تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

دعوای تقابل در رویه دادگاه‌ها

دعوای تقابل از دعاوی طاری است برای این که بفهمید چطور دعوای تقابل اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.

 

اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعوای تقابل را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. کتاب دعوای تقابل در رویه دادگاه ها، به شما می آموزد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.

35,000 تومان

مقایسه

کتاب دعوای تقابل در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به دعوای تقابل را خواهید آموخت.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. علاوه بر شرایط و نحوه طرح دعاوی تقابل این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب می باشد. مواردی مانند:

  • دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر
  • دعوای متقابل در شورای حل اختلاف
  • دعوای تقابل در اعتراض ثالث
  • منشا واحد دعوا
  • دعوای اضافی
  • دعوای طاری
  • دعوای اصلی و دادخواست تقابل اعسار در کتاب فوق ذکر شده است.

مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آن‌ها می‌پردازیم:

 دعوای ورود ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر در این صورت نام‌برده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید.

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن، باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

 

  دعوای جلب ثالث

هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به‌علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

  •  دعوای اضافی: در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث، متقابل) به چشم نمی‌خورد.
  • دعوای متقابل: دعوای تقابل را باید یکی از طرق دفاعی خوانده محسوب کرد؛ چرا که در این روش، خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی، دعوای جداگانه‌ای مطرح می‌کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکارا با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است.

 از مزایای دعوای متقابل می‌توان به صرفه‌جویی در زمان و هزینه، جلوگیری از اصدار دادنامه‌های متناقض و معارض توسط دادگاه‌ها و رسیدگی توأمان به این دو دعوا اشاره کرد.

موضوع نوشته حاضر، به دعوای تقابل اختصاص یافته است؛ بنابراین سعی خواهد شد تا به صورت مبسوط و گسترده ارکان تشکیل‌دهنده دعوای تقابل و تشریفات طرح آن و نحوه رسیدگی به آن و … مورد بررسی قرار گیرد.

 

نمونه دادخواست تقابل تخلیه به علت تغییر شغل در مقابل دادخواست تجویز انتقال منافع

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعتخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل به انضمام کلیه خسارت قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱٫ سند مالکیت ۲٫ قرارداد اجاره ۳٫ استعلام ثبتی

۴٫ معاینه و تحقیق محلی ۵. تأمین دلیل

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
ریاست محترم مجتمع قضائی…

با سلام، احتراماً مستند به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تقابل در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … به عرض می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره مورخ (روز/ماه/سال) خوانده/ خواندگان در… دانگ… باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی…/ … بخش… به جهت شغل… ید استیجاری دارند. نظر به اینکه به موجب قرارداد اجاره مذکور مستأجر از تغییر شغل ممنوع بوده و حق نداشته است بدون اذن مؤجر شغل خود را در مورد اجاره تغییر دهد و وفق تأمین دلیل انجام شده خوانده/ خواندگان محترم شغل خود را از حرفه مندرج در قرارداد به… تغییر داده است که این تخلف وی تجاوز آشکار از تعهدات قراردادی و موجب تضییع حقوق اینجانب شده است. فلذا نظر به مراتب مذکور ضمن صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و اجرای آنها صدور حکم محکومیت خوانده/ خواندگان به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل مستنداً به مواد ۴۹۰، ۴۹۱ قانون مدنی و بند ۷ از ماده ۱۳ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ رد دعوای خوانده مورد استدعاست

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تقابل ۱۳

معرفی دعوای تقابل ۱۵

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل ۱۷

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای متقابل ۲۲

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی ۲۴

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوای متقابل ۲۷

دعوای تقابل در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۲

دعوای تقابل در آرای دادگاه‌ها ۱۳۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۳

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۰۰

دعوای تقابل در نشست‌های قضائی ۲۰۵

دعوای تقابل در نظریه‌های مشورتی ۲۲۹

دعوای تقابل در قوانین و مقررات قانونی ۲۳۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۳۷

منابع و مآخذ ۲۴۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تقابل ۱۳

معرفی دعوای تقابل ۱۵

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل ۱۷

گفتار اول: شرایط عمومی ۱۷

گفتار دوم: رعایت شرایط اختصاصی ۱۸

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای متقابل ۲۲

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی ۲۴

گفتار اول: مصادیق دعوای تقابل ۲۴

گفتار دوم: مواردی که دعوای تقابل محسوب نمی‌شوند ۲۴

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوای متقابل ۲۷

گفتار اول: تجدیدنظرخواهی دعوای متقابل ۲۷

گفتار دوم: آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل ۲۷

گفتار سوم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی جالب ثالث ۲۷

گفتار چهارم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی خواندگان وارد ثالث ۲۸

گفتار پنجم: نحوه رسیدگی و صدور رأی ۲۸

دادخواست تقابل تخلیه به علت تغییر شغل در مقابل دادخواست تجویز انتقال ۲۹

دادخوست تقابل صدور حکم تمکین در مقابل دادخواست مطالبه نفقه ۳۰

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در مقابل خلع‌ید ۳۱

دعوای تقابل در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۵

۱- دادخواست تقابل الزام به انجام تعهد ۳۵

۲- وجود حق فسخ و دعوای متقابل بطلان فسخ قرارداد ۴۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۲

۱- رسیدگی جداگانه به دعوای متقابل ۶۲

۲- طرح دعوای استرداد جهیزیه و دعوای متقابل صوری بودن لیست جهیزیه ۶۳

۳- دعوای اخذ الباقی ثمن در مقابل ابطال عملیات اجرایی ۶۵

۴- دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به دعوای تقابل ۷۱

۵- دعوای متقابل مطالبه مهریه، اجرت‌المثل در مقابل درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ۷۳

۶- دعوای تقابل در رابطه با عنن در زوج ۷۸

۷- دعوای تقابل صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه ۸۳

۸- طرح دعوای تقابل خلع‌ید در مقابل الزام به تنظیم سند رسمی ۸۸

۹- رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی ۹۱

۱۰- طرح دعوای تقابل مالکیت بر ملک در مقابل خلع‌ید ۹۱

۱۱- دعوای پرداخت حق‌الزراعه و حق عیان در مقابل دعوای قلع و قمع مستحدثات ۹۳

۱۲- دعوای متقابل فروش اعیانی با جلب نظر کارشناس و خسارات ۱۰۳

۱۳- دعوای تقابل به خواسته اعلام فسخ توافق‌نامه ۱۰۵

۱۴- دعوای الزام به تسلیم مبیع و طرح دعوای متقابل ابطال قول‌نامه عادی ۱۱۱

۱۵- دعوای متقابل بی‌اعتباری قول‌نامه در مقابل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۱۵

۱۶- طرح دعوای خلع‌ید غاصبانه و طرح دعوای متقابل جهت اخذ هزینه‌های مصرفی ۱۱۹

۱۷- رد دعوای تقابل به علت فقدان دلیلی بر فسخ و بطلان تعهدات ۱۲۲

۱۸- دعوای متقابل ابطال الزام انجام معامله و تنظیم سند رسمی ۱۲۵

دعوای تقابل در آرای دادگاه‌ها ۱۳۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۳

۱- استقلالی بودن دعوای متقابل ۱۳۳

۲- تقدیم دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی ۱۳۴

۳- رد دعوای تقابل نامرتبط ۱۳۵

۴- رسیدگی به دعوای تقابل مرتبط در یک شعبه ۱۳۶

۵- طرح دعوای متقابل به صورت مستقل ۱۳۷

۶- دعوای مطالبه وجه به عنوان تقابل در مقابل دعوای کاهش اجاره‌بها ۱۳۸

۷- طرح دعوای متقابل پس از جلسه اول دادرسی ۱۴۲

۸- دعوای تقابل دال بر تنظیم وکالت‌نامه رسمی ۱۴۵

۹- دعوای تقابل مبنی بر صدور حکم ابطال مبایعه‌نامه ۱۵۱

۱۰- دعوای تقابل به خواسته ابطال قرارداد فروش ۱۵۶

۱۱- طرح دعوای تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمین ۱۶۱

۱۲- دعوای تقابل به خواسته مطالبه تأخیر در تنظیم سند رسمی ۱۶۴

۱۳- دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی ۱۶۷

۱۴- دادخواست تقابل به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد ۱۶۹

۱۵- لزوم طرح دعوای تقابل طلب برای عدم تحویل مبیعی که انتقال رسمی یافته ۱۷۳

۱۶- عدم استماع و ورود ثالث دعوای تقابل ضمن یک دادخواست ۱۷۶

۱۷- دعوای تقابل محسوب نشدن تهاتر، صلح و فسخ ۱۷۹

۱۸- دعوای تقابل به خواسته اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی ۱۸۱

۱۹- دعوای متقابل نبودن ادعای صوری بودن معامله ۱۸۷

۲۰- دعوای تقابل مالکیت ۱۹۱

۲۱- دعوای تقابل به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره و تنفیذ حق کسب و پیشه ۱۹۳

۲۲- طرح دعوای تقابل به خواسته فسخ قرارداد ۱۹۴

۲۳- دعوای الزام به تنظیم سند در مقابل تخلیه به جهت تغییر شغل ۱۹۶

۲۴-حکم بر بطلان دعوای خواهان تقابل با خواسته تخلیه ۱۹۸

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۰۰

۱- عدم تأثیر دعوای اصلی و رد دعوای تقابل ۲۰۰

۲- آثار رأی قطعی شده اصلی نسبت به خواهان دعوای تقابل ۲۰۱

۳- دعوای تقابل در حکم دفاع ۲۰۲

دعوای تقابل در نشست‌های قضائی ۲۰۵

۱- زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه ۲۰۷

۲- وضعیت حکم صادره در مورد دعوای اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن ۲۰۸

۳- درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل ۲۰۹

۴- دادخواست اعسار از پرداخت دین در قالب دعوای تقابل ۲۱۱

۵- پذیرش اعسار نسبت به تقسیط دین در ضمن دعوای اصلی ۲۱۳

۶- دادخواست متقابل اعسار و یا تقسیط در دعاوی مالی ۲۱۴

۷- مرجع صالح رسیدگی به دعوای متقابل ۲۱۵

۸- نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای متقابل ۲۱۷

۹- ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر ۲۱۸

۱۰- تأثیر استرداد دعوای اصلی در دعوای تقابل ۲۱۹

۱۱- احتساب دعوای تقابل تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن ۲۲۱

۱۲- طرح دعوای تقابل هم‌زمان با دادخواست اعتراض در مرحله تجدیدنظر ۲۲۴

۱۳- تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی ۲۲۵

۱۴- دعوای تقابل مبنی بر ابطال عقد در مقابل مطالبه اجرت‌المثل ۲۲۶

۱۵- ارائه دادخواست تقابل در جلسه اول رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی ۲۲۸

دعوای تقابل در نظریه‌های مشورتی ۲۲۹

۱- عدم ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی ۲۳۱

۲- قابل تجدیدنظر بودن دعوای اصلی به تبع دعوای طاری ۲۳۱

۳- ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی ۲۳۲

۴- تقاضای ابطال سند جدید با تقدیم دادخواست تقابل ۲۳۳

دعوای تقابل در قوانین و مقررات قانونی ۲۳۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۳۷

منابع و مآخذ ۲۴۵

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دعوای تقابل در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.