تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

سرقفلی

143,100 تومان

مقایسه

از آن‌جا که سرقفلی اولین بار در عرف پدیدار شد و در واقع مفهوم سرقفلی به نوعی زاده عرف است و حتی وجود سرقفلی در عرف علت اصلی پیش‌‌بینی آن در قانون بوده، بررسی سرقفلی به عنوان یک پدیده حقوقی عرفی در فرهنگ لغت که به مفهوم لغوی الفاظ می‌پردازد اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا در گفتار اول به بررسی مفهوم لغوی سرقفلی در فرهنگ لغات می‌پردازیم و در گفتار دوم سرقفلی را از دیدگاه حقوقدانان بررسی خواهیم کرد و در گفتار سوم مفهوم عرفی سرقفلی و در نهایت در گفتار چهارم انواع سرقفلی عرفی را به بحث خواهیم نشست تا ضمن روشن شدن مفهوم لغوی و اصطلاحی آن رابطه بین سرقفلی و حق کسب و پیشه به واقع روشن شود.

 تعریف لغوی سرقفلی:

در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلی، مفاهیم تقریباً مشابهی به چشم می‌خورد و در برخی موارد که تفاوتی در تعاریف وجود دارد ناشی از مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجارت است.

به طوری که در فرهنگ معین در مقابل لفظ سرقفلی می‌خوانیم: «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع‌آوری مشتری و غیره»[۱] چنین تعریفی چنان‌که در مبحث بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت سازگار است.

مرحوم دهخدا در ذیل لفظ سرقفلی چنین آورده است: «سرقفلی [سَ قُ] [آ مرکب] چیزی که از کرایه‌دار سرای کرایه حویلی یا دکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست (آنندراج) حق آب و گل حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و یا حمام و یا کاروانسرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد از خود تواند فروخت (یادداشت مؤلف) حاصل مال‌الاجاره این بازار در هر حال مبلغ هزار درهم است بیرون از تکلفات عمال و توقعات عمال و مرسولات حراس و وظایف سقا و سرقفلی سرایدار (ترجمه محاسن اصفهانی)»

در فرهنگ نظام نیز در ذیل سرقفلی چنین می‌خوانیم: «پولی که علاوه بر کرایه دکان یا خانه یا امثال آن‌ها کرایه‌کننده در اول به مالک یا به کرایه‌کننده اول می‌دهد.»

در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم‌الاطباء مفهوم سرقفلی را چنین بیان می‌کند: «وجهی که از کرایه‌دار خانه و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن مزد، کشیدن قفل است و داخل در کرایه نیست.»[۴]

در نهایت فرهنگ عمید، سرقفلی را پولی می‌داند که شخصی به شخصی می‌دهد تا خانه یا دکان را که در اجاره دارد به وی واگذار نماید.[۵]

آنچه از تعاریف ذکر شده بر می‌آید این است که

اولاً: مفهوم سرقفلی در لغت هم در خصوص محل مسکونی و هم در خصوص محل تجارت کاربرد داشته است؛

ثانیاً: از نظر لغوی سرقفلی مبلغی است که به مالک یا مستأجر از طرف مستأجر بعدی پرداخت می‌شود و بالاخره گاهی هم سرقفلی را به حق آب و گل و حقی که به جهت جمع‌آوری مشتری و رونق کسب حاصل شده تعریف نموده‌اند.

آنچه مسلم است ارائه مفهوم اخیر از سرقفلی همان‌طور که بعداً خواهد آمد با معنای حق کسب و پیشه و تجارت موافق‌تر است؛

بنابراین، فرهنگ‌نویسانی که سرقفلی را مبلغی می‌دانند که مستأجر به مالک و مستأجر ثانی به مستأجر اول می‌پردازد به مفهوم اصطلاحی آن نزدیک‌ترند اگرچه بحث در مبنای پرداخت مبلغ از طرف مستأجر دوم به مستأجر اول این تعریف را هم مواجهه با ایراد خواهد نمود؛

زیرا اگر مبنای پرداخت را جمع‌آوری مشتری و رونق کسب بدانیم مفهوم حق کسب و پیشه نمایان خواهد شد.

بند دوم – مفهوم اصطلاحی سرقفلی:

اگرچه سرقفلی اولین بار در عرف به وجود آمد و قانونگذار به علت رواج عرفی آن مجبور شد آن را در قوانین و مقررات کشور پیش‌بینی کند؛

اما برداشت مقنن از سرقفلی همیشه موافق مطلق مفهوم عرفی آن نبوده است. به طوری که با وجود تغییراتی که در قوانین مربوط به سرقفلی به وجود آمده است مردم هنوز به روال قدیمی به خرید و فروش سرقفلی می‌پردازند و تنها در مواقع مشکل و اختلاف است که آرزو می‌کنند به جای اتکا بر عرف به صورت قانونی عمل می‌کردند.

در این قسمت از بحث سعی خواهیم کرد با ارائه تعاریف حقوقدانان مفهوم قانونی و اصطلاحی سرقفلی را روشن کنیم تا معلوم شود قانونگذار تا چه اندازه در پیش‌بینی سرقفلی از عرف پیروی نموده است و مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانونگذار چیست که در واقع ملاک در روابط حقوقی، معنای قانونی است و کسانی در این میان موفق هستند که در روابط حقوقی خود به جای لحاظ عرف در مسائل سرقفلی به موازین قانونی آن عمل نموده‌اند.

با بررسی چند تعریف اصطلاحی از سرقفلی به تشریح مبانی آن می‌پردازیم تا ضمن روشن شدن معنای سرقفلی، مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت و روابط حاکم بر این دو را هم در ادامه بحث، بررسی کنیم.

دکتر ناصر کاتوزیان سرقفلی را به این نحو تعریف می‌کند: «امتیازی است که به موجب آن مستأجر متصرف، به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است، در اجاره کردن محل کسب خویش بر دیگران مقدم شناخته می‌شود.»[۶]

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق برای سرقفلی دو مفهوم می‌آورد و می‌نویسد: «سرقفلی دو معنی دارد:

 ۱٫ عوض وجهی است که مستأجر محل کسب از منتقل‌الیه آن محل می‌گیرد، بابت سابقه کار خود در آن محل در رابطه با جلب ارباب رجوع، این جزء دارایی نامرئی است و درآمد نیست و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد؛

 ۲٫ وجهی است که مالک محل کسب تازه‌ساز در اولین عقد اجاره، علاوه بر اجاره‌بها از مستأجر می‌گیرد. این پول درآمد است و مشمول مالیات بر درآمد است.»[۷]

در تعریف اول، نویسنده ترمینولوژی سرقفلی را امتیازی می‌داند که در نتیجه جلب مشتری حاصل شده است در حالی که چنین مفهومی مبین حق کسب و پیشه تجارت است و این حق با حق سرقفلی متفاوت می‌باشد؛

به طوری که تعریف دوم تا حدودی این دو معنا را از هم جدا نموده، ولی در نهایت نویسنده برای سرقفلی مفهوم عامی قائل شده است که حق کسب و پیشه و تجارت را هم در برمی‌گیرد و حال آن‌که سرقفلی از چنین معنای عامی برخوردار نیست.

همان‌طور که در مفهوم لغوی سرقفلی گذشت حقوقدانان نیز در برخورد با لفظ سرقفلی تعاریف متفاوتی ارائه داده‌اند. چنان‌که عده‌ای بر این عقیده هستند که سرقفلی علاوه بر معنای واقعی خود مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت را هم تحت شمول قرار می‌دهد و گروهی حق کسب و پیشه را همان سرقفلی دانسته و مفهومی غیر از معنای حق کسب و پیشه و تجارت برای سرقفلی قائل نشده‌اند.
النهایه گروهی از حقوقدانان نیز با درک واقعیت‌های بیرونی به تعریف سرقفلی پرداخته‌اند و مفهوم واقعی آن را بیان نموده‌اند. همان‌طور که در گفتار قبل نیز بحث شد سرقفلی چیزی غیر از جمع‌آوری مشتری و حق تقدم در اجاره است کما اینکه حقوقدانانی که از چنین عقیده‌ای پیروی نموده‌اند سرقفلی را به گونه‌ای دیگر تعریف کرده‌اند که چند مورد را بررسی می‌کنیم.

یکی از این حقوقدانان سرقفلی را چنین تعریف می‌کند: «وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال‌الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.»[۸] اگرچه این تعریف مفهوم واقعی و کامل سرقفلی را بیان نمی‌کند؛ ولی روشن است که قصد نویسنده، ارائه تعریف جامع و مانع از سرقفلی نبوده بلکه وی در مقام بیان مفهومی جدا از معنای حق کسب و پیشه و تجارت برای سرقفلی بوده است به همین دلیل هم در تعریف، اشاره‌ای به مبنا و ماهیت سرقفلی نشده و مضاف بر آن تعریف شامل سرقفلی که مستأجر ثانی به مستأجر اول می‌پردازد نیز نمی‌شود.

آنچه تا به حال در مورد تعریف سرقفلی بیان شد در خصوص مفهوم آن قبل از سال ۱۳۷۶ بود. لیکن قانونگذار در ق.ر.م.م مصوب ۱۳۷۶ در ماده ۶ و تبصره‌های آن و در مواد ۷ و ۸ همان قانون چند مفهوم مختلف از سرقفلی به دست داد که چنین برخوردی ارائه تعریف واحد از سرقفلی را نه تنها دشوار، بلکه غیرممکن ساخته است.

با این همه برخی از حقوقدانان سعی نموده‌اند تعریف واحدی از آن ارائه دهند که یکی از حقوقدانان[۹] در تعریف سرقفلی به طوری که مفاهیم جدید ارائه شده در قانون را هم تحت شمول قرار دهد، آورده است: «وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز علاوه بر اجور از مستأجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستأجری که حق انتقال به غیر دارد و به مؤجر سرقفلی پرداخته در قبال انتقال منافع به مستأجر دست دوم دریافت می‌کند و یا مستأجری که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستأجره به وسیله مؤجر است در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد.»[۱۰]

برخی از حقوقدانان[۱۱] این تعریف را مورد انتقاد قرار داده‌اند و استدلال نموده‌اند که چنین تعریفی از سرقفلی شامل سرقفلی موصوف در ماده ۶ ق.ر.م.م مصوب ۱۳۷۶ و تبصره یک آن و مواد ۷ و ۸ قانون مذکور بوده و در خصوص سرقفلی بیان شده در تبصره ۲ ماده ۶ که در واقع بارزترین مصداق عرفی نقل و انتقال سرقفلی می‌باشد صحیح نیست. چه سرقفلی ذکر شده در ماده ۶ قانون مذکور و تبصره یک آن اجور موجل بوده و متفاوت از سرقفلی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ است.

نمونه دادخواست به دادگاه نخستین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت                     خیابان کوچه پلاک – کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده  قانونی
خواسته یا موضوع و بهای آنتخلیه (به علت لزوم نوسازی ملک مورد اجاره با پرداخت حقوق مکتسبه خوانده محترم (حق کسب و پیشه و تجارت) با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، هزینه کارشناس و …)
دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)۱٫سند مالکیت   ۲٫ پروانه ساختمانی   ۳٫ برگه شهرداری   ۴٫ اجاره‌نامه
شرح متن  دادخواست                                                                ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ مطابق قرارداد استیجاری مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ به شماره ۸۳۸۱۱ تنظیمی در دفترخانه ۹۹ تهران خواندگان تمامی یک باب مغازه جزء ملک موکل واقع در پلاک ثبتی ۱۸۵۳ فرعی از ۴۷۳۱ اصلی بخش ۶ تهران بخش ثبتی ۱۰ منطقه ۱۶ ناحیه ۲ به نشانی: ……… را در ید استیجاری دارد.

۲٫  نظر به اینکه به موجب اسناد و مدارک پیوستی دادخواست، تخریب و نوسازی پلاک مذکور به قصد نوسازی و تجدید بنای عین مستأجره ضروری است و بر همین اساس پروانه ساختمانی نیز از شهرداری منطقه ۱۶ شهرستان تهران دریافت نموده است. فلذا با تقدیم این دادخواست ضمن جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین حق کسب و پیشه و  تجارت خوانده مستنداً به بند یک از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه برای تخریب و بازسازی در قبال دریافت حق کسب و پیشه و تجارت متعلقه به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

    

                                         محل امضاء مهر اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………. دادگاه ………. رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی ارجاع‌کننده ……….

تاریخ ………. امضاء

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعاوی سرقفلی و نمونه دادخواست…دعاوی سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور.

دعاوی سرقفلی در آراء دادگاه‌ها.

دعاوی سرقفلی در نشستهای قضایی…

دعاوی سرقفلی در نظریات مشورتی…

دعاوی سرقفلی در قوانین و مقررات…

منابع و مآخذ..

فهرست جزیی
معرفی دعاوی سرقفلی و نمونه دادخواست…

مبحث اول: معرفی حق سرقفلی..

گفتار اول: تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت..

گفتار دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت..

گفتار سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت..

مبحث دوم: حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶

گفتار اول: حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶٫

بند اول – منشأ ایجاد حق کسب یا پیشه یا تجارت محل کسب، وجود یک «رابطه استیجاری» است.

گفتار دوم: شرایط تحقق حق کسب یا پیشه یا تجارت..

مبحث سوم: حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶

گفتار اول: حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

بند اول – منشأ ایجاد حق سرقفلی محل کسب، «مبلغ اولیه» پرداختی از سوی مستأجر است.

گفتار دوم: حق سرقفلی مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

گفتار سوم: موارد عدم پرداخت سرقفلی در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

دعاوی سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور.

واگذاری سرقفلی مال مرهونه.

اقاله قسمتی از معامله.

پرداخت حق کسب و پیشه در صورت تخلیه به علت تخلف مستأجر.

ادعای سرقفلی در صورت عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت..

دعاوی سرقفلی در آراء دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

اعتراض ثالث نسبت به توقیف سرقفلی یک باب مغازه.

ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)

تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی..

دعوای تخلیه عین مستأجره از سوی یکی از مالکان مشاعی..

وضع ید بر ملک مشاع..

انتقال مالکیت عین مستأجره.

تأثیر تخلف از پرداخت اجاره‌بها در دریافت حق کسب و پیشه و تجارت..

نحوه طرح دعوا علیه موقوفه.

نحوه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی..

مطالبه سرقفلی از سوی مستأجر پس از صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل..

مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع..

فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر.

پذیرش دعوی خلع‌ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف..

استحقاق سرقفلی مستأجر علی‌رغم عدم تعلق حق کسب و پیشه در چارچوب قانون ۱۳۵۹.

اقامهی دعوی به طرفیت محجور.

لزوم مشخص بودن دین موضوع خسارت تأخیر تأدیه.

مصادیق تغییر شغل در دعوای تخلیه عین مستأجره.

تقاضای اعاده دادرسی با استناد به شهادت‌نامه.

مطالبه ارزش سرقفلی در فرض مستحق للغیر در آمدن مالکیت منافع..

نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع..

تعهدات فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی..

دعوى تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر.

انتقال سرقفلی..

تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه.

مطب محل تجاری نیست و مبلغ پرداختی به عنوان سرقفلی ودیعه محسوب می‌شود.

قطع نظر از غیر واقعی بودن تاریخ نوشته عادی که برای فروش سرقفلی تنظیم شده است نوشته مذکور نسبت به ثالث قابل استناد نیست.

انتقال محل کسب و پیشه توسط مستأجر.

سرقفلی مهد کودک…

پرداخت اولیه حق سرقفلی..

تعدی و تفریط مستأجر.

نرخ سرقفلی..

انتقال سرقفلی..

تقاضای فسخ اجاره در پی تغییر شغل..

عقد اجاره مشمول قانون مدنی..

اجازه انتقال منافع مورد اجاره.

الزام به پرداخت حق سرقفلی..

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره.

ادعای مالکیت سرقفلی..

تخلیه محل از ید صاحبان سرقفلی..

رضایت موجر در تجویز منافع مورد اجاره به غیر.

انتقال حق کسب و پیشه.

انتقال سرقفلی..

تخلیه عین مستأجره.

تنظیم سند صلح سرقفلی..

پرداخت وجوه بابت سرقفلی به قیمت روز.

تفکیک سند در انتقال منافع..

انتقال حق کسب و پیشه.

انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه.

مطالبۀ اجرت‌المثل سرقفلی..

استرداد وجوه پرداختی بابت سرقفلی به نرخ روز.

تعلق حق کسب و پیشه.

الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سرقفلی..

ادعای سرقفلی در صورت عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت..

تصریح به پرداخت سرقفلی در قرارداد اجاره.

تخلیه و تحویل عین مستأجرهای که مشمول مقررات محل کسب و پیشه می‌باشد.

۵۶ انتقال بدون اذن ملک تجاری..

خواندگان در دعوای تقسیم تر که.

الزام به انتقال سند رسمی سرقفلی ملک تجاری..

انتقال منافع و سرقفلی..

بازداشت سرقفلی..

٫پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت‌المثل ملک مشمول قانون

تقاضای صدور دستور فروش سرقفلی مشاعی..

رفع توقیف از سرقفلی..

الزام شرکا به فروش سرقفلی..

تعلق سرقفلی به غیر به عنوان عیب ملک…

مطالبه حق مالکانه موجر جهت رضایت تملک مغازه استیجاری..

مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه.

تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)

عدم استماع خواسته تنفیذ و اثبات مالکیت…

لزوم ذکر جهت تجدیدنظر در دادخواست…

مرجع صالح رسیدگی ابطال سند رسمی انتقال سرقفلی مبتنی بر حکم دادگاه.

دعوی خلع‌ید از سرقفلی و مورد اجاره.

تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت..

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

صدور حکم تخلیه بدون حق سرقفلی به دلیل نیاز شخصی..

رأی بر تخلیه مغازه با قبول استحقاق مستأجر به دریافت حقوق صنفی..

صدور حکم تخلیه با تعیین حق کسب و پیشه.

رد دعوای خواهان بر تخلیه مغازه استیجاری..

 تخلیه محل استیجاری بانک…

ارائه دلیل برای تخلیه محل اجاره تجاری..

تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت پس از انقضای مدت اجاره و تعیین سرقفلی..

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات..

دعاوی سرقفلی در نشستهای قضایی..

غیر مالی بودن دعاوی سرقفلی..

قابلیت توقیف حق سرقفلی..

آیا سرقفلی قابل توقیف است…

توقیف سرقفلی..

تخلیه و پرداخت سرقفلی..

شرط ضمن عقد اجاره اراضی موقوفه.

تخلیه مغازه‌ای که در سال ۱۳۶۸ به اجاره داده شده است…

حق مطالبه سرقفلی هنگام تخلیه.

تخلیه محل به استناد انقضای مدت اجاره.

معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستأجر در انقضای مدت اجاره و تخلیه.

حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز در زمان تخلیه.

پرداخت قرض‌الحسنه یا سرقفلی هنگام تخلیه.

ورود ثالث به خواسته تخلیه از باب تعلق نصف سرقفلی..

مسکوت موضوع سرقفلی و یا پیش‌پرداخت در سند رسمی اجاره.

تخلیه و حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت…

موکول تأدیه حق کسب و پیشه به تخلیه مورد اجاره.

عدم وصول حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم تخلیه.

تلف مورد اجاره در جریان رسیدگی به دعوای مالک دایر بر تخلیه مستأجره.

دعاوی سرقفلی در نظریات مشورتی..

توقیف سرقفلی..

عدم تأمین و توقیف حق سرقفلی..

توقیف یا پلمپ اماکن تجاری..

بازداشت حق کسب و پیشه در مقام اجرای قرار تأمین خواسته.

اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه.

اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه.

حق کسب و پیشه در مورد طب…

روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه.

روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه.

روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه.

روابط موجر و مستأجر.

روابط موجر و مستأجر.

بهای خواسته در دعوی ابطال سند.

بازداشت سرقفلی و به فروش آن از طریق مزایده.

ارث بردن زوجه از حق کسب و پیشه.

ارث بردن زوجه از حق سرقفلی..

استحقاق سرقفلی در فرض تلف مورد اجاره.

توقیف حق کسب و پیشه.

توقیف حق کسب و پیشه.

انتقال حق کسب و پیشه.

تعلق حق کسب و پیشه به انبار.

پرداخت سرقفلی در زمان تخلیه.

دستور تخلیه مورد اجاره.

معنای حق کسب و پیشه و سرقفلی..

به ارث رسیدن سرقفلی..

نقل و انتقال سرقفلی..

بازداشت سرقفلی..

تبعی بودن حق سرقفلی..

تقاضای افراز ملک از سوی صاحب سرقفلی..

ارث زوجه از حق کسب یا پیشه یا تجارت..

تعیین نرخ سرقفلی..

سهم زوجه از سرقفلی..

دریافت وجه در ازای واگذاری سرقفلی..

دادخواست تقسیم تر‌که.

مطالبه سهم‌الارث زن از ترکه شوهر.

بازداشت حق کسب و پیشه.

دادخواست تقسیم تر‌که.

حد شمول قانون تملک آپارتمان‌ها

زوجه دائمی از حق کسب و پیشه یا تجارت ارث می‌برد.

پرداخت سهم‌الارث زوجه.

تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدید قرارداد.

بی‌اثر بودن تعهد بر عدم دریافت حق سرقفلی در زمان تخلیه.

دعاوی سرقفلی در قوانین و مقررات..

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫

فصل اول- کلیات..

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن..

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه.

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره.

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت..

فصل ششم- تعمیرات..

قانون روابط موجر و مستأجر.

فصل اول- روابط موجر و مستأجر.

فصل دوم- سرقفلی..

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

مقررات اجاره در قانون مدنی..

فصل چهارم- در اجاره.

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء

مبحث دوم- در اجاره حیوانات..

مبحث سوم- در اجاره اشخاص…

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر.

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل..

منابع و مآخذ.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سرقفلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.