تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

خسارت تأخیر تأدیه در رویه دادگاه‌ها

(دیدگاه کاربر 1)

مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرایطی دارد. برای این که بتوانید خسارات تاخیر تادیه را دریافت کنید شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه را باید بدانید. این کتاب حاوی شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه است و تمام قوانین و مقررات در این باب را به شما می آموزد.

189,000 تومان

مشاهده نسخه دمو
مقایسه

در این کتاب مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه را خواهید آموخت.این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد خسارت تاخیر تادیه است.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه وکیل متخصص نیز کارا خواهد بود.

خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می­دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه خسارت تاخیر  تادیه را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»

خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران

طبق ماده واحده قانون الحاقی دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۶: «کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه­ های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق­ الوکاله را بپردازد، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف­اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون، اقدام نمایند.»

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

صفحه

201

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعوای خسارت تأخیر تأدیه9

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دیوان‌عالی کشور21

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دادگاه‌ها 79

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نشست‌های قضایی157

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نظریات مشورتی 225

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات249

فهرست جزئی صفحه

معرفی دعوای خسارت تأخیر تأدیه9

مبحث اول: معرفی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران 11

مبحث دوم: شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱3

مبحث سوم: مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۱6

مبحث چهارم: نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱7

<h3گفتار اول: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت 17

<h3گفتار دوم: مستندات خواهان 18

گفتار سوم: تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه۱8

<h3دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دیوان‌عالی کشور 21

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 23

1. خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی (ارز) ۲5

. خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از توقف تاجر ورشکسته2 25

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور 53

1. خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 53

2. مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک 67

3. مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه تعیین شده در رأی مراجع اداره کار 69

4. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیر مشخص 70

5. خسارت موضوع ماده 263 قانون مدنی 76

6. خسارت موضوع ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی 76

7. خسارت معاملات شرطی 77

8. خسارت تأخیر اختصاص به مدیون دارد 77

9. مرور زمان خسارت78

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دادگاه‌ها 79

1. اصل تمکن بر پرداخت بدهی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 81

2. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز 82

3. مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی 86

4. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز 89

5. خسارت تأخیر تأدیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی 91

6. اصل حال بودن تعهدات 93

7. لزوم طرح دعوا علیه اصیل 97

8. شرایط رجوع بیمه‌گر به راننده مسؤول حادثه فاقد گواهینامه 99

9. شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد 102

10. خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته104

106

12. مطالبه خسارت تأخیر تأديه وجه محکوم به موضوع رأی داوری 108

13. نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به او خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم‌له111

14. توافق در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته123

15. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک126

16. خسارت تأخیر تأدیه چک 128

17. خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک 131

18. خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری 141

19. خسارت تأخیر تأدیه نفقه 143

20. منجز بودن خواسته145

21. شمول ضمانت از اصل دین بر خسارت تأخیر تأدیه آن 147

22. ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک148

23. بطلان تعهد به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد ناشی از معامله باطل 151

24. قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر در تحویل مبیع و وجه التزام تعیین شده 152

25. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع به میزان تعیین شده در قرارداد 153

26. قابل مطالبه نبودن خسارت تأخیر تأدیه در موردی که تحویل مبیع موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و سند رسمی تنظیم نشده باشد.155

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نشست‌های قضایی 157

1. احتساب 5 درصد محکوم‌به از خواسته 159

2. هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر 160

3. اخذ هزینه دادرسی درصورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود 162

4. هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در مورد خسارت تأخیر تأدیه 163

6. مقایسه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 2 ذیل ماده 515 همان قانون 166

7. مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن169

8. تفاوت اساسی ربا و خسارت تأخیر تأدیه 171

9. تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته 172

10. صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 173

11. مطالبه دیرکرد با خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه آن و مستندات قانونی آن 175

12. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی176

13. ملاک و میزان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات بانک‌ها 177

14. مقایسه مواد 712 تا 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 با مواد 515 تا 523 همان قانون مصوب سال 1379 در مورد خسارت تأخیر تأدیه 178

15. قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی درخواست مهر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه 179

16. ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است. 180

17. شاخص میزان خسارت181

18. نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت 184

19. خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته‌های مورد مطالبه بانک‌ها 187

20. شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس 189

21. مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک 192

17. شاخص میزان خسارت 181

18. نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت 184

19. خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته‌های مورد مطالبه بانک‌ها187

20. شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس189

21. مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک 192

21. مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک 192

23. چگونگی مطالبه خسارت خوانده بر مبنای ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 195

24. شرایط پذیرش دعوای تأخیر تأدیه 196

25. صدور حکم به جبران ضرر و زیان خسارت‌دیده در مواد 596 و 598 قانون مجازات اسلامی بدون تقدیم دادخواست ۱99

26. پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک 201

27. خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک 202

28. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی 203

29. مطالبه جبران خسارت ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و اجرت‌المثل به واسطه عدم تسلیم خواسته در اثنای دادرسی 205

0. خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم انجام تعهد اشخاص در حق بانک‌ها 206

31. صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی 208

32. مرجع صالح رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران 209

33. شرط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 210

34. خسارت تأخیر تأدیه سفته 210

35. حسابهای قرضالحسنه و تأدیه اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه 211

36. ضمانت نسبت به خسارت تأخیر تأدیه 213

37. مسؤولیت ضامن در قبال کلیه خسارات دادرسی 214

38. اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه 215

39. خسارت تأخیر تأدیه سفته واخواست شده 217

40. عدم تعارض بین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 515 همان قانون 219

41. شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس 221

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نظریات مشورتی 225

1. شمول کلیه خسارات بر خسارت تأخیر تأدیه 227

2. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات 228

3. توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه 229

4. مطالبه مجدد خسارت در فرض رد آن230

5. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد- 231

6. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون ذکر مبلغ هزینه دادرسی ندارد232

7. افزایش خسارت تأخیر تأدیه در صورت اطاله دادرسی 232

. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در هزینه دادرسی تجدیدنظر 233

9. مطالبه کلیه خسارات235

10. خسارت تأخیر در انجام تعهد 236

11. مقررات خسارت تأخیر تأدیه 237

12. خسارت تأخیر بعد از اعلان ورشکستگی237

13. شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه239

14. خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم239

15. خسارت تأخیر تأدیه قراردادی240

16. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 243

17. خسارت تأخیر تأدیه در مورد تقسیط مهر244

18. ارسال اخطاریه به بدهکاران بانکی 245

19. لزوم تصریح دقیق دین در دادخواست برای شمول خسارت تأخیر تأدیه 246

20. خسارت تأخیر تأدیه در مورد معسر 248

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات249

از قانون آیین دادرسی مدنی251

فصل اول- کلیات 251

فصل دوم- خسارات 252

فصل سوم- مستثنیات دین 253

سایر مقررات 255

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای خسارت تأخیر تأدیه در رویه دادگاه‌ها

 1. توسطدر تاریخ

  ببخشید من این کار رو میخواستم تهیه کنم منتهی یکم سریع احتیاج دارم میخواستم ببینم که در شهر آمل شما نمایشگاه یا مغازه ای برای تهیه کار وجود دارد؟
  ممنون

  • توسطدر تاریخ

   باسلام
   خیر در حال حاضر ما در آمل نمایشگاه نداریم و فقط از طریق خرید اینترنتی امکان پذیر هست باتشکر