کتاب ایراد امر مختومه

179,000 تومان

برای این که یک دعوا را با موفقیت اقامه کنید بهتر است شرایط اعتبار امر مختومه را نیز بدانید تا به این دلیل دعوا رد نشود. علاوه بر شرایط ایراد امر مختومه نحوه طرح این ایراد و دفاع در مقابل این ایراد را نیز خواهید آموخت و تمام قوانین و مقررات درمورد ایرادات و بخصوص ایراد امر مختومه را خواهید خواند.

ایراد امر مختومه,انتشارات چراغ دانش
کتاب ایراد امر مختومه

179,000 تومان