تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

قرار عدم استماع در رویه دادگاه ها

(دیدگاه کاربر 1)

شناخت موارد عدم استماع دعوا بسیار مهم است از این جهت که بدانید چه زمانی و چگونه دادخواست طرح کنید تا دعوای شما شنیده شود.

 

قرار عدم استماع دعوا یکی از قرارهایی است که به سبب قانونی ممکن است صادر شود و شرایط صدور این قرار و موارد صدور قرار عدم استماع دعوا و نمونه آراء آن را در این کتاب خواهید خواند. با مطالعه کتاب قرار عدم استماع دعوا در رویه دادگاه شما بهتر می توانید از حق خودتان دفاع کنید.

120,600 تومان

مقایسه

مواردی مانند؛ نمونه قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا، استرداد دادخواست، ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد، قرار عدم استماع، دادخواست ابطال رای دادگاه، ابطال تامین خواسته و  رد دادخواست واخواهی مواردی هستند که در این کتاب آمده است. با مطالعه کتاب قرار عدم استماع دعوا در رویه دادگاه شما بهتر می توانید از حق خودتان دفاع کنید.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد قرار عدم استماع دعواست.

انواع قرارها

قرارها انواع مختلفی دارند و می‌توان آن‌ها را از جهات مختلفی تقسیم‌بندی نمود. در ذیل به بررسی انواع قرارها می‌پردازیم:

قرارهای اعدادی یا مقدماتی

 1. قرارهای اعدادی قرارهایی هستند که پرونده را آماده و معد صدور رأی می‌نمایند. شامل قرارهای ذیل می‌باشند:
 2. قرار تحقیق محلی: در مواردی است که طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود به اطلاعات محلی استناد می‌نمایند. (مواد ۲۴۸ الی ۲۵۶ ق.آ.د.م)
 3.  قرار معاینه محلی: این قرار در مواردی که اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خود و یا دادگاه جهت احراز موضوع دعوی و همچنین در مواردی که پرونده مربوط به مال غیرمنقول باشد به درخواست اصحاب دعوی و یا خود دادگاه رأساً صادر می‌شود. (مواد ۲۴۸ الی ۲۵۶ ق.آ.د.م)
 4.  قرار کارشناسی: در مواردی که موضوع دارای جنبۀ فنی و تخصصی می‌باشد، دخالت و اظهارنظر کارشناس لازم است در این صورت قرار کارشناسی صادر می‌گردد. (مواد ۲۵۷ الی ۲۶۹ ق.آ.د.م)
 5.  قرار اتیان سوگند: در کلیه مواردی که به موجب ماده ۲۷۱ ق.م. سوگند شرعی می‌تواند مبناء مستند حکم قرار گیرد قرار اتیان سوگند صادر می‌گردد. (مواد ۲۷۰ الی ۲۸۹ ق.آ.د.م.)
 6.  قرار رسیدگی به اصالت سند: قرار رسیدگی به صحت سند یا قرار تطبیق در مواردی لزوم تطبیق سند متنازع‌فیه با سند مسلم‌الصدور موردنظر می‌باشد، صادر می‌گردد. (ماده ۲۲۵ ق.آ.د.م)
 7.  قرار اناطه: هرگاه رسیدگی به دعوای منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامۀ دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید…» (ماده ۱۹ ق.آ.د.م)
 8. سایر قرارهای اعدادی یا مقدماتی: این قرارها شامل شنیدن گواهی گواهان (مواد ۲۲۹ به بعد ق.آ.د.م) پذیرش درخواست تأمین دلیل (مواد ۱۴۹ به بعد ق.آ.د.م)

لازم به ذکر است که قرارهای اعدادی علی‌القاعده در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم آن صادر و مستقلاً نمی‌توانند مورد شکایت قرار گیرند بلکه شکایت آنان به همراه شکایت از رأی اصلی امکان‌پذیر است.

قراردادهای شبه قاطع

قرارهای شبه قاطع قرارهایی هستند که با صدور آن‌ها پرونده از گردش رسیدگی خارج می‌شود که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1.  قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا (بند ۳ ماده ۸۴)
 2.  قرار عدم صلاحیت: این حالت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گردیده خارج می‌شود. (ماده ۸۹ ق.آ.د.م)
 3.  قرار امتناع از رسیدگی: این قرار به علت وجود هریک از موارد رد دادرس که در ماده ۹۱ ق.آ.د.م پیش‌بینی شده صادر می‌گردد. همچنین در موارد اشاره‌ شده در مواد ۳ و ۹۲ و ۸۹ ق.آ.د.م صادر می‌گردد.

 قرارهای قاطع دعوی

قرارهای قاطع به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آن‌ها پرونده از دادگاه و جریان رسیدگی خارج می‌شود که از لحاظ این خصوصیت با احکام مشترک هستند. قرارهای قاطع دعوی مانند احکام سند رسمی محسوب شده و دارای قدرت اثباتی می‌باشند؛ مانند احکام مشمول قاعده فراغ دادرس می‌باشند و به جز قرار سقوط دعوی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌باشد، فاقد اعتبار امر قضاوت شده هستند.

قرارهای قاطع دعوی نیز دارای انواع متفاوت ذیل می‌باشد:

۱٫ قرار سقوط دعوی: این قرار در موارد زائل شدن دعوا پیش از صدور حکم و در مواردی که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف‌نظر نماید صادر می‌شود. (ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

 قرار رد دعوی: این قرار در موارد و ایرادات مذکور در بندهای ۳ تا ۱۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م صادر می‌گردد.

برچسب:
وزن0.35 kg
نوبت چاپ

نوبت اول

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا ۱۱

قرار عدم استماع دعوا در آراء دیوان‌عالی کشور ۱۹

قرار عدم استماع دعوا آراء دادگاه‌ها ۱۳۷

قرار عدم استماع دعوا در نشست‌های قضائی ۲۵۹

قرار عدم استماع دعوا در قوانین و مقررات ۲۷۵

منابع و مآخذ ۲۸۳

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا ۱۱

قرار عدم استماع دعوی ۱۳

مبحث اول: انواع قرارها ۱۳

قرار عدم استماع دعوا در آراء دیوان‌عالی کشور ۱۹

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۱

۱- مرجع رسیدگی به شکایت موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع ۲۱

مبحث دوم: آراء شعب تشخیص در رویه دادگاه‌ها ۴۸

۱- صدور قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان مجوز قانونی جهت رسیدگی در ماهیت قضیه ۴۸

۲- مطالبه ثمن مبیع متعلق به غیر ۵۳

۳- عدم جواز صدور عدم استماع دعوا در دعوا به طرفیت تمام شرکاء در مطالبه منافع حاصله از ۵۶

۴- صدور قرار عدم استماع دعوا به علت عدم توجه به دعوا به خوانده ۵۹

۵- صدور قرار عدم استماع دعوای مطالبه ضرر و زیان در موضوعی که قبلاً  حکم پرداخت ۶۳

۶- صدور قرار عدم استماع دعوا در پرونده‌ای که قرار قابل طرح در دیوان‌عالی نمی‌باشد ۶۶

۷- قرار عدم استماعت دعوا به علت تجزیه‌ناپذیر بودن دعوای وقف ۶۸

۸- قرار عدم استماع دعوا در دعوای اصلاح شناسنامه ۶۹

۹- اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه ۷۱

۱۰- قرار عدم استماع دعوا به علت غیر ثابت بودن دعوا ۸۰

۱۱- رأی دادگاه، مخل حکم داوران نخواهد بود ۸۳

مبحث سوم: آراء اصراری در رویه دادگاه‌ها ۹۰

۱- قابلیت اعتراض به ثبت به دلیل عدم اثبات وقفیت ۹۰

۲- احداث اعیانی در ملک موقوفه بدون اجازه متولی ۱۰۸

قرار عدم استماع دعوا آراء دادگاه‌ها ۱۳۷

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۹

۱- دخالت وصی در زائد بر ثلث ۱۳۹

۲- بطلان معامله به قصد فرار از دین بدون احراز صوری بودن آن ۱۴۶

۳- عدم امکان تنظیم سند رسمی انتقال به دلیل بازداشت ملک ۱۴۸

۳- صدور قرار عدم استماع دعوی در ادعای اعسار از تاجر ۱۴۹

۷- صدور قرار عدم استماع دعوی عدم ذکر مشخصات خواندگان ۱۵۰

۸- استناد به گواهی گواهان در دادخواست ۱۵۲

۹- تعیین میزان مسئولیت خوانده در فرض تعدد خواندگان ۱۵۵

۱۰- خواندگان در دعوای تقسیم تر که ۱۵۸

۱۱- خواهان دعوای اعلام حجر ۱۶۰

۱۲- طرح دعوا علیه شرکت کالا و خدمات شهر ۱۶۱

۱۳- تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه‌های دولتی به داوری ۱۶۵

۱۴- اعتراض به رأی صادره از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ۱۶۷

۱۵- اعتراض دستگاه‌های دولتی به آرای صادره از هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ۱۶۹

۱۶- الزام اداره ثبت به صدور سند المثنی ۱۷۱

۱۷- مرجع رسیدگی به دعوای ابطال تصمیم شهرداری در خصوص عوارض ۱۷۳

۱۸- دعوای صدور دستور فروش حق کسب، پیشه و تجارت ۱۷۵

۱۹- مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداری ۱۷۷

۲۰- شرط پذیرش دعوی خلع‌ید ۱۷۹

۲۱- تأثیر تعطیلی غیرمترقبه بر انجام تعهد طرفین مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال ۱۸۰

۲۲- دعوای ابطال سند انتقال ناشی از عملیات اجرایی ۱۸۲

۲۳- شرایط رأی مورد اعتراض شخص ثالث ۱۸۴

۲۴- خواسته‌های مردد در دادخواست ۱۸۶

۲۵- لزوم طرح دعوا علیه همه طرفین قرارداد ۱۸۸

۲۶- عدم قید رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه ۱۹۰

۲۷- دعوای اثبات بیع اموال منقول ۱۹۱

۲۸- استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع ۱۹۳

۲۹- ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلع‌ید ۱۹۶

۳۰- طرح دعوای خلع‌ید از سوی مستأجر ۱۹۹

۳۱- شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی ۲۰۱

۳۲- طرح دعوای مسئولیت مدنی قاضی به استناد نقض رأی در مرجع عالی ۲۰۳

۳۳- شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی ۲۰۵

۳۴- دعوای ابطال اجراییه ثبتی قبل از ابطال سند منشأ اجراییه قابلیت استماع ندارد ۲۰۶

۳۵- اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع ۲۰۹

۳۶- عدم استناد خوانده به شرط داوری ۲۱۰

۳۷- امتناع داور منتخب از انجام داوری ۲۱۲

۳۸- اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاصی دولتی ۲۱۴

۳۹- اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداره کار ۲۱۵

۴۰- اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی ۲۱۸

۴۱- تخلیه عین مستأجره در اجاره‌های تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶- ۲۲۰

۴۲- تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه ۲۲۲

۴۳- الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صدور شناسنامه ۲۲۴

۴۴- دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی ۲۲۶

۴۵- نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع ۲۲۷

۴۶- نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین ۲۲۹

۴۷- قانون حاکم بر مطالبه خسارات ۲۳۱

۴۸- اعتبار امر مختومه در دعوای تجویز ازدواج مجدد ۲۳۳

۴۹- عدم استماع دعوای اعسار از طرف دولت و نهادهای وابسته ۲۳۴

۵۰- مصادیق افزایش خواسته ۲۳۶

۵۱- نحوه طرح دعوی راجع به مال مشاع در تصرف برخی از مالکین ۲۴۰

۵۲- طرح دعوی علیه متوفی ۲۴۱

۵۱- شیوۀ طرح دعوی به طرفیت شرکت‌های تحت شمول قانون حمایت صنعتی ۲۴۴

۵۲- عدم امکان اعتراض به تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های دانشگاهی در مراجع قضائی ۲۴۷

۵۳- مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان ۲۴۹

۵۴- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین ۲۵۰

۵۵- خوانده دعوی تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر ۲۵۳

مبحث دوم: آراء دادگاه انتظامی قضات ۲۵۶

۱- حکم به محکومیت موجر و عدم استماع دفاع وی ۲۵۶

۲- عدم استماع دفاع به دلیل عدم تطابق مفاد قانون مربوط ۲۵۶

۳- یکی نبودن اصحاب دعوی در دعاوی مطروحه ۲۵۷

قرار عدم استماع دعوا در نشست‌های قضائی ۲۵۹

۱- قابل استماع بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک موهونه ۲۶۱

قرار عدم استماع دعوا در قوانین و مقررات ۲۷۵

فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۲۷۷

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۲۷۸

منابع و مآخذ ۲۸۳

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای قرار عدم استماع در رویه دادگاه ها

 1. توسطدر تاریخ

  با خواندن این کتاب مشکل رد شدن پرونده های من برطرف شد و توانستم حتی با یکی از ارا قاضی را راضی به رسیدگی پرونده کردم