تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

افزایش خواسته در رویه دادگاه ها

یکی از حقوق خواهان در دادرسی افزایش خواسته است. در این کتاب با مفهوم افزایش خواسته و نحوه افزایش خواسته و تغییر خواسته در دعوای حقوقی آشنا خواهید شد.

 

افزایش خواسته در دعاوی حقوقی و تغییر خواسته شرایطی دارد که گاهی در دعاوی حقوقی نیاز پیدا می کنید که باید از آن اطلاع داشته باشید.

43,200 تومان

مقایسه

مواردی مانند؛ هزینه دادرسی افزایش خواسته، نمونه رای کاهش خواسته، افزایش خواسته در شورای حل اختلاف

افزایش نفقه، نمونه لایحه تامین خواسته، نمونه رای افزایش خواسته، نمونه لایحه تقویم خواسته و مفهوم سبب دعوا در این کتاب آمده است.این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد تغییر و افزایش خواسته است. با مطالعه این کتاب نحوه افزایش خواسته و تاثیر افزایش خواسته و شرایط آن را خواهید آموخت.

 مفاهیم و تعاریف

در این قسمت در ابتدا خواسته ی دعوا را بررسی کره و سپس به تعریف افزایش خواسته در روند دادرسی و موارد مشابه از جمله کاهش و تغییر خواسته خواهیم پرداخت.

تعریف خواسته

تعیین خواسته و بهای آن از شرایط دادخواست است. تقدیم دادخواست به هدف خاصی صورت می گیرد؛ خواهان ضرر و زیان می خواهد، اجرای شرطی قراردادی را درخواست می نماید، اعلام بطلان ازدواجی را تقاضا می کند، اعلام نسبی را می خواهد، خلع ید از ملک یا رفع تصرف عدوانی از آن را هدف قرار داده است، تنفیذ سند، قرارداد یا اعلام بی اعتباری آن را می خواهد، منع یا الزام خوانده به انجام عملی را درخواست می کند، تحویل مال منقول و یا ادای دینی را تقاضا می کند .

با این تفاسیر، خواسته، جوهره اصلی دادرسی می باشد. به این مفهوم که آنچه خواهان را وادار می کند که در دادگاه حاضر شود و دادخواست تنظیم کند وجود حقی است که  خواهان ادعای نقض آن را توسط خوانده دارد. به این ترتیب خواسته، گستره و هدف دادرسی را مشخص کرده و می تواند مالی مانند پول یا یک واحد مسکونی باشد یا غیر مالی مانند الزام به تمکین یا انجام عملی باشد.

 

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در بند سوم این موضوع را آورده که: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد». پس از آن ماده ۵۳ همین قانون عدم ذکر خواسته را مانع به جریان افتادن دادخواست دانسته است. بنابراین خواسته جوهره یک دادرسی و تا آن وجود نداشته باشد، دادرسی مفهومی نمی یابد.

 مفهوم افزایش خواسته

در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. قانون آیین دادرسی مدنی ما نیز در ماده ۹۸ چنین اجازه ای را صادر کرده است. یکی از مواردی که در این جهت برای خواهان معمول است، افزایش خواسته دعوا می باشد.

همیشه این امکان وجود دارد که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان به دلایلی نخواسته یا نتوانسته باشد همه خواسته های موردنظر خود را مطرح نماید و یا اینکه بعد از اقامه دعوی، اوضاع و احوال جدید حاصل شده که قبلاً وجود نداشته یا اگر وجود داشته، مدعی بعد از تقدیم دادخواست به آن متوجه شده است. در چنین مواردی، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده که به جای اقامه دعوای مستقل دیگری، در همان پرونده، خواسته های جدید را به خواسته اولیه اضافه نماید. در واقع چنین حقی را دادگاه به خواهان داده است تا از طرح دعاوی متعدد در یک موضوع جلوگیری شود و در مقابل حق خواهان نیز پایمال نشود. افزایش خواسته افزودن به خواسته اولیه ای است که خواهان در ابتدا آن را تقاضا نموده است.

افزایش خواسته در مقابل کاهش آن قرار دارد. کاهش خواسته نیز به معنای کم کردن از خواسته ی اولیه دادرسی می باشد. از لحاظ ماهیت کاهش خواسته ادعا نمی باشد و آن را استرداد جزئی خواسته یا دعوی می توان تعبیر نمود.

برچسب:
وزن0.24 kg
نویسنده

توحید زینالی

صفحه

145

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1397

قطع

رقعی

نوبت چاپ

اول

کد کتاب

78

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۰

معرفی موارد افزایش خواسته  ۱۴

معرفی  افزایش خواسته  ۱۶

مبحث اول :  مفاهیم و تعاریف    ۱۶

گفتار اول : تعریف خواسته  ۱۶

گفتار دوم : مفهوم افزایش خواسته  ۱۷

مبحث دوم :  بررسی افزایش خواسته در دادرسی   ۱۹

گفتار اول : شرایط درخواست افزایش خواسته  ۱۹

گفتار دوم : موارد افزایش خواسته  ۲۱

گفتار سوم : اعمال موارد پس از درخواست افزایش خواسته  ۲۲

مبحث سوم :  تفاوت افزایش خواسته با تأسیسات مشابه  ۲۵

گفتار اول : تفاوت افزایش خواسته با خواسته های متعدد  ۲۵

گفتار دوم : تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی   ۲۶

افزایش خواسته در آراءدیوان عالی کشور  ۲۸

مبحث اول : آراء شعب دیوانعالی کشور  ۳۰

افزایش خواسته در آراء دادگاه‌ها ۳۴

مبحث اول : آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر  ۳۶

مبحث دوم : آراء دادگاه انتظامی قضات   ۹۱

افزایش خواسته در نشست‌های قضائی   ۹۴

افزایش خواسته در نظریات مشورتی   ۱۳۰

افزایش خواسته در قوانین و مقررات   ۱۳۶

از قانون آیین دادرسی مدنی   ۱۳۸

از قانون دیوان عدالت اداری   ۱۴۰

منابع و مآخذ ۱۴۲

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۰

معرفی موارد افزایش خواسته  ۱۴

معرفی  افزایش خواسته  ۱۶

مبحث اول :  مفاهیم و تعاریف   ۱۶

گفتار اول : تعریف خواسته  ۱۶

گفتار دوم : مفهوم افزایش خواسته  ۱۷

مبحث دوم :  بررسی افزایش خواسته در دادرسی  ۱۹

گفتار اول : شرایط درخواست افزایش خواسته  ۱۹

گفتار دوم : موارد افزایش خواسته  ۲۱

گفتار سوم : اعمال موارد پس از درخواست افزایش خواسته  ۲۲

مبحث سوم :  تفاوت افزایش خواسته با تأسیسات مشابه  ۲۵

گفتار دوم : تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی  ۲۶

افزایش خواسته در آراءدیوان عالی کشور ۲۸

مبحث اول : آراء شعب دیوانعالی کشور ۳۰

۱- جهل مشتری به کسری ثمن و درخواست افزایش خواسته  ۳۰

افزایش خواسته در آراء دادگاه‌ها ۳۴

مبحث اول : آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۳۶

۱- لزوم مال بودن خواسته اصلی جهت افزایش خواسته  ۳۶

۲- عدم پذیرش ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی علی‌رغم  ۴۱

۳- مصداق مردد بودن خواسته  ۴۴

۴- عدم النفع ناشی از تخلف قراردادی   ۴۶

۵- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال  ۵۱

۶- افزایش خواسته الزام خوانده رفع موانع به تنظیم سند رسمی  ۵۴

۷- ابطال اجرائیه ثبتی  ۵۷

۸- مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر  ۶۱

۹- افزودن خواسته الزام به اخذ پایان‌کار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی  ۶۶

۱۰- مصادیق افزایش خواسته  ۶۹

۱۱- ماهیت تعهد وکیل دادگستری   ۷۵

۱۲- تلقی بیع بدون پرداخت عوض به‌عنوان هبه  ۷۹

۱۳- مصادیق افزایش خواسته  ۸۵

مبحث دوم : آراء دادگاه انتظامی قضات  ۹۱

۱- خلاف واقع بودن افزایش خواسته  ۹۱

افزایش خواسته در نشست‌های قضائی  ۹۴

۱- جواز مطالبه حق‌الوکاله وکیل در طول جلسات متعدد دادرسی  ۹۶

۲- اعسار از هزینه دادرسی در صورت افزایش بهای خواسته  ۹۷

۳- عدم امکان تجدیدنظرخواهی از بهای تقریبی گذشته  ۹۸

۴- عدم امکان دریافت اجرت‌المثل عدم مستقیم خواسته در جلسه دوم دادرسی  ۱۰۱

۵- ملاک نصاب تجدیدنظرخواهی در صورت تغییر بهای خواسته  ۱۰۳

۶- امکان افزودن خواسته‌ای که در دادخواست به آن تصریح نشده در موعد مقرر ۱۰۵

۷- ارائه دادخواست تکمیلی مبنی بر افزایش خواسته بعد از پایان جلسه دادرسی  ۱۰۷

۸- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته  ۱۰۹

۹- افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی  ۱۱۲

۱۰- تعیین بهای خواسته در صورت اختلاف و تأثیر تعیین بهای خواسته در صلاحیت   ۱۱۴

۱۱- بهای خواسته با توجه به ماده ۶۱ و تبصره ۴ ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی  ۱۱۵

۱۲- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته  ۱۱۷

۱۴- افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی  ۱۲۱

۱۵- مهلت تغییر یا افزایش خواسته در دعاوی خانوادگی  ۱۲۲

۱۶- عدم جواز تغییر و افزایش بهای خواسته در زمان رسیدگی  ۱۲۳

۱۷- اخذ تأمینی زائد بر بهای خواسته  ۱۲۴

۱۸- افزودن تعداد خواندگان افزایش خواسته محسوب نمی‌گردد ۱۲۶

۱۹- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی  ۱۲۷

افزایش خواسته در نظریات مشورتی  ۱۳۰

۱- افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی  ۱۳۲

۲- چگونگی دعوی علیه متصرفین که هر کدام یک قسمت از ملک را تصرف نموده‌اند ۱۳۳

افزایش خواسته در قوانین و مقررات  ۱۳۶

از قانون آیین دادرسی مدنی  ۱۳۸

از قانون دیوان عدالت اداری  ۱۴۰

منابع و مآخذ ۱۴۲

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “افزایش خواسته در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.