تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

ماده صد شهرداری‌

(دیدگاه کاربر 1)
شناسه محصول: 950/2 دسته:

162,000 تومان

مقایسه

کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون کمیسیون ماده صد شهرداری، تخلفات موضوع ماده ۱۰۰، اقامه دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ است. علاوه بر این، در خصوص تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری و … توضیحاتی ذکر گردیده است.

همچنین در این کتاب می­توانید به نمونه دادخواست شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری ، نمونه رأی دعاوی علیه کمیسیون ماده صد شهرداری و نمونه پرسش و پاسخ هایی در رابطه با دعاوی علیه کمیسیون ماده صد شهرداری دسترسی پیدا می­کنید.

به طور مثال در این کتاب در پاسخ به این پرسش که شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟  توضیحاتی به این شکل ارائه گردیده است که بر اساس مادۀ ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان عدالت از طریق تقدیم دادخواست می‌باشد. این دادخواست تفاوت فاحشی با دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. دادخواست روی برگ چاپی مخصوص به زبان فارسی تقدیم می‌شود. شاکی باید مشخصات خود و طرف دعوی را در دادخواست ذکر نماید. غیر از مشخصات خود باید شرح شکایت را ذکر کرده و ادلۀ آن را نیز به دادخواست ضمیمه نماید.

برچسب:
وزن0.38 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و نمونه دادخواست… ۱۱

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آرای هیئت عمومی… ۳۹

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها آرای هیئت‌های تخصصی… ۲۱۹

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر. ۲۳۱

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در نظریات و نشست‌های قضائی    ۲۸۷

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در قوانین و مقررات    ۲۹۶

معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و نمونه دادخواست…. ۱۱

مبحث اول- تعریف کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۳

مبحث دوم: تاریخچه ماده ۱۰۰ ۱۹

مبحث سوم: تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ ۲۱

گفتار اول- مفهوم تخلفات موضوع ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۱

گفتار دوم- انواع تخلفات موضوع ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۱

بند اول- احداث بنا بدون پروانه.. ۲۱

بند دوم- عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ…… ۲۲

بند سوم- تجاوز به معابر شهر.. ۲۲

بند چهارم- تراکم اراضی…. ۲۳

بند پنجم- عدم استحکام بنا. ۲۳

بند هفتم- تغییر کاربری…. ۲۴

۱۰۰مبحث چهارم:  اقامه دعوا در کمیسیون ماده ۲۵

گفتار اول- مقام صالح در طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۶

گفتار دوم- اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۷

گفتار سوم- روند رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۹

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۳۰

گفتار پنجم- اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۳۱

مبحث پنجم: شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری۳۳

گفتار اول- تقدیم دادخواست….. ۳۳

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرا در دیوان عدالت اداری…. ۳۴

گفتار سوم- هزینه دادرسی شکایت در دیوان عدالت….. ۳۴

گفتار چهارم- روند رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری…. ۳۵

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آرای هیئت عمومی… ۳۹

مبحث دوم: آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری۳۹

قانون حاکم بر تغییر کاربری…. ۴۱

ابطال مصوبه عوارض تغییر کاربری…. ۴۳

ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه.. ۵۲

ابطال قسمت‌هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض شهرداری…. ۵۴

ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹٫٫٫ ۶۸

ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل…. ۷۶

ابطال ماده ۶ از تعرفه محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود ۸۰

ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳٫٫٫ ۸۴

ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ۸۸

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها. ۹۵

ابطال تبصره ۲ از بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بندرعباس ۱۰۶

ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ۱۱۷

ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری…. ۱۳۴

اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء صادر شده از کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۲۸

اعلام عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور در تبصره ۱ ماده صد در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن ۱۳۱

ابطال بخشنامه داخلی شهردار زنجان مبنی بر دادن اختیار به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت دادن مجوز تغییر کاربری پس از اخذ جریمه ۱۳۴

ابطال ردیف دوم بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۴۵

ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل ۱۵۰

ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی ۱۵۶

ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوقالاشاره. ۱۶۰

عدم ابطال بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در مورد تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد ۱۶۹

ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری ۱۷۷

ابطال ارزش معاملاتی ساختمان، مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ۱۸۲

ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره ۱۸۸

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۹۴

ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ ۱۹۷

ابطال بند هـ از شق ۱۰ آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرج ۲۰۴

ابطال تبصره ۵ بند (ب) مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۹ و بند ۱۱ از قسمت (ب) مصوبه شماره ۲/۱/۴۴/۲۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۹ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۸۱۳۳۱۵۵۲/۸۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ۲۱۳

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها آرای هیئت‌های تخصصی… ۲۱۹

ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴٫٫٫ ۲۲۱

ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ ۲۳۴

ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۸۸٫٫٫ ۲۲۵

ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۶/۸۶ و مصوب اصلاحی مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ در جلسات ۴۰ و ۲۱۳ مبنی بر اخذ عوارض مازاد تراکم ۲۲۸

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر.. ۲۲۸

مبحث اول:  آرای شعب دیوان عدالت اداری ۲۳۳

صدور آرای متناقص در یک موضوع توسط کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۳۳

رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عدم اختصاصی بودن کوچه.. ۲۳۴

معافیت از شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری…. ۲۳۴

احراز مغایرت بنا با اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی…. ۲۳۶

عدم مغایرت با قانون تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ…… ۲۳۷

عدم امکان تخریب ملک واقع در مسیر طرح… ۲۳۸

احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه‌گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازمه صدور حکم تخریب ۲۳۹

سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰… ۲۴۰

عدم صلاحیت شهردار در صدور مجوز انجام عملیات ساختمانی…. ۲۴۱

ابهام در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۴۱

عدم احتساب دیوارکشی به‌عنوان اقدام عمرانی مشمول ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۴۲

تغییر کاربری نبودن دیوارکشی به منظور حفظ محصولات کشاورزی…. ۲۴۳

صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰… ۲۴۴

عدم اشعار نصب کانکس به بنا و عدم شمول ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۴۵

خلاف قانون بودن تبدیل پارکینگ به مسکونی…. ۲۴۵

احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه.. ۲۴۶

نصب کرکره و درب به کوچه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی…. ۲۴۷

تبدیل خرپشته به انباری و اضافه بنا در حیاط برخلاف پروانه و نقشه ساخت….. ۲۴۷

صدور رأی به تخریب در صورت تبدیل زیرزمین به مسکونی، احداث بنا در طبقه همکف و تصرف کوچه ۲۴۸

صدور حکم تخریب در صورت احداث دفتر کار، سوله و حوضچه در باغ بدون مجوز. ۲۴۸

تخلف ساختمانی تلقی شدن تبدیل زیر پله مسکونی به تجاری…. ۲۵۰

مجاز بودن فعالیت حرف پزشکی در املاک تجاری و مسکونی…. ۲۵۱

نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات در وظیفۀ شهرداری…. ۲۵۲

اخذ هم‌زمان عوارض ماده ۷۷ و جریمه ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۵۲

تعیین دقیق میزان و مساحت تخلفات در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۵۳

معیار احتساب جرائم در کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۵۵

صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده ۱۰۰ در صدور حکم تخریب….. ۲۵۶

دلایل مانعه الجمع کمیسیون ماده ۱۰۰… ۲۵۷

ضرورت مراجعه به شهرداری قبل از طرح دعوی در دیوان… ۲۵۸

احراز سمت محکوم‌علیه در رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۵۹

ارزش اثباتی استناد به وضعیت املاک همجوار در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۶۰

عدم تجاری تلقی شدن استفاده از اماکن مسکونی به‌عنوان مطب پزشکان… ۲۶۱

عدم امکان صدور حکم تخریب در استفاده از ملک دارای استحکام در کاربری غیر.. ۲۶۲

صدور رأی به تعطیلی محل کسب در صورت استفاده تجاری از محل مسکونی در منطقه تجاری ۲۶۳

صدور رأی به تخریب در صورت استنکاف از پرداخت جریمه.. ۲۶۴

نقض رأی کلی و بدون تعیین نوع تخلف کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان… ۲۶۴

عدم امکان تشدید مجازات در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۶۵

ممنوعیت تشدید مجازات به وسیله ی کمیسیون ماده۱۰۰٫٫٫ ۲۶۶

تعیین موارد مغایرت با اصول سه‌گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰… ۲۶۷

عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در تغییر کاربری تجاری واحدهای احداث شده قبل از ۱۷/۵/۱۳۵۴ ۲۶۸

نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت عدم تناسب جریمه با تخلف….. ۲۶۹

عدم امکان رسیدگی به استنکاف از پرداخت جرائم آرای ماده ۱۰۰ در کمیسیون ماده ۷۷٫٫٫ ۲۷۰

صدور پایان کار بعد از صدور رأی به تخریب….. ۲۷۱

صدور رأی بر اساس ارزش معاملاتی متفاوت یک ساختمان… ۲۷۲

غیر قانونی بودن صدور رأی کلی برای کلیه مالکین مجتمع… ۲۷۳

عدم امکان صدور مجوز ساخت از سوی بخشداری…. ۲۷۴

عدم امکان صدور حکم تعطیلی محل در صورت عدم پرداخت جریمه صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ ۲۷۵

عدم امکان صدور حکم به تیغه کشی در صورت عدم پرداخت جریمۀ صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ ۲۷۶

عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از جانب کمیسیون مزبور. ۲۷۷

عدم وجود قانون مانع کسب و کار در زمان صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۷۸

عدم امکان صدور حکم تخریب به صرف قرار گرفتن مستحدثات در بستر رودخانه.. ۲۷۹

قلع بنا به جهت سایه‌اندازی به ملک مجاور. ۲۸۰

ملاک محاسبه جریمه تخلف ساختمانی…. ۲۸۱

واخواهی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰… ۲۸۲

وحدت موضوع رسیدگی در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰… ۲۸۳

عدم امکان تخریب به صرف وقوع ملک در حریم درجه یک میراث فرهنگی…. ۲۸۴

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در نظریات و نشست‌های قضائی… ۲۸۷

میزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری…. ۲۸۹

صلاحیت کمیسیون مادۀ ۱۰۰ در مورد تخلف احداث دیوار برای محصور کردن ملک…… ۲۹۰

اصلاح رأی کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۹۱

کمیسیون صالح بعد از نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری…. ۲۹۲

عدم امکان تعیین جریمه تأخیر تأدیه برای جریمۀ صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰٫٫٫ ۲۹۳

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در قوانین و مقررات… ۲۹۶

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۹۸

بخش اول- تشکیلات…. ۲۹۸

بخش دوم- آیین دادرسی…. ۳۰۰

فصل اول- صلاحیت….. ۳۰۰

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی…. ۳۰۲

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی…. ۳۰۲

اول– دادخواست….. ۳۰۲

دوم- دستور موقت….. ۳۰۷

سوم- رسیدگی و صدور رأی…. ۳۰۸

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر.. ۳۱۴

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی…. ۳۱۶

بخش سوم- اعاده دادرسی…. ۳۲۰

بخش چهارم- اجرای احکام.. ۳۲۲

بخش پنجم- سایر مقررات…. ۳۲۵

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۳۲۷

فصل اول- در تأسیس شهرداری…. ۳۲۷

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر.. ۳۲۸

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر.. ۳۳۸

فصل چهارم – در وظایف انجمن…. ۳۴۱

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری…. ۳۴۴

فصل ششم – در وظایف شهرداری…. ۳۴۶

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی…. ۳۵۰

فصل هشتم – در مقررات جزائی…. ۳۵۹

فصل نهم – خاتمه.. ۳۶۱

لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۳۷۸

قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ‌ ۳۸۲

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای ماده صد شهرداری‌

  1. توسطدر تاریخ

    محتوا کتاب جامع وکامل بود