تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

اثبات زوجیت در رویه دادگاه‌ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای اثبات زوجیت از جمله اثبات زوجیت در صورت فوت زوج،اثبات زوجیت در ازدواج موقت،اثبات زوجیت دائم،اثبات زوجیت با شهادت شهود،اثبات زوجیت در حقوق ایران و اثبات زوجیت در فقه را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

 

33,000 تومان 29,700 تومان

مقایسه

از جمله دعاوی که امکان طرح در محاکم را دارد، دعوای اثبات زوجیت است که احتمال دارد از سوی هرکدام از زوجین مطرح گردد. دعوای اثبات زوجیت ویژگی‌های خاصی دارد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می‌سازد.

قاعده بر این است که در هر دعوایی ارائه دلایل اثبات بر عهده مدعی است؛ لذا در دعوای زوجیت نیز هرکدام از طرفین که مدعی وجود رابطه زوجیت است می‌بایست برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.

پیش از بررسی ادله عام و خاص اثبات زوجیت، ذکر این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن اینکه آیا صرف رابطه زوجیت بدون توجه به شروط ذکر شده در عقد کفایت می‌کند یا لزوماً باید هر دو (عقد و شرط) اثبات گردد؟

در این رابطه نظرات مختلفی ابراز گردیده است، حنبلی‌ها بر این باورند که صرف اثبات عقد به تنهایی کافی نیست بلکه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند، چراکه این امکان وجود دارد که شرطی به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد باشد موجب ابطال عقد گردد.

در مقابل فقهای شیعه و حنفی معتقدند که شهادت شهود نسبت به اصل وقوع ازدواج کفایت می‌کند و نیاز به ذکر شروط و تفاصیل عقد نیست. امروزه در محاکم نیز نظر فقهای شیعه مبنای رویه دادگاه‌ها قرار گرفته است .

در جایی که وجود رابطه زوجیت مورد اختلاف قرار گرفته است ابتدا به سراغ اثبات اصل عقد می‌روند و در صورت اثبات اصل عقد برای اثبات شروط مطالبه دلیل می‌کنند. شرط از ارکان صحت عقد نمی‌باشد و همچنین در صورت تردید در وجود یا عدم وجود شرط با تمسک به اصل عدم از مدعی وجود شرط مطالبه دلیل می‌نماییم.

دادخواست اثبات زوجیت

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعاثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱٫ گواهی عاقد، ۲٫ استشهادیه و شهادت شهود ۳٫ مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً  به استحضار می‌رساند:

در تاریخ … توسط آقای/ خانم…  فی‌مابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می‌گردد که شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می‌دهند. شروط عقد نیز عبارت از… می‌باشند. نظر به اینکه خوانده با انکار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می‌رود؛ فلذا مستنداً به ماده ۲۲۰ قانون مدنی صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت بر اساس شروط مقرر فی‌مابین و ثبت آن واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

فهرست کلی صفحه

معرفی دعوای اثبات زوجیت  و نمونه دادخواست ۵

دعوای اثبات زوجیت در آراء دیوان عالی کشور ۲۱

دعوای اثبات زوجیت در آرا دادگاه ها ۵۱

دعوای اثبات زوجیت در نشست های قضایی ۸۳

دعوای اثبات زوجیت در قوانین و مقررات ۸۷

فهرست جزیی صفحه

معرفی دعوای اثبات زوجیت  و نمونه دادخواست ۵

مبحث اول: معرفی دعوای اثبات زوجیت ۷

مبحث دوم: ادله اثبات زوجیت ۹

گفتار اول: ادله عام اثبات زوجیت ۹

گفتار دوم: دلایل خاص اثبات زوجیت ۱۳

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوای  اثبات زوجیت ۱۶

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت ۱۶

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اثبات زوجیت ۱۷

دادخواست اثبات زوجیت ۲۰

دعوای اثبات زوجیت در آراء دیوان عالی کشور ۲۱

۱-عدم مشروعیت انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن ۲۳

۲-اختلاف زوجین در نوع عقد ۲۹

۳-اثبات زوجیت و تعیین مهرالمثل ۴۰

۴-طرق اثبات زوجیت دائم ۴۶

دعوای اثبات زوجیت در آرا دادگاه ها ۵۱

۱- نکاح متعه طولانی مدت۵۳

۲-اصل دائم بودن عقد نکاح۵۶

۳- ادای ایجاب و قبول صیغه نکاح به صورت تلفنی۵۹

۴- خواهان دعوای اثبات زوجیت۶۳

۵- طلاق ناشی از عسر و حرج ازدواج اکراهی۶۶

۶- عدم لزوم صیغه خاص جهت انعقاد عقد نکاح و صحت عقد نکاح منعقده خارج از کشور۷۲

۷- اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج۷۸

۸- نکاح متعه طولانی مدت۷۹

دعوای اثبات زوجیت در نشست های قضایی ۸۳

۱- صدور قرار اناطه در امور حقوقی۸۵

دعوای اثبات زوجیت در قوانین و مقررات ۸۷

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۸۹

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۱۰۴

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۰۴

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۱۰۸

فصل اول- دادگاه خانواده ۱۰۸

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۱۱۴

فصل سوم- ازدواج ۱۱۶

فصل چهارم- طلاق ۱۱۸

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۲۳

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۱۲۵

فصل هفتم- مقررات کیفری ۱۲۶

از قانون مدنی ۱۳۱

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادلۀ اثبات دعوی ۱۳۱

کتاب اول- در اقرار ۱۳۱

باب اوّل- در شرایط اقرار ۱۳۱

باب دوم- در آثار اقرار ۱۳۳

کتاب دوم- در اسناد ۱۳۴

کتاب سوم- در شهادت ۱۳۸

باب اوّل- در موارد شهادت ۱۳۸

باب دوم- در شرایط شهادت ۱۴۰

کتاب چهارم- در اَمارات ۱۴۱

کتاب پنجم- در قَسَم ۱۴۲

برچسب:
وزن0.38 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعوای اثبات زوجیت  و نمونه دادخواست ۵

دعوای اثبات زوجیت در آراء دیوان عالی کشور ۲۱

دعوای اثبات زوجیت در آرا دادگاه ها ۵۱

دعوای اثبات زوجیت در نشست های قضایی ۸۳

دعوای اثبات زوجیت در قوانین و مقررات ۸۷

فهرست جزئی صفحه

معرفی دعوای اثبات زوجیت  و نمونه دادخواست ۵

مبحث اول: معرفی دعوای اثبات زوجیت ۷

مبحث دوم: ادله اثبات زوجیت ۹

گفتار اول: ادله عام اثبات زوجیت ۹

گفتار دوم: دلایل خاص اثبات زوجیت ۱۳

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوای  اثبات زوجیت ۱۶

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت ۱۶

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اثبات زوجیت ۱۷

دادخواست اثبات زوجیت ۲۰

دعوای اثبات زوجیت در آراء دیوان عالی کشور ۲۱

۱-عدم مشروعیت انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن ۲۳

۲-اختلاف زوجین در نوع عقد ۲۹

۳-اثبات زوجیت و تعیین مهرالمثل ۴۰

۴-طرق اثبات زوجیت دائم ۴۶

دعوای اثبات زوجیت در آرا دادگاه ها ۵۱

۱- نکاح متعه طولانی مدت۵۳

۲-اصل دائم بودن عقد نکاح۵۶

۳- ادای ایجاب و قبول صیغه نکاح به صورت تلفنی۵۹

۴- خواهان دعوای اثبات زوجیت۶۳

۵- طلاق ناشی از عسر و حرج ازدواج اکراهی۶۶

۶- عدم لزوم صیغه خاص جهت انعقاد عقد نکاح و صحت عقد نکاح منعقده خارج از کشور۷۲

۷- اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج۷۸

۸- نکاح متعه طولانی مدت۷۹

دعوای اثبات زوجیت در نشست های قضایی ۸۳

۱- صدور قرار اناطه در امور حقوقی۸۵

دعوای اثبات زوجیت در قوانین و مقررات ۸۷

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۸۹

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۱۰۴

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۰۴

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۱۰۸

فصل اول- دادگاه خانواده ۱۰۸

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۱۱۴

فصل سوم- ازدواج ۱۱۶

فصل چهارم- طلاق ۱۱۸

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۲۳

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۱۲۵

فصل هفتم- مقررات کیفری ۱۲۶

از قانون مدنی ۱۳۱

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادلۀ اثبات دعوی ۱۳۱

کتاب اول- در اقرار ۱۳۱

باب اوّل- در شرایط اقرار ۱۳۱

باب دوم- در آثار اقرار ۱۳۳

کتاب دوم- در اسناد ۱۳۴

کتاب سوم- در شهادت ۱۳۸

باب اوّل- در موارد شهادت ۱۳۸

باب دوم- در شرایط شهادت ۱۴۰

کتاب چهارم- در اَمارات ۱۴۱

کتاب پنجم- در قَسَم ۱۴۲

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثبات زوجیت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.