۱۳

۳۴- عدم تعیین وقت رسیدگی نسبت به اتهام ترک انفاق ۱۱۴

۳۵- لزوم تلاش دادگاه در رفع اختلافات خانوادگی ۱۱۵

۳۶- استحقاق نفقه، مشروط به تمکین ۱۱۶

۳۷- عدم احراز وقوع بزه ترک انفاق ۱۱۷

۳۸- اعتراض زوجه به مبلغ نفقه مبنی بر عدم کفایت آن ۱۱۷

۳۹- منوط بودن پرداخت نفقه به تمکین بدون قید و شرط زوجه ۱۱۹

۴۰- عدم تحقق بزه ترک انفاق به دلیل عدم مراجعه زوجه به منزل مشترک ۱۲۰

۴۱- عدم تبعیت مسائل جزائی از قرارداد مبنی بر اختیار زوجه در تعیین محل سکونت ۱۲۱

۴۲- صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق زوج به دلیل گذشت زوجه ۱۲۳

۴۳- پرداخت مبلغی بابت نفقه و اعلام گذشت زوجه ۱۲۴

۴۴- عدم احراز سوءنیت در ترک انفاق به دلیل پرداخت مبلغی بابت آن ۱۲۵

۴۵- عدم امکان جمع بین طلاق و تمکین ۱۲۶

۴۶- صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق به دلی تودیع مبلغی از نفقه ۱۲۷

۴۷- عدم تحقق بزه ترک انفاق به دلیل پرداخت مبلغ نفقه ۱۲۸

۴۸- عدم وجاهت قانونی حکم صادره مبنی بر ترک انفاق از دادگاه عمومی به دلی احیاء دادسراها ۱۲۹

۴۹- لزوم تعیین زمان ترک انفاق جهت رسیدگی به پرونده ۱۳۰

۵۰- نقض قرار صادره به دلیل عدم انجام تحقیقات لازم در رسیدگی به اتهام ترک انفاق ۱۳۱

۵۱- تقاضای صدور حکم واحد در خصوص ده فقره محکومیت به ترک انفاق ۱۳۱

۵۲- عدم جزمیت گذشت شاکی در رسیدگی به اتهام ترک انفاق ۱۳۲

۵۳- نقض رأی مبنی بر قرار موقوفی تعقیب زوج در جرم ترک انفاق به دلیل ابراز دلایل کافی ۱۳۳

۵۴- عدم احراز بزه ترک انفاق به دلیل قطع طریق بذل حقوق از جانب زوجه ۱۳۴

۵۵- صدور قرار موقوفی تعقیب در جرم ترک انفاق به دلیل گذشت شاکی ۱۳۴

۵۶- تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در جرم ترک انفاق ۱۳۵

۵۷- ترک انفاق و فحاشی ۱۳۶

۵۸- عدم جواز امتناع از تمکین به دلیل ترک مقطعی نفقه ۱۳۷

۵۹- اتهام ترک انفاق و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی ۱۳۸

۶۰- تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در جرم ترک انفاق ۱۴۰

۶۱- صدور حکم برائت در بزه ترک انفاق به جهت آمادگی زوج جهت پرداخت نفقه ۱۴۱

۶۲- دادگاه صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق ۱۴۲

۶۳- عدم وجاهت قانونی صدور حکم برائت بدون تفهیم اتهام در جرم ترک انفاق ۱۴۳

۶۴- ممانعت زوج از ورود زوجه به منزل مشترک ۱۴۴

۶۵- رد تجدیدنظر خواهی از حکم صادرشدۀ صحیح مبنی بر پرداخت نفقه ۱۴۵

۶۶- رسیدگی به اعتراض زوجه به قرار منع تعقیب زوج از اتهام ترک انفاق ۱۴۶

۶۷- نقض حکم برائت زوج مبنی بر ترک نفقه به دلیل وجود دلایل کافی بر بزهکاری وی ۱۴۷

۶۸- عدم احراز سمت شاکی در طرح شکایت مبنی بر ترک انفاق ۱۴۸

۶۹- عمومی نبودن جرم ترک انفاق فرزندان ۱۴۹

۷۰- احراز جرم ترک انفاق به دلیل عدم تهیه مسکن مناسب برای فرزندان ۱۵۰

۷۱- صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق به دلیل آمادگی زوج جهت پرداخت ۱۵۱

۷۲- ملاک تحقق جرم ترک انفاق از تاریخ امتناع زوج ۱۵۲

۷۳- عدم تحقق رکن معنوی جرم ترک انفاق به دلیل تودیع مبلغی از نفقه ۱۵۳

۷۴- عدم احراز سوءنیت در جرم ترک انفاق به دلیل پرداخت مبلغی از نفقه ۱۵۴

۷۵- عدم امکان تعقیب کیفری زوج به اتهام ترک انفاق به دلیل عدم تمکین زوجه ۱۵۵

۷۶- زندگی در مکان مشترک ظهور در تأدیه نفقه ۱۵۶

۷۷- صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق به دلیل عدم تمکین زوجه ۱۵۷

۷۸- صدور حکم بر برائت زوج از اتهام ترک انفاق به دلیل عدم احراز تمکین زوجه ۱۵۸

۷۹- صدور حکم محکومیت زوج به دلیل احراز تمکین بدون قید و شرط زوجه ۱۵۹

۸۰- عدم وجود صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی به ترک انفاق به دلیل صدور حکم برائت ۱۶۰

۸۱- عدم احراز بزه ترک انفاق به دلیل اقدام زوج نسبت به تودیع نفقه ۱۶۲

۸۲- صدور حکم برائت تجدیدنظر خواه به دلیل عدم ارائه دلایل لازم جهت وقوع بزه ترک انفاق ۱۶۳

۸۳- ضرب و جرح عمدی و ترک نفقه همسر ۱۶۴

۸۴- تمکین زوجه و احراز ترک انفاق زوج ۱۶۵

۸۵- عدم احراز جرم ترک انفاق به دلیل امتناع زوجه از تمکین ۱۶۶

۸۶- عدم ارائه دلیل کافی مبنی بر وقوع بزه ترک انفاق ۱۶۷

۸۷- لزوم  پرداخت نفقه توسط زوج ۱۶۷

۸۸- عدم تحقق جرم ترک انفاق به دلیل امتناع زوجه از تمکین ۱۶۸

۸۹- قرار موقوفی تعقیب شکایت ترک انفاق به اعتبار امر مختوم کیفری ۱۶۹

۹۰- صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به شکایت ترک انفاق به علت شمول قاعده اعتبار امر ۱۷۰

۹۱- سقوط حق نفقه به دلیل ترک منزل بدون اجازه شوهر ۱۷۱

۹۲- تخفیف مجازات جرم ترک انفاق به دلیل تبعیت از دستور دادگاه به پرداخت نفقه ۱۷۲

۹۳- احراز بزه ترک انفاق به دلیل جلوگیری زوج از تمکین زوجه ۱۷۴

۹۴- تبدیل مجازات حبس ناشی از ترک انفاق به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه ۱۷۵

۹۵- عدم تحقق بزه ترک انفاق به دلیل امتناع زوجه از تمکین ۱۷۵

۹۶- معلوم نبودن کیفیت پرداخت نفقه معوقه بر دادگاه ۱۷۶

۹۷- تمکین بدون قید و شرط، شرط تعقیب متهم به ترک انفاق ۱۷۷

۹۸- احراز بزه ترک انفاق با توجه به اظهارات فرزند ارشد ۱۷۸

۹۹- تمکین زوجه به شرط تهیه مسکن مناسب ۱۷۹

۱۰۰- تحقق جرم ترک انفاق به شرط تمکین زوجه در محل تعیین شدهم توسط زوج ۱۸۱

۱۰۱- احراز بزه ترک انفاق به دلیل تمکین زوجه ۱۸۲

۱۰۲- عدم احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه به دلیل ارائه رسید مبنی بر پرداخت ۱۸۳

۱۰۳- نقض رأی صادره به دلیل عدم انجام تحقیقات لازم ۱۸۴

۱۰۴- نقض رأی به دلیل عدم ارائه دلایل اتهام در ترک انفاق ۱۸۵

۱۰۵- عدم پذیرش شاکی جهت ورود به منزل مشترک ۱۸۵

۱۰۶- اقرار متهم به عدم پرداخت نفقه و تقاضای طلاق ۱۸۶

۱۰۷- عدم تحقق جرم ترک انفاق به دلیل وقوع طلاق رجعی ۱۸۷

۱۰۸- عدم انتساب جرم مزاحمت تلفنی به دلیل وجود رابطه زوجیت ۱۸۸

۱۰۹- محکومیت متهم به پرداخت دیه وارد ادعای ترک انفاق ۱۸۹

۱۱۰- لزوم عدم توانایی پدر طفل جهت تحقق بزه ترک انفاق از سوی جد پدری ۱۹۰

۱۱۱- استطاعت به شرط تعقیب متهم جهت جرم ترک انفاق ۱۹۱

جرائم خانوادگی در نشست‌های قضائی ۱۹۳

۱- افترا به زوجه از طریق انتساب عدم بکارت به زوجه و ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۹۵

۲- سؤالاتی دربارۀ ماده ۶۴۲ از قانون مجازات اسلامی ۱۹۵

۳- امتناع از تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه ۱۹۶

۴- منظور از اشخاص واجب‌النفقه موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی و نحوه رسیدگی ۱۹۸

۵- عدم جواز تعقیب کیفری زوج به لحاظ ترک انفاق در صورت عدم تمکین زوجه با استفاده ۲۰۱

۶- تبعات عدم پرداخت مهری که حال است در ایفای وظایف زناشویی و پرداخت نفقه ۲۰۲

۷- عدم تعقیب کیفری زن به دلیل عدم پرداخت نفقه معوقه ۲۰۴

۸- تأثیر عدم مراجعه زوجه شاکی در توقیف تعقیب کیفری زوج مستنکف از پرداخت نفقه ۲۰۵

۹- چگونگی رسیدگی به شکایت زوجه علیه زوج به اتهام ترک نفقه ۲۰۶

۱۰- قابل مجازات بودن ولی قهری مستطیع در صورت ترک انفاق ۲۰۷

۱۱- عدم تعقیب کیفری عاقد به لحاظ اجرای صیغه عقد در ازدواج‌های غیر رسمی ۲۰۷

۱۲- عدم تعقیب کیفری زوج به اتهام ترک نفقه در عقد منقطع در صورت اشتراط نفقه ۲۰۸

۱۳- شرط انفاق در نکاح موقت ۲۰۹

۱۴- مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ترک انفاق ۲۱۲

۱۵- تعقیب کیفری زانی بر اساس شکایت ترک انفاق ۲۱۲

۱۶- ترک انفاق همسر و فرزندان ۲۱۴

۱۷- توقف اجرای مجازات حبس در دعوای ترک انفاق ۲۱۵

۱۸- پرداخت قسمتی از نفقه زوجه توسط ولی زوج پس از اقامه دعوای ترک انفاق ۲۱۷

۱۹- تأثیر عدم استطاعت شوهر در تحقق بزه ترک انفاق ۲۱۸

۲۰- توضیح در خصوص عبارات در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۲۱۹

۲۱- ممانعت از حق ملاقات فرزند ۲۲۰

۲۲- وصف جزایی عقد نکاح قبل از بلوغ ۲۲۱

جرائم خانوادگی در نظریات مشورتی ۲۲۵

۱- تعدد بزه ۲۲۷

۲- مدعی خصوصی صغیر ۲۲۷

۳- ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده ۲۲۸

۴- ترک انفاق ۲۲۸

۵- جرم ترک انفاق با وجود عدم تمکین ۲۲۸

۶- جرم ترک انفاق در مورد منکوحه غیرمدخوله ۲۲۹

۷- طلاق و ترک انفاق قبل از آن ۲۲۹

۸- عدم اجرای احکام تمکین ۲۳۰

۹- عدم ثبت واقعه ازدواج و ترک انفاق ۲۳۰

۱۰- مخفی نمودن ازدواج قبلی ۲۳۱

۱۱- ترک انفاق طفل متولد از زنا ۲۳۱

۱۲- عدم تمکین زن و عدم استطاعت مرد و عدم جواز صدور قرار اناطه ۲۳۲

۱۳- مطالبه نفقه پس از وقوع نکاح ۲۳۳

۱۴- ممنوعیت خروج فرزندان متقاضی طلاق ۲۳۳

۱۵- در رابطه با عدم تمکین ۲۳۴

۱۶- ازاله بکارت ۲۳۴

۱۷- پرداخت ارش بکارت به زانیه ۲۳۵

۱۸- تجاوز به عنف ۲۳۵

۱۹- تخفیف تعزیر در زنا ۲۳۶

۲۰- چگونگی و ترتیب پرداخت نفقه توسط دادگاه ۲۳۶

۲۱- عدم اسقاط حق حبس زوجه در صورت تمکین عام ۲۳۷

۲۲- لزوم اخذ اجازه از دادگاه جهت ازدواج دوم اعم از دائم و موقت ۲۳۷

جرایم خانوادگی در قوانین و مقررات ۲۳۹

قانون حمایت خانواده ۲۴۱

فصل اول- دادگاه خانواده ۲۴۱

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۲۴۶

فصل سوم- ازدواج ۲۴۷

فصل چهارم- طلاق ۲۴۸

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۲۵۲

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۲۵۴

فصل هفتم- مقررات کیفری ۲۵۵

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۹

فصل نوزدهم- جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۲۵۹

منابع و مآخذ ۲۶۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائم خانوادگـی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.