اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

شناخت موارد عدم استماع دعوا بسیار مهم است از این جهت که بدانید چه زمانی و چگونه دادخواست طرح کنید تا دعوای شما شنیده شود.

 

قرار عدم استماع دعوا یکی از قرارهایی است که به سبب قانونی ممکن است صادر شود و شرایط صدور این قرار و موارد صدور قرار عدم استماع دعوا و نمونه آراء آن را در این کتاب خواهید خواند. با مطالعه کتاب قرار عدم استماع دعوا در رویه دادگاه شما بهتر می توانید از حق خودتان دفاع کنید.

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان بالای 2 میلیون تومان

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

مواردی مانند؛ نمونه قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا، استرداد دادخواست، ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد، قرار عدم استماع، دادخواست ابطال رای دادگاه، ابطال تامین خواسته و  رد دادخواست واخواهی مواردی هستند که در این کتاب آمده است. با مطالعه کتاب قرار عدم استماع دعوا در رویه دادگاه شما بهتر می توانید از حق خودتان دفاع کنید.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد قرار عدم استماع دعواست.

 

 

مواردی مانند؛ نمونه قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا، استرداد دادخواست، ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد، قرار عدم استماع، دادخواست ابطال رای دادگاه، ابطال تامین خواسته و  رد دادخواست واخواهی مواردی هستند که در این کتاب آمده است. با مطالعه کتاب قرار عدم استماع دعوا در رویه دادگاه شما بهتر می توانید از حق خودتان دفاع کنید.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد قرار عدم استماع دعواست.

 

انواع قرارها

قرارها انواع مختلفی دارند و می‌توان آن‌ها را از جهات مختلفی تقسیم‌بندی نمود. در ذیل به بررسی انواع قرارها می‌پردازیم:

قرارهای اعدادی یا مقدماتی

 1. قرارهای اعدادی قرارهایی هستند که پرونده را آماده و معد صدور رأی می‌نمایند. شامل قرارهای ذیل می‌باشند:
 2. قرار تحقیق محلی: در مواردی است که طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود به اطلاعات محلی استناد می‌نمایند. (مواد ۲۴۸ الی ۲۵۶ ق.آ.د.م)
 3.  قرار معاینه محلی: این قرار در مواردی که اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خود و یا دادگاه جهت احراز موضوع دعوی و همچنین در مواردی که پرونده مربوط به مال غیرمنقول باشد به درخواست اصحاب دعوی و یا خود دادگاه رأساً صادر می‌شود. (مواد ۲۴۸ الی ۲۵۶ ق.آ.د.م)
 4.  قرار کارشناسی: در مواردی که موضوع دارای جنبۀ فنی و تخصصی می‌باشد، دخالت و اظهارنظر کارشناس لازم است در این صورت قرار کارشناسی صادر می‌گردد. (مواد ۲۵۷ الی ۲۶۹ ق.آ.د.م)
 5.  قرار اتیان سوگند: در کلیه مواردی که به موجب ماده ۲۷۱ ق.م. سوگند شرعی می‌تواند مبناء مستند حکم قرار گیرد قرار اتیان سوگند صادر می‌گردد. (مواد ۲۷۰ الی ۲۸۹ ق.آ.د.م.)
 6.  قرار رسیدگی به اصالت سند: قرار رسیدگی به صحت سند یا قرار تطبیق در مواردی لزوم تطبیق سند متنازع‌فیه با سند مسلم‌الصدور موردنظر می‌باشد، صادر می‌گردد. (ماده ۲۲۵ ق.آ.د.م)
 7.  قرار اناطه: هرگاه رسیدگی به دعوای منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامۀ دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید…» (ماده ۱۹ ق.آ.د.م)
 8. سایر قرارهای اعدادی یا مقدماتی: این قرارها شامل شنیدن گواهی گواهان (مواد ۲۲۹ به بعد ق.آ.د.م) پذیرش درخواست تأمین دلیل (مواد ۱۴۹ به بعد ق.آ.د.م)

لازم به ذکر است که قرارهای اعدادی علی‌القاعده در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم آن صادر و مستقلاً نمی‌توانند مورد شکایت قرار گیرند بلکه شکایت آنان به همراه شکایت از رأی اصلی امکان‌پذیر است.

 

قراردادهای شبه قاطع

قرارهای شبه قاطع قرارهایی هستند که با صدور آن‌ها پرونده از گردش رسیدگی خارج می‌شود که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1.  قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا (بند ۳ ماده ۸۴)
 2.  قرار عدم صلاحیت: این حالت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گردیده خارج می‌شود. (ماده ۸۹ ق.آ.د.م)
 3.  قرار امتناع از رسیدگی: این قرار به علت وجود هریک از موارد رد دادرس که در ماده ۹۱ ق.آ.د.م پیش‌بینی شده صادر می‌گردد. همچنین در موارد اشاره‌ شده در مواد ۳ و ۹۲ و ۸۹ ق.آ.د.م صادر می‌گردد.

 قرارهای قاطع دعوی

قرارهای قاطع به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آن‌ها پرونده از دادگاه و جریان رسیدگی خارج می‌شود که از لحاظ این خصوصیت با احکام مشترک هستند. قرارهای قاطع دعوی مانند احکام سند رسمی محسوب شده و دارای قدرت اثباتی می‌باشند؛ مانند احکام مشمول قاعده فراغ دادرس می‌باشند و به جز قرار سقوط دعوی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌باشد، فاقد اعتبار امر قضاوت شده هستند.

 

قرارهای قاطع دعوی نیز دارای انواع متفاوت ذیل می‌باشد:

۱٫ قرار سقوط دعوی: این قرار در موارد زائل شدن دعوا پیش از صدور حکم و در مواردی که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف‌نظر نماید صادر می‌شود. (ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

 قرار رد دعوی: این قرار در موارد و ایرادات مذکور در بندهای ۳ تا ۱۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م صادر می‌گردد.

 

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات