کتاب دعاوی علیه بانک

249,000 تومان

دعاوی بانکی از مسایل مهمی است که با آن روبرو هستید  برای این که بفهمید چطور دعاوی بانکی را اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعاوی بانکی را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.

 

کتاب دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها، به شما یاد می دهد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.

دعاوی علیه بانک
کتاب دعاوی علیه بانک

249,000 تومان