تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای اعسار در رویه دادگاه‌ها

در این کتاب می آموزید که چه زمانی دعوای اعسار طرح و چگونه از آن دفاع نمایید در واقع با مطالعه این کتاب هم به تمام قوانین و مقررات در باب اعسار دسترسی خواهید داشت و هم نحوه طرح و دفاع از دعوای اعسار را خواهید آموخت.

با مشاهده نمونه دادخواست های موجود در کتاب نحوه نوشتن دادخواست را می آموزید و باتوجه به نمونه آراء نتیجه احتمالی را خواهید دانست. چه وکیل باشید و چه نباشید برای دعوای اعسار این کتاب کامل ترین منبع است.

139,500 تومان

مقایسه

اعسار بخصوص در باب مهریه و محکومیت های مالی به طور کلی مبحث مهمی است که قابل توجه مخاطبان ما قرار گرفته است.

دعوای اعسار از دعاوی مهم و پرکاربرد حقوقی است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای اعسار چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.

ماهیت دعوای اعسار، اعسار چک، نمونه رای رد اعسار، درخواست مجدد اعسار، حداقل پیش قسط اعسار، اعسار بعد از حکم جلب، قانون اعسار، سوالات قاضی از شهود اعسار مباحثی هستند که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

اولین سؤال این است که «معسر» چه کسی است خوشبختانه مقنن در ماده ۶ قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» را کسی می‌داند که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.

البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است. مجالی است به صورت موردی شرایط معسر بودن توضیح داده شود:

مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.

مدعی اعسار نباید شخص حقوقی باشد: برابر تصریح ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است،

اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشند و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید؛ بنابراین دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

:978-964-8355-93-2

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی شماره صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست اعسار ۱۳

دعوای اعسار در آراء دادگاهها ۲۳

دعاوی اعسار در آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۵۷

دعاوی اعسار در نشست‌های قضائی ۷۵

دعاوی اعسار در نظریه‌های مشورتی ۲۳۱

دعاوی اعسار در قوانین و مقررات ۲۵۱

منابع و مأخذ ۲۶۳

فهرست جزئی شماره صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست اعسار ۱۳

۱-معرفی دعوای اعسار ۱۱

۲- شرایط معسر ۱۱

۳- شرایط رسیدگی به دعوای اعسار ۱۲

۴- نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه ۱۴

۵- انواع دعوای اعسار ۱۵

نمونه دادخواست اعسار از محکوم به ۱۶

نمونه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ۱۷

نمونه دادخواست اعسار از محکوم به ۱۸

اعلام لیست اموال و دارایی ۱۹

استشهادیه محلی ۲۰

نمونه استشهادیه اعسار ۲۱

دعوای اعسار در آراء دادگاهها ۲۳

مبحث اول: دعوای اعسار در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۵

گفتار اول: دعوای اعسار در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۵

گفتار دوم: دعوای اعسار در آراء اصراری و شعب دیوان‌عالی کشور ۲۹

دعاوی اعسار در آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۵۷

دعاوی اعسار در نشست‌های قضائی ۷۵

۱- اعتبار یا عدم اعتبار گواهی عدم امکان سازش به دلیل تقدیم دادخواست اعسار پس از سپری ۷۷

۲- قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اعسار ۸۰

۳- تأثیر هزینه دادرسی و اعتراض خوانده در صدور حکم اعسار ۸۱

۴- قابل تجدیدنظر بودن حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواهی ۸۳

۵- تقلیل اقساط محکوم‌به پس از صدور حکم اعسار مشمول اعتبار امر مختوم نیست ۸۴

۶- مسئول پرداخت هزینه دادخواست اعسار و آگهی احضار در مطبوعات ۸۴

۷- ملاک و میزان ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای اعسار و قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن ۸۵

۸- معافیت یا عدم معافیت دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۸۸

۹- عدم جواز محکومیت مدّعی اعسار به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی ردّ دعوا ۸۹

۱۰- نحوه وصول هزینه دادرسی از معسر درصورتی که محکوم‌له واقع شود ۹۰

۱۱- احتساب هزینه نشر آگهی به‌عنوان هزینه دادرسی ۹۱

۱۲- میزان هزینه دادرسی درصورتی که قرار رد اعسار صادر شده باشد ۹۳

۱۳- عدم پرداخت اقساط هزینه دادرسی ۹۷

۱۴- اعسار از هزینه دادرسی ۹۸

۱۵- اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی ۹۹

۱۶- قطعیت احکام صادره در خصوص اعسار از هزینه دادرسی ۱۰۰

۱۷- طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به طرفیت رئیس حوزه قضائی ۱۰۱

۱۸- لزوم تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در پرونده کیفری ۱۰۲

۱۹- وجه تمایز و تشابه معافیت و اعسار از هزینه دادرسی و قابلیت یا عدم قابلیت ۱۰۳

۲۰- خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی و منظور از صدور حکم تبصره ماده ۶۹۶ قانون ۱۰۵

۲۱- شمولیت خسارت احتمالی نسبت به اعسار از هزینه دادرسی ۱۰۶

۲۲- تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی ۱۰۸

۲۳- محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در صورت پذیرش اعسار خواهان از پرداخت ۱۱۰

۲۴- پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده ۱۱۱

۲۵- رسیدگی همزمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی ۱۱۳

۲۶- اعسار از هزینه دادرسی در صورت افزایش بهای خواسته ۱۱۵

۲۷- مبنای محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی از قرار رد دعوای اعسار ۱۱۶

۲۸- قطعی بودن حکم صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در صورت قطعی بودن ۱۱۸

۲۹- رعایت تشریفات قانونی در تعیین وقت رسیدگی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی ۱۱۹

۳۰- رسیدگی به دعوای تجدیدنظر اصلی متوقف به تعیین تکلیف قطعی نسبت به حکم رد ۱۲۰

۳۱- نحوه رسیدگی دادگاه در صورت ادعای اعسار خواهان از پرداخت حق‌الوکاله ۱۲۲

۳۲- اعسار از هزینه دادرسی و آثار آن ۱۲۳

۳۳- فاقد اثر بودن شهادت‌نامه‌ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین ۱۲۵

۳۴- پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی به‌وسیله محکوم‌له به دلیل اعسار محکوم‌علیه ۱۲۶

۳۵- صدور قرار تأمین خواسته قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۱۲۷

۳۶- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مَهر ۱۲۸

۳۷- رفع نقص پرونده با تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ۱۳۰

۳۸- عدم قابلیت طرح دعوای اعسار به طرفیت دادستان ۱۳۲

۳۹- درخواست اعسار از پرداخت حق‌الوکاله ۱۳۴

۴۰- مرجع صالح رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی فرجام‌خواهی و شعب تشخیص دیوان‌عالی ۱۳۵

۴۱- پذیرش دادخواست در صورت پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده قبل از رسیدگی ۱۳۷

۴۲- رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در تشخیص اعسار ۱۳۹

۴۳- تکلیف دادگاه در صورت استرداد دعوا قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۱۴۰

۴۴- ماهیت دعوای اعسار (از لحاظ اصلی یا فرعی بودن دعوا) ۱۴۱

۴۵- صلاحیت دادگاه بدوی در زمینه رسیدگی به دعوای اعسار، پس از صدور حکم ۱۴۲

۴۶- دعوای اعسار از سوی شخص حقوقی غیرتجاری ۱۴۳

۴۷- در صورت طرح تجدیدنظرخواهی از حکم و اعسار در یک دادخواست بدواً به دلایل اعسار ۱۴۴

۴۸- اعسار از محکوم‌به، دعوای تقسیط بدهی و کیفیت اقامه و رسیدگی به آن ۱۴۶

۴۹- عدم جواز آزادی محکوم‌علیه به پرداخت دین قبل از صدور حکم قطعی اعسار ۱۵۱

۵۰- رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از حبس محکوم‌علیه و انقضای مواعد ۱۵۲

۵۱- قابل واخواهی بودن دعوای اعسار از محکوم‌به ۱۵۴

۵۲- لزوم ملاحظه مستثنیات دین در هنگام رسیدگی به دعوای اعسار ۱۵۵

۵۳- ملاک محاسبه هزینه دادرسی در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ۱۵۶

۵۴- جواز اقامه دعوای اعسار از ناحیه مدیون هنگام رسیدگی به دعوای اصلی ۱۵۷

۵۵- پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از محبوس شدن محکوم‌علیه ۱۵۹

۵۶- صرف ادعای اعسار، موجبی برای آزادی محکوم‌علیه از توقیف نیست ۱۶۱

۵۷- خروج هزینه‌های اجرایی از حکم اعسار ۱۶۲

۵۸- تکلیف دادگاه در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی ضمن دعوای اعسار از ۱۶۳

۵۹- کیفیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای اعسار زوج از پرداخت مَهر در جریان رسیدگی به ۱۶۴

۶۰- بازداشت محکوم‌علیه قبل از قطعی شدن حکم ۱۶۵

۶۱- تکلیف دادگاه‌ها در موردی که محکوم‌علیه به یکی از شعب دادخواست اعسار تقدیم نماید ۱۶۷

۶۲- نسخ یا عدم نسخ ماده ۲۷ قانون اعسار با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۶۸

۶۳- طرح دعوای اعسار یا تقسیط قبل از مطالبه دائن ۱۷۰

۶۴- مقایسه ماهیت دعوای اعسار و تقسیط ۱۷۳

۶۵- رعایت تشریفات مربوط به اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار اقساط ۱۷۴

۶۶- چگونگی اقدام در خصوص طرح دعاوی متعدد اعسار نسبت به محکوم‌به‌های متعدد ۱۷۶

۶۷- درخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و اجرای دعوای مهر ۱۷۹

۶۸- طرف دعوای اعسار در صورتی که در دادگاه‌های بخش تنها یک قاضی انجام وظیفه می‌نماید ۱۸۰

۶۹- موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر ۱۸۲

۷۰- رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به در ظرف مهلت قانونی پرداخت دیه ۱۸۳

۷۱- صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به مالی در مورد محکوم‌علیه زندانی به لحاظ عجز از ۱۸۴

۷۲- رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مَهر یا تقسیط آن در دادگاه اختصاصی دعاوی خانوادگی ۱۸۵

۷۳- درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به از شعبه‌ای غیر از شعبه صادرکننده حکم ۱۸۷

۷۴- غیرمالی بودن دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به ۱۸۸

۷۵- آزادی محکوم‌به به‌محض صدور حکم اعسار ۱۹۰

۷۶- عدم ضرورت اخذ تأمین پس از صدور حکم اعسار و آزادی محکوم‌علیه ۱۹۱

۷۷- پذیرش اعسار نسبت به تقسیط دین در ضمن دعوای اصلی ۱۹۳

۷۸- تقاضای مجدد برای کاهش میزان اقساط پرداخت محکوم‌به ۱۹۴

۷۹- دعوای اعسار از آرای مراجع غیر قضائی ۱۹۵

۸۰- توجیه قانونی قرار عدم صلاحیت صادره در محکمه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی در ۱۹۷

۸۱- دادخواست متقابل اعسار و یا تقسیط در دعاوی مالی ۱۹۸

۸۲- همزمان شدن صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت ۲۰۰

۸۳- درخواست اعسار مجدد از پرداخت تقسیط محکوم‌به ۲۰۱

۸۴- قبول دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه و ایفای تعهد شرکت بیمه ۲۰۲

۸۵- تأثیر صدور حکم اعسار یا تقسیط دیون محکوم‌علیه در رفع یا بقای ممنوعیت خروج وی از ۲۰۴

۸۶- مرجع صالح رسیدگی به ادعای اعسار ۲۰۶

۸۷- صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نخستین در رسیدگی به دعوای مطالبه مهر ۲۰۷

۸۸- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به هیئت حل اختلاف اداره کار ۲۰۹

۸۹- مرجع صالح رسیدگی به اعسار دعاوی در صلاحیت دادگاه انقلاب ۲۱۰

۹۰- مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط از آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و ۲۱۲

۹۱- دایره شمول قید (تجویز قانونی) در مواد ۳۹۱ آیین دادرسی مدنی و ۲۶۲ قانون آیین ۲۱۳

۹۲- مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به موضوع حکم اداره کار ۲۱۷

۹۳- صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی ۲۱۸

۹۴- رسیدگی به دعاوی مرتبط با یکدیگر که در حوزه‌های قضائی متفاوت مطرح شده‌اند ۲۱۹

۹۵- مرجع تشخیص عدم توانایی و بضاعت اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله ۲۲۱

۹۶- ارتباط دعوای اصلی با دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۲۲۲

۹۷- اعسار از پرداخت مَهر ۲۲۳

۹۸- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۲۲۴

۹۹- صدور حکم قبلی به رد یا بطلان دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج مانع از طرح دعوای ۲۲۶

۱۰۰- اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۲۸

۱۰۱- امکان تخلیه درصورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود ۲۲۹

دعاوی اعسار در نظریه‌های مشورتی ۲۳۱

۱-  اعسار و هزینه دادرسی ۲۳۳

۳-  قرار اقساط و اعسار ۲۴۰

۴- اعسار و جزای نقدی ۲۴۰

۵- اعسار کارمند دولت ۲۴۳

۶-  لزوم دعوات اصحاب دعوا در دعوای اعسار ۲۴۳

۷- معرفی مال توسط ثالث در دعوای اعسار ۲۴۴

۸- زمان طرح دعوای اعسار ۲۴۵

۹- اثر حکم اعسار ۲۴۶

۱۰- اعسار و مستثنیات دین ۲۴۷

۱۱- اعسار و رفع اثر از تأمین ۲۴۸

۱۲-  عدم رد ادعای اعسار موکل با صرف داشتن وکیل ۲۴۹

۱۳-  تأثیر حکم اعسار در یک دعوا بر دعاوی متعدد علیه یک نفر ۲۴۹

۱۴-  حضوری بودن حکم اعسار ۲۵۰

دعاوی اعسار در قوانین و مقررات ۲۵۱

منابع و مأخذ ۲۶۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای اعسار در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.