کتاب دعوای ابطال معامله

202,000 تومان

کتاب فوق مشتمل بر تمام قوانین و مقررات، نمونه دادخواست و نمونه آراء  دیوان عالی کشور و دادگاه هاست.  اگر معامله ای واقع شده و قصد ابطال آن را دارید می توانید نمونه دادخواست و نمونه رای دادگاه را در این کتاب بخوانید و یاد بگیرید که چگونه دعوای ابطال معامله را اقامه و از آن دفاع کنید.

 

این کتاب هم به وکلا و کارآموزان وکالت پیشنهاد می شود و هم به افراد عادی و بهترین راهنما برای برنده شدن در دعوای ابطال معامله است.

دعوای ابطال معامله,چراغ دانش
کتاب دعوای ابطال معامله

202,000 تومان