تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

تقسیم ترکه

یکی از دعاوی مطرح در باب ارث و میراث تقسیم ترکه است. این دعوا نحوه طرح آن ارکان آن و شیوه دفاع در این دعوا را با مطالعه این کتاب  خواهید آموخت. نمونه درخواست تقسیم ترکه و مطالعه آراء دیوان عالی و آراء دادگاه ها درمورد تقسیم ترکه به شما نحوه طرح و دفاع از این امر را در دادگاه می آموزد.

123,300 تومان

مقایسه

کتاب تقسیم ترکه در رویه دادگاه ها نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در دعاوی ارث و تقسیم ترکه را به شما خواهد آموخت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به این دعوا را خواهید آموخت.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در باب تقسیم ترکه و دعاوی ارث و میراث است.

بخش منفی: دیون و تعهداتی است که در دارایی می‌ماند و باید از محل آن پرداخته شود با تصفیه‌ی ترکه شرکت قهری وارثان و طلبکاران و موصی‌له برهم می‌خورد و مالکیت بر گروه وراث استقرار می‌یابد.

موجبات و طبقات ارث

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب و اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌ به شرح ذیل بوده و وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد:

پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد؛
اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

تحقق ارث و شرایط آن

تا زمانی که شخص زنده و دارایی دارد همه‌ی حقوق مالی به او نسبت داده می‌شود ولی این انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین می‌رود و ناچار دارایی به جا مانده باید به بازماندگان انتقال یابد. در این خصوص ماده ۸۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.»

با استنباط از ماده فوق‌الذکر در‌می‌یابیم که سبب تحقق ارث دو عامل گوناگون نیست بلکه یک عامل است در دو چهره که یکی حقیقی است و دیگری فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب به وجود می‌آید و با حکم دادگاه اثر می‌یابد؛

لیکن سبب تحقق ارث به صورت فرضی ناشی از حکم دادگاه، تاب برابری با دلیل را نداشته و با کشف حقیقت از بین می‎‌رود.

در این مورد ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.»

متعاقباً ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی در تأیید حکم مندرج در ماده ۱۰۲۷ چنین تکلیف نموده است: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.»

با وجود این صدور حکم موت فرضی غایب تا زمانی که زندگی یا مرگ حقیقی معلوم نشده است تمام آثار مرگ حقیقی را دارد و سبب تحقق ارث و انتقال دارایی غایب به وارثان او می‌شود.

چنان‌که ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی پس از اعلام تاریخ فوت حقیقی به وسیله‌ی دادگاه می‌گوید: «… در این صورت، اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود» و ماده ۱۰۱۸ قانونی مدنی می‌افزاید: «مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که موت فرضی غایب صادر شود.»

 

برچسب:
وزن0.40 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعوای تقسیم ترکه ۹

تقسیم ترکه در آرای دیوان‌عالی کشور ۶۹

تقسیم ترکه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۷

تقسیم ترکه در نشستهای قضائی ۱۳۵

تقسیم ترکه در نظریات مشورتی ۱۹۹

تقسیم ترکه در قوانین و مقررات ۲۲۵

فهرست جزیی صفحه

معرفی دعوای تقسیم ترکه ۹

مبحث اول: ارث و تشریفات آن ۱۱

گفتار اول: موجبات و طبقات ارث ۱۱

گفتار دوم: تحقق ارث و شرایط آن ۱۱

گفتار سوم: تاریخ فوت و آثار آن ۱۳

گفتار چهارم: ترکیب ارث و میراث ۱۵

مبحث دوم: در امور راجع به ترکه (مهرو موم، تحریر، اداره ترکه) ۲۱

گفتار اول: مهر و موم ترکه ۲۱

گفتار دوم: رفع مهر و موم ترکه ۲۶

گفتار سوم: تحریر ترکه ۲۹

مبحث سوم: در قبول و رد ترکه ۳۵

گفتار اول: قبول ترکه ۳۵

گفتار دوم: در رد ترکه ۳۸

مبحث چهارم: در تصفیه و تقسیم ترکه ۴۲

گفتار اول: تصفیه‌ی ترکه ۴۲

گفتار دوم: تقسیم ترکه ۴۷

مبحث پنجم: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه ۵۲

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم ۵۲

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم ۵۳

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه ۵۵

گفتار اول: مالی یا غیرمالی بودن و طریقه تقدیم آن‌ها ۵۵

گفتار دوم: خواهان و خوانده‌ دعاوی ۵۵

گفتار سوم: مدارک لازم برای طرح درخواست یا دعاوی ۵۷

دادخواست مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی ۵۸

دادخواست مهر و موم ترکه تحریر آن به انضمام کلیه خسارات قانونی ۵۹

دادخواست رفع مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی ۶۰

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته مبنی بر انجام تعهد ۶۱

دادخواست تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی ۶۲

میزان سهم‌الارث طبقه اول ۶۳

میزان سهم‌الارث طبقه سوم ۶۵

جدول مالیات بر ارث (جدید) ۶۶

جدول مالیات بر ارث (قدیم) ۶۷

تقسیم ترکه در آرای دیوان‌عالی کشور ۶۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۷۱

۱- تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر ۷۱

۲- ادعای مالکیت اموال متوفی هنگام تقسیم ترکه ۷۳

۳- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه ۸۲

۴- «صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وارث محجور و مفقودالاثر» ۸۶

مبحث دوم:آرای شعب دیوان عالی کشور ۹۰

۱- رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث، در صلاحیت دادگاه حقوقی است ۹۰

۲- دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه ۹۲

۳- مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه ۹۵

۴- مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی ۹۷

۵- تقاضای افراز سهم‌الارث ۹۸

۶- قرار عدم صلاحیت طبق ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱۰۰

۷- مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ۱۰۵

تقسیم ترکه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۷

مبحث اول: تقسیم ترکه در آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ۱۰۹

۱- تقسیم ترکه پیش از پرداخت دیون ۱۰۹

۲- قطعیت گزارش اصلاحی ۱۱۱

۳- خواسته خواهان‌ها در قسمت استرداد و وضع ید آن‌ها بر ماترک با مطالبه اجور نسبت به همان املاک برخلاف نظر دادگاه دارای مبنا و منشأ واحد می‌باشد ۱۱۴

۴- حکم یا دستور فروش اموال مشاع موروثی غیرقابل تقسیم به عنوان تقسیم ترکه ۱۱۹

۵- نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه در صورت وجود وارث صغیر ۱۲۲

۶- خواندگان در دعوای تقسیم تر که ۱۲۴

۷- نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع ۱۲۶

مبحث دوم: تقسیم ترکه در آرای دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۲۹

۱- تقسیم تر‌که متوفای صاحب صغیر ۱۲۹

۲- رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۳۰

۳- رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۳۲

تقسیم ترکه در نشستهای قضائی ۱۳۵

۱- مسائلی در رابطه با رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه ۱۳۷

۲- قابلیت استماع دعوایی که اموال بیشتر از گواهی حصر وراثت تقویم شود ۱۶۱

۳- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم ۱۶۲

۴- امکان تلقی استشهادیه محلی به جای گواهی حصر وراثت ۱۶۴

۵- اعتراض به گزارش اصلاحی مبنی بر تقسیم ترکه ۱۶۵

۶- تقسیم و تحریر ترکه ۱۶۸

۷- صدور گزارش اصلاحی در تقسیم ترکه ۱۷۰

۸- مرجع صالح به رسیدگی به تقسیم ترکه ۱۷۱

۹- کیفیت رسیدگی در تقسیم ترکه‌ای که نسبت به جزئی از آن بین وراث در مالکیت اختلاف حادث شود ۱۷۳

۱۰- تعیین خوانده در دادخواست تقسیم ترکه ۱۷۵

۱۱- دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه ۱۷۷

۱۲- انتقال قسمتی از اموال مورد وصیت به شخص ثالث ۱۷۸

۱۳- تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت ۱۸۰

۱۴- وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود ۱۸۳

۱۵- اثر حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت ۱۸۶

۱۶- تقسیم اموال غیرمنقول ماترک که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته ۱۸۷

۱۷- رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول ۱۸۹

۱۸- ادعای مالکیت نسبت به ماترک در جریان تقسیم ترکه ۱۹۱

۱۹- تکلیف دادرس در خصوص وصیت‌نامه ابرازی در دعوای تقسیم ترکه ۱۹۳

۲۰- حکم تقسیم ترکه و تعیین سهم هریک از وراث ۱۹۵

۲۱- جنبه اعلامی تقسیم ترکه ۱۹۷

تقسیم ترکه در نظریات مشورتی ۱۹۹

۱- هزینه دادرسی تقسیم ترکه ۲۰۱

۲- دعوی تقسیم ترکه غیرمالی است ۲۰۱

۳- تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی ۲۰۱

۴- دادگاه صالح در تقسیم تر‌که ۲۰۲

۵- تعیین امین بر غایب جهت تقسیم ترکه ۲۰۳

۶- دادخواست تقسیم تر‌که ۲۰۳

۷- رسیدگی به دعوای متقابل ۲۰۴

۸- تقدیم دادخواست جداگانه در دعوای تقسیم تر‌که ۲۰۵

۹- عدم قابلیت تقسیم ملکت موقوفه بین وراث ۲۰۶

۱۰- تقسیم تر‌که در صورت تعدد زوجات ۲۰۷

۱۱- تقسیم ترکه و ادعای مدیون بودن مورث ۲۰۷

۱۲- سهم‌الارث و تقسیم تر‌که ۲۰۸

۱۳- تقسیم ترکه و ادعای مالکیت ۲۰۹

۱۴- هزینه دادرسی در تقسیم ترکه ۲۰۹

۱۵- دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی افراز املاک مشاع ۲۱۰

۱۶- دادگاه صالح به رسیدگی به تقسیم ترکه در فرض تغییر اقامتگاه ۲۱۱

۱۷- گواهی حصر وراثت ۲۱۱

۱۸- تقسیم ترکه و ادعای مالکیت ۲۱۲

۱۹- دعوی تقسیم ترکه ۲۱۳

۲۰- تقسیم ترکه غیرمنقول ۲۱۳

۲۱- مسائلی در باب هزینه دادرسی در تقسیم ترکه ۲۱۴

۲۲- مطالبه سهم‌الارث ۲۱۷

۲۳- خوانده دعوای تقسیم ترکه ۲۱۸

۲۴- مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ترکه منقول و غیرمنقول ۲۱۸

۲۵- درخواست تقسیم ترکه ۲۱۹

۲۶- درخواست تقسیم اموال غیرمنقول ۲۲۰

۲۷- تقسیم ترکه اهل سنت ۲۲۰

۲۸- تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی ۲۲۱

۲۹- تقسیم ترکه بازداشت شده ۲۲۲

۳۰- فروش اموال صغیر قبل از تقسیم ترکه ۲۲۳

تقسیم ترکه در قوانین و مقررات ۲۲۵

از قانون مدنی ۲۲۷

باب دوم- در ارث ۲۲۷

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۲۲۷

فصل دوم- در تحقق ارث ۲۲۷

فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث ۲۲۹

فصل چهارم- در حجب ۲۳۱

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۲۳۳

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۲۳۵

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۲۳۵

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۲۳۷

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۲۴۰

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۲۴۳

از قانون امور حسبی ۲۴۶

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه ۲۴۶

فصل اول- در صلاحیت ۲۴۶

فصل دوم- در مهر و موم ۲۴۷

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم ۲۵۴

فصل چهارم- در تحریر ترکه ۲۵۷

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی ۲۶۱

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه ۲۶۱

طبقه اول ۲۶۱

طبقه دوم ۲۶۲

طبقه سوم ۲۶۲

طبقه چهارم ۲۶۲

طبقه پنجم ۲۶۲

مبحث دوم- قبول ترکه ۲۶۵

مبحث سوم- رد ترکه ۲۶۶

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ۲۶۷

مبحث پنجم- تصفیه ۲۶۸

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث ۲۷۵

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه ۲۷۷

از قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴- ۲۸۳

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) ۲۹۲

 

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تقسیم ترکه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.