تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

ایراد امر مختومه

برای این که یک دعوا را با موفقیت اقامه کنید بهتر است شرایط اعتبار امر مختومه را نیز بدانید تا به این دلیل دعوا رد نشود. علاوه بر شرایط ایراد امر مختومه نحوه طرح این ایراد و دفاع در مقابل این ایراد را نیز خواهید آموخت و تمام قوانین و مقررات درمورد ایرادات و بخصوص ایراد امر مختومه را خواهید خواند.

63,000 تومان

مقایسه

در کتاب ایراد امر مختومه، ایرادات قانونی و ایراد اعتبار امر مختومه را خواهید آموخت.این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد ایرادات و ایراد اعتبار امر مختومه است.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه وکیل متخصص نیز مفید فایده خواهد بود.

ایراد در آیین دادرسی مدنی به معنی اشکالی است که یکی از اصحاب دعوا می­تواند بر خود دعوا، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده طرف مقابل بگیرد. ایرادات به چند دسته تقسیم می­شوند:

۱٫ ایراداتی که سبب می­گردد دعوا از یک مرجع به مرجع دیگر برود، به عبارت دیگر ایراداتی که موجب تغییر مرجع رسیدگی می‌شود.

الف) ایراد عدم صلاحیت ذاتی: بند یکم ماده ۸۴ قانون آ.د.م بیان می­دارد: «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند؛ دادگاه صلاحیت نداشته باشد»

ب) ایراد عدم صلاحیت محلی: همان‌طور که در بالا ذکر گردید ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در بند یکم به ایراد عدم صلاحیت دادگاه­ها اشاره نموده است این صلاحیت شامل هر دو نوع صلاحیت می­گردد یعنی هم صلاحیت ذاتی دادگاه­ها و  هم صلاحیت محلی را در برمی­گیرد. در صورت وارد بودن این ایراد دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می­کند و رسیدگی به دعوا در مرجع دیگری ادامه می­یابد.

ج) ایراد امر مطروحه: برابر بند دوم ماده ۸۴ قانون آ.د.م: «در مورد زیر نیز خوانده می­تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند: دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.»

۲٫ دسته دوم ایراداتی هستند که موجب می­شوند یک مانع موقتی در جریان رسیدگی ایجاد شود. پس از رفع این موانع رسیدگی مجدداً ادامه پیدا می­کند.

الف) ایراد عدم اهلیت: بند سوم ماده ۸۴ قانون آ.د.م در این­باره مقرر می­دارد: «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی ‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.» لذا عدم اهلیت به عنوان یکی از ایراداتی است که می­توان مطرح نمود.

ب) ایراد عدم احراز سمت: ایراد عدم احراز سمت صرفاً در موردی قابل طرح است که شخصی به نمایندگی از خواهان اقامه‎ دعوی کند و سمتش محرز نباشد. بند پنجم ماده ۸۴ به این مورد پرداخته است: «کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.»

۳٫ دسته سوم ایرادات باعث ایجاد یک مانع دائمی در جریان رسیدگی به دعوا می­گردد.

الف) ایراد عدم توجه دعوا: وفق بند چهارم ماده ۸۴ قانون آ.د.م. در صورتی «ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.» وی می­تواند این ایراد را مطرح نماید و در صورت پذیرش ایراد، قرار رد دعوا صادر می‌شود.

ب) ایراد امر مختومه: مطابق بند شش ماده ۸۴ در صورتی که: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر ‌شده باشد.» موضوع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده می­گردد و در صورت طرح با قرار رد دعوا مواجه می­گردد.

ج) ایراد عدم نفع خواهان: بند دهم ماده ۸۴ این ایراد را ذکر نموده است: «خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.»

د) ایراد عدم تأثیر دعوا: بند هفتم ماده ۸۴ مقرر می­دارد که یکی دیگر از ایرادات که امکان طرح از سوی خوانده دارد: «دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌ بدون قبض.»

ه) ایراد عدم مشروعیت موضوع دعوا: بند هشتم ماده ۸۴ یک از ایرادات را این می­داند: «مورد دعوا مشروع نباشد.»

و) ایراد جزمی نبودن دعوا: طبق بند ‎‎‎۹ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ایراداتی که ممکن است به دعوا وارد شود این است: «دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.»

ز) ایراد به زمان اقامه دعوا: «دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.» ایراد دیگری است که در بند یازدهم ماده ۸۴ قانون آ.د.م ذکر گردیده است.

ح) ایراد رد دادرس: در صورتی که موارد رد دادرس مطرح گردد هرکدام از طرفین می­توانند ایراد رد دادرس را مطرح نمایند. امکان طرح ایراد رد دادرس به دلیل جلوگیری از خروج از بی­طرفی قاضی است.

 

برچسب:
وزن0.40 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی ایراد امر مختومه ۷

ایراد امر مختومه در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۹

ایراد امر مختومه در آرای دادگاه‌ها ۶۹

ایراد امر مختومه در نشست‌های قضایی ۱۷۵

ایراد امر مختومه در نظریات مشورتی ۲۲۱

ایراد امر مختومه در قوانین و مقررات ۲۲۷

منابع و مأخذ ۲۳۳

فهرست جزئی صفحه

معرفی ایراد امر مختومه ۷

مبحث اول: ایرادات در آیین دادرسی مدنی ۹

مبحث دوم: ایراد امر مختومه ۱۳

مبحث سوم: شرایط تحقق اعتبار امر مختومه ۱۴

گفتار اول: وحدت اصحاب دعوا ۱۴

گفتار دوم: وحدت سبب ۱۴

گفتار سوم: وحدت موضوع ۱۴

گفتار چهارم: صدور حکم قطعی ۱۵

مبحث چهارم: رسیدگی به ایراد امر مختومه ۱۶

گفتار اول: مهلت طرح ایراد امر مختومه ۱۶

گفتار دوم: مرجع رسیدگی به ایراد امر مختومه ۱۶

گفتار سوم: آثار ایراد امر مختومه ۱۷

ایراد امر مختومه در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۹

۱- اعتبار امر قضاوت شده در خصوص شکایت از صدور اجراییه و عملیات اجرایی ۲۱

۲- فرجام‌خواهی نسبت به دعاوی راجع به موقوفه ۲۸

۳- قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به دعوای طلاق مبتنی بر عسر و حرج ۴۱

۴- شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ۴۷

۵- عدم وجود اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی طلاق ناشی از عسر و حرج ۵۴

ایراد امر مختومه در آرای دادگاه‌ها ۶۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۷۱

۱- عدم جواز تجدید مطلع نسبت به قضیه مختومه ۷۱

۲- تشخیص اعتبار امر مختومه ۷۵

۳- شمول اعتبار امر قضاوت شده در رابطه با قرارها ۸۱

۴- طرح دعوی به طور تکرار ۸۶

۵- اعتبار مختومه در مورد قرارها ۸۶

۶- عدم شمول اعتبار امر قضاوت شده بر دعوای تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی ۸۹

۷- اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد ۹۱

۸- اعتبار امر مختومه و دعوی ابطال مستندات حکم صادره بر آن اساس ۹۳

۹- موارد صدور قرار عدم استماع دعوا ۱۰۱

۱۰- حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه ۱۰۳

۱۱- لزوم وحدت خواسته‌ها در اعتبار امر مختومه ۱۰۵

۱۲- شرایط اعتبار امر مختومه ۱۱۰

۱۳- فقدان اعتبار امر مختومه در مورد تغییر محل ملاقات فرزند مشترک ۱۱۲

۱۴- اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول ۱۱۷

۱۵- استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی ۱۱۹

۱۶- قلمرو احکام قانون ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی ۱۲۱

۱۷- اعتبار امر مختومه در دعوای طلاق ۱۲۴

۱۸- اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق ۱۲۷

۱۹- اعتبار امر مختومه در دعوای تجویز ازدواج مجدد ۱۳۰

۲۰- استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن ۱۳۲

۲۱- عدم جریان امر مختوم در قرارهای قاطع دعوی ۱۳۵

۲۲- استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن ۱۳۷

۲۳- عدم جریان امر مختوم در قرارهای قاطع دعوی ۱۴۰

۲۴- اعتبار امر مختومه در دعاوی حضانت ۱۴۲

۲۵- ادعای اعتبار امر قضاوت شده نسبت به موضوع طلاق ۱۴۷

۲۶- اعتبار امر مختومه در دعوای ملاقات فرزند ۱۴۹

۲۷- اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه ۱۵۱

۲۸- مطالبه مجدد اجور معوقه پس از صدور دادنامه در مورد آن ۱۵۳

۲۹- عدم استماع دعوی اثبات قرارداد ۱۵۶

مبحث دوم: آرای دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۶۰

۱- تجدید رسیدگی به امور مختومه ۱۶۰

۲- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۲

۳- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۲

۴- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۳

۵- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۳

۶- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۵

۷- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۵

۸- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۶

۹- شرایط امور محکوم بها ۱۶۶

۱۰- رسیدگی مجدد به امر مختومه ۱۶۸

۱۱- تخلف رسیدگی مجدد به پرونده ۱۶۹

۱۲- عدم رسیدگی به تخلفات انتظامی رئیس دادگاه حقوقی ۲- ۱۶۹

۱۳- رد تقاضای مجدد محکومیت قاضی به دلیل اعتبار امر مختومه ۱۷۰

۱۴- عدم توجه به طرح ایراد امر مختومه ۱۷۱

۱۵- تخلف در تشخیص اعتبار امر مختومه ۱۷۱

۱۶- عدم رسیدگی به دلیل اعتبار امر مختومه ۱۷۲

۱۷- تشخیص اعتبار امر قضاوت شده ۱۷۳

ایراد امر مختومه در نشست‌های قضایی ۱۷۵

۱- اعتبار امر مختومه ۱۷۷

۲- اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد ۱۷۸

۳- اعتبار امر مختوم در خصوص طلاق ۱۷۹

۴- استدلالات دادگاه حین صدور حکم و اعتبار امر مختومه ۱۸۱

۵- قابلیت اجرایی و اعتبار امر مختومه داشتن گزارش اصلاحی ۱۸۳

۶- میزان اعتبار امر مختوم در دعاوی که دلیل آن منحصراً شهادت شهود است ۱۸۵

۷- تقلیل اقساط محکومٌ‌به و اعتبار امر مختوم ۱۸۷

۸- نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری ۱۸۸

۹- عدم جواز طرح مجدد دعوا برای مطالبه مازاد بر خواسته قبلی ۱۹۰

۱۰- عدم شمول اعتبار امر مختومه نسبت به قرارهای دادگاه ۱۹۱

۱۱- اقامه ایرادات موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۲

۱۲- عدم جواز طرح مجدد دعوا در صورت استرداد دعوا توسط خواهان ۱۹۴

۱۳- موارد و آثار قرار سقوط دعوا در آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک ۱۹۶

۱۴- عدم جواز طرح مجدد شکایت کیفری پس از قرار منع پیگرد در دعاوی تصرف عدوانی ۲۰۰

۱۵- رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن ۲۰۱

۱۶- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم نامه ۲۰۴

۱۷- افزایش میزان نفقه با توجهبه رشد تورم ۲۰۶

۱۸- اثر عدم قید مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر در حکم ۲۰۸

۱۹- سقوط دعوای مستأجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح ۲۱۰

۲۰- اقامه دعوا علیه ظهرنویس سفته ۲۱۳

۲۱- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم ۲۱۴

۲۲- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۲۱۶

۲۳- تقاضای مجدد کاهش میزان اقساط معسر ۲۱۷

ایراد امر مختومه در نظریات مشورتی ۲۲۱

۱- اعتبار امر مختومه اعتراض ثالث ۲۲۳

۲- اعتبار امر قضاوت شده در رابطه با ابطال صلح نامهی موضوع دعوای دیگر ۲۲۳

۳- عدول دادستان از رأی دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر ضبط وثیقه ۲۲۵

ایراد امر مختومه در قوانین و مقررات ۲۲۷

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۲۹

ایرادات و موانع رسیدگی ۲۲۹

منابع و مأخذ ۲۳۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ایراد امر مختومه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.