اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

ممکن است علیه شما رای غیابی صادر شود. چه وکیل باشید و چه نباشید برای این که بفهمید چطور از رای غیابی واخواهی کنید،  این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.

 

اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در مرحله واخواهی را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. کتاب واخواهی در رویه دادگاه ها، به شما می آموزد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.

شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی در مرحله واخواهی را خواهید آموخت. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود.

علاوه بر شرایط و نحوه طرح درخواست واخواهی این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب می باشد. مواردی مانند؛  هزینه واخواهی، نمونه واخواهی واخواهی مهریه  چیست،مقررات واخواهی، دلایل رد واخواهی، واخواهی در دادگاه تجدید نظر، واخواهی در تعزیرات و فرم واخواهی مواردی هستند که در این کتاب ذکر شده است.

مفهوم واخواهی

واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن و بازخواست کردن است[۲] و در اصطلاح عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم‌علیه غایب نسبت به احکام غیابی به عمل می‌آورد. آن‌چنان که در ابتدای ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. آمده است: «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.»

در علم حقوق رأی اعم است از حکم و قرار، از این رو به موجب قید کلمه حکم در ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. باید گفت که واخواهی فقط از احکام مقدور است و نسبت به قرارهای صادره از مراجع قضائی امکان واخواهی نیست. چون غیابی بودن فقط از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها است و اصلاً عنوان قرار غیابی در حقوق موضوعیت ندارد.

همچنین در خصوص احکام دادگاه‌ها به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. همیشه اصل به حضوری بودن آن‌ها است و در نتیجه غیابی بودن احکام یک امر استثنائی است و از این رو تفسیر آن باید در محدوده قانون صورت گیرد. ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد که: «در حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

 بر همین مبنا ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۹۱/۷- ۳/۳/۹۱ بیان داشته است که: «اگرچه قطع سیستم و دستگاه‌های رایانه‌ای توجیه قانونی برای عدم لایحه دفاعیه خوانده و ضم آن به پرونده و تقدیم به موقع آن به دادگاه در جلسه دادرسی نیست؛ ولی به هر حال چنانچه به هر علت دادگاه از وصول لایحه دفاعیه خوانده در جلسه دادرسی مطلع نشده و مبادرت به صدور رأی غیابی، بدون توجه به لایحه واصله نموده باشد. رأی صادره غیابی محسوب و قابل واخواهی از طریق محکوم‌علیه غایب است و به استناد لایحه دفاعیه تقدیمی خوانده که دادگاه بدوی از آن مطلع نشده و در صدور رأی به آن توجهی نکرده است نمی‌توان رأی مذکور را حضوری دانست.»

مع‌الوصف چنانچه زمانی در حضوری یا غیابی بودن حکم تردیدی حاصل شد با مراجعه به اصل باید آن را حمل بر حضوری بودن کنیم. ضمن آنکه حضوری یا غیابی بودن از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی است و شامل تصمیمات دادگاه در امور حسبی نمی‌شود. چون خوانده به معنای خاص وجود ندارد. از دیگر ویژگی‌های حکم آن است که همیشه نسبت به خواهان حضوری است و فقط نسبت به خوانده با وجود شرایطی ممکن است غیابی باشد. شرایطی که در ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده و در بالا ذکر گردید.

ارکان دعوای واخواهی

هر دعوایی در علم حقوق دارای اجزا و ارکانی است و این ارکان در دعوای واخواهی عبارت‌اند از:

  1. خواهان؛
  2. خوانده غایب؛
  3. حکم صادره غیابی.

 

نمونه دادخواست واخواهی مرحله تجدید نظر

مشخصات طرفین نام نام

خانوادگی

نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع درخواست واخواهی از دادنامه شماره ………………. اصداری از شعبه ……….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاس پرونده …………………  به شماره بایگانی …………… به انضمام تمامی خسارات قانونی

 

دلایل و منضمات ۱٫ دادنامه شعبه ……. تجدیدنظر ۲٫ دادنامه شعبه ……. دادگاه بدوی ۳٫ وکالت‌نامه‌های رسمی ۴٫ ثانی دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ به موجب دادنامه‌های شعبه …….دادگاه بدوی و …….. تجدیدنظر  واخوانده محترم علیه اینجانبان به دلیل انتقال عین مستأجره به غیر طرح دعوا نموده و ما را با وجود مشخص بودن محل سکونت و فعالیت کار به عهد و سوءنیت مجهول‌المکان معرفی کرده است.

۲٫ هرچند دادگاه محترم بدوی حکم بر بطلان دعوا داده، لیکن با تجدیدنظرخواهی واخوانده که در آن مرحله نیز تمامی خواندگان دعوا را  مجهول‌المکان اعلام نموده است دادگاه محترم تجدیدنظر حکم بر محکومیت اینجانبان مبنی بر تخلیه عین مستأجره با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت داده است این در حالی است که اینجانبان در هیچ یک از مراحل دادرسی و رسیدگی اعم از دادگاه بدوی و تجدیدنظر حاضر نبوده و وکیل هم اختیار نکرده و همچنین لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقدیم ننموده‌ایم این امر موجب شده است و امکان دفاع برای ما در هیچ یک از مراحل دادرسی فراهم نشده و باعث تضییع حق و حقوق ما گردد؛ لذا از محضر دادگاه محترم تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۵ و مفاد مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی و رسیدگی مجدد مورد استدعاست متعاقباً لایحه  دفاعی مفصل در اسرع وقت تقدیم محکمه محترم قضائی خواهد شد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

 

 

دسترسی به صفحات