اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

اعاده دادرسی یکی از طرق اعتراضی است و برای این که اعاده دادرسی طرح کنید این کتاب بهترین راهنمای شماست.با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی اعاده دادرسی را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریقه طرح دعوا و دفاع از این مرحله را خواهید آموخت.

 

کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد اعاده دادرسی است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون حضور وکیل نیز برنده مرحله اعاده دادرسی باشید

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

در کتاب اعاده دادرسی در رویه دیوان عدالت اداری علاوه بر شرایط و موجبات اعاده دادرسی نحوه طرح اعاده دادرسی حقوقی را خواهید آموخت.مواردی مانند:

  • اعاده دادرسی مجدد
  • تعداد اعاده دادرسی
  • اعاده دادرسی کیفری
  • نمونه فرم دادخواست اعاده دادرسی حقوقی
  • هزینه اعاده دادرسی،مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی
  • مدرک جدید در اعاده دادرسی
  • و اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر در این کتاب آمده است.

در این کتاب نمونه دادخواست دعوای اثبات اقاله را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد اعاده دادرسی حقوقی است.

اعاده دادرسی یکی از طرق اعتراضی است و برای این که اعاده دادرسی طرح کنید این کتاب بهترین راهنمای شماست.با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی اعاده دادرسی را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریقه طرح دعوا و دفاع از این مرحله را خواهید آموخت.

کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد اعاده دادرسی است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون حضور وکیل نیز برنده مرحله اعاده دادرسی باشید

دسترسی به صفحات