تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه‌ها

با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی این دعوا را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریق طرح دعوا و دفاع از این دعوا را خواهید آموخت.

کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد دعاوی ناشی از معاملات به قصد فرار از دین است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید.

 

59,400 تومان

مقایسه

کتاب معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه‌ها علاوه بر این که دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که معامله به قصد فرار از دین چیست؟ دعاوی ناشی از آن را خواهید شناخت و می فهمید چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد معامله به قصد فرار از دین است.

در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:

حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» می‌باشد.

حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛

 ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.

حالت سوم- معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.[۱]

مبحث اول: ضمانت اجرای حقوقی معامله به‌قصد فرار از دین

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد می‌باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.

ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین

در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:

گفتار اول: وجود یک قرارداد

 اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.

عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم.

الف) عقد لازم و جایز: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد، حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده، نداشته باشند.[۲] عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.[۳] وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

ب) عقد منجز و معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.[۴] در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز هم‌زمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می‌شود. به‌عنوان مثال در عقد بیع به‌صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می‌باشند.

با توجه به توضیحات فوق  باید گفت که:

اولاً: قالب عقود در معامله به قصد فرار از دین موثر در مقام نیست، ممکن است بیع، صلح، هبه و… باشد.

ثانیاً: باید تشریفات قانونی «قالب حقوقی» برای نقل و انتقال رعایت شود یعنی نقل و انتقال موجب تغییر مالکیت شود زیرا بر معامله که فاقد اثر قانونی است یا معامله فاسد اثری بار نیست.

ثالثاً: عقد یا قرارداد موضوع این دعوا باید مالی و برای انتقال مال باشد، بنابراین عقود و معاملات غیرمالی چون نکاح نمی تواند موضوع این دعوا باشد و حتی آثار تبعی این نوع عقود، مانند مهریه یا نفقه در نکاح نیز موثر در مقام نیست.

وجود یک طلب منجز و مسلم

دومین رکن برای طرح دعوی ابطال معامله به قصد فراردین؛ وجود طلب و حال و منجز بودن آن است؛

در تعریف طلب آمده است:«طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری، منشأ این تعهد کلی است، ممکن است وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل.»[۵] بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.

عدم سقوط طلب موضوع دعوی

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی ابطال معامله به قصد فرار از دین  قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بطلان مواجه خواهد شد.

نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فرار از دین

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعتقاضای ابطال معلمله شماره…………………. مورخ ……….. به جهت فرار از دین
دلایل و منضمات  کپی چک، حکم محکومیت خوانده مبایعه نامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

خوانده ردیف اول به عنوان سازنده با اینجانب مراوده مالی و تجاری داشته و چک های متعددی از جمله چک موضوع دادخواست حقوقی فلان که منجر به صدور حکم محکومیت وی گردیده می باشد ایشان بعد از صدور حکم محکومیت برای فرار از پرداخت دین معامله ای با خوانده ردیف دوم انجام نموده و طی آن یکی از مجتمع های بزرگ خود را به ایشان با قیمتی خیلی پایین تر واگذار نموده است نظر به اینکه این نقل و انتقال اولاً به قصد فرار از دین و ثانیاً به ضرر دیان می باشد و از سوی دیان تنفیذ نگردیده ،  تقاضای ابطال معامله و اعاده وضع به حال سابق مورد استدعاست .

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

قطع

رقعی

سال چاپ

1399

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین و نمونه دادخواست ۱۳

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۹

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در آرای دادگاه‌های ۱۲۹

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در نشست‌های قضائی ۱۸۳

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در نظریه‌های مشورتی ۱۹۷

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در قوانین و مقررات ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۱۹

فهرست  جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین و نمونه دادخواست ۱۳

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین ۱۵

مبحث اول: مفهوم قرارداد و اقسام آن ۱۷

گفتار اول: ۱۷

گفتار دوم: اقسام قرارداد ۱۷

بنابراین فرق است بین سه حالت ذیل: ۱۸

مبحث دوم: شرایط اساسی صحت معاملات ۲۰

گفتار اول: قصد و رضای طرفین ۲۰

گفتار دوم: اهلیت ۲۱

گفتار سوم: مورد معامله ۲۱

گفتار چهارم: جهت معامله ۲۲

مبحث سوم: ضمانت اجراهای معامله به‌قصد فرار از دین ۲۳

گفتار اول: ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین ۲۳

گفتار دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم معامله به‌قصد فرار از دین ۲۷

مبحث چهارم: احکام ویژه در خصوص جرم معامله به‌قصد فرار از دین ۳۶

گفتار اول: شروع به جرم، جرم معامله به‌قصد فرار از دین ۳۶

گفتار دوم: معامله در جرم معامله به‌قصد فرار از دین ۳۶

گفتار سوم: شرکت در جرم معامله به‌قصد فرار از دین ۳۶

مبحث پنجم: حالات مختلف معامله به‌قصد فرار از دین ۳۸

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین ۳۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۰

مبحث هفتم: تشریفات رسیدگی به دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین ۴۳

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین ۴۳

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین ۴۴

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۴۵

تقاضای ابطال معامله به جهت صوری بودن و فرار از دین ۴۷

خواسته معامله به جهت فرار از دین ۴۸

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۵۱

۱- لزوم تحقق دین مدیون به شخص ثالث جهت اثبات معامله به قصد فرار از دین ۵۱

۲- ابطال کلیه معاملات که نقل و انتقالات تاجر متوقف به ضرر طلبکاران ۵۳

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۲

۱- عدم پذیرش ادعای صوری بودن معامله ۶۲

۲- انتقال ظاهری و صوری ملک جهت جلوگیری از شمول قانون اصلاحات ارضی ۷۸

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۲۶

۱- تحقق معامله به قصد فرار از دین ۱۲۶

۲- قصد فرار از دین ۱۲۶

۳- منوط بودن فرار از دین به وجود واقعی دین ۱۲۷

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در آرای دادگاه‌های ۱۲۹

مبحث اول :  آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۱

۱- بطلان معامله به قصد فرار از دین با احراز صوری بودن آن ۱۳۱

۲- شروط تحقق معامله به قصد فرار از دین و ذی‌نفع در طرح دعوا ۱۳۳

۳- وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف ۱۳۵

۴- نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین ۱۵۴

۵- تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی دین ناشی از اسناد عادی ۱۵۷

۶- تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین ۱۶۵

۷- دعوای ابطال معامله مال مشمول مستثنیات دین به دلیل فرار از دین ۱۷۰

۸- دعوی ابطال بیع به دلیل فرار از پرداخت دین مهریه ۱۷۴

۹- عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری ۱۷۷

۱۰- معامله به قصد فرار از دین و مستثنیات دین ۱۷۹

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در نشست‌های قضائی ۱۸۳

۱- معامله به قصد فرار از دین ۱۸۵

۲- فروش مستثنیات دین توسط بدهکار ۱۸۶

۳- لزوم مطالبه دین موضوع اسناد لازم‌الاجرا در تحقق جرم موضوع ۴۲ ق نحوه اجرای ۱۸۷

۴- لزوم پرداخت خسارت احتمالی در صدور قرار توقیف اموال خوانده به قصد فرار از دین ۱۸۸

۵- نحوه توقیف اموالی که به‌منظور فرار از دین و به طور صوری منتقل شده است ۱۸۹

۶- ابطال معامله به قصد فرار از دین و تضییع حق طلبکار ۱۹۰

۷- بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین ۱۹۲

۸- معامله به قصد فرار از دین ۱۹۵

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در نظریه‌های مشورتی ۱۹۷

۱- عدم فسخ ماده ۲۱۸ قم ۱۳۷۰ با مقررات ماده ۴ قانون نحوه اجرای ۱۹۹

۲- معامله به قصد فرار از دین غیر صوری ۱۹۹

۳- بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین ۱۹۹

۴- معامله به قصد فرار از دین ۲۰۰

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در قوانین و مقررات ۲۰۱

از قانون مدنی ۲۰۳

از قانون تجارت ۲۰۴

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴- ۲۰۵

منابع و مآخذ ۲۱۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.