تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای تصرف عدوانی

با مطالعه کتاب دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها، به تمام مسایل مربوط به دعوای تصرف مسلط شده و خواهید توانست نتیجه دعوا را پیش بینی کنید.

 

با مطالعه نمونه دادخواست دعوای تصرف، می توانید  به آسانی دادخواست دعوای تصرف را خودتان تنظیم و از طریق مطالعه نمونه آراء دیوان عالی و آراء دادگاه ها می توانید نحوه دفاع در دعوای تصرف را بیاموزید. به علاوه با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به دعوای تصرف عدوانی می توانید تمام مسایل مرتبط با این دعوا را بیاموزید.

69,300 تومان

مقایسه

کتاب دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها کاملترین منبع درمورد دعوای تصرف عدوانی است و دادخواست تصرف عدوانی، نمونه رای تصرف عدوانی کیفری، تصرف عدوانی،رد اتهام تصرف عدوانی، تفاوت تصرف عدوانی با خلع ید، کتاب تصرف عدوانی، تصرف عدوانی مستاجر، مجازات تصرف عدوانی مجدد را در بردارد.

این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای تصرف عدوانی چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع و رویه قضایی را نیز می آموزید:

  • آراء وحدت رویه
  • آراء اصراری
  •  آراء شعب دیوان عالی کشور
  • آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر

این کتاب نشست های قضایی و نظریات مشورتی در  مورد دعوای تصرف عدوانی را دربرداشته و شما را مسلط به این دعوا خواهد کرد.

به طور مثال در این کتاب در رابطه با ارکان دعوای تصرف عدوانی توضیحاتی به این شکل ارائه گردیده است که دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:‌ «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

دعاوی تصرف مشتمل بر سه دعوای «رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت از حق و رفع ممانعت از حق » بوده و زمانی طرح می‌شوند که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید؛ به عبارتی با وجود در اختیار داشتن و استفاده عملی از مالی توسط متصرف سابق، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات را جزئاً یا کلاً گرفته یا مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نموده است بدون اینکه مجوز قانونی یا قراردادی برای این‌کار داشته باشد.

به جهت ارتباط مستقیم این دعاوی با نظم عمومی جامعه، مقنن برای رفع حالت تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق علاوه بر مقررات عمومی از جمله آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات قوانین خاصی همانند قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ را تصویب نموده است و از سوی دیگر، دو نوع ضمانت اجرا (حقوقی‌-‌کیفری) با ویژگی های خاص برای رفع حالت تصرف عدوانی پیش‌بینی کرده است که به توضیح هر دو خواهیم پرداخت.

مطالبه خسارت

 دعوای حقوقی تصرف عدوانی

در دعوای رفع‌ تصرف عدوانی مقنن به متصرف قبلی ملک، که توسط ثالثی عدواناً از تصرف وی خارج شده اجازه داده است بدون نیاز به اثبات مالکیت یا احراز ذی‌نفعی یا قائم‌مقامی نسبت به ملک، صرفاً با اثبات تصرفات قبلی خود، ملک را پس بگیرد.

 ارکان دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:‌ «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» بر اساس این تعریف در دعوای تصرف عدوانی باید شرایط ذیل اثبات گردد.

اولاً: سبق تصرف خواهان: یعنی، باید خواهان، سابق بودن تصرفات خود را بر ملک ثابث نماید ولی لازم نیست مالکیت یا سمت خود را نسبت به اموال مورد تصرف ثابت کند.

ثانیاً: لحوق تصرف خوانده: مؤخر بودن تصرفات خوانده بر ملک نیز باید از سوی خواهان پرونده اثبات شود به عبارتی تصرفات خوانده باید بعد از تصرفات خواهان باشد.

ثالثاً: عدوانی بودن تصرفات خوانده: باید تصرفات خوانده دعوا، عداونی یعنی برخلاف حکم قانون یا اذن و اجازه خواهان یا قائم‌مقام یا وکیل وی باشد در صورتی که با اذن و اجازه خواهان‌، خوانده متصرف ملک شود، طرح دعوای رفع تصرف مواجه با اشکال خواهد بود.

رابعاً: موضوع تصرف، مال غیر‌منقول باشد: به صراحت ماده ۱۵۸ ق.آ.م. موضوع این نوع دعاوی باید مال غیرمنقول باشد در تعریف مال غیر‌منقول ماده ۱۲ق‌.م. مقرر داشته است: «مال غیرمَنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» بنابراین، زمانی که موضوع تصرف، اموال منقول مثل ماشین یا هر‌ چیزی که مطابق قانون به موجب مواد ۱۹ الی ۲۲ جزء اموال منقول محسوب می‌شوند باشند طراح دعوای تصرف عدوانی براساس ماده ۱۵۸ ق.ا.م. امکان نخواهد داشت.

