تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاه‌ها

چه وکیل باشید و چه نباشید برای این که بفهمید چطور دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق را اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.

 

اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعاوی ممانعت و مزاحمت را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.کتاب ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاه ها، به شما می آموزد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.

 

58,500 تومان

مقایسه

کتاب ممانعت و مزاحمت در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به دعاوی مزاحمت و ممانعت را خواهید آموخت.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. علاوه بر شرایط و نحوه طرح دعاوی تصرف اعم از مزاحمت و ممانعت این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب می باشد. مواردی مانند:

  • ممانعت از حق عبور و مرور
  • رای وحدت رویه ممانعت از حق
  •  نمونه شکواییه ممانعت از حق و تصرف عدوانی
  • ممانعت از حق توسط موجر
  • جرم ممانعت از حق در ملک مشاع
  • ممانعت از حق ورود به منزل مشترک و خسارت ممانعت از حق در این کتاب آمده است.

ماده ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی مقرر می‌دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های زیر را دارا باشند: مالکیت (اعم از عین یا منفعت) – حق انتفاع- حق ارتفاق به ملک غیر.» در ذیل به توضیح اختصاری هریک می‌پردازیم:

حق مالکیت

به‌موجب ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» بنابراین مالک، حق همه‌گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قانون مطرح باشد در اصل ۴۰ قانون اساسی آمده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می‌کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می‌سازد رفتاری که نه تنها قصد اضرار در آن نیست، بلکه معقول و متعارف است.

مالکیت، در مرحلۀ ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می‌کند. ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» متعاقباً مقنن در مواد ۳۰۸ به بعد ق.م. غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می‌کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می‌نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می‌کند.[۱]

حق انتفاع

مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند» این حق یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می‌شود و اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد بلکه ممکن است نسبت به اموال منقول نیز برقرار ‌شود. (م ۴۶ ق.م)

قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته به شرح ذیل تقسیم کرده است:

الف) حق عمری: عمری حق انتفاعی است که به‌موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد؛ بنابراین، اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با مرگ او برطرف می‌شود؛ ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی‌توانند برای صاحب حق مزاحمتی ایجاد کنند.

ب) حق رقبی: «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود» مدت برقراری حق رقبی از طرف مالک تعیین می‌شود.

ج) حق سکنی: اگر نحوه انتفاع از مال به‌صورت سکونت برای منتفع باشد به آن حق سکنی می‌گویند که ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

د) ایجاد حق انتفاع: حق انتفاع به‌موجب قرارداد بین مالک و صاحب حق برقرار می‌شود. طرفین باید با اراده سالم و از روی رضا و رغبت در ایجاد حق تراضی کنند و بالغ و عاقل و رشید باشند و همچنین مال موضوع حق را تعیین کنند و اگر جهت برقراری حق را اعلام کرده باشند این جهت باید مشروع باشد.

 حق ارتفاق

بر اساس ماده ۹۳ ق.م: «ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری» بنابراین، یکی از ویژگی‌های حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و تابع و فرع مالکیت زمین است.

الف) زوال حق ارتفاق: با نقل و انتقال مالکیت با هر قالب حقوقی اعم بیع یا صلح یا هبه و … حق ارتفاق از بین نمی‌رود در این خصوص ماده ۱۰۲ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگری یا در جزء دیگری همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد» بنابراین «مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع و یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازۀ صاحب حق»

ب) ایجاد حق ارتفاق: معمولاً حق ارتفاق نیز مانند حق انتفاع در اثر قرارداد ایجاد می‌شود؛ بنابراین، صاحبان املاک می‌توانند آزادانه و به هر ترتیب که مایل باشند، به نفع صاحب ملکی در مقابل مالک دیگر این حق را ایجاد کنند. برقراری حق ارتفاق ممکن است رایگان یا در مقابل عوض باشد.

ولی در هرحال قرارداد باید شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا باشد قانون مدنی در ماده ۹۴ در این باب بیان می‌دارد: «صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند، نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است»

۱٫ برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. توحید زینالی، تصرف عدوانی در رویۀ دادگاه‌ها، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴٫

 

نمونه دادخواست الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعالزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

نظر به اینکه اقدامات خوانده/خواندگان در ملک مسکونی/تجاری خود به نشانی … واقع در پلاک هم‌جوار و همسایگی ملک اینجانب به نشانی فوق جزء پلاک ثبتی …/… بخش … دایر بر …، موجب مزاحمت می‌باشد؛ فلذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم به رفع مزاحمت از طریق … مستنداً‌ به ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

 

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالبی

انتشارات

چراغ دانش

قطع

رقعی

نوبت چاپ

سوم

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاهها  ۱۳

معرفی دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۱۵

مبحث اول: دعوای ممانعت از حق ۱۸

مبحث دوم: دعوای مزاحمت از حق ۲۳

مبحث سوم- تشریفات رسیدگی به دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۲۷

مبحث چهارم: اقدامات احتیاطی در دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق ۲۹

مبحث پنجم: دعاوی تصرف در اموال مشترک و نحوه اجرای حکم ۳۱

مبحث ششم – معرفی شکایت کیفری ممانعت و مزاحمت از حق ۳۴

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۳

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در آرای دادگاه‌ها ۵۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۵

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۷۲

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در نشست‌های قضائی ۷۵

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در نظریه‌های مشورتی ۱۲۷

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در مقررات قانونی ۱۴۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۴۷

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۳

از قانون مجازات اسلامی ۱۵۵

از قانون مدنی ۱۶۲

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۱۷۸

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ۱۸۰

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت      ۱۸۱

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک ۱۹۰

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۱۹۳

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۱۹۴

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۲۰۰

منابع و مآخذ ۲۰۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاهها  ۱۳

معرفی دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۱۵

گفتار اول: حق مالکیت ۱۵

گفتار دوم: حق انتفاع ۱۶

مبحث اول: دعوای ممانعت از حق ۱۸

گفتار اول: تعریف دعوای ممانعت از حق ۱۸

گفتار دوم: ارکان دعوای ممانعت از حق ۱۹

مبحث دوم: دعوای مزاحمت از حق ۲۳

گفتار اول: تعریف دعوای مزاحمت از حق ۲۳

گفتار دوم: ارکان دعوای مزاحمت از حق ۲۳

مبحث سوم- تشریفات رسیدگی به دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۲۷

گفتار اول: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعاوی ۲۷

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعاوی ۲۷

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی ۲۷

مبحث چهارم: اقدامات احتیاطی در دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق ۲۹

مبحث پنجم: دعاوی تصرف در اموال مشترک و نحوه اجرای حکم ۳۱

گفتار اول: دعاوی تصرف در اموال مشترک ۳۱

گفتار دوم: شیوه اجرای احکام دعاوی تصرف ۳۲

مبحث ششم – معرفی شکایت کیفری ممانعت و مزاحمت از حق ۳۴

دادخواست الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۶

دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۷

الزام به رفع ممانعت از حق و مطالبه خسارت وارده به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۸

الزام به رفع مزاحمت و مطالبه خسارت وارده به همسایه به انضمام کلیه خسارات قانونی   ۳۹

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۳

۱- ممانعت ورود به یک دانگ نیم مشاعی از ملک متنازع‌فیه ۴۳

۲- رفع مزاحمت با برچیدن تابلو از پشت‌بام ۴۳

۳- عدم وجود حق ممانعت در صورت نبود ضرر در زمین مشارکتی ۴۷

۴- رفع مزاحمت در دادخواست دعوای مالکیت ۴۷

۵- مزاحمت ثالث نسبت به عین مستأجره ۴۸

۶- عدم شمول ماده ۱۷ قانون ثبت به دعاوی تصرف ۴۸

۷- استماع دعوای رفع مزاحمت از مدعی اجاره نسبت به منافع عین مستأجره ۴۹

۸- عدم انطباق دعوای رفع مزاحمت با مطالبه خسارت ۴۹

۹- دعوای رفع مزاحمت و تصرف عدوانی از سهم غصب شده ۵۰

۱۰- ایجاد مزاحمت با احداث دیوار ۵۰

۱۱- استماع دعوای مزاحمت مشروط به ایجاد خسارت ۵۱

۱۲- عدم مباینت دعوای تصرف عدوانی با دعوای رفع مزاحمت ۵۱

۱۳- شرایط طرح دعوای مزاحمت ۵۲

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در آرای دادگاه‌ها ۵۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۵

۱- مصداق تصرف مستوجب اجرت‌المثل ۵۵

۲- طرح دعوای رفع ممانعت از حق از مشاعات آپارتمان ۵۷

۳- رأی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ۵۸

۴- عدم استماع دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به‌طور هم‌زمان ۵۹

۵- اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی ۶۲

۶- اتهام ممانعت از حق و مزاحمت ۶۶

۷- دعوای پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق ناشی از فعل کارکنان دولت ۶۸

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۷۲

۱- طرح دعوای رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق در قبال سند مالکیت ۷۲

۲- مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی تصرف ۷۲

۳- تقاضای رفع مزاحمت از یک حلقه چاه به استناد سند رسمی ۷۴

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در نشست‌های قضائی ۷۵

۱- مطالبه اجرت‌المثل از متصرف ملک مشاعی و ممانعت از حق تصرف ۷۷

۲- درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت از ملک جهت اجرای طرح ۷۸

۳- اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبور ۷۹

۴- مقایسه دعاوی حقوقی و کیفری تصرف ۸۰

۵- عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی ۸۵

۶- اعاده وضع به حال سابق با رفع تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق ۸۸

۷- امکان طرح دعوای حقوقی محکومعلیه کیفری بهطرفیت محکومله همان دعوا راجع به اصل دعوا ۹۰

۸- نیاز به تقدیم دادخواست در فرم‌های مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت ۹۲

۹- تبیین مواد ۱۲ و ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق ۹۳

۱۰- طرح دعوای جزایی و مدنی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق به‌طور هم‌زمان ۹۵

۱۱- دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق در اراضی ملی ۹۶

۱۲- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲- ۱۰۰

۱۳- رفع ممانعت و مزاحمت از حق در فروش ملک غیر ۱۰۱

۱۴- استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق ۱۰۲

۱۵- تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث ۱۰۴

۱۶- ممانعت از ورود مأمورین ثبت اسناد و املاک برای افراز ملک مشاع ۱۰۵

۱۷- ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره ۱۰۶

۱۸- آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه ۱۰۸

۱۹- ادعای فسخ در دعوای ممانعت از حق ۱۱۰

۲۰- ممانعت از خروج اتومبیل پارک شده در پارکینگ بانک ۱۱۲

۲۱- ایجاد ممانعت و مزاحمت از حق انتفاع ۱۱۳

۲۲- تصرف نمودن اراضی بدون اجازه مالک در طرح های فوری ۱۱۴

۲۳- رفع اثر از توقیف عملیات موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۱۶

۲۴- چگونگی سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول ۱۱۷

۲۵- ارائه دادخواست به‌جای تقاضای اجرای حکم قطعی ۱۱۸

۲۶- مزاحمت شخص ثالث در ملک مورد تصرف شخصی غیر از مالک ۱۲۰

۲۷- حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود ۱۲۲

۲۸- تصرف آب متعلق حق دیگری ۱۲۴

۲۹- مزاحمت و توهین از طریق تلفن یا دستگاه مخابراتی ۱۲۴

۳۰- دعوای ممانعت از حق ۱۲۵

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در نظریه‌های مشورتی ۱۲۷

۱- ارجاع تحقیق در دعاوی تصرف به مأمورین انتظامی ۱۲۹

۲- رسیدگی به سند مالکیت تصرف عدوانی در دادسرا ۱۳۰

۳- رسیدگی کارگشا و دادگاه بخش به دعوای تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت ۱۳۳

۴- هزینه دادرسی دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت ۱۳۳

۵- امکان طرح دعاوی تصرف به همراه خلع‌ید ۱۳۴

۶- اصدار دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت ۱۳۵

۷- ایجاد مزاحمت مؤجر با تخلف مستأجر از شرط ضمن‌العقد ۱۳۶

۸- ممانعت زوج از اشتغال به کار زوجه ۱۳۷

۹- تأسیس دفتر اسناد رسمی در محل مسکونی و ایجاد مزاحمت ۱۳۷

۱۰- ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ۱۳۸

۱۱- قلع بنا با اجرای حکم رفع ممانعت یا رفع مزاحمت ۱۳۹

۱۲- شرایط طرح رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق ۱۳۹

۱۳- ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق ۱۴۰

۱۴- مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف مربوط به اموال غیرمنقول ۱۴۱

۱۵- ممنوعیت قانونی جلوگیری از خروج بدهکاران بانک‌ها ۱۴۲

۱۶- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی تصرف ۱۴۲

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در مقررات قانونی ۱۴۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۴۷

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۳

از قانون مجازات اسلامی ۱۵۵

از قانون مدنی ۱۶۲

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۱۷۸

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ۱۸۰

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت      ۱۸۱

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک مزرو عی مصوب ۲/۵/۱۳۵۸    ۱۹۰

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۱۹۳

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۱۹۴

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۲۰۰

منابع و مآخذ ۲۰۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.