تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای فسخ اجاره در رویه دادگاه‌ها

در این کتاب می آموزید که چگونه دعوای فسخ اجاره را در دادگاه طرح کنید و در واقع این کتاب به شما می آموزد که فسخ اجاره در دادگاه چگونه طرح و از آن دفاع می شود؟

 

علاوه بر این تمام قوانین و مقررات درباب فسخ اجاره را در این کتاب خواهید خواند و با مطالعه نمونه آراء دیوان و نمونه آراء دادگاه ها می توانید نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون داشتن وکیل از حق خودتان دفاع کنید.

73,800 تومان

مقایسه

کتاب فسخ اجاره در رویه دادگاه ها این مزیت را دارد که علاوه بر این که فسخ اجاره، شرایط آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که شرایط فسخ اجاره چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد فسخ اجاره است.

c

تعریف حق فسخ

فسخ در لغت به معنای باطل کردن، نقض کردن، جدا کردن و تباه گردانیدن می باشد.[۱]

گرچه قانون مدنی مشخصاً تعریفی از فسخ به دست نداده است اما از تعریف اقاله در ماده ۲۸۳ آن قانون که بر هم زدن طرفین عقد را به تراضی، تفاسخ نامیده است .

به خوبی مستفاد است که فسخ عبارت است از بر هم زدن یک طرفه عقد و بدون رضایت و حتی در پاره‌ای موارد بدون اطلاع طرف دیگر آن.

دکتر کاتوزیان فسخ را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «فسخ عبارت است از انحلال ارادی که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود این عمل حقوقی برخلاف اقاله که در شمار قراردادها می‌آید ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد.»[۲]

بر این اساس، انحلال ارادی قرارداد بوده که به‌واسطه‌ی آن قرارداد به‌وسیلۀ یکی از طرفین آن یا شخص ثالث پایان می‌یابد. با این تفاسیر فسخ عقد صرفاً در عقود لازم مفهوم می‌یابد چون در عقود جایز هریک از طرفین می‌توانند هر زمان که اراده کنند عقد را بر هم زنند.

با توجه به مفهوم فسخ باید گفت ماهیت فسخ مانند ابرا و اعراض نوعی ایقاع است و یکی از طرفین عقد می‌توانند به‌صورت یک طرفه آن را اعمال کنند و نیازی به موافقت و رضایت طرف دیگر قرارداد نمی‌باشد؛ بنابراین فسخ ایقاعی است که باید بر طبق قانون از جانب دارندۀ چنین حقی اعمال شود.

فسخ قرارداد در دو حالت امکان اعمال دارد. یکی حالتی است که قانون‌گذار برای جلوگیری از ورود ضرر به طرفین قرارداد، به یکی از طرفین یا هر دو آن‌ها اجازه می‌دهد که به صورت یک طرفه قرارداد را به هم زنند تا از ضرر پیش رو جلوگیری کنند.

حالت دوم بر اساس توافق طرفین می‌باشد که آن‌ها می‌توانند ضمن عقد یا جدای از عقد اصلی برای یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها یا برای شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. در قانون این با عنوان خیار شرط مورد اشاره واقع شده است.

پس از فسخ عقد، آثار آن نسبت به آینده خاتمه یافته و نسبت به گذشته اثری ندارد. پس منافع از زمان عقد تا فسخ مال کسی است که به‌واسطۀ عقد مالک شده است و پس از آن متعلق به فسخ کننده است.

تخلیه به جهت تغییر شغل

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعتخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل به انضمام کلیه خسارت قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱٫ سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره شماره …. دفترخانه …… ۳٫ معاینه و تحقیق محلی با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره مورخ …. خوانده/خواندگان در … دانگ …. باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی …/…. بخش …… به جهت شغل …. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه به موجب قرارداد اجاره مذکور مستأجر از تغییر شغل ممنوع بوده و حق نداشته است بدون اذن موجر شغل خود را در مورد اجاره تغییر دهد و وفق تأمین دلیل انجام شده، خوانده/خواندگان محترم شغل خود را از حرفه مندرج در قرارداد به …. تغییر داده است که این تخلف وی تجاوز آشکار از تعهدات قراردادی و موجب تضییع حقوق اینجانب شده است. فلذا نظر به مراتب مذکورضمن صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و اجرای آن‌ها صدورحکم محکومیت خوانده/خواندگان به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل مستنداً به مواد ۴۹۰،۴۹۱ قانون مدنی و بند ۷ ازماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجرسال ۱۳۵۶ به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

برچسب:
وزن0.44 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

معرفی دعوای فسخ اجاره‌ ۱۱

دعوای فسخ اجاره در آراء دیوان‌عالی کشور ۳۷

دعوای فسخ اجاره‌ در آراء دادگاه‌ها ۵۵

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی ۱۱۱

دعوای فسخ اجاره در نظریات مشورتی ۱۲۱

دعوای فسخ اجاره در قوانین و مقررات ۱۲۵

منابع و مآخذ ۱۶۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

معرفی دعوای فسخ اجاره‌ ۱۱

معرفی فسخ اجاره ۱۳

تعریف حق فسخ ۱۳

مبحث اول: موارد فسخ اجاره ۱۶

مبحث دوم: ارکان دعوی فسخ اجاره ۳۰

تخلیه به جهت تخلف از شروط ۳۴

تخلیه به جهت تغییر شغل ۳۶

دعوای فسخ اجاره در آراء دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۹

۱- معامله با حق استرداد ۳۹

مبحث دوم: آراء شعب دیوان عالی کشور ۴۷

۱- اجاره ملک بین دو شریک در قبال پرداخت مبلغی (وجهی) معین مطالبه ۴۷

دعوای فسخ اجاره‌ در آراء دادگاه‌ها ۵۵

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۷

۱- اگر اعیانی احداث شده در مورد اجاره با اجازه موجر باشد مالکیت آن با مستأجر است ۵۷

۲- تعدیل اجاره‌بها محقق نیست و تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها مردود است ۶۲

۳- احداث حمام و دستشویی و حفر یک حلقه چاه و بالکن در ملک استیجاری از مصادیق تعدی در عین مستأجره است ۶۵

۴- حکم به اعلام فسخ قرارداد اجاره به علت تحقق شرط مربوط به عدم پرداخت اجاره‌بها و تخلیه مورد اجاره ۶۶

۵- منجز بودن خواسته در دادگاهها ۶۸

۶- تعیین موضوع مورد استفاده در مورد اجاره با توجه به موارد استفاده در سنوات گذشته مورد اجاره ۷۴

۷- دعوی طرح شده دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به دلیل انقضای مدت اجاره سالبه به انتفاء موضوع است ۷۶

۸- امری بودن مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در شمار اسباب انحلال رابطۀ حقوقی موجر و مستأجر، مانع نفوذ توافق قراردادی طرفین در افزودن اسباب فسخ است ۷۹

۹- صدور حکم فسخ اجاره بدون اثبات تعذر اجبار موجه به تسلیم عین مستأجره ۸۰

۱۰- صدور حکم فسخ اجاره‌نامه و حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره ۸۱

۱۱- در محل‌های کسب و پیشه تقاضای تخلیۀ مورد اجاره به علت انقضای مدت مسموع ۸۳

۱۲- انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی حقی برای منتقلالیه ایجاد نمی‌کند ۸۶

۱۳- صدور قرار ردّ در صورت عدم ارائۀ دلایل اثبات دعوا ۸۸

۱۴- دعوی فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ ۹۰

۱۵- انتقال ملک از سوی مالک مانع از انتقال حق تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف مستأجر در تعدی و تفریط عین مستأجره میباشد ۹۳

۱۶- تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۹ ۹۵

۱۷- تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی ۱۰۰

۱۸- مصادیق تغییر شغل در دعوای تخلیه عین مستأجره ۱۰۲

۱۹- تأثیر مشابه بودن شغل جدید مستأجر با شغل تعیین شده در قرارداد ۱۰۶

۲۰- پذیرش دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره مشاع از برخی شرکا ۱۰۸

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی ۱۱۱

۱- حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن ۱۱۳

۲- انتقال مورد اجاره به غیر ۱۱۶

۳- نحوه تخلیه ملکی که بدون اذن موجر به احد از وراث مستأجر انتقال داده شده ۱۱۹

دعوای فسخ اجاره در نظریات مشورتی ۱۲۱

۱- اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه ۱۲۳

۲- اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه ۱۲۳

دعوای فسخ اجاره در قوانین و مقررات ۱۲۵

از قانون مدنی ۱۲۷

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶- ۱۳۷

فصل اول- کلیات ۱۳۷

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۳۸

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۴۰

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۴۳

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۵۰

فصل ششم- تعمیرات ۱۵۱

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶- ۱۵۷

فصل اول- روابط مؤجر و مستأجر ۱۵۷

فصل دوم- سرقفلی ۱۵۸

آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۱۶۱

منابع و مآخذ ۱۶۷

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای فسخ اجاره در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.