 

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم تصرف عدوانی و نمونه شکوائیه ۱۵

جرم تصرف عدوانی در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۹

جرم تصرف عدوانی در آرای دادگاه‌ها ۹۳

جرم تصرف عدوانی در نشست‌های قضائی ۲۳۵

جرم تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی ۲۶۵

جرم تصرف عدوانی درقوانین و مقررات ۲۷۳

منابع و مآخذ ۲۹۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم تصرف عدوانی و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۳

معرفی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۲۴

مبحث دوم : ارکان تشکیل دهنده جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۲۶

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۶

گفتار دوم: عنصر مادی ۳۱

گفتار سوم: عنصر معنوی ۳۶

مبحث سوم: نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ و مجازات مرتکب ۳۷

گفتار اول: نحوه رسیدگی ۳۷

گفتار دوم: مجازات و لواحق آن ۳۹

گفتار سوم: مقایسه دعاوی خلع‌ید و تسلیط ید و تصرف عدوانی ۳۹

مبحث چهارم: احکام ویژه در خصوص جرائم   تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۴۲

گفتار اول: شروع به جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۴۲

گفتار دوم: معاونت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۴۲

گفتار سوم: شرکت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۴۲

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرائم تصرف عدوانی- مزاحمت و ممانعت از حق ۴۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرائم ۴۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۳

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۴۵

شکوائیه تصرف عدوانی ۴۷

شکوائیه ایجاد مزاحمت، ممانعت از حق ۴۸

جرم تصرف عدوانی در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۵۱

۱- فرجام‌خواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی ۵۱

مبحث دوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۲

۱- انتقال مال غیر و تصرف عدوانی ۵۲

۲- تعدد معنوی نهر کشی در اراضی غیر و استفاده غیرمجاز از آب ۵۳

۳- ضرورت اثبات مالکیت در مراجع قضائی ۶۱

۴- لزوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم برای تحقق تصرف عدوانی ۶۳

۵- اشتباه قاضی در تعیین مجازات مناسب در انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و تخریب ۶۹

۶- شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی ۷۲

۷- اعمال مجازات تصرف عدوانی ۷۴

۸- تصرف عدوانی مجدد ۷۸

۹- تصرف عدوانی اراضی ملی ۸۱

۱۰- شرط لازم برای شکایت تصرف عدوانی ۸۳

۱۱- ارائه دلیل جدید در رسیدگی به اتهام مشارکت در تصرف عدوانی ۸۴

۱۲- انتقال سهم از ملک مشاع بدون اجازه شرکاء ۸۷

۱۳- تصرف عدوانی موجر قبل از فسخ یا اتمام مدت قرارداد اجاره ۸۸

۱۴- تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و تصرف عدوانی ۹۰

جرم تصرف عدوانی در آرای دادگاه‌ها ۹۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۵

۱- انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری ۹۵

۲- انتقال مال غیر و تصرف عدوانی ۹۷

۳- عدم احراز وقوع بزه تصرف عدوانی به لحاظ فقدان رکن معنوی ۱۰۰

۴- عدم صدق بزه تصرف عدوانی در تاریخ مذکور ۱۰۱

۵- تصرف عدوانی، تخریب و تصرف مشاعات ۱۰۳

۶- ممانعت از حق و قصد تصرف عدوانی ۱۰۵

۷- لزوم سبق تصرف در دعوای تصرف عدوانی ۱۰۶

۸- مشروعیت سبق تصرف احراز نشده است ۱۰۸

۹- صدور قرار اناطه در بزه تصرف عدوانی موضوعیت ندارد ۱۰۹

۱۰- عدم احتساب تصرف اراضی موضوع ماده ۵۹ قانون حفاظت ۱۰۹

۱۱- تصرف عدوانی در ملک مشاعی ۱۱۱

۱۲- تخریب و تصرف عدوانی ۱۱۲

۱۳- ارکان جرم تصرف عدوانی ۱۱۳

۱۴- تصرف عدوانی مجدد ملک ۱۱۴

۱۵- مطالبه ضرر و زیان ناشی از تصرف عدوانی ۱۱۵

۱۶- لزوم احراز سبق تصرف در جرم تصرف عدوانی ۱۱۶

۱۷- تصرف عدوانی یک باب انباری از مشاعات ملک ۱۱۸

۱۸- برائت از اتهام مزاحمت و تصرف عدوانی مشاعات ۱۱۹

۱۹- حذف مجازات حبس و شمول عمل تصرف عدوانی با ماده دو قانون اصلاح قانون ۱۲۰

۲۰- عدم وصف کیفری تصرف عدوانی ۱۲۱

۲۱- شرط تحقق جرم تصرف عدوانی ۱۲۳

۲۲- سبق تصرف شاکی و عدوانی نبودن تصرف متشاکی احراز نمی‌شود ۱۲۴

۲۳- شرایط تحقق تصرف عدوانی ۱۲۴

۲۴- صدور قرار بازداشت موقت در تصرف عدوانی ۱۲۶

۲۵- لزوم ذی‌نفع بودن در اقامه شکایت تصرف عدوانی ۱۲۷

۲۶- سبق تصرف شاکیان در ملک مورد نزاع محرز نیست ۱۲۸

۲۷- احراز سوءنیت متصرف ۱۳۰

۲۸- عدم جواز شکایت به‌عنوان تصرف عدوانی به دلیل عدم ملکیت شاکی ۱۳۲

۲۹- سقوط گواهی گواهان به لحاظ تعارض در شکایت تصرف عدوانی ۱۳۳

۳۰- سبق تصرفات و لحوق مزاحمت و تصرف عدوانی ۱۳۵

۳۱- عدم احراز سبق تصرف شاکی و اختلاف در مالکیت ۱۳۶

۳۲- با عدم پیگیری پرونده، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب وجود ندارد ۱۳۷

۳۳- اراضی مورد شکایت تصرف عدوانی از مستثنیات مراتع بوده متعلق به دولت نیست ۱۳۷

۳۴- عدم قابلیت رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه ۱۳۹

۳۵- لزوم اثبات مالکیت جهت اثبات جرم تصرف عدوانی ۱۴۰

۳۶- عدم تحقق تصرف عدوانی به دلیل فقدان قصد مجرمانه ۱۴۱

۳۷- عدم احراز سوءنیت و قصد مجرمانه در تصرف ۱۴۳

۳۸- تصرف عدوانی و تخریب ۱۷۵۰ مترمربع از اراضی ملی روستای نساء ۱۴۴

۳۹- نقض قرار منع تعقیب صادره نسبت به تصرف عدوانی ۱۴۵

۴۰- عدم وقوع بزه تصرف عدوانی به جهت عدم اثبات مالکیت ۱۴۶

۴۱- عدم احراز محوق تصرف ۱۴۷

۴۲- شکایت تصرف عدوانی فقط از مالک ملک پذیرفته است ۱۴۹

۴۳- زمین موقوفه – سبق تصرفات خوانده در زمین مورد دعوا ثابت و محرز نیست ۱۵۰

۴۴- در جرم تصرف عدوانی، سبق تصرف شاکی باید ثابت شود ۱۵۲

۴۵- عدم صدق تصرف عدوانی بر روابط موجر و مستأجر ۱۵۳

۴۶- عدم صدق تصرف عدوانی بر اختلافات ناشی از قراردادهای بین طرفین ۱۵۴

۴۷- ممانعت از ورود به منزل توسط زوجه ۱۵۶

۴۸- قابل رسیدگی بودن تصرف عدوانی با شکایت شاکی ۱۵۷

۴۹- سبق تصرف اداره آموزش و پرورش و عدم احراز تصرف عدوانی ۱۵۹

۵۰- تعیین مجازات تصرف عدوانی با توجه به وضع خاص متهم ۱۶۰

۵۱- شرایط وقوع بزه تصرف عدوانی ۱۶۱

۵۲- عدم تحقق بزه تصرف عدوانی به جهت در اختیار قراردادن کلید آپارتمان به متهم ۱۶۲

۵۳- شخم زدن زمین تحت تصرف ۱۶۳

۵۴- ناقص بودن تحقیقات در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی ۱۶۵

۵۵- عدول از تعقیب نسبت شکایت تصرف عدوانی ۱۶۶

۵۶- موضوع حقوقی بوده و جرم تصرف عدوانی محرز نیست ۱۶۶

۵۷- در شکایت تصرف عدوانی مالکیت رسمی معتبر است ۱۶۹

۵۸- فقدان جنبه جزایی بزه تصرف عدوانی و عدم احراز سوءنیت از حیث بزه تخریب ۱۷۲

۵۹- تصرف عدوانی در مشاعات ملک مشترک ۱۷۴

۶۰- عدم احراز تصرف عدوانی ۱۷۷

۶۱- رسیدگی به اتهام تصرف عدوانی ۱۷۹

۶۲- صرف وجود سند دلیل بر سبق تصرف نیست ۱۸۰

۶۳- اقرار صریح متهم تجدیدنظر خوانده به تصرف عدوانی اراضی ۱۸۳

۶۴- عدم استماع رسیدگی حقوقی به دعوای تصرف عدوانی با وجود مفتوح بودن پرونده ۱۸۴

۶۵- ارسال اظهارنامه جهت درخواست رفع تصرف زارع ۱۸۸

۶۶- الزام آور نبودن مفاد سند عادی مستند دعوی برای وراث ۱۹۲

۶۷- عدم صدق تصرف عدوانی بر استفاده اختصاصی از مشاعات ۱۹۵

۶۸- تصرف عدوانی، جرم مستمر ۱۹۷

۶۹- عدم ترادف کلمات تجاوز و تصرف عدوانی ۱۹۸

۷۰- تصرف عدوانی با هدف تملک اراضی ۲۰۰

۷۱- عدم صدق تصرف عدوانی بر مسقف کردن فضای پاسیوی اختصاصی ۲۰۱

۷۲- تصرف عدوانی و تخریب ۲۰۲

۷۳- فقد دلیل کافی در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی و تخریب ۲۰۳

۷۴- تصرف عدوانی و تخریب ۲۰۴

۷۵- تعارض در مفاد شهادت شهود ۲۰۵

۷۶- تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی ۲۰۷

۷۷- شکایت تصرف عدوانی در املاک مشاع ۲۰۸

۷۸- رابطه دعوای خلع‌ید با تصرف عدوانی ۲۱۱

۷۹- ماهیت بزه تصرف عدوانی ۲۱۲

۸۰- ارکان بزه تصرف عدوانی ۲۱۴

۸۱- تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه ۲۱۶

۸۲- شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی ۲۱۷

۸۳- تعدد معنوی تصرف عدوانی و سرقت ۲۲۰

۸۴- شکایت تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل استماع نیست ۲۲۲

۸۵- عدم استماع شکایت تصرف عدوانی به جهت فقدان سند رسمی مالکیت ۲۲۴

۸۶- لزوم احراز سبق تصرف مالک ۲۲۵

۸۷- شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی ۲۲۷

۸۸- در شکایت تصرف عدوانی، حق شکایت و ابراز آن فرع بر مالکیت است ۲۳۰

۸۹- تخریب به عنوان مقدمه ورود به عنف ۲۳۲

جرم تصرف عدوانی در نشست‌های قضائی ۲۳۵

۱- تصرفات ایادی اشخاص ثالث در اراضی کشت موقت ۲۳۷

۲- مزاحمت شخص ثالث در ملکی که در تصرف شخصی غیر از مالک است ۲۳۸

۳- اثبات مالکیت شرط لازم صدور حکم رفع تصرف ۲۴۰

۴- رسیدگی خارج نوبت به جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۴۲

۵- نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۴۲

۶- حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود ۲۴۴

۷- تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق ۲۴۵

۸- اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله ۲۴۶

۹- ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف بعد از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف ۲۴۷

۱۰- ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی ۲۵۰

۱۱- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ۲۵۱

۱۲- قید «مقام قضائی» در تبصره (۱) ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۵۳

۱۳- تصرف عدوانی و تصرف در ملک شرکا بدون اذن شرکا ۲۵۴

۱۴- پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک ۲۵۵

۱۵- تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری ۲۵۶

۱۶-  وصف جزایی شکایت اداره منابع طبیعی علیه افراد در صورت تخریب مرتع و تصرف مرتع ۲۵۹

۱۷- شخص دارای حق شکایت در جرم تصرف عدوانی ۲۶۱

۱۸- رد دادرس در جرم تصرف عدوانی که سابقاً در دادگاه حقوقی مطرح شده ۲۶۲

۱۹- انتقال مال غیر از مصادیق تصرف عدوانی ۲۶۳

جرم تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی ۲۶۵

۱- حفر چاه در ملک دیگری- جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی ۲۶۷

۲- تملک معبر عمومی – مقررات امور خلافی ۲۶۷

۳- تخلف قاضی و قطعیت حکم ۲۶۸

۴- قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زیان ۲۶۹

۵- سقوط حق شکایت کیفری ۲۷۰

۶- تصرف عدوانی در اراضی دولتی ۲۷۰

جرم تصرف عدوانی درقوانین و مقررات ۲۷۳

از قانون مجازات اسلامی ۲۷۵

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک مزرو عی ۲۸۲

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۸۵

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۲۸۶

منابع و مآخذ ۲۹۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تصرف عدوانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.