اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب دعوای اعمال حق شفعه

با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی این دعوا را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریق طرح دعوا و دفاع از این دعوا را خواهید آموخت

 

. کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد اعمال حق شفعه است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون حضور وکیل نیز برنده دعوا باشید.

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

کتاب دعوای اعمال حق شفعه در رویه دادگاه‌ها دعوای اعمال حق شفعه در رویه دادگاه‌هاعلاوه بر این که حق شفعه و اعمال آن و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. مواردی مانند:

  • حق شفعه در مزایده
  • اوصاف حق شفعه
  • حق شفعه فوری است یعنی چه
  • حق شفعه در وقف
  • حق شفعه در سرقفلی، اعمال حق شفعه
  • اثر اقاله در حق شفعه و نحوه اجرای حق شفعه در کتاب فوق مذکور است.

علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که حق شفعه چیست و چگونه این حق باید اعمال شود؟ نمونه دادخواست دعوای اخذ به شفعه را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.

زمانی که دو شخص به‌طور مشاع مالک مال غیرمنقولی هستند برای هرکدام از شرکا این حق به‌موجب قانون وجود دارد. در صورتی که یکی از دو شریک مال خود را از طریق عقد بیع. به ثالثی منتقل کند شریک دیگر می‌تواند با پرداخت ثمن معامله (ثمن المسمی) به خریدار، قسمت فروخته شده (حصه مبیعه) را به تملک خود درآورد.

شهید اول در کتاب لمعه حق شفعه را چنین تعریف می‌کند:

«و هی استحقاق الشریک الحصه المبیعه فی شرکته»

یعنی حق شریک نسبت به (سهم) و بخشی که در شرکت او با دیگری به کسی فروخته شده باشد. با استناد به این حق، شریک (منظور از شریک، صاحب حق شفعه یعنی همان شفیع است) حق دارد قیمتی که خریدار پرداخته است را به وی (خریدار) بدهد و حصه فروخته شده توسط شریک (فروشنده) را تملک کند.

در خصوص ماهیت حقوقی اخذ به شفعه می‌توان گفت:

اخذ به شفعه در زمره اعمال حقوقی است زیرا با اراده فرد انجام می‌شود. در حالی که در واقعه حقوقی عملی ناخواسته از فرد سر میزند.

اخذ به شفعه ایقاعی الحاقی است بدین معنی که شفیع تنها آن معامله‌ای را که بین شریک دیگر و خریدار انجام شده را یا اخذ می‌کند و یا رضایت می‌دهد.

همچنین اخذ به شفعه «ایقاع تبعی» نیز محسوب می‌شود. بدین معنی که از بیع صحیح تبعیت می‌کند و اگر بیع به‌درستی انجام نشده باشد و باطل باشد، نمی‌توان اخذ به شفعه کرد. ماده ۸۱۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: «در بیع فاسد حق شفعه نیست.»

 

 ارکان تشکیل‌دهنده دعوای اخذ به شفعه

با ملاحظه ماده ۸۰۸ ق.م. وجود ارکان و شرایطی برای تحقق حق شفعه استنباط می‌شود که در ذیل به بیان آن خواهیم پرداخت:

 لزوم وجود شرکت یا مشاع بودن مال

 حق شفعه تنها در مال مشاع هست، در مال مفروز حق شفعه وجود ندارد. شراکت بین تنها دو نفر، از مهم‌ترین شرایط ایجاد حق شفعه است و این حق برای جلوگیری از ضرری است که در صورت تعویض یکی از شرکا به وجود آمده است و هدف آن از بین بردن شراکت جدید است.

نکته مهم در خصوص شراکت این است که اتصال دو ملک، زمینه ایجاد حق شفعه را فراهم نمی‌کند؛ زیرا شراکتی در آن نیست مگر اینکه محل عبور و مجرای مشترکی داشته باشند که در ماده ۸۱۰ قانون مدنی پیش‌بینی گردیده است؛ زیرا اهمیت راه عبور و مجرای مشترک به‌اندازه‌ای است که دشواری‌های اشاعه و تحمیل شریک ناخواسته و ناسازگار در آن وجود دارد.

 غیرمنقول بودن مال

در خصوص غیرمنقول ذاتی جای تردیدی نیست که حق شفعه در آن جاری است؛ اما در غیرمنقول تبعی در خصوص درختان و زراعت و…سه فرض متفاوت صورت پیدا می‌کند:

فرض اول: در این مورد غیرمنقول تبعی با فرض الصاق به زمین و بنا فروخته می‌شود که در این فرض حق شفعه وجود دارد مانند اینکه شریک باغ، سهم خود را با درختان بفروشد.

مطابق ماده ۳۵۶ قانون مدنی هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود … اخذ به شفعه شامل آن نیز می‌گردد و به تبع مبیع مورد شفعه قرار می‌گیرد.

فرض دوم: در این مورد غیرمنقول تبعی با فرض جدا شدن از متبوع خود فروخته می‌شود مانند میوه‌ی درختان و محصول زمین؛ لذا در این مورد حق شفعه راه ندارد.

فرض سوم: در این مورد غیرمنقول تبعی با فرض بقاء در زمین فروخته می‌شود، اما مبیع یعنی همان غیرمنقول تبعی به‌طور مستقل مورد قرارداد واقع ‌شود، مانند فروش اعیان خانه بدون فروش عرصه آن. در این فرض مطابق ماده ۸۰۹ قانون مدنی حق شفعه وجود نخواهد داشت.

 

دادخواست اعمال و اجرای حق اخذ به شفعه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع خواسته: اعمال و اجرای حق اخذ به شفعه نسبت به مبایعه نامه پیوستی
دلایل و منضمات فتوکپی مصدق:  ۱- قرارداد مورخ      ، ۲- دلیل پرداخت ثمن ،۳- استعلام ثبتی ۴- تأمین دلیل ۵- اظهار نامه ۶- شهادت شهود
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

۱. خوانده با اینجانب در یک قطعه زمین به مساحت… واقع در پلاک ثبتی .. به نشانی ….. شریک می باشد. ایشان طی مبایعه نامه تنظیمی در مشاورین املاک….. سه دانگ از مالکیت خود را به خوانده ردیف دوم تحت عنوان بیع در برابرعوض معلوم منتقل نموده اند.

۲. موکل بعد از اطلاع از این معامله در اجرای حق شفعه خود طی اظهارنامه به شماره … که کی آن پیوست دادخواست می باشد نسبت به معامله اعمال حق شفعه نموده و به خواندگان اعلام نموده که حاضر است با پرداخت ثمن مندرج در مبایعه نامه مالکیت سه دانگ مشاعی به نام ایشان منتقل گردد.

۳٫ با وجود این اعلام و ابلاغ اظهارنامه متاسفانه خواندگان به این اعمال حق شفعه تمکین ننموده لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر اعمال و اجرای حق شفعه را داریم.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

 

 

 

 

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات