کتاب اعاده دادرسی در رویه دیوان عدالت اداری

171,000 تومان

اعاده دادرسی یکی از طرق اعتراضی است و برای این که اعاده دادرسی طرح کنید این کتاب بهترین راهنمای شماست.با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی اعاده دادرسی را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریقه طرح دعوا و دفاع از این مرحله را خواهید آموخت.

 

کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد اعاده دادرسی است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون حضور وکیل نیز برنده مرحله اعاده دادرسی باشید

کتاب اعاده دادرسی در رویه دیوان عدالت اداری

171,000 تومان

شناسه محصول: 963 دسته: