تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

قرار ابطال دادخواست در رویه داداگاه ها

قرار ابطال دادخواست یکی از قرارهایی است که به سبب قانونی ممکن است صادر شود و شرایط صدور این قرار و موارد صدور قرار ابطال دادخواست و نمونه آراء آن را در این کتاب خواهید خواند.

با مطالعه کتاب قرار ابطال دادخواست در رویه دادگاه شما بهتر می توانید از حق خودتان دفاع کنید و از ابطال دادخواست جلوگیری نمایید.

66,600 تومان

مقایسه

مواردی مانند؛ نمونه قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا، استرداد دادخواست، ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد، قرار عدم استماع، دادخواست ابطال رای دادگاه، ابطال تامین خواسته و  رد دادخواست واخواهی مواردی هستند که در این کتاب آمده است.

با مطالعه کتاب قرار ابطال دادخواست در رویه دادگاه شما بهتر می توانید از حق خودتان دفاع کنید و از ابطال دادخواست جلوگیری کنید. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد قرار ابطال دادخواست است.

منظور از رأی قاطع، رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می­شود، اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده باشد و یا ننموده باشد.

یکی از قرارهای قاطع دعوا، «قرار ابطال دادخواست» می­باشد که قانون­گذار به‌عنوان ضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید انجام دهد، قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه اقداماتی از طرف خواهان، جهت حکم لازم باشد و خواهان از انجام آن عدول نماید، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

 موارد صدور قرار ابطال دادخواست

همان‌گونه که ذکر شد، قرار ابطال دادخواست در مواردی صادر می‌گردد که خواهان وظایفی بر عهده داشته و جهت رسیدگی و صدور حکم انجام آن وظایف ضرورت داشته و خواهان از انجام آن عدول نماید.

 پرسشی که اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا در دعاوی اختصاری نیز صدور «قرار ابطال دادخواست» صورت می‌گیرد یا نه؟

قانون­گذار تشریفات و نحوه رسیدگی به دعاوی اختصاری را در مواد ۱۴۳‌ به‌ بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان‌ نموده و در مورد صدور قرار ابطال دادخواست، مطلبی بیان نکرده است، البته از مجموع مواد مربوطه به دعاوی‌ اختصاری چنین نتیجه می‌گیریم که استرداد دادخواست در دعاوی مذکور موقعیت ندارد؛ زیـرا بـه محض‌ ورود دادخواست به دفتر‌ ضمن‌ ابلاغ‌ یـک نـسخه آن بـه خوانده وقت رسیدگی تعیین و اصحاب‌ دعوی دعوت‌ می‌شوند و استرداد دادخواست در مبادله ناقص مقدور نیست تا مدعی بتواند آن را استرداد نماید و چنانچه در روز‌ رسیدگی‌ خواهان‌ دادخـواست را مـسترد کند موضوع خارج‌ از صراحت حکم مذکور بوده‌ و بـا قـسمت اول ماده ۲۹۸ همان قانون انطباق دارد چه‌ آنکه دادخواست در جلسه رسیدگی جنبه دعوی‌ به خود‌ گرفته است؛ بنابراین اگر مـدعی دادخـواست را اسـترداد نماید‌ در‌ واقع‌ دعوی خود را مسترد نموده و باید قرار استرداد و با اسـقاط دعوی صادر گردد‌ نه‌ ابطال‌ دادخواست.

موارد ابطال دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده‌اند، این موارد عبارتند از: عدم حضور خواهان، عدم ارائه اصل مستندات از طرف خواهان، استرداد دادخواست از سوی خواهان یا تجدیدنظرخواه، عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینه محل و عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان که ذیلاً موارد مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرند:

عدم حضور خواهان

یکی از مواردی که دادگاه رسیدگی‌کننده «قرار ابطال دادخواست» صادر می‌نماید، حالتی است که حضور خواهان در جلسه دادرسی الزامی بوده و بدون حضور او تصمیم‌گیری از سوی دادگاه ممکن نباشد. مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م: «عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.»

 عدم ارائه اصل مستندات از طرف خواهان

 یکی از مواردی که «قرار ابطال دادخواست» صادر می‌گردد، عدم ارائه اصل مستندات از طرف خواهان می‌باشد، مشروط بر اینکه این اسناد عادی بوده و از جانب خوانده مورد انکار یا تردید قرار گیرد و ادعای خواهان مستند به ادله دیگری نباشد. ماده ۹۶آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن‌ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به‌علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است ‌اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌که آن سند عادی باشد و مورد تردید و ‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می­شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ‌ابطال می‌گردد.»

مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و ضمانت اجرای عدم ارائه اصل مستندات، در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و ‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ‌ابطال می‌گردد.

 

 

 

 

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

978-600-443-092-0

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

مقدمه ۱۱

معرفی قرار ابطال دادخواست ۱۳

مبحث اول: موارد صدور قرار ابطال دادخواست ۱۶

مبحث دوم: آثار صدور قرار ابطال دادخواست ۲۱

قرارابطال دادخواست در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۲۹

قرارابطال دادخواست در آراء دادگاه‌ها ۸۵

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۸۷

مبحث دوم: آراء دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۶۳

قرار ابطال دادخواست در نشست‌های قضائی ۱۷۱

قرار ابطال دادخواست در نظریات مشورتی ۲۱۵

قرار ابطال دادخواست در قوانین و مقررات ۲۳۳

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۳۵

مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی ۲۳۶

مبحث ششم: رجوع به کارشناس ۲۳۸

منابع و مآخذ ۲۴۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی قرار ابطال دادخواست ۱۳

مبحث اول: موارد صدور قرار ابطال دادخواست ۱۶

مبحث دوم: آثار صدور قرار ابطال دادخواست ۲۱

گفتار اول: خروج پرونده از دادگاه ۲۱

گفتار دوم: ارزش اثباتی ۲۱

گفتار سوم: عدم اعتبار امر مختومه ۲۱

قرارابطال دادخواست در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۵

۱- غیبت اشخاص احضار شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ۲۵

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۲۹

۱- قرار کارشناسی در وضع موجود به فرض تودیع دستمزد نیز مؤثر در مقام نبوده است ۲۹

۲- ادای توضیحات ناقص درباره خواسته ۳۱

۳- دخالت معترض ثالث ۳۵

۴- مطالبه خسارت به لحاظ عدم انجام تعهد ۴۷

۵- تقاضای اثبات مالکیت وفق وجود سند عادی ۵۱

۶- تاریخ تقدیم دادخواست، مناط صلاحیت محلی دادگاه ۵۵

۷- موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی ۵۷

۸- عدم لزوم طرف دعوا قرار دادن اشخاص ذی‌نفع در دعوای حجر ۵۹

۹- استرداد دادخواست فرجام‌خواهی ۶۳

۱۰- شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ۶۷

۱۱- استرداد دادخواست فرجامی ۷۲

۱۲- دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال ۷۳

۱۳- عدم جواز ابطال دادخواست در دعوای اعسار ۷۶

۱۴- عدم جواز ابطال دادخواست محکوم‌علیه غایب در رسیدگی ثانوی ۷۶

۱۵- ضمانت اجرای عدم درخواست تعقیب پس از گذشت یک سال از خروج نوبت رسیدگی ۷۷

۱۶- عدم وجاهت صدور قرار ابطال دادخواست‌های غیر مستقل ۷۷

۱۷- ابطال دادخواست موضوع ماده ۱۹ قث ۷۸

۱۸- صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم حضور مدعی ۷۹

۱۹- منحصر به مرحله بدوی بودن ابطال دادخواست به علت عدم حضور مدعی ۷۹

۲۰- جواز تجدید دادخواست در موردی که به علت عدم ابراز اصل سند دادخواست باطل شده باشد ۷۹

۲۱- تجدید دادخواست در مورد ماده ۱۹ قث ۸۰

۲۲- ابطال دادخواست به علت عدم حضور ۸۰

۲۳- اعتراض ذیل احضاریه و عدم حضور خواهان ۸۱

۲۴- بطلان دادخواست پژوهشی ۸۱

۲۵- ابطال دادخواست مخصوص موارد لزوم رسیدگی است ۸۲

۲۶- صدور قرار ابطال دادخواست در دعوای اعسار به تقاضای خوانده ۸۲

۲۷- حصری بودن تجدید دادخواست ابطال شده مطابق قانون ثبت ۸۳

۲۸- جواز تجدید دادخواست در موارد ماده ۱۶ قانون ثبت ۸۳

۲۹- درخواست ابطال دادخواست از جانب خوانده به دلیل عدم حضور خواهان ۸۴

۳۰- عدم وجاهت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم اطلاع از معذوریت وکیل ۸۴

قرارابطال دادخواست در آراء دادگاه‌ها ۸۵

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۸۷

۱- توافق بر تعدیل توسط هیئت پنج نفره فاقد ارزش قضائی است ۸۷

۲- خروج املاک محدوده اسلام‌شهر از قانون روابط موجر و مستأجر ۸۸

۳- توقیف ودیعه در اثر تخلف مستأجر، موجبی بر عدم تخلیه ملک نیست ۸۹

۴- ابطال دادخواست به دلیل عدم تهیۀ وسیلۀ اجرای قرار ۹۱

۵- استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی ۹۱

۶- دعوی رجوع از هبه ملک در صورت عدم ثبت رسمی هبه ۹۳

۷- رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه ۹۶

۸- ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک ۹۸

۹- ابطال دادخواست به علت عدم توضیح ۱۰۰

۱۰- ابطال دادخواست به استناد لزوم اخذ توضیح از خواهان توسط اخطاریۀ قبلی ۱۰۱

۱۱- دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان ۱۰۳

۱۲- عدم استماع دعوای جعلیت سند به طور مستقل ۱۰۴

۱۳- عدم استماع دعوای تحویل مبیع به دلیل عدم احراز مالکیت ۱۰۶

۱۴- ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه ۱۰۸

۱۵- طرح دعوا بدون تقدیم دادخواست ۱۱۱

۱۶- اثر پرداخت به موقع و عدم ارائه به موقع رسید پرداخت هزینه کارشناسی ۱۱۲

۱۷- دعوی تنفیذ انفساخ عقد ۱۱۳

۱۸- شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان برای اخذ توضیح ۱۱۷

۱۹- لزوم قید علت حضور جهت اخذ توضیح در اخطاریه خواهان ۱۱۸

۲۰- استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی ۱۲۱

۲۱- عدم امکان افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست ۱۲۳

۲۲- فقدان شخصیت حقوقی برای داروخانه‌ها ۱۲۶

۲۳- ضمانت اجرای عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی ۱۲۸

۲۴- اخطاریه اخذ توضیح از خواهان ۱۲۹

۲۵- استناد به عذر موجه برای عدم حضور در جلسه دادرسی با وجود نیاز به اخذ توضیح ۱۳۰

۲۶- صدور رأی در ماهیت دعوا علی‌رغم نیاز به توضیح طرفین ۱۳۲

۲۷- ارزش اثباتی قرار معاینه محل ۱۳۳

۲۸- استناد به گواهی گواهان در دادخواست ۱۳۶

۲۹- دعوای فسخ قرارداد خاتمه یافته ۱۳۹

۳۰- تشریفات اخذ توضیح از خواهان ۱۴۱

۳۱- اقرار غیرعقلایی ۱۴۲

۳۲- ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی ۱۴۷

۳۳- تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه ۱۴۹

۳۴- شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند ۱۵۱

۳۵- استرداد دعوی در مرحلۀ تجدیدنظر ۱۵۲

۳۶- اثر عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس ۱۵۴

۳۷- شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند ۱۵۶

۳۸- ضمانت اجرای عدم حضور خواهان در جلسه اول دادرسی با وجود ضرورت ارائه توضیح ۱۵۸

۳۹- شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد ۱۵۹

۴۰- عدم اختیار وکیل در استرداد دعوی ۱۶۱

مبحث دوم: آراء دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۶۳

۱- لزوم صدور قرار ابطال دادخواست پس از استرداد آن ۱۶۳

۲- پذیرش دادخواست بدون تاریخ ۱۶۳

۳- عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی ۱۶۳

۴- صدور قرار ابطال دادخواست به صورت غیابی به لحاظ عدم حضور خواهان ۱۶۴

۵- تعیین جلسه جهت اخذ توضیح و عدم ذکر مورد توضیح ۱۶۴

۶- ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح ۱۶۵

۷- صدور قرار سقوط دعوی به جای قرار ابطال دادخواست ۱۶۵

۸- تخلف از داده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و صدور قرار ابطال دادخواست ۱۶۶

۹- صدور قرار ابطال دادخواست پس از گذشت چند جلسه ۱۶۷

۱۰- صدور قرار ابطال دادخواست و عدم قید توضیح مورد نظر در اخطاریه ۱۶۸

۱۱- صدور حکم به رد دعوی به دلیل عدم تودیع هزینه کارشناسی ۱۶۸

قرار ابطال دادخواست در نشست‌های قضائی ۱۷۱

۱- متوقف شدن تجدیدنظرخواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۷۳

۲- قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار رد اعاده دادرسی ۱۷۶

۳- تقاضای اعاده دادرسی با عنایت به اظهارنظر هیئت کارشناسان ۱۷۷

۴- امکان یا عدم امکان استرداد تمبر اضافی الصاق شده به دادخواست ۱۷۹

۵- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای صادره از دادگاه ۱۸۰

۶- تکلیف دادگاه در صورت استرداد دعوا قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۱۸۰

۷- استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهی در رسیدگی به دعوای اعسار ۱۸۱

۸- دادخواست تجدیدنظر فاقد مهر یا اثر انگشت خواهان ۱۸۳

۹- تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تودیع حق‌الزحمه کارشناس ۱۸۵

۱۰- وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست ۱۸۶

۱۱- ابطال دادخواست در صورت عدم مراجعه خواهان جهت اخذ توضیح ۱۸۸

۱۲- چگونگی اخذ توضیح از خوانده ۱۸۹

۱۳- ابطال دادخواست به جهت عدم امکان صدور رأی به دلیل عدم حضور خواهان جهت اخذ ۱۹۰

۱۴- صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در دادگاه برای ارائه توضیحات لازم ۱۹۲

۱۵- سازش زوجین در مرحله تجدیدنظر ۱۹۳

۱۶- استرداد دادخواست تأمین دلیل ۱۹۴

۱۷- استرداد دعوا قبل از جلسه اول دادرسی ۱۹۵

۱۸- مطالبه خسارت در موارد ابطال دادخواست ۱۹۶

۱۹- وضعیت رسیدگی به دعوای وارد ثالث در صورت ابطال دادخواست، رد، سقوط یا سازش ۱۹۸

۲۰- عدم پرداخت هزینه کارشناسی ۱۹۹

۲۱- عدم تودیع هزینۀ کارشناسی ۲۰۱

۲۲- تکلیف دادگاه در صورت اعتراض به نظر کارشناس بدون ایداع هزینه کارشناسی مجدد ۲۰۳

۲۳- صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس ۲۰۴

۲۴- پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت مقرر ۲۰۶

۲۵- صدور قرار ارجاع امر به داوری در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش ۲۰۷

۲۶- استرداد دعوا و ضرورت جلب نظر دادستان در این خصوص ۲۰۹

۴۳- ابطال دادخواست به دلیل عدم ایداع دستمزد کارشناس ۲۱۲

قرار ابطال دادخواست در نظریات مشورتی ۲۱۵

۱- در رابطه با بقاء اعتبار قوانین منسوخ در مورد دعاوی سابق ۲۱۷

۲- در رابطه با توقیف دادرسی با تعیین تکلیف پرونده‌های متوقف و بلا اقدام در دادگاه‌های ۲۱۸

۳- در رابطه با ایداع دستمزد کارشناس ۲۲۱

۴- در رابطه با عدم حضور و عدم تعقیب در دعاوی خانوادگی ۲۲۳

۵- در رابطه با استفاده از وکالت‌نامه پرونده منتهی به ابطال دادخواست ۲۲۴

۶- استرداد دادخواست ۲۲۵

۷- ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور اصحاب دعوی جهت اخذ توضیح ۲۲۵

۸- لزوم استناد ابطال دادخواست به قانون ۲۲۶

۹- صدور قرار ابطال دادخواست و عزل قاضی ۲۲۷

۱۰- تصحیح رأی بدوی ۲۲۸

۱۱- عدم ارائه اصول اسناد توسط واخوانده ۲۲۸

۱۲- مقصود از «تا اولین جلسه دادرسی» ۲۲۹

۱۳- توأم بودن دعاوی تجدیدنظر و اعسار و استرداد آن‌ها ۲۳۰

۱۴- عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس دادگاه خانواده ۲۳۰

قرار ابطال دادخواست در قوانین و مقررات ۲۳۳

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۳۵

مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی ۲۳۶

مبحث ششم: رجوع به کارشناس ۲۳۸

منابع و مآخذ ۲۴۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قرار ابطال دادخواست در رویه داداگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.