تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی

99,000 تومان

مقایسه

سازمان امور مالیاتی سازمانی است که در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش مالیاتی کشور و به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در یک سازمان واحد در سال ۱۳۸۱ به صورت یک سازمان دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید.

صلاحیت این سازمان شامل کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی است.

ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می‌دارد:

 الف) به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، «سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند،

با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد همین بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران (مصوب ۱۳۷۹) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (‌الف) ماده یاد شده را تصویب نمود.

به موجب این آیین‌نامه اهداف تشکیل سازمان امور مالیاتی، ‌فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر ‌مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد می‌باشد.

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد. مرکز اصلی سازمان در تهران است و برای انجام وظایف قانونی خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز در سطح کشور اقدام می‌نماید.

تشکیلات تفصیلی سازمان در قالب ستاد مرکزی، اداره کل امور مالیاتی استانی در مراکز استان‌ها و اداره مالیاتی شهرستان و بخش در مراکز ‌شهرستان و بخش می‌باشد.

ستاد مرکزی سازمان عهده‌دار تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی اخذ مالیات، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد و نیز تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، انجام تحقیق، مطالعه و بررسی‌های مربوط می‌باشد. سایر وظایف و فعالیت‌های اجرایی توسط واحدهای اجرایی (‌استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها) انجام می‌شود.

وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:

الف) تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان،‌ تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات ‌اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب) مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آن‌ها.

پ) اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

ت) تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

ث) اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و طراحی ‌نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

ج) اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

چ) طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خود اظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.

ح) مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع ‌قانونی ذی‌ربط.

خ) مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

د) مطالعه، بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی.

ذ) گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش­بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ر) انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

ز) طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان بر اساس نیازهای تعیین شده.

ژ) طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته ‌برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

س) برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

ش) انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آن‌ها.

ص) آموزش و ارائه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.

ض) نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ط) اظهارنظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

ظ) مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاست‌گذاری در امور دعاوی حقوقی، قضائی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ع) انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود رفع نظام مالیاتی در کشور.

غ) همکاری با مؤسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چهارچوب مقررات موضوعه.

ف) برنامه‌ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مؤدیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.

ق) تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش­بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی­صلاح.

ک) برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

گ) انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ل) برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها در زمینه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شورای‌عالی مبارزه با پولشویی

مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات ‌بعدی آن خواهند بود که با عنایت به ویژگی‌های خاص و اهمیت و مسئولیت‌های مشاغل مالیاتی، فوق‌العاده‌های متصدیان مشاغل سازمان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حسب مورد به تصویب مراجع ذی‌ربط (‌شورای حقوق و دستمزد هیئت‌وزیران) خواهد رسید.

سازمان امور مالیاتی کشور به بخش‌ها و دفاتر زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

– رئیس سازمان امور مالیاتی کشور؛

– قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور؛

– دفتر ریاست؛

– دفتر مرکزی حراست؛

– مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی؛

– دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری؛

– شورای‌عالی مالیاتی؛

– دادستانی انتظامی مالیاتی؛

– دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی؛

– مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

– دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی؛

– هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی؛

– دبیر هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی؛

– دفتر گزینش؛

– معاونت توسعه مدیریت و منابع:

– اداره کل ذی‌حسابی و امور مالی؛

– دفتر نوسازی و تحول اداری؛

– اداره کل منابع انسانی و رفاه؛

– اداره کل امور پشتیبانی.

– معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل:

– دفتر قراردادها و امور بین‌الملل؛

– دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی؛

– دفتر آموزش؛

– دفتر حقوقی.

– معاونت مالیات‌های مستقیم:

– دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی؛

– دفتر خدمات مؤدیان؛

– دفتر اطلاعات مالیاتی؛

– دفتر حسابداری و وصول مالیاتی.

– معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده:

– دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده؛

– دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده؛

– دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان؛

– دفتر رسیدگی و استرداد.

– امور مالیاتی شهر و استان تهران؛

دفاتر استانی در سطح کشور

 

برچسب:
وزن0.50 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعاوی علیه سازمان های   مالیاتی در رویه دیوان ۹

مبحث اول: معرفی سازمان امور مالیاتی ۱۱

مبحث دوم: دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی ۱۸

ترتیب و نحوه رسیدگی ۲۰

مبحث سوم: دیوان عدالت اداری ۲۶

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در آرای هیات عمومی دیوان ۳۱

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در آرای هیات تخصصی دیوان ۱۴۳

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در نظریات مشورتی دیوان ۲۸۹

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در قوانین و مقررات ۲۹۷

فهرست جزئی صفحه

معرفی دعاوی علیه سازمان های   مالیاتی در رویه دیوان ۹

مبحث اول: معرفی سازمان امور مالیاتی ۱۱

مبحث دوم: دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی ۱۸

گفتار اول: مراجع اداری ۱۸

گفتار دوم: هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ۱۹

ترتیب و نحوه رسیدگی ۲۰

گفتار سوم: هیئت حل اختلاف تجدیدنظر ۲۱

گفتار چهارم: هیئت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۲۲

گفتار پنجم: هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳

گفتار ششم: شورای‌عالی مالیاتی ۲۳

مبحث سوم: دیوان عدالت اداری ۲۶

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۲۷

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۲۸

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۲۸

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۲۹

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در آرای هیات عمومی دیوان ۳۱

۱- رأی شماره‌های ۵۶۱ – ۵۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ – ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۳۳

۲- ابطال بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  ۴۰

۳- ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰ د-۳/۶/۱۳۹۲ معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ۶۴

۴- ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی ۷۳

۵- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ۷۷

۲۴- عدم ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۳/۶/۱۳۷۹ هیئت وزیران و عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۲۰/۳/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۸۴

۶- عدم ابطال دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب ۲۰/۵/۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار ۱۱۱

۷- عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور ۱۲۰

۸- ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشور ۱۳۴

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در آرای هیات تخصصی دیوان ۱۴۳

۱- ابطال هیئت بند ب تبصره ۱ ماده ۶ و بند «ج» تبصره ۳ ماده ۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح صادره به شماره ۷۴۰/ت ۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد (صلاحیت تشکیل هیئت‌ها و کمیسیون‌ها) ۱۴۵

۲- ابطال بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۹۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی (پذیرش مالیات و عوارض پرداختی منوط به احراز اصالت معامله) ۱۴۷

۳- ابطال و نقص بخشنامه شماره ۲/۱۳۵ اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخ ۴/۳/۸۷ (تعیین ضریب مالیاتی) ۱۵۰

۴- بخشنامههای شماره ۱۲۳۴۰۲/۹۷۸۶۵/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۰۲ مورخ ۳۱/۶/۹۲ و شماره ۶۷۴/۲۶۰/ص مورخ ۹/۹/۹۲ و شماره ۱۲۱۸۷۳ /۳۰۷/۷۶۱۶/۷۳ مورخ ۱۹/۶/۹۰ اداره کل گمرک (معافیت واردات طلا) ۱۵۳

۵- ابطال ماده ۷ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (عدم شمول دستورالعمل مذکور بر تمام مصادیق فعالیت‌های فرهنگی برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی) ۱۵۶

۶- ابطال بندهای ۷ و ۱/۷ و ۲/۷ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۷ و بند ۸ بخشنامۀ شماره ۱۳۶۹ مورخ ۲۵/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کل کشور (پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بدون رسیدگی) ۱۵۸

۷- ابطال بند ۴ نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی ۱۶۱

۸- ابطال نامه شماره ۲۴۴۱۰ /۲۳۲ /ص مورخ ۷/۱۲/۹۱ مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان (نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مؤدیان) ۱۶۳

۹- ابطال بند ۴ نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی ۱۶۵

۱۰- ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۹۲- ۲۱۱- ۲۱/۱۲/۸۱ و بخشنامه شماره ۲۶۲۰/۲۰۰-۲۶/۱۲/۹۱(پرداخت مالیات توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها) ۱۶۷

۱۱- ابطال بند ۴ نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی ۱۶۹

۱۲- مالیات در معاملات غیرمنقول ۱۷۱

۱۳- ابطال بند ۹ از قسمت الف اطلاعیه مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲- ابطال توافقنامه مورخ ۲۸/۶/۸۹ سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران و دفتر یاران (شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دفاتر اسناد رسمی) ۱۷۶

۱۴- ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴۶/۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸(مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا کارکنان سازمان تأمین اجتماعی) ۱۷۹

۱۵- ابطال تصمیم شماره ۲۵۸۹۰/۲۳۲ / هـ مورخ ۲۵/۱۲/۹۳، ۲- تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره ۱۹۲۰۸/ش مورخ ۹/۲/۹۴(شمول مالیات بر درآمد سازمان ناشی از صدور شناسنامه فنی ملکی برای مالکین ساختمان‌ها) ۱۸۲

۱۶- ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰ /د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲(لغو معافیت مالیاتی سازمان هلال احمر توسط معاونت مالیات‌های مستقیم) ۱۸۴

۱۷- ابطال بخشنامه تعیین و تسعیر ارز به شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ – ۹۳/۶/۲۲(شمول مالیات بر سود حاصل از تسعیر ارز) ۱۸۶

۱۸- ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۸/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۱/۹۱ سازمان امور مالیاتی (قرار دادن کارکنان بانک‌ها در دسته دوم کارکنان دولت از جهت پرداخت مالیات) ۱۸۹

۱۹- ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ سازمان امور مالیاتی (نحوه تعیین درآمد شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان) ۱۹۱

۲۰- ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۶ مورخ ۵/۷/۹۳(شمول مالیات بر شرکت‌های صرافی وابسته به بانک‌ها) ۱۹۴

۲۱- ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۸۸ و ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶/۴/۳۰ مورخ ۱/۹/۷۶ به علت تجاوز از حدود اختیار (شمول قانون بر کارکنان محدوده مناطق ویژه اقتصادی) ۱۹۶

۲۲- ابطال قسمت (هـ) بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱/۳۵۳۲/۲۳۰ – ۲۵/۶/۸۲ و تصمیم شماره ۲۱۳۲/۲۰۴ – ۱۴/۶/۸۹ سازمان امور مالیاتی (ممنوع‌الخروجی مدیران بدهکار مالیاتی) ۲۰۰

۲۳- درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال ۱۳۹۱ مالیاتی  ۲۰۳

۲۴- ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ – ۲۲/۶/۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲۰۶

۲۵- ابطال بخشنامه شماره ۸۳/۹۳/۲۶۰ مورخ ۲۷/۷/۹۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی (معافیت مالیاتی فرآورده‌های مکمل دارویی) ۲۰۸

۲۶- ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲/۹۵۱ – ۲۱۱ مورخ ۱۱/۴/۸۵(کاهش نرخ معافیت مالیاتی مؤدیان مشمول بخشنامه مذکور) ۲۱۰

۲۷- ابطال بخشنامه‌های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۹۲ و شماره ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ سازمان امور مالیاتی (بخشودگی جرائم مؤدیان خوش حساب) ۲۱۳

۲۸- ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۴۲۸ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰(شمول مالیات بر وجوه نقدی تحت عنوان مزایای شغل) ۲۱۷

۲۹- تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و بند ج آن و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳/۶/۷۹ هیئت وزیران و اصلاحیه مورخ ۱۰/۱/۸۷ آن ۲۲۰

۳۰- ابطال دستورالعمل ۳-۹ مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده (محاسبه میزان مالیات و عوارض) ۲۲۵

۳۱- ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۰/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۴/۹۱ در قسمت‌های مربوط به معافیت موضوع ماده ۱۴۱ قمم و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ۲۲۸

۳۲- ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲/۲/۸۵ شورای‎‎‏عالی مالیاتی و نظریه‌های شماره ۱۵۹/۲۱۰/۳ مورخ ۱/۱۰/۸۷ و ۱۰۴۶۶/۱۳۸۳/۲۱۳ مورخ ۲/۲/۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی (دریافت حق تمبر به جای ابطال تمبر) ۲۳۱

۳۳- ابطال نامه شماره ۶۰۸۱/۲۵۰/د مورخ ۲۵/۷/۹۱ رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب ۲- ابطال نامه شماره ۱۸۴۱۰/۲۳۰/د مورخ ۶/۱۲/۹۱ معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس سازمان تهران ۲۳۳

۳۴- ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۸۴۱۰/۲۳۰/د مورخ ۶/۱۲/۹۱ و شماره ۲۳۶۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ سازمان امور مالیاتی (ممنوعیت تهاتر بدهی مالیات با طلب از سازمان امور مالیاتی) ۲۳۵

۳۵- ابطال بند (۷) بخشنامه ۷۸۲۱ مورخ ۲/۵/۸۹ سازمان امور مالیاتی ۲۴۲

۳۶- عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۷۶۳۵/۲۲۳/د-۱۱/۸/۱۳۹۰ مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور ۲۴۵

۳۷- ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲۵۴

۳۸- کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند  ۲۵۹

۳۹- ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲۶۵

۴۰- ابطال دامنه کاربرد و بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه‌های شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص-۳/۲/۱۳۹۳ مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و ۹۰۸۴/۲۳۴/د-۲۱/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر خدمات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور ۲۷۹

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در نظریات مشورتی دیوان ۲۸۹

۱- ملاک اعمال ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم ۲۹۱

۲- تسری رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان سازمان امور مالیاتی ۲۹۲

۳- اطلاق عنوان مقیم به فعالان در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ۲۹۳

۴- عطف به ما سبق شدن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مقیم بودن فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی  ۲۹۴

۵- امکان شکایت از تفسیر سازمان امور مالیاتی از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان  ۲۹۵

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در قوانین و مقررات ۲۹۷

قانون دیوان عدالت اداری ۲۹۹

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴- ۳۳۲

فصل اول: مالیات سالانه املاک ۳۳۴

فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی ۳۳۴

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر ۳۳۴

فصل چهارم: مالیات بر ارث ۳۳۴

فصل‌ پنجم‌- حق‌ تمبر ۳۴۳

فصل اول‌- مالیات بر درآمد املاک ۳۴۸

فصل دوم‌- مالیات بر درآمد کشاورزی ۳۶۱

فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق ۳۶۲

فصل چهارم‌- مالیات بر درآمد مشاغل‌ ۳۶۷

فصل پنجم‌- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۳۷۴

فصل ششم‌- مالیات درآمد اتفاقی ۳۸۵

فصل هفتم‌- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف ۳۸۷

فصل اول‌- معافیت‌ها ۳۸۹

فصل دوم‌- هزینههای قابل قبول و استهلاک ۴۰۶

فصل سوم‌- قرائن و ضرایب مالیاتی ۴۱۳

فصل چهارم‌- مقررات عمومی ۴۱۳

فصل پنجم‌- وظایف مؤدیان ۴۲۶

فصل ششم‌- وظایف اشخاص ثالث ۴۲۹

فصل هفتم‌- تشویقات و جرائم مالیاتی ۴۳۲

فصل هشتم‌: ابلاغ ۴۳۷

فصل نهم‌- وصول مالیات ۴۴۰

فصل اول‌- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها ۴۴۳

فصل دوم- ترتیب رسیدگی ۴۴۸

فصل سوم- مرجع حل اختلافات مالیاتی ۴۵۰

فصل چهارم- شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ۴۵۳

فصل پنجم- هیئت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ۴۵۶

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ۴۵۸

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی علیه سازمان های مالیاتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید