اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی این دعوا را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریق طرح دعوا و دفاع از این دعوا را خواهید آموخت.

 

کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید.

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

یکی از مهمترین دعاوی در حوزه املاک دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی است که این دعوا در دعاوی حقوقی جز دعاوی بسیار مهم و پراهمیت است مباحثی مانند؛ تعویض سقف مغازه سرقفلی، قوانین تخلیه مغازه سرقفلی توسط مالک، ایا مالک میتواند سرقفلی را بگیرد، هزینه تعمیر آیفون به عهده موجر است یا مستاجر و قانون مالک و مستاجر هزینه تعمیرات در این کتاب ذکر شده است. این کتاب علاوه بر این که دعوای الزام به تعمیرات سرقفلی و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای الزام به تعمیرات سرقفلی چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای الزام به تعمیرات سرقفلی را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده

  • آراء وحدت رویه
  • آراء اصراری
  • آراء شعب دیوان عالی کشور
  • آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
  • نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.

ماده ۲۱ همان قانون در تعیین تکلیف اختلافات راجع به تعمیرات مقرر می‌دارد: «رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده، مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد.» آنچه از جمع این دو ماده برمی‌آید این است که تعمیرات اساسی عین مستأجره بر عهده موجر و تعمیرات جزئی به عهده مستأجر است و حل اختلاف موجر و مستأجر راجع به تشخیص این دو و چگونگی انجام آن با دادگاه می‌باشد.

در ماده ۲۲ دادگاه به مستأجر اجازه می‌دهد در صورت عدم انجام تعمیرات اساسی توسط موجر برابر حکم دادگاه، مستأجر بتواند با نظارت دایره اجرا نسبت به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره اقدام نماید و هزینه‌ها را تا مبلغ حداکثر معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد.

مفهوم ماده ۲۱ قانون یاد شده حاکی از آن است که مستأجر می‌تواند موجر را به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره ملزم نماید؛ اما در عمل غالباً مستأجرین به ندرت به‌صورت مستقل به طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات عین مستأجره اقدام می‌کنند.

معمولاً دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی به‌عنوان دعوای تقابل مطرح می‌شود. البته قطعاً ما نافی طرح این دعوی به‌صورت مستقل نیستیم؛ اما آنچه از تجارب عملی به دست آمده است معمولاً مستأجرین تا زمانی که از سوی مالک اقدامی صورت نگیرد دعوایی علیه وی مطرح نمی‌کنند و غالباً تعمیرات اساسی هم توسط خود مستأجرین انجام می‌شود که البته این شیوه به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود حداقل اگر قرار است چنین اقدامی صورت گیرد بهتر است با طرح دعوی و اجازه دادگاه باشد.

در هر حال دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی نیز جزء دعاوی‌ای است که مستأجر می‌تواند با رعایت شرایط علیه موجر مطرح نماید که به روال معمول در این تحریر، به بررسی شرایط حاکم بر این دعوی می‌پردازیم.

دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع الزام به انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره مقوم به …….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱-قرارداد اجاره، ۲-کارشناسی،   “۳- مدرک مورد نیاز دیگر “
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره  ………. / مورخ ……….  واحد مسکونی/تجاری جزء پلاک ثبتی      ……./………. بخش  “شماره ونام شهرستان” به نشانی  …………. در ید استیجاری اینجانب قرار دارد نظر به لزوم تعمیرات در مورد اجاره در خصوص  “ذکر موارد لازم به تعمیرات”  و تکلیف موجر در این مورد عندالإقتضاء با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مستنداً به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر و ۴۸۶ قانون مدنی صدور حکم به الزام خوانده/خواندگان به انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

دسترسی به صفحات