تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

هزینه دادرسی

برای این که بدانید هزینه دادرسی شما در دعوا چقدر است و چطور محاسبه می شود هزینه دادرسی در رویه دادگاه ها برای شما بهترین انتخاب است.

 

با مطالعه این کتاب شما به تمام قوانین و مقررات درباب هزینه دادرسی دسترسی خواهید داشت و در موقع اقامه دعوا خواهید دانست که چه میزان هزینه دادرسی به دعوای شما تعلق می گیرد؟

126,900 تومان

مقایسه

در این کتاب مقررات مربوط به هزینه دادرسی را خواهید آموخت.این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد هزینه دادرسی است.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه وکیل متخصص نیز کارا خواهد بود.مواردی مانند:

  • هزینه دادرسی چیست
  • هزینه دادرسی به عهده کیست
  • نرم افزار محاسبه هزینه دادرسی
  • جدول هزینه دادرسی سال ۹۶
  • عدم پرداخت هزینه دادرسی
  • هزینه دادرسی نفقه

هزینه دادرسی مهریه و هزینه دادرسی سفته مواردی هستند که در این کتاب ذکر شده اند.

هزینه دادرسی

به موجب ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسی در مفهوم اعم شامل، بهای ورقه دادخواست، هزینه دادخواست، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها و هزینه دادرسی به مفهوم اخص می‌باشد. میزان هزینه مزبور و موارد معافیت از پرداخت آن مورد بررسی قرار می­گیرد. چنانچه دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شود هزینه دادرسی هر دعوا باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود.

 بخش­های مختلف هزینه دادرسی

 بهای ورقه خواسته:

مطابق بند ۶ ماده ۳ قانون وصول «بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌ دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.»

هزینه دادخواست:

تقدیم دادخواست خود مستلزم پرداخت هزینه است. برابر بند ۴ ماده ۳ قانون وصول: «تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد.»

 هزینه تطبیق اوراق:

برابر بند ۱۷ ماده قانون فوق­الذکر: «هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.»

 هزینه دادرسی به مفهوم اخص:

منظور از این بخش از هزینه دادرسی هزینه احکام و قرارها است[۱] و با توجه به نوع دعاوی این هزینه متغیر است.

 اقسام هزینه دادرسی

هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیر مالی

 برابر بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول: «هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌ می‌شود.»

هزینه دادرسی

به موجب این ماده صرف از نظر مرحله دادرسی یعنی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر بودن هزینه دادرسی یکسان در نظر گرفته شده است. در سال ۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد که هزینه دادرسی دعاوی مختلف، ۲۵ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

فصل اول:معرفی هزینه دادرسی در رویه دادگاهها ۹

فصل دوم: هزینه دادرسی در آراء دیوان عالی کشور ۹

فصل سوم: هزینه دادرسی در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۴۳

فصل چهارم: هزینه دادرسی در آرای انتظامی قضات ۱۰۱

فصل پنجم: هزینه دادرسی در نشستهای قضایی ۱۰۵

فصل ششم: هزینه دادرسی در نظریات مشورتی ۲۳۹

فهرست جزئی صفحه

فصل اول:معرفی هزینه دادرسی در رویه دادگاهها ۹

فصل دوم: هزینه دادرسی در آراء دیوان عالی کشور ۹

۳- لزوم ذکر دقیق میزان نقص تمبر دادرسی در اخطاریه رفع نقص دادخواست ۱۷

۵- خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۴

۷- رأی شماره ۳۲– ۳۸

فصل سوم: هزینه دادرسی در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۴۳

۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدیر شرکت ۴۵

۲- اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقوقی ۴۶

۳- عدم احتساب استشهادیه به‌عنوان دلیل ۴۷

۴- عدم محکومیت خوانده به خسارت دادرسی در دعوی تخلیه اجاره برای تجدید بنا ۴۹

۵- عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۵۱

۶- عدم مغایرت داشتن وکیل و دعوای اعسار ۵۴

۷- جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۵۶

۸- تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۵۷

۹- تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی ۶۰

۱۰- الزام به پرداخت خسارات دادرسی علی‌رغم انجام خواسته از سوی خوانده پس از تقدیم دادخواست ۶۲

۱۱- دعوای اعسار شهرداری ۶۳

۱۲- ادعای اعسار از طرف مدیرعامل شرکت ۶۵

۱۳- نحوه طرح دعوای اعسار ۶۷

۱۴- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ۶۸

۱۵- اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی محله تجدیدنظر ۷۰

۱۶- طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی ۷۲

۱۷- شرایط شهادت‌نامه در دعوای اعسار ۷۳

۱۸- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شهادت‌نامه در دعواى اعسار ۷۵

۱۹- عدم استماع دعوای اعسار از طرف دولت و نهادهای وابسته ۷۶

۲۰- عدم نیاز به حضور و احضار شهود در دعوای اعسار ۷۸

۲۱- شرایط شهادت‌نامه در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۸۰

۲۳- مالی بودن دعوای استرداد لاشه چک ۸۲

۲۴- دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رأی کیفری ۸۴

۲۵- تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری ۸۵

۲۶- پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در صورت تعدد تجدیدنظرخواهان ۸۷

۲۷- ضمانت اجرای عدم تصریح تفصیلی موارد نقص در أخطاریه ۸۸

۲۸- عدم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارات ۹۰

۲۹- طرح دعوای اعسار از سوی مدیر عامل شرکت تجاری ۹۲

۳۰- فوت مدعی اعسار ۹۴

۳۲- تکلیف دادگاه در رابطه با اجرای تشریفات دادرسی ۹۵

۳۳- رأی شماره ۲۹– ۹۸

فصل چهارم: هزینه دادرسی در آرای انتظامی قضات ۱۰۱

۳۵- رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۰۳

فصل پنجم: هزینه دادرسی در نشستهای قضایی ۱۰۵

۲- چگونگی عملکرد دادگاه‌ها و صلاحیت آن‌ها راجع به اعسار نسبت به محکوم‌به و هزینه دادرسی ۱۰۷

۶- لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای واخواهی از رأی غیابی ۱۱۱

۷- تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر ۱۱۳

۸- قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اعسار ۱۱۳

۹- مجانی بودن رسیدگی به اعتراض آرای شورای حل اختلاف ۱۱۴

۱۰- تأثیر هزینه دادرسی و اعتراض خوانده در صدور حکم اعسار ۱۱۵

۱۱- قابل تجدیدنظر بودن حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواهی ۱۱۷

۱۲- عدم معافیت سازمان‌ها و ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی ۱۱۸

۱۳- عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  ۱۱۹

۱۴- تکلیف پرونده‌های جریانی از لحاظ معافیت از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مواد ۹ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  ۱۲۰

۱۵- عدم تقویم خواسته توسط دولت در زمان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به نفع دولت   ۱۲۳

۱۶- معاف نبودن مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی از پرداخت هزینه دادرسی ۱۲۳

۱۷- تکلیف هزینه دادرسی در صورت محتومه شدن پرونده قبل از مشخص شدن خواسته ۱۲۵

۱۸- تکلیف دادگاه در صورت غفلت از صدور حکم هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ۱۲۵

۱۹- لزوم اخطار رفع نقص در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان ۱۲۶

۲۰- مسؤول پرداخت هزینه دادخواست اعسار و آگهی احضار ۱۲۷

۲۱- ملاک و میزان ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای اعسار و قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن  ۱۲۸

۲۲- معافیت یا عدم معافیت دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۱۳۱

۲۳- عدم استرداد هزینه دادرسی پرداخت شده توسط خواهان در صورت استرداد دعوا یااعلام رضایت ۱۳۱

۲۴- عدم جواز محکومیت مدّعی اعسار به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی ردّ دعوا ۱۳۳

۲۵- امکان یا عدم امکان استرداد تمبر اضافی الصاق شده به دادخواست ۱۳۴

۲۶- نحوه وصول هزینه دادرسی از معسر در صورتی که محکوم‌له واقع شود ۱۳۵

۲۷- میزان هزینه دادرسی مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مقوم به سه میلیون و یک ریال ۱۳۷

۲۸- احتساب هزینه نشر آگهی به‌عنوان هزینه دادرسی ۱۳۸

۲۹- جواز مطالبه حق‌الوکاله وکیل در طول جلسات متعدد دادرسی ۱۴۰

۳۰- ملحق بدن هزینه دادرسی به اصل خواسته و چگونگی تجدیدنظرخواهی آن ۱۴۱

۳۱- چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است ۱۴۱

۳۲- اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه هم‌زمان با اصل چک مطالبه نشود ۱۴۲

۳۳- میزان هزینه دادرسی در صورتی که قرار رد اعسار صادر شده باشد ۱۴۳

۳۴- قابلیت جمع بندهای (۱۲) و (۱۶) ماده ۳ قانون نحوه وصول درآمدهای دولت ۱۴۷

۳۵- اتخاذ رویه عملی در خصوص بند (۱۲) ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ۱۴۸

۳۶- هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول ۱۵۰

۳۷- پرداخت هزینه دادرسی از طرف دادستان ۱۵۱

۳۸- هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در مورد خسارت تأخیر تأدیه ۱۵۲

۳۹- هزینه دادرسی فرجام‌خواهی ۱۵۴

۴۰- هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی احد از محکومً‌علیهم نسبت به سهم مشاعی خود ۱۵۵

۴۱- پرداخت هزینه دادرسی در خصوص دعاوی اداره اوقاف ۱۵۶

۴۲- احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ۱۵۷

۴۳- هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه ۱۶۰

۴۴- هزینه دادرسی درخواست گواهی حصر وراثت ۱۶۲

۴۵- عدم پرداخت اقساط هزینه دادرسی ۱۶۳

۴۶- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای صادره از دادگاه ۱۶۴

۴۷- مسؤولیت دستگاه‌های دولتی سه گانه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی ۱۶۵

۴۸- چگونگی و محل پرداخت هزینه دادرسی ۱۶۶

۴۹- مطالبه هزینه واخواست ۱۶۷

۵۰- پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی که بهای خواسته آن مشخص نیست ۱۶۸

۵۱- هزینه دادرسی دادخواست تجدیدنظر و پرداخت آن از ناحیهٔ تجدیدنظر خوانده ۱۶۸

۵۲- کیفیت پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها در دعاوی خانواده ۱۷۰

۵۳- موارد جواز قانونی مطالبه ضرر و زیان و هزینه‌های دادرسی توسط خوانده از خواهان ۱۷۱

۵۴- مالی یا غیرمالی بودن دعوای خلع‌ید اموال غیرمنقول ۱۷۲

۵۵- نحوه طرح دعوای اعساز از هزینه دادرسی بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  ۱۷۳

۵۶- اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی ۱۷۴

۵۷- قطعیت احکام صادره در خصوص اعسار از هزینه دادرسی ۱۷۵

۵۸- طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به طرفیت رئیس حوزه قضایی ۱۷۵

۵۹- لزوم تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در پرونده کیفری ۱۷۶

۶۰- وجه تمایز و تشابه معافیت و اعسار از هزینه دادرسی و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دعاوی مذکور ۱۷۷

۶۱- خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی و منظور از صدور حکم تبصره ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی  ۱۷۹

۶۲- شمولیت خسارت احتمالی نسبت به اعسار از هزینه دادرسی ۱۸۰

۶۳- تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی ۱۸۱

۶۴- محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در صورت پذیرش اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی  ۱۸۳

۶۵- پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده ۱۸۴

۶۶- رسیدگی هم‌زمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی ۱۸۶

۶۷- اعسار از هزینه دادرسی در صورت افزایش بهای خواسته ۱۸۸

۶۸- مبنای محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی از قرار رد دعوای اعسار ۱۸۹

۶۹- قطعی بودن حکم صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در صورت قطعی بودن اصل رأی ۱۹۱

۷۰- رعایت تشریفات قانونی در تعیین وقت رسیدگی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی ۱۹۲

۷۱- رسیدگی به دعوای تجدیدنظر اصلی متوقف به تعیین تکلیف قطعی نسبت به حکم رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی  ۱۹۳

۷۲- نحوه رسیدگی دادگاه در صورت ادعای اعسار خواهان از پرداخت حق‌الوکاله ۱۹۴

۷۳- اعسار از هزینه دادرسی و آثار آن ۱۹۵

۷۴- فاقد اثر بودن شهادت‌نامه‌ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد  ۱۹۷

۷۵- پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی به وسیله محکوم‌ًله به دلیل اعسار محکوم‌ًعلیه ۱۹۸

۷۶- صدور قرار تأمین خواسته قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۱۹۹

۷۷- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مَهر ۲۰۰

۷۸- رفع نقص پرونده با تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ۲۰۱

۷۹- عدم قابلیت طرح دعوای اعسار به طرفیت دادستان ۲۰۳

۸۰- پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم از دادگاه بدوی ۲۰۵

۸۲- پذیرش دادخواست در صورت پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده قبل از رسیدگی به دلایل خواهان در دعوای اعسار ۲۰۹

۸۳- رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در تشخیص اعسار ۲۱۰

۸۴- تکلیف دادگاه در صورت استرداد دعوا قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۲۱۱

۸۵- ماهیت دعوای اعسار (از لحاظ اصلی یا فرعی بودن دعوا) ۲۱۲

۸۶- ملاک محاسبه هزینه دادرسی در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ۲۱۳

۸۷- جواز اقامه دعوای اعسار از ناحیه مدیون هنگام رسیدگی به دعوای اصلی ۲۱۵

۸۸- پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از محبوس شدن محکوم‌علیه ۲۱۶

۸۹- تکلیف دادگاه در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی ضمن دعوای اعسار از محکوم‌به  ۲۱۷

۹۰- قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی درخواست مهر به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه ۲۱۸

۹۱- پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از قرار رد دادخواست ۲۱۹

۹۲- نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای متقابل ۲۲۱

۹۳- تجدیدنظرخواهی از دعاویی با تقویم خواسته علی‌الحساب ۲۲۲

۹۴- اعتراض به بهای خواسته خلع‌ید از اعیان غیرمنقول ۲۲۷

۹۵- تقویم خواسته کمتر از مبلغ ذکر شده در قولنامه به منظور فرار از ابطال هزینه دادرسی ۲۳۱

۹۶- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته ۲۳۲

فصل ششم: هزینه دادرسی در نظریات مشورتی ۲۳۹

۱- کیفیت وصول هزینه دادرسی در رد دعوی اعسار ۲۳۹

۲- کیفیت اخذ در برابر هزینه دادرسی ۲۴۰

۳- موارد معافیت ماده ۶۹۰ آیین دادرسی مدنی ۲۴۲

۴- مرجع اجرای حکم محکومیت مدعی اعسار ۲۴۳

۵- تکلیف اداره دولتی محکوم‌علیه به پرداخت هزینه دادرسی و اجرایی ۲۴۴

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هزینه دادرسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.