تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

درخواست اعاده دادرسی در رویه دادگاه‌ها

کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون اعاده دادرسی، اعاده دادرسی طاری، جهات اعاده دادرسی و شرایط اعاده دادرسی است. علاوه بر این، در خصوص مهلت اعاده دادرسی طاری، هزینه اعاده دادرسی حقوقی، آراء قابل اعاده دادرسی و … توضیحاتی ذکر گردیده است.همچنین در این کتاب می­توانید به نمونه دادخواست­های اعاده دادرسی، نمونه آراء درخواست اعاده دادرسی و نمونه پرسش و پاسخ هایی در رابطه با درخواست اعاده دادرسی دسترسی پیدا می­کنید.

59,400 تومان

مقایسه

در این کتاب در پاسخ به این پرسش که نحوه درخواست اعاده دادرسی چگونه است؟ توضیحاتی به این شکل ارائه گردیده است که مطابق ماده ۴۳۲، اعاده دادرسی در دو حالت صورت می‌گیرد، ممکن است متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید و ممکن است درخواست اعاده دادرسی به صورت طاری، مطرح گردد.

جهت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، رعایت موارد زیر الزامی است و در صورت وجود نقص در دادخواست، رفع نقص مطابق قواعد عمومی رفع نقص دادخواست انجام می‌پذیرد.

  1. اعاده دادرسی مستلزم تقدیم دادخواست است؛
  2.  مشخصات و محل اقامت طرفین باید نوشته شود؛
  3.  مشخصات حکم؛
  4.  مشخصات دادگاه صادرکننده حکم؛
  5. جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی باشد؛
  6. اگر دادخواست توسط وکیل یا نماینده تقدیم شود، دلیل سمت نیز باید پیوست دادخواست گردد.

 

 

دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی تقدیم می‌شود و همین دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست مذکور را دارا می باشد و اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده باشد، حکم دادگاه تجدیدنظر مورد درخواست اعاده دادرسی خواهد بود و مرجع رسیدگی نیز، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

 

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

978-600-8138-14-3

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

نویسنده

چراغ دانش

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی و نمونه دادخواست ۱۵

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۱۷

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۱۷

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۱۹

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۴

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۴

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۵

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۲۶

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۲۶

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۲۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۲۹

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۲۹

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۲۹

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۳۱

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۳۱

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۳۲

درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۷

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۰

درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی ۱۳۱

درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۷

درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقررات ۱۹۱

از قانون آیین داد رسی مدنی ۱۹۳

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی و نمونه دادخواست ۱۵

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۱۷

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۱۷

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۱۹

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۴

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۴

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۵

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۲۶

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۲۶

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۲۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۲۹

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۲۹

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۲۹

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۳۱

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۳۱

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۳۲

درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۳۹

۲- قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی ۴۳

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۷

۱- ابتدای مهلت اعاده دادرسی ۴۷

۲- جهت و مبدأ مهلت اعاده دادرسی در احکام مغایر ۵۰

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

۱- خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع ۵۳

۲- عدم صلاحیت دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ۵۶

۳- کتمان سند جهت تجویز اعاده دادرسی ۵۹

۴- درخواست اعاده دادرسی با استناد به پرونده بدوی ۵۹

۵- اعاده دادرسی مجدد ۶۰

۶- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۶۰

۷- اعاده دادرسی و رد دعوای خلع‌ید ۶۱

درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

۱- اعاده دادرسی به علت عدم صدور حکم در ماهیت امر ۶۹

۲- عدم پذیرش اعاده دادرسی به استناد استشهادیه مکتوب ۷۰

۳- قطعیت رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی ۷۳

۴- عدم امکان تجدیدنظرخواهی آراء قطعی ۷۴

۵- عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی ۷۷

۶- قطعیت رأی دادگاه عمومی در رد اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف ۷۹

۷- اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم ۸۱

۸- عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا ۸۳

۹- عدم ارائه صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی ۸۵

۱۰- تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف ۸۶

۱۱- تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی ۸۸

۱۲- عدم استناد به سند موجود در مرجع رسمی در دادخواست اعاده دادرسی ۹۱

۱۳- اعاده دادرسی نسبت به رأی داور ۹۳

۱۴- اعاده دادرسی به علت تقلب در دعوای اجرت‌المثل ۹۵

۱۵- مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی ۹۸

۱۶- ارائه سند مکتوم جهت اعاده دادرسی ۱۰۱

۱۷- مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی ۱۰۳

۱۸- اعاده دادرسی در دعوای تخلیه و انتزاع ید ۱۰۶

۱۹- درخواست اعاده دادرسی با ارائه قرارداد اجاره ۱۰۹

۲۰- تجویز اعاده دادرسی مبنی بر حکم صدور حکم تخلیه ۱۱۱

۲۱- اعاده دادرسی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل ۱۱۲

۲۲- شهادت شهود جهت تجویز اعاده دادرسی در دعوای تخلیه ۱۱۳

۲۳- اعاده دادرسی نسبت به یک فقره چک بابت ثمن قرارداد ۱۱۵

۲۴- درخواست اعاده دادرسی در دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۱۷

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۰

۱- تجویز اعاده دادرسی بدون رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۰

۲- رد دادخواست اعاده دادرسی با توسل به عدم صلاحیت دادگاه ۱۲۰

۳- رسیدگی مجدد به دعوای مختومه ۱۲۱

۴- تقاضای اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست ۱۲۱

۵- درخواست اعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۲۳

۶- اعاده دادرسی مبنی بر محکومیت بازپرس ۱۲۴

۷- اعاده دادرسی در دعوای خلع‌ید و تحویل مبیع ۱۲۵

۸- غیر قابل اعاده دادرسی بودن رد تقاضای پروانه وکالت ۱۲۷

۹- اعاده داوری از تخفیف مجازات ۱۲۷

درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی ۱۳۱

۱- حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه ۱۳۳

۲- مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از رأی پژوهشی و قطعی ۱۳۴

۳- اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تأیید رأی با صدور ۱۳۴

۴- تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید و اعاده دادرسی ۱۳۶

۵- اعاده دادرسی در مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۳۸

۶- معیار کتمان سند برای اعاده دادرسی ۱۳۸

۷- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی در مورد حکم بدوی تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر ۱۳۹

۸- نحوه اعاده دادرسی نسبت به آرای ابرام شده در دیوان‌عالی کشور ۱۴۰

۹- مرجع صالح برای اعاده دادرسی پرونده‌ای که دادخواست تجدیدنظر ۱۴۲

۱۰- نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی ۱۴۳

۱۱- قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار رد اعاده دادرسی ۱۴۴

۱۲- تقاضای اعاده دادرسی با عنایت به اظهارنظر هیئت کارشناسان ۱۴۵

۱۳- عدم جواز رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی ۱۴۷

۱۴- اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۸

۱۵- جهات و مهلت اعاده دادرسی طبق مواد ۴۲۶ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۰

۱۶- کشف مدرکی دال بر جعلی بودن سند ارائه شده از سوی محکوم‌له ۱۵۱

۱۷- اعاده دادرسی با ارائه دلیل جدید در دعوای تصرف عدوانی ۱۵۲

۱۸- اعاده دادرسی پس از اثبات جعلیت سند ۱۵۳

۱۹- تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت به حبس در تصادف رانندگی ۱۵۴

۲۰- تخفیف مجازات پس از اعاده دادرسی ۱۵۶

۲۱- اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی با استناد به رأی نقض شده ۱۵۶

۲۲- اعاده دادرسی در پرونده قتل عمدی ۱۵۷

۲۳- تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز یا اعاده دادرسی ۱۵۸

۲۴- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۱۵۸

۲۵- تکلیف احکام معارض در اجرای احکام ۱۵۹

۲۶- ردّ درخواست اعاده دادرسی ۱۶۰

۲۷- قابلیت اعاده دادرسی حکم قطعی ۱۶۱

۲۸- مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی ۱۶۱

۲۹- کتمان سند در اعاده دادرسی ۱۶۲

۳۰- مرجع اعاده دادرسی در صورت قطعیت حکم تجدیدنظر ۱۶۳

درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۷

۱- هزینه دادرسی مرحله پژوهشی و فرجامی و خسارات دادرسی ۱۶۹

۲- اعاده دادرسی و اخراج مستخدم ۱۷۰

۳- اعاده دادرسی از رأی دادسرا ۱۷۰

۴- اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه مدنی خاص ۱۷۱

۵- مرجع رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی ۱۷۱

۶- تقاضای همزمان اعاده دارسی و نقض حکم ۱۷۲

۷- عدم اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۱۷۳

۸- اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر ۱۷۳

۹- صرف پذیرش اعاده دادرسی کافی برای رسیدگی نیست ۱۷۴

۱۰- جهات تجدیدنظرخواهی به‌منظور استفاده در اعاده دادرسی ۱۷۵

۱۱- میزان هزینه دادرسی در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ۱۷۶

۱۲- دادگاه صالح رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی برخلاف شرع ۱۷۶

۱۳- اعاده عملیات اجرایی حکم اجرا شده ۱۷۷

۱۴- اعاده دادرسی در دعوای جعل ۱۷۷

۱۵- اعاده دادرسی از رأی دادگاه عمومی ۱۷۸

۱۶- اعاده دادرسی از ابطال گزارش مأمور ابلاغ ۱۷۹

۱۷- اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف ۱۸۰

۱۸- اعاده دادرسی در انتقال ملک فروخته شده ۱۸۰

۱۹- اعاده دادرسی به خواسته ابطال سازش‌نامه و انتقال ملک مشاعی ۱۸۱

۲۰- اعاده دادرسی به علت اشتباه در نظریه کارشناس ۱۸۱

۲۱- عدم تلقی شهادت شهود از جهات اعاده دادرسی ۱۸۲

۲۲- اعاده دادرسی نسبت به جهات دیگر رأی برخلاف شرع ۱۸۲

۲۳- ارائه دادخواست تقابل ابطال سند در دعوای اعاده دادرسی ۱۸۳

۲۴- شرط صدور قرار قبولی جهت رسیدگی به ماهیت دعوای اعاده دادرسی ۱۸۳

۲۵- مرجع صالح برای پذیرش دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۴

۲۶- اعاده دادرسی در اتهام به جعل مأمور ابلاغ ۱۸۴

۲۷- اعاده دادرسی از رأی ابرام شده ۱۸۵

۲۸- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به جعلی بودن سند عادی ۱۸۵

۲۹- عدم ذکر جهت موجه درخواست اعاده دادرسی ۱۸۶

۳۰- قید شماره حکم دادگاه بدوی در دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۷

۳۱- عدم نسخ ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجویز اعاده دادرسی ۱۸۷

۳۲- رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم بدوی ۱۸۸

۳۳- مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۸

۳۴- منظور از دادگاه صادرکننده حکم ۱۸۹

درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقرررات ۱۹۱

از قانون آیین داد رسی مدنی ۱۹۳

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۱۹۳

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۱۹۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درخواست اعاده دادرسی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.