تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه‌ها

با مطالعه کتاب مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها ، به تمام مسایل مربوط به دعوای اجرت المثل مسلط شده و خواهید توانست نتیجه دعوا را پیش بینی کنید.

 

با مطالعه نمونه دادخواست دعوای مطالبه اجرت المثل، می توانید  به آسانی دادخواست دعوای مطالبه اجرت المثل را خودتان تنظیم و از طریق مطالعه نمونه آراء دیوان عالی و آراء دادگاه ها می توانید نحوه دفاع در دعوای مطالبه اجرت المثل را بیاموزید. به علاوه با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به دعوای اجرت المثل می توانید تمام مسایل مرتبط با این دعوا را بیاموزید.

72,000 تومان

مقایسه

با مطالعه کتاب مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها علاوه بر این که دعوای اجرت المثل و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز خواهید آموخت یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه اجرت المثل چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای مطالبه اجرت المثل و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد دعوای مطالبه اجرت المثل است. مواردی چون؛ اجرت المثل اموال، لایحه دفاعیه اجرت المثل، اجرت المثل بعد از فوت شوهر، مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق، ایا به زن ناشزه اجرت المثل تعلق میگیرد، نرم افزار محاسبه اجرت المثل، رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت و قانون جدید اجرت المثل در آن مذکور است.

مقایسه اجرت المثل با مواد مشابه

الف) مقایسه اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی

 هرچند از هر دو به عنوان عوض استفاده از عمل یا مال دیگری نام برده می‌شود؛ لیکن اجرت‌المثل اجرتی است که بدون وجود قرارداد بر اساس موارد مشابه عرفی پرداخت می‌شود در حالی که اجرت‌المسمی به موجب قرارداد تعیین شده و به همان میزان پرداخت می‌شود.

ب) مقایسه اجرت‌المثل با اجور معوقه

اجور معوقه، به بدهی‌های مستأجر در عدم پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه اطلاق می‌شود در حالی که اجرت‌المثل مربوط به بدهی‌های قبلی نیست بلکه عوض عمل انجام داده شده یا عوض استعفا و استفاده از مال می‌باشد.

ج) مقایسه اجرت‌المثل با حق‌السعی

برعکس اجرت‌المثل، حق‌السعی حاکم بر روابط کارگر  و کارفرمایی بود که بر اساس ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها را شامل می‌شود.

 موارد درخواست اجرت المثل

 دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد

اصل بر عدم تبرع می‌باشد؛ لذا اگر کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اُجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تَبَرُّع داشته است.

عامل می‌تواند دادخواستی مبنی بر مطالبه اجرت عمل خود به مرجع ذی‌صلاح تقدیم نماید. البته در حقوق کار از این به عنوان مزد نام برده می‌شود. در تعریف مزد ماده ۳۵ قانون کار مقرر داشته است: «مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.»

برای اینکه شخص بتواند دعوای مطالبه اجرت مطرح نماید باید:

  • اولاً: انجام عمل یا فعالیت برحسب دستور خوانده باشد؛
  • ثانیاً: عرفاً برای آن عمل یا فعالیت اجرتی باشد؛
  • ثالثاً: عامل در انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد.

در این دعوا خواهان کسی است که اقدام به انجام عمل یا فعالیت نموده که باید به طرفیت آمر مطرح شود. خواسته دعوا باید تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجرت ایام فعالیت یا انجام عمل با جلب نظر کارشناس باشد.

دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد

این دعوا زمانی طرح می‌شود که کسی از اموال شخص مانند ماشین یا آپارتمان استفاده نموده است در این خصوص ماده ۳۳۷ قانون مدنی اظهار داشته است: «هرگاه کسی بر حسب اِذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

برای طرح این دعوا باید شرایط ذیل مهیا حاکم باشد:

اولاً: شخص از مال غیر استیفای منفعت نماید؛ بنابراین اگر خوانده از مال غیر استفاده ننماید شرایط طرح دعوا امکان نخواهد داشت؛

ثانیاً: استفاده از مال غیر برحسب اذن صاحب مال باشد مهم نیست اذن صریح باشد یا ضمنی؛

ثالثاً: اذن صاحب مال بر انتفاع و استفاده مجانی نباشد؛ بنابراین اگر اذن صاحب مال نشان بر استفاده و انتفاع مجانی باشد طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل مفهومی نخواهد داشت البته یاد داشته باشیم که اصل بر عدم تبرع است و اگر منتفع مدعی وجود انتفاع مجانی است باید اثبات نماید.

خواهان این دعوا صاحب مال یا قائم‌مقام قانونی وی بوده که علیه منتفع این دعوا طرح خواهد شد خواسته دعوای الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام انتفاع و استفاده از مال با جلب نظر کارشناس خواهد بود.

 دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در ملک واحد به نحو اشامه که ممکن است اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل شود در نتیجه قهری مانند ارث به وجود آید.

برحسب مقررات مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هریک از شرکاء بر مال مشترک (مشاع) منوط به اذن شریک یا شرکاء دیگر است؛ بنابراین تصرف احدی از شرکاء بدون اذن و اجازه سایر شرکاء این حق را به آن‌ها می‌دهد که دعوای خلع‌ید و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف علیه متصرف اموال مشاعی طرح نمایند.

بنابراین، برای طرح این دعوا:

  • اولاً: باید مال از اموال مشاعی باشد مانند اموال مورثی؛
  • ثانیاً: توافق برای تصرف یا استفاده بین شرکاء وجود نداشته باشد.

در اینکه آیا صرف تصرف متصرف در مال مشاعی با ادعای استیفاء از قدر سهم مشاعی خود و ارسال اظهارنامه بر عدم ماهیت برای تصرف سایر مالکین مشاعی مانع طرح این دعوا است یاخیر؟ اختلاف‌نظر وجود دارد؛

لیکن مطابق نظریه مشورتی ۴۴۲۴-۷/۷/۷/۱۳۸۶ و ماده ۴۳ قانون اجرایی احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می‌شود؛

ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» باید هر نوع تصرف در اموال مشاعی را منوط به توافق و تراضی شرکاء دانست؛ چرا که مالکیت مالکین در جزء جزء مال اشاعه پیدا کرده است؛ بنابراین صرف تصرف هریک از شرکاء موجب پرداخت اجرت‌المثل به اندازه قدر سهم خواهان دعوا خواهد بود.

خواهان این دعوا ممکن است تمامی شرکاء غیرمتصرف یا احدی از آن‌ها باشد البته در صورتی که احدی از آن‌ها باشد باید اجرت‌المثل به نسبت سهم خواهان برآورده گردد. خوانده این دعوا متصرف مال مشاع می‌باشد و خواسته دعوا باید الزام به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مال مشاعی از سوی خوانده با جلب‌نظر کارشناسی باشد.

نمونه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعمطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به میزان…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱٫ سند مالکیت ۲٫ قرارداد اجاره ۳٫ کارشناسی ۴٫ …….
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده/ خواندگان قراردادی را در مورد…… باب واحد مسکونی/ تجاری در نشانی……جزء پلاک ثبتی…/ … بخش…… منعقد کرده‌ایم، نظر به اینکه قرارداد اجاره منعقده در تاریخ… و مدت…… ماه مندرج در بند…. عقد اجاره مذکور در تاریخ……منقضی شده است؛ ولی مورد اجاره همچنان در تصرف خوانده/ خواندگان قرار دارد و با توجه به عدم تمدید قرارداد اجاره و ادامه تصرفات آنان و اینکه اجاره‌بهای ماهیانه عرفی محل به میزان…… ریال می‌باشد، فلذا به استناد مواد ۴۹۴ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از…… لغایت…… جمعاً…… ماه به مبلغ…… ریال و همچنین تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. ابطال تمبر وفق نظر دادگاه محترم و پس از ارزیابی‌های کارشناس منتخب دادگاه متعاقباً به عمل می‌آید.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام‌خانوادگی ارجاع

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی و نمونه دادخواست دعوای اجرت المثل ۱۳

معرفی دعوای مطالبه اجرت المثل ۱۵

مبحث اول: مقایسه اجرت المثل با مواد مشابه ۱۵

مبحث دوم : موارد درخواست اجرت المثل ۱۶

مبحث سوم: مرجع صالح و مالی یا غیر مالی بودن دعوا ۲۳

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در آراء دیوان عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۵

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۱

مبحث سوم: آرای شعب دیوان عالی کشور ۶۴

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در آرای دادگاه‌ها ۹۹

مبحث اول: آراء دادگاههای بدوی و تجدید نظر ۹۹

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در نشست‌های قضائی ۱۶۹

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در نظریه‌های مشورتی ۲۱۳

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۷

منابع و مآخذ ۲۵۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای اجرت المثل ۱۳

معرفی دعوای مطالبه اجرت المثل ۱۵

مبحث اول: مقایسه اجرت المثل با مواد مشابه ۱۵

الف) مقایسه اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی ۱۵

ب) مقایسه اجرت‌المثل با اجور معوقه ۱۵

ج) مقایسه اجرت‌المثل با حق‌السعی ۱۵

مبحث دوم: موارد درخواست اجرت المثل ۱۶

گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد ۱۶

گفتار دوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد ۱۶

گفتار سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی ۱۷

گفتارچهارم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل به جهت عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم موضوع تعهد ۱۸

گفتار پنجم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد اجاره ۱۹

گفتارششم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت ۲۰

مبحث سوم: مرجع صالح و مالی یا غیر مالی بودن دعوا ۲۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۲۳

گفتار دوم: مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۲۶

برگ دادخواست به دادگاه نخستین ۲۷

مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده در ملک ۲۸

نمونه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زناشویی ۲۹

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف ۳۰

دادخواست خلع‌‌ید و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی ۳۱

دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ۳۲

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در آراء دیوان عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۵

۱- خودداری مستاجر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل ۳۵

۲- اقامه دعوای اجرت‌المثل از طرف مؤجر یا مستأجر اماکن مسکونی ۳۸

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۱

۱- تخلیه و خلع‌ید از ملک و دریافت اجرت‌المثل ۴۱

۲- لزوم فسخ عقد صلح ۵۰

۳- مطالبه اجرت‌المثل برحسب وصیت ثلث مورث ۶۰

مبحث سوم: آرای شعب دیوان عالی کشور ۶۴

۱- عدم پرداخت اجرت‌المثل و نحله در فرض وجود شرط تنصیف دارایی ۶۴

۲- اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک ۶۸

۳- الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه اجرت‌المثل ۷۲

۴- دریافت اجرت‌المثل از بنایی که با اذن احداث شده ۷۴

۵- دادگاه صالح برای مطالبه ما‌الاجاره و اجرت‌المثل ۷۶

۶- مطالبه اجرت‌المثل توافق شده در اجاره‌نامه ۷۶

۷- اجرت‌المثل زمان بعد از فسخ اجاره ۷۶

۸- اشتراط ازدیاد اجرت‌المثل به‌وسیله موجر ۷۸

۹- اجرت‌المثل به میزان اجرت المسمی ۸۲

۱۰- مطالبه اجرت‌المثل از طرف مستأجر ۸۲

۱۱- اجرت‌المثل پس از انقضای مدت اجاره ۸۲

۱۲- درخواست تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل ۸۳

۱۳- خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل ۸۳

۱۴- تعیین اجرت‌المثل بدون رجوع به کارشناس ۸۴

۱۵- تعیین اجرت‌المثل بیش از خواسته ۸۴

۱۶- تعیین اجرت‌المثل بدون رجوع به کارشناس ۸۴

۱۷- شرط پرداخت اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی ۸۵

۱۸- مطالبه اجرت‌المثل از امین ۸۶

۱۹- خلع‌ید و پرداخت اجرت‌المثل ۸۶

۲۰- اشتراط ازدیاد اجرت‌المثل به‌وسیله موجر ۸۷

۲۱- اجرت‌المثل زمان بعد از فسخ اجاره ۸۷

۲۲- اجرت‌المثل به میزان اجرت المسمی ۸۹

۲۳- مطالبه اجرت‌المثل از طرف مستأجر ۸۹

۲۴- اجرت‌المثل پس از انقضای مدت اجاره ۹۰

۲۵- درخواست تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل ۹۰

۲۶- لزوم جلب نظر کارشناس در دعوای خسارت ۹۱

۲۷- شرط پرداخت اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی ۹۱

۲۸- مطالبه اجرت‌المثل از باغ مشاعی ۹۲

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در آرای دادگاه‌ها ۹۹

مبحث اول: آراء دادگاههای بدوی و تجدید نظر ۱۰۱

۱- کاربری قانونی ملک به‌عنوان معیار تعیین میزان اجرت‌المثل ۱۰۱

۲- مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید از ملک ۱۰۳

۳- مطالبه مهریه و اجرت‌المثل انجام کارهای منزل ۱۰۵

۴- استحقاق اجرت‌المثل پس از پرداخت ودیعه مستأجر ۱۰۶

۵- تعیین اجرت‌المثل قبل از اثبات حق موجر به دریافت آن ۱۱۰

۶- خلع‌ید از ملک موقوفه به همراه اجرت‌المثل ۱۱۰

۷- مطالبه اجرت‌المثل انباری تصرف شده ۱۱۲

۸- قابل مطالبه نبودن خسارت بر خسارت ۱۱۳

۹- پرداخت اجرت‌المثل ملک غصبی بدون ابراز سند رسمی ۱۱۳

۱۰- خلع‌ید و پرداخت اجرت‌المثل ۱۱۶

۱۱- استرداد مبیع با اثبات فسخ یا ابطال بیع و مطالب اجرت‌المثل ۱۱۶

۱۲- شرط استحقاق اجرت‌المثل برخی وراث نسبت به تصرف دیگر وراث ۱۱۸

۱۳- عدم استماع دعوای مطالبه خسارت مدت بیکاری به علت خرابی کامیون تحت گارانتی ۱۲۰

۱۴- عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل در مرحله اجرای دعوای اجرت‌المثل ۱۲۲

۱۵- مطالبه اجرت‌المثل تصرف عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره ۱۲۳

۱۶- عدم قابلیت جمع پرداخت بهای ملک تملک شده و اجرت‌المثل تا زمان تملک ۱۲۶

۱۷- عدم تعلق اجرت‌المثل در صورت وجود شرط تنصیف دارایی ۱۲۹

۱۸- عدم امکان جمع بین اجرت‌المثل و نحله ۱۳۰

۱۹- ضرورت تقسیم ترکه قبل از اقامه دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۳۳

۲۰- مطالبه اجرت المثل تصرفات مجانی وراث نسبت به کل ماترکه ۱۳۴

۲۱- مالکیت مال تلف‌شده‌ای که تلف‌کننده قیمت آن را پرداخته ۱۳۷

۲۲- مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث و پرداخت اجرت‌المثل ناشی از اعمال پیمان‌کار ساختمانی   ۱۳۹

۲۳- نحوه اجرای حکم اجرت‌المثل در صورت اجرای حکم طلاق ۱۴۱

۲۴- افزایش خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف به‌علاوه خلع‌ید ۱۴۳

۲۵- نقش مالکیت رسمی در تقاضای اجرت‌المثل ۱۴۷

۲۶- اجرت‌المثل ملک تملک شده توسط شهرداری ۱۴۹

۲۷- شرایط استحقاق اجرت‌المثل زوجه از ورثه زوج ۱۵۰

۲۸- رفع تصرف عدوانی از ملک مشاعی و مطالبه اجرت‌المثل ۱۵۲

۲۹- مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ۱۵۵

۳۰- مطالبه اجرت عمل انجام شده بدون تنظیم قرارداد کتبی ۱۵۶

۳۱- مطالبه اجرت‌المثلی که موعد آن نرسیده است ۱۵۷

۳۲- برابر بودن اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی طبق شرط مندرج در قرارداد ۱۵۸

۳۳- عدم قابلیت جمع اجرت‌المسمی با اجرت‌المثل ۱۵۹

۳۴- عدم پیش بینی ضمانت اجرای تأخیر تحویل مبیع در قرارداد طرفین ۱۶۰

۳۵- استتار خسارات تأخیر تأدیه در اجرت المثل تعیین شده ۱۶۲

۳۶- پرداخت اجرت المثل و خلع ید ۱۶۳

۳۷- اخذ اجرت المثل انجام کارهای منزل به همراه نفقه و مهریه ۱۶۴

۳۸- مطالبه مابه‌التفاوت اجرت‌المثل مورد اجاره ۱۶۵

مبحث دوم: آراء انتظامی قضات ۱۶۷

۱- صدور حکم به میزان اجرت‌المثل مورد ادعای مدعی ۱۶۷

۲- تعیین اجرت‌المثل محتاج به اعمال‌نظر کارشناس است ۱۶۷

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در نشست‌های قضائی ۱۶۹

۱- صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته ۱۷۱

۲- رسیدگی به حق نحله یا اجرت المثل زوجه در دادگاه تجدیدنظر ۱۷۲

۳- تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۷۳

۴- مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی ۱۷۴

۵- فرعی یا اصلی بودن مطالبه جبران خسارت و اجرت‌المثل و هزینه دادرسی آن ۱۷۶

۶- اجرت‌المثل حفظ و نگهداری اموال مجهول‌المالک ۱۷۷

۷- دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیرمنقول و اجرت‌المثل ۱۷۸

۸- تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم ۱۷۹

۹- مطالبه اجرت المثل در جلسات دوم یا سوم دادرسی ۱۸۱

۱۰- افزودن خواسته دیگری به دعوای اصلی که با آن مرتبط بوده و دارای منشأ واحد است ۱۸۲

۱۱- جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی ۱۸۳

۱۲- اعتراض به نظر کارشناس واحد در دعاوی مطالبه اجرت‌المثل یا خسارت ۱۸۴

۱۳- مغایرت نظرهای هیئت کارشناسان در میزان اجرت‌المثل ۱۸۵

۱۴- اختلاف‌نظر کارشناس اولیه و هیئت کارشناسان در دعاوی حقوقی مانند مطالبه اجرت‌المثل ۱۸۷

۱۵- عدم اناطه مطالبه اجرت المثل به تقاضای طلاق ۱۸۹

۱۶- صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل ۱۸۹

۱۷- موکول کردن دریافت اجرت المثل از مبلغ پول کلاهبرداری شده ۱۹۱

۱۸- فروش عین و منافع مغازه بدون فروش اعیانی مستحدثه در طبقات ۱۹۱

۱۹- مطالبه اجرت‌المثل پس از فسخ معامله ۱۹۳

۲۰- زمان محاسبه‌ی اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله ۱۹۴

۲۱- مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع در صورت صدور حکم به ابطال عقد بیع ۱۹۵

۲۲- مطالبه سهم از اجرت‌المثل ایام تصرف سایر ورثه ۱۹۷

۲۳- استحقاق زوجه به مطالبه اجرت‌المثل ثمن یا ربع اعیانی ایام تصرف ۱۹۷

۲۴- تفاوت نحله و اجرت‌المثل در ایام زناشویی ۱۹۹

۲۵- استحقاق اجرت‌المثل بدون درخواست ۲۰۰

۲۶- شرایط بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده مربوط به اجرت‌المثل ۲۰۱

۲۷- مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله) ۲۰۳

۲۸- مطالبه اجرت‌المثل ملک مشاع به میزان مالکیت زوجه ۲۰۴

۲۹- آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه ۲۰۵

۳۰- مطالبه اجرت‌المثل در انتقال منافع در قبال اخذ قرض‌الحسنه ۲۰۷

۳۱- مطالبه اجرت‌المثل در انتقال منافع در قبال اخذ قرض‌الحسنه ۲۰۸

۳۲- زمان مطالبه اجرت‌المثل ۲۰۹

۳۳- اجرت‌المثل ایام زناشویی ۲۰۹

۳۴- نحوه محاسبه اجرت‌المثل زمین غصب شده ۲۱۰

۳۵- تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل ۲۱۰

۳۶- ملاک تجدیدنظرخواهی در دعوای اجرت‌المثل ۲۱۱

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در نظریه‌های مشورتی ۲۱۳

۱- دعوای مطالبه اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل ۲۱۵

۲- استحقاق اجرت‌المثل انجام کارهایی که بر عهده زوجه نبوده است ۲۱۵

۳- فروش اموال برای پرداخت اجرت حافظ و اجرت‌المثل محل نگهداری ۲۱۶

۴- تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ۲۱۶

۵- قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد ۲۱۷

۶- مطالبه اجرت‌المثل به همراه درخواست طلاق ۲۱۷

۷- استماع دعوای خلع‌ید و اجرت‌المثل با ارائه سند مالکیت ۲۱۸

۸- مطالبه اجرت‌المثل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ۲۱۹

۹- استماع دعوای خلع‌ید و مطالبه اجرت‌المثل بدون داشتن سند مالکیت ۲۱۹

۱۰- مطالبه اجرت‌المثل موعد عدم تحویل مورد اجاره ۲۲۰

۱۱- اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد ۲۲۰

۱۲- ترتیب رسیدگی دعوای اثبات مالکیت و ابطال وقف‌نامه و مطالبه اجرت‌المثل ۲۲۱

۱۳- مطالبه اجرت‌المثل شش‌دانگ ملک مورثی ۲۲۲

۱۴- دعوای خلع‌ید، اعتراض به رأی کمیسیون و مطالبه اجرت‌المثل ۲۲۲

۱۵- صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری در دعاوی اجرت‌المثل یا اجاره‌بها ۲۲۳

۱۶- مطالبه اجرت‌المثل محل مسکونی ۲۲۳

۱۷- نحله یا اجرت‌المثل ۲۲۴

۱۸- اجرت‌المثل در صورت طلاق زوج (۱) ۲۲۴

۱۹- اجرت‌المثل در صورت طلاق زوج (۲) ۲۲۴

۲۰- تعیین اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس ۲۲۵

۲۱- اجرت‌المثل با رعایت شرایط تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق ۲۲۵

۲۲- امکان تحقیق برای احراز قصد عدم تبرع برای تعیین حق‌الزحمه، یا اجرت‌المثل ۲۲۵

۲۳- مطالبه اجرت‌المثل ۲۲۶

۲۴- تخلف از تحویل مبیع و مطالبه اجرت‌المثل ۲۲۶

دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۷

منابع و مآخذ ۲۵۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